miercuri, 23 aprilie 2014

SFÂNTA EVANGHELIE , DIN ZIUA SFÂNTULUI MARE MUCENIC GHEORGHE , PURTĂTORUL DE BIRUINŢĂ !

                                    23 Aprilie  2014 ,
                  SFANTUL  MARE  MUCENIC  GHEORGHE,
                          PURTĂTORUL  DE  BIRUINŢĂ !
                                      LA  UTRENIE....
                  SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA  LUCA  !
                                    (XXI , 12 - 19 )

Zis -a DOMNUL către ucenicii Săi : păziţi-vă  de oameni ,pentru că ei vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni , dându-vă prinşi în sinagogi şi în temniţe , şi vă vor duce la împăraţi şi la dregători , din pricina numelui Meu.Şi vi se va întâmpla să mărturisiţi . Puneţi deci în inimile voastre să nu vă gândiţi de mai înainte ce veţi răspunde.Căci EU vă voi da gură şi înţelepciune , căreia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toţi potrivnicii voştri . Şi veţi fi daţi şi de părinţi , şi de fraţi , şi de rudenii , şi de prieteni ; şi unii dintre voi vor fi daţi la moarte. Şi veţi fi urâţi de toţi oamenii , din pricina numelui MEU . Dar niciun păr din capul vostru nu va pieri.Prin răbdarea voastră , vă veţi păstra sufletele voastre .
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE,  SLAVĂ  ŢIE !

                                        LA  LITURGHIE ,
                 SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA  IOAN  !
                               ( XV, 17 -27 ; XVI , 1 - 2 )

Zis-a DOMNUL ucenicilor Săi : aceasta vă poruncesc vouă : să vă iubiţi unul pe altul . Dacă vă urăşte pe voi lumea , gândiţi-vă că M-a urât întâi pe Mine. Dacă aţi fi din lume ,lumea ar iubi pe al său;dar pentru că nu sunteţi din lume, ci EU v-am ales pe voi din lume, de aceea vă urăşte pe voi lumea.Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus vouă : nu este slujitorul mai mare decât stăpânul său. Dacă M-au prigonit pe Mine , şi pe voi vă vor prigoni ; dacă au păzit cuvântul Meu şi pe al vostru îl vor păzi. Iar toate acestea le vor face din pricina numelui Meu ,fiindcă nu ştiu pe Cel care M-a trimis pe Mine. Dacă n-aş fi venit şi nu le-aş fi grăit lor , păcat nu ar avea ; acum însă nu au cuvant de îndreptăţire pentru păcatul lor .Cel care Mă urăşte pe Mine , şi pe Tatăl Meu urăşte . De n-aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a mai făcut , păcat n-ar avea ; şi totuşi , după ce le-au văzut , M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu , ca să se împlinească cuvântul cel scris în legea lor: M-au urât pe nedrept . Iar când va veni Măngâietorul, pe care Eu îl voi trimite vouă de la Tatăl , Duhul Adevărului care de la Tatăl purcede , Acela va mărturisi şi pentru Mine.Încă şi voi mărturisiţi , pentru că sânteţi de la început cu Mine. Acestea vi le-am spus ca să nu vă poticniţi în credinţa voastră. Vă vor scoate pe voi din sinagogi şi chiar va veni vremea , când oricine vă va ucide pe voi va crede ca aduce slujbă lui DUMNEZEU.
                  SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ ŢIE !

                                         Cu dragoste, Maria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu