vineri, 11 aprilie 2014

SFÂNTA EVANGHELIE DIN 11 APRILIE 2014 !

                          SFINTELE  EVANGHELII ,
  ALE  SFÂNTULUI  IERARH , CALINIC  DE  LA  CERNICA !

                                     LA  UTRENIE :

               SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA  IOAN !
                                        ( X, 1 - 9 )

Zis-a DOMNUL către Iudeii  care veniseră la Dânsul : adevărat , adevărat vă spun vouă : cine nu intră pe uşă în staulul oilor , ci sare pe aiurea , acela este fur şi tâlhar. Iar cine intră pe uşă este păstorul oilor. Acestuia portarul îi deschide şi oile ascultă de glasul lui ;şi oile sale le cheamă pe nume şi afară le mână. Şi când le-a scos afară pe toate oile sale , merge înaintea lor şi oile merg după dânsul , căci cunosc glasul lui . Iar după un străin ele nu merg, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Această pildă a grăit-o IISUS către ei , dar ei n-au înţeles ce însemnau cuvintele LUI . Deci iarăşi le-a zis IISUS : adevărat, adevărat vă spun vouă :  Eu sânt uşa oilor . Toţi câţi au venit mai înainte de MINE , sânt furi şi tâlhari ; dar oile nu i-au ascultat . Eu sânt uşa : prin MINE de va intra cineva , se va mântui ;şi va intra şi va ieşi , şi păşune va afla.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE , SLAVĂ  ŢIE !

             LA  SFÂNTA  ŞI  DUMNEZEIASCA  LITURGHIE,
                   SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA  IOAN !
                                      (X, 9 - 16 )
Zis-a DOMNUL : EU sânt uşa ;dacă va intra cineva prin MINE , se va mântui ; şi va intra şi va ieşi , şi păşune va afla . Furul nu vine decât numai să fure , să junghie şi să piardă.  Eu am venit ca oile MELE să aibă viaţă , şi s-o aibă din belşug . EU sânt păstorul cel bun ; păstorul cel bun îşi pune viaţa pentru oile sale. Iar cel plătit , care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui , când vede lupul venind , lasă oile şi fuge , iar lupul răpeşte şi risipeşte oile. Cel plătit fuge , pentru că este plătit şi nu-l doare inima de oi.  EU sânt păstorul cel bun şi cunosc oile MELE şi ele MĂ cunosc pe MINE , aşa cum MĂ cunoaşte pe MINE  TATĂL şi EU cunosc pe TATĂL;şi EU îmi dau viaţa pentru oile MELE . Mai am şi alte oi , care nu sunt din staulul acesta ; şi pe acelea trebuie să le aduc ; ele vor asculta de glasul MEU şi va fi o turmă şi un păstor .
              SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE,  SLAVĂ  ŢIE !
                                        Dragii mei, 
De aveţi dragoste şi  timp, şi de puteţi, mergeţi la SFÎNTA  BISERICĂ, la Sfânta  şi Dumnezeisca Liturghie, şi trăiţi cu inima ,cu sufletul, aceste Dumneziesti Pericope Evanghelice.
La sfârşitul Slujbei , vă puteţi mărturisi la Parintele  duhovnic, ca apoi să primiţi Sfânta  Şi Dumnezieasca  Împărtăşanie ,cu PREA  SFÂNT şi PREA  SCUMP ,TRUP şi SÂNGELE  DOMNULUI  şi MÂNTUITORULUI  nostru IISUS  HRISTOS.
Nu trebuie să ne lăsăm până în ultima zi a Postului, când este şi foarte aglomerat, iar Părintele este foarte obosit, şi nu mai putem să ne deschidem sufletul ,pentru O SPOVEDANIE totală, fără să uităm vreun păcat.
Aşa să ne ajute BUNUL  DUMNEZEU şi MĂICUŢA  DOMNULUI, precum şi Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica.
                            Cu dragoste şi preţuire, 
                                                                    Maria.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu