luni, 21 aprilie 2014

SFÂNTA EVANGHELIE DIN DUMINICA PAŞTILOR !

                   SFÂNTA  ŞI  DUMNEZEIASCA  EVANGHELIE ,
                                  ÎN  PREA  LUMINATA 
                       DUMINICĂ   A  PAŞTILOR  !

                                        HRISTOS  A  ÎNVIAT  , FRATILOR !

       La Liturghie ,SFANTA  EVANGHELIE  DE  LA  IOAN !
                                              ( I , 1 - 17 )

La început  era CUVÂNTUL şi CUVÂNTUL  era DUMNEZEU şi DUMNEZEU era CUVÂNTUL .Acesta era dintru început la DUMNEZEU. Toate printr- Însul s-au făcut ; şi fără Dânsul nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Într-Însul era viaţa şi viaţa era Lumina oamenilor. Şi lumina în întuneric luminează şi întunericul pe ea n-a cuprins-o . Fost-a trimis de la DUMNEZEU, iar numele lui era Ioan. Acesta a venit spre mărturie , ca să mărturisească despre Lumină , ca toţi să creadă prin el. Nu era el Lumina , ci ca să mărturisească despre Lumină. 
CUVÂNTUL era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul care vine în lume.
În lume era şi lumea printr- Însul s-a făcut , dar lumea nu L-a cunoscut. Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit .
Iar celor câţi L-au primit pe Dânsul şi cred în numele LUI , le-a dat putere ca să se facă fiii  lui DUMNEZEU. 
Fiind născuţi , nu din sânge , nici din poftă trupească , nici din pofta bărbătească , ci de la DUMNEZEU.
Şi Cuvântul s-a făcut trup şi s-a sălăşluit între noi şi am văzut slava LUI , slavă ca a UNUIA - NĂSCUT din TATĂL , plin de HAR şi ADEVĂR . 
Ioan mărturisea despre Dânsul şi striga , zicând : Acesta este despre care am zis : Cel care vine după mine a fost înaintea mea , pentru că mai înainte  de mine era.
Şi din plinătatea LUI , noi toţi am luat , şi har peste har.
Pentru că legea s-a dat prin MOISE , iar HARUL şi ADEVĂRUL au venit prin IISUS  HRISTOS .
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !
                                   Cu dragoste si pretuire, MARIA.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu