duminică, 27 aprilie 2014

SFÂNTA EVANGHELIE DE DUMINICĂ 27 APRILIE 2014 !

                                        LA  UTRENIE ,

              SFÂNTA  EVANGHELIE  ÎNTÂIA  A  ÎNVIERII ,
                                    DE  LA  MATEI 
                                       (XXVIII, 16-20 )

În vremea aceea cei unsprezece ucenici au mers în Galileea , la muntele unde le-a poruncit lor IISUS şi , când L-au văzut , I s-au închinat ei care se îndoiseră .Şi apropiindu-se IISUS , le-a vorbit zicând : Mi s-a dat toată puterea în cer şi pe pământ . Drept aceea , mergând, învăţaţi toate neamurile , botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului  Duh , învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă ; şi iată , EU sunt cu voi în toate zilele , până la sfârşitul veacului . Amin! 
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !

            LA  SFÂNTA  ŞI  DUMNEZEIASCA  LITURGHIE ,
                  SFÂNTA  EVANGHELIE  DE LA  IOAN !
                                      (XX, 19 -31 )

În ziua cea dintâi a săptămânii , atunci când s-a înserat , şi uşile fiind încuiate acolo unde erau ucenicii adunaţi de frica iudeilor , a venit IISUS , a stat în mijlocul lor şi le-a grăit : pace vouă ! Şi după acest cuvânt , le-a arătat lor mânile şi coasta  SA. Deci s-au bucurat ucenicii  văzând că este DOMNUL . Atunci le-a zis IISUS  iarăşi  : 
pace vouă ! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl , vă trimit şi EU pe voi  ; şi grăind aceasta a suflat asupra lor şi le-a zis : luaţi DUH  SFÂNT ; cărora le veţi ierta păcatele , le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine , ţinute vor fi. Însă Toma, unul din cei doisprezece ,numit Geamănul ,nu era cu ei când a venit IISUS . Deci i-au spus lui ceilalţi ucenici :  am văzut pe Domnul ! Dar el le-a zis : dacă nu voi vedea în palmele Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în coasta Lui nu voi crede.După opt zile , ucenicii Lui erau înăuntru , în casă , şi Toma era împreună cu ei. Şi a venit IISUS , deşi erau uşile încuiate , a stat în mijlocul lor şi le-a zis : pace vouă  ! Apoi a zis lui Toma :  adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios , ci credincios . Şi a răspuns Toma Şi I-a zis : pentru că M-ai văzut , Tomo , ai crezut ; fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut  ! IISUS a făcut înaintea ucenicilor Săi şi alte minuni , multe , care nu s-au scris în cartea aceasta ;  iar acestea s-au scris , ca să credeţi că IISUS este HRISTOS , FIUL lui DUMNEZEU şi, crezând , viaţă să aveţi în numele LUI.
Slavă Ţie  Doamne, Slavă ţie !
Dragii mei, mergeţi la Sfanta Biserică şi ascultaţi cu inima cu sufletul SFANTA  SI  DUMNEZEIASCA  EVANGHELIE , şi tare vă va fi de folos !
                         Cu dragoste, MARIA.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu