duminică, 6 aprilie 2014

SFÂNTA EVANGHELIE , DIN DUMINICA A CINCEA , DIN POSTUL SFINTELOR PAŞTI !

                                                  Sfânta  Evanghelie de la Marcu !
                                            ( X, 32 -45  )

În vremea aceea , luând pe cei doisprezece ucenici ai Săi, IISUS a început să le spună cele ce aveau să I se întâmple, zicând : iată ne ducem în Ierusalim şi Fiul Omului va fi dat căpeteniilor preoţilor şi cărturarilor ; şi-L vor osândi la moarte şi-L vor da în mâna păgânilor, care-L vor scuipa şi-L vor omorâ, dar a treia zi va învia. Atunci au venit la Dânsul Iacob şi Ioan, fiii lui Zevedeu şi I-au zis :
Învăţătorule , voim să ne faci ceea e vom cere de la Tine. Şi IISUS i-a întrebat : ce voiţi să vă fac ? Iar ei I-au  spus : dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta TA şi altul de-a stânga TA, în slava TA. Dar IISUS le-a răspuns : nu ştiţi ce cereţi. Puteţi să beţi paharul pe care îl beau EU şi să vă botezaţi cu botezul cu care Mă botez EU ?
Iar ei au zis : putem. IISUS le-a zis atunci : paharul pe care EU îl beau, cu adevărat îl veţi bea , şi cu botezul cu care EU MĂ botez , vă veţi boteza ; dar a şedea de-a dreapta şi de-a stânga MEA , nu-MI este îmgăduit să dau decât acelora pentru cae s-a rânduit. Când au auzit ceilalţi zece , au început să fie mânioşi şi pe Iacob şi pe Ioan ; iar IISUS , chemându-i la SINE , le-a zis : ştiţi că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele şi cei mai mari ai lor le stăpânesc ; dar între voi nu trebuie să fie aşa, ci care dintre voi va vrea să fie mai mare să fie slujitorul vostru ; şi care va vrea să fie cel dintâi între voi să fie slujitorul tuturor , pentru că şi Fiul Omului n-a venit să I se slujească , ci ca EL să slujească şi să-şi dea viaţa preţ de răscumpărare pentru mulţi .
Şi tot astăzi se citeşte şi:
                                  SFÂNTA  EVANGHELIE de la LUCA !
                                              (VII , 36 - 50 )

În vremea aceea unul din farisei L-a rugat pe IISUS să mănânce la el. IISUS a intrat în casa fariseului şi a şezut la masă.Şi iată o femeie din oraş , care era păcătoasă , aflând că prânzeşte în casa fariseului, a adus un alabastru cu mir şi, stând înapoi lângă picioarele LUI şi plângând , a început să-I ude cu lacrimi picioarele şi cu părul capului ei să I le şteargă ; şi săruta picioarele LUI şi le ungea cu mir. Dar , văzând aceasta , fariseul care-L chemase a zis întru sine : omul Acesta , dacă ar fi prooroc , ar şti cine şi ce fel de femeie este aceasta care se atinge de EL, ar şti că este păcătoasă. Atunci IISUS , răspunzând, a zis către el : Simone, am să-ţi spun ceva . Învăţătorule , spune, a zis el. Un cămătar avea doi datornici.Unul era dator cu cinci sute de dinari, iar celălalt cu cincizeci; dar , neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci spune-MI : care dintre ei îl va iubi mai mult ? Simon, răspunzând, a zis : gândesc că aceluia căruia i-a fost iertat mai mult. Iar IISUS i-a răspuns : drept ai judecat . Apoi, întorcându-se către femeie , i-a zis lui Simon : vezi pe femeia aceasta ? Am intrat la tine în casă : apă de spălat pe picioare tu nu Mi-ai dat, ea însă Mi-a udat picioarele cu lacrimi şi le-a şters cu părul capului ei ; sărutare nu Mi-ai dat, ea însă, de când am intrat, n-a contenit să-MI sărute picioarele ; cu untdelemn capul Meu tu nu l-ai uns , ea însă cu mir Mi-a uns picioarele . Pentru aceea îţi spun : iertate îi sânt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cel căruia se iartă puţin puţin iubeşte. Şi a zis către ea :  iertate îţi sânt păcatele! Atunci au început cei care stăteau cu Dânsul la masă să se întrebe în gândul lor : cine este Acesta care iartă şi păcatele ?  Dar IISUS a zis femeii : credinţa ta te-a mântuit, mergi în pace.
Fraţilor, tot în pace să mergem şi noi la Sfânta Biserică şi să trăim pe viu, aceste Sfinte două Pericope Evanghelice , şi cu siguranţă ne vom simţi mai puternici sufleteste şi mai aproape de BUNUL  DUMNEZEU  şi de MAICA  DOMNULUI !

                            Cu dragoste, Maria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu