sâmbătă, 9 februarie 2019

CADE IERUSALIMUL ! IERUSALIMUL VA CADEA DIN PRICINA LUPTELOR !


                9 Februarie 2019,ora 6,15 dimineata !

                                    Dragii mei,

În aceasta dimineata dragilor,aud glas tare ingrijorat care striga asa:

            "Cade Ierusalimul !
              Ierusalimul cade, din pricina luptelor ,a razboielor :"


                         Imagini pentru IERUSALIM IMAGINI        .

Dragii mei, eu am mai scris de mai multe ori ca Ierusalimul va fi scaldat in sange,iar SFANTUL MORMANT va disparea.
Imagini pentru IERUSALIM IMAGINI.
Din păcate dragilor, ceea ce este oranduit ca sa se intample, se va intampla.
Important este, ca noi toti sa fim pregatiti in fiecare clipă a vietii noastre ,ca sa primim toate cate BUNUL DUMNEZEU si MAICA DOMNULUI ingaduie ca sa se reverse asupra noastra, a Fiilor Săi .
Am spus-o si o mai spun:
Fratilor,daca nu credeti in DIVINITATE,daca nu credeti in toate cate eu va marturisesc aici pe Blog, va rog,macar abtineti-va in a aduce injurii si hula Lui Dumnezeu si Maicii Domnului.
Este pentru binele vostru ! Este pentru mantuirea sufletului vostru.
Decat sa faceti precum acest anonim, mai bine va era voua daca nu v-ati fi nascut.
Iata,astazi sabie a trecut prin inima si sufletul meu,citind aceste cuvinte ale unui individ (a)pe al carui suflet diavolul si-a pus gheara.
Citez:
maria, ia aminte ce iti scriu ! Lasă dracului prostiile si minciunile .
Toate info. Iti vin de la Forta Râului ...mai pe înțelesul tau , de la darcu
Uite ce se intampla !
Nu faci altceva ,decat ...confuzie.
Nu exista dumnezeu ! Exista FORTA INTELIGENTĂ ABSOLUTA !(Care nu are ,nicio legatura cu dumnezeu si religie ) religia este o minciuna a bisericii evreiesti .
Dumnezeu face parte din sfânta treime #tatăl ,fiul si duhul sfânt # cele trei minciuni ale bisericii indicate obscen de biserica # Isus Hristos este un copil nevinovat ,vandut de PROSTITUATĂ maria (curva maria ,pe care toti o puteti in cur. )bisericii evreiesti.
Duhul sfânt #rabinilor le-a fost frica sa spune ca maria l-conceput pe Isus cu dumnezeu ,,,si au inventat duhul sfânt .
Eu stiu .castiga bani frumosi pe minciuni ...dar va trebui sa-dai inapoi ! Si ca dovada ca doar cativa prosti de crede ...nu se vinde nici cartea sau cărțile ..nu te urmăresc!imi produci greata !
Eu i-am dorit acestui ATEU indiavolit, ca sa amuteasca, pana cand, va crede cele propovaduite de IISUS HRISTOS si PREA CURATA FECIOARA MARIA,in SFANTA SA BISERICA CRESTIN ORTODOXA,si pana isi va cere iertare PREA SFINTEI TREIMI si PREA CURATEI FECIOARE MARIA,NASCATOAREA DE DUMNEZEU.
Iata si un exemplu din SFANTA EVANGHELIE:

SFÂNTUL ZAHARIA ŞI LOGODIREA FECIOAREI

SFÂNTUL ZAHARIA ŞI LOGODIREA FECIOAREI11 Atunci i-a apărut un înger al Domnului stând în partea dreaptă a altarului pentru jertfa de tămâie. 12 Văzându-l, Zaharia s-a tulburat şi l-a cuprins teama. 13 Dar îngerul i-a spus: „Nu te teme, Zaharia, căci rugăciunea ta a fost ascultată şi soţia ta, Elisabeta, îţi va naşte un fiu şi-i vei pune numele Ioan. 14Vei avea bucurie şi veselie şi mulţi se vor bucura de naşterea lui, 15 căci va fi mare înaintea Domnului şi nu va bea nici vin şi nici altă băutură tare şi va fi umplut de Duhul Sfânt chiar din sânul mamei sale 16 şi pe mulţi dintre fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. 17 El va merge înaintea lui cu duhul şi puterea lui Ilie pentru a întoarce inimile părinţilor către copii şi pe cei rebeli la înţelepciunea drepţilor, pentru a pregăti Domnului un popor desăvârşit”. 18 Dar Zaharia i-a spus îngerului: „Prin ce voi cunoaşte aceasta? Eu sunt bătrân, iar soţia mea este înaintată în vârstă”. 19 Răspunzând, îngerul i-a zis: „Eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu, şi am fost trimis să-ţi vorbesc şi să-ţi dau această veste bună. 20 Iată, vei fi mut şi nu vei putea vorbi până în ziua în care se vor împlini acestea, pentru că nu ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la timpul lor”. 21 Poporul îl aştepta pe Zaharia şi se mira, în timp ce acesta întârzia în sanctuar. 22 Când a ieşit şi nu putea să vorbească, au înţeles că avusese o vedenie în sanctuar, iar el le făcea semne. Şi a rămas mut. 23 După ce s-au împlinit zilele slujirii lui, s-a întors acasă. 24După aceste zile, Elisabeta, soţia lui, a zămislit şi, timp de cinci luni, se ascundea spunându-şi: 25 „Aşa mi-a făcut Domnul în zilele în care şi-a îndreptat privirea spre mine, ca să îndepărteze ruşinea mea dinaintea oamenilor”.

Pe marele Zaharia, fiul preotului Iuda care se numea şi Varahia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, îl cunoaştem mai ales din relatările Sfântului Luca, în Evanghelia sa, la capitolul 1. El însuşi ajunsese preot şi, îmbrăcat cu podoaba cea sfinţită, slujea lui Dumnezeu, ca Aaron, legiuind şi ca Moise, povăţuind neamurile lui Israel, cu sunetul cel curat al clopoţeilor. Femeia sa, Elisabeta, era una din fiicele lui Aaron, dar era stearpă. Scriptura descrie amănunţit momentul eliberării celor doi de sarcina sterpiciunii. Semnul minunii, amuţirea lui Zaharia este o ultimă proorocie a tăcerii Vechiului Testament şi arătarea Noului Aşezământ. „Cu tăcerea legii ierarhul a fost legat prin glasul îngerului, primind, împreună cu Elisabeta, stearpa şi înţeleapta, pe îngerul venirii lui Hristos, pe proorocul şi tăinuitorul, care născându-se s-a înnoit darul şi mântuirea şi împăcarea noastră cea a toată lumea; că acesta a propovăduit pe Mielul şi Ziditorul, pe Înnoitorul firii, pe Cel ce dă rod din stearpă, pe Fiul ce S-a arătat din Fecioară, ca un dumnezeiesc tăinuitor al darului lui Dumnezeu“ (icos). După ce Elisabeta a născut pe propovăduitorul pocăinţei, când Irod a poruncit să fie ucişi toţi pruncii din Betleem şi din jur, o veche tradiţie ne spune că, de teamă, Elisabeta, s-a ascuns dimpreună cu copilul într-o peşteră, de cealaltă parte a Iordanului. Neaflând pruncul, Irod a poruncit ostaşilor ca, în locul copilului, să fie înjunghiat tatăl său. „Jertfe după Lege aducând Zaharia lui Dumnezeu, Celui ce S-a născut, ţi-ai adus sfântul tău suflet, în Sfânta Sfintelor, prin sfânta săvârşire de bună-voie cu sabia, înaintea uşii altarului, ca un mieluşel fiind junghiat“ (Slava Stihoavnei Utreniei).
Dar pentru că pomenirea junghierii Proorocului Zaharia se face pe 5 septembrie, foarte aproape de sărbătoarea naşterii Maicii Domnului, se cuvine să amintim că marele preot Zaharia a propovăduit cu îndrăzneală şi fără de sfială pe cea de Dumnezeu Născătoare, Maică şi Fecioară, poruncindu-i să nu iasă diSFÂNTUL ZAHARIA ŞI LOGODIREA FECIOAREIn ceata cea orânduită a fecioarelor. El i-a fost un duhovnic de care ea a ascultat cu mare smerenie. Sfântul Maxim Mărturisitorul, unul dintre cei mai de seamă Părinţi al Bisericii Răsăritene, ne descrie marele rost al lui Zaharia în viaţa Sfintei Fecioare. Ajungând la doisprezece ani, vârsta căsătoriei după rânduiala Legii vechi, preoţii se temeau să o scoată din Templu pe cea care fusese închinată lui Dumnezeu şi li s-a părut înfricoşător să o predea jugului căsătoriei pe cea care fusese menită a rămâne Fecioară. Dar rânduiala Legii lui Moise oprea o tânără fată la vârsta împlinită de a sta mereu în Templu. Sfătuindu-se preoţii, pentru a împlini pe de o parte porunca Legii şi de a lăsa în acelaşi timp deoparte căsătoria, au hotărât să o predea numai în logodnă, iar nu în căsătorie, unui bărbat care n-ar mai fi potrivit pentru căsătorie, ci bătrân şi neputincios, dar care a ajuns să dobândească împlinirea virtuţii, pentru ca el să fie mai degrabă păzitorul fecioriei ei. Zaharia era atunci îmbrăcat cu cinstea arhieriei. El a fost martorul vieţii dumnezeieşti şi al ostenelilor mai adânci decât cunoştinţa săvârşite de Preabinecuvântata Fecioară. Ţinând sfat, preoţii au numit doisprezece bătrâni şi au hotărât să ia drept chezăşie judecata lui Dumnezeu, ca la alegerea lui Aaron. Atunci Zaharia a împărţit douăsprezece ramuri bătrânilor propuşi pentru Sfânta Fecioară şi le-a aşezat pe altarul locaşului Sfânt. Iar el cu ceilalţi preoţi au înălţSFÂNTUL ZAHARIA ŞI LOGODIREA FECIOAREIat rugăciuni şi cereri către Dumnezeu cu lacrimi îndurerate şi au cerut să se săvârşească o minune dacă s-ar potrivi ca unul dintre bătrâni să o primească pe Fecioară. Şi Domnul a dat un semn minunat, şi ramura luiIosif a înflorit şi a rodit ca odinioară toiagul lui Aaron. Astfel, prin providenţa divină şi sfatul preoţilor, Iosif a primit de la Zaharia pe Preacurata Fecioară ca să lucreze pentru ea şi să slujească marii taine şi minunii celei mai adânci decât cunoştinţa. O stihiră a Cântării a şaptea a Canonului Sfântului subliniază ochiul profetic al arhiereului: „Văzându-te Zaharia pe tine, Fecioară, că eşti plinirea Legii, te-a cunoscut a fi capul a toată proorocia, şi a grăit: Bine este cuvântat Rodul pântecelui tău, Preacurată“. Iosif era pe atunci în vârstă de peste şaptezeci de ani, pentru ca nimeni să nu aibă nici o bănuială asupra căsătoriei. El a aşezat-o mai mare peste fiicele sale, numind-o împărăteasă şi stăpână a casei sale. După aceasta, arhiereul Zaharia a intrat, potrivit rânduielii, în Sfânta Sfintelor să tămâieze cu căţuia şi atunci i s-a vestit naşterea lui Ioan, cel care avea să fie auroră pentru Soare (vezi Sf. Maxim Mărturisitorul, Viaţa Maicii Domnului, Ed. Deisis, Sibiu, 1998, pag. 16-18).
Revenind la arhiereul Zaharia şi la logodirea Fecioarei, pe cât de plin de grijă a fost cugetul preoţesc de a nu întina ceea ce era doar un început al împlinirii profeţiilor despre naşterea lui Mesia, adică menţinerea fecioriei celei ce avea să fie Născătoarea de Dumnezeu, pe atât de mult s-a trudit după aceea şi până astăzi duhul sectar să abată pe oameni de la cunoaşterea Fiului lui Dumnezeu întrupat de la Duhul Sfânt şi din Sfânta Fecioară Maria.
Fiilor lui Arie, până astăzi, le este teamă de preţul ce se cere apărării fecioriei Mariei: jertfa vieţii în faţa Sfântului Altar. Arienii sau sectarii, ca să folosim un cuvânt mai cunoscut, nu pot pricepe tainele Întrupării. Sunt prea înalte ca să le poată ajunge pentru că sunt lipsiţi de veşmintele harului. Troparul Sfântului Zaharia sintetizează chipul apărătorului Fecioarei: „Cu haina preoţiei fiind îmbrăcat, înţelepte, după Legea lui Dumnezeu, jertfa primită, după cuviinţa preoţiei, ai adus, Zaharia. Şi ai fost luminător şi văzător al celor de taină, semnele darului întru tine purtând lămurit, preaînţelepte. Şi cu sabia ai fost omorât în Biserica lui Dumnezeu, proorocule al lui Hristos. Cu Înainte-mergătorul roagă-te să se mântuiască sufletele noastre“.

Preot Petru RONCEA

SFÂNTUL ZAHARIA ŞI LOGODIREA FECIOARE

25 de comentarii:

 1. Doamna Maria, cu drag va spun: nu luati in seama, nu puneti la suflet si mai ales nu reproduceti aici astfel de vorbe smintite si smintitoare. Cel rau se va bucura! Are Domnul grija de fiii beznei. Sa stam in Lumina Lui, veghind, netulburati, deplin incredintati ca El a biruit si va birui lumea (faptele intunericului). Doamne ajuta!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Scumpa mea, nici nu pot sa fiu indiferenta pana la sfarsit ! Am trecut cu vederea toate mizeriile pe care acesti satanisti le scriu la dresa mea. Dar sa scrie astfel de cuvinte la adresa DUMNEZEIRII si a PREA CURATEI FECIOARE MARIA,este strigator la CER. SFANTUL PĂRINTE ZAHARIA a amutit pentru ca nu a crezut ca sotia SA ELISABETA va naste fiu, deoarece ei erau foarte in varsta. INGERUL GAVRIIL i-a zis ca va muţi pana se va naste FIUL său si caruia îi va pune numele de IOAN.Si asa a fost ! Eu i-am dorit acestui satanist,ca sa amuteasca de tot,pana va crede in EVANGHELIA LUI HRISTOS si in BISERICA SA,pana va crede in PREA CURATA FECIOARA MARIA ca este NASCATOAREA de DUMNEZEU,pana se va târâ in genunchi in SFANTA BISERICA si va cere iertare pentru HULA si INJURIILE aduse SCAUNULUI IMPĂRATESC si PREA SFINTEI NASCATOARE de DUMNEZEU. Asa,sufletul lui se va elibera de satana si va fi mantuit. Acum, prin gura lui satana a grait ,deoarece,salasluieste in sufletul lui.

   Ștergere
  2. Catre anonim 9.febr.16.45 Bine ai face sa-ti ceri iertare pentru hula indiavolitule!E mult prea mult de indurat asemenea jigniri!Nu ai ce cauta pe acest blog!Ai sa platesti,cand nici nu te astepti!Nu am crezut ca exista asemenea specimene pe pamant!?Eu personal am ramas fara cuvinte!Maria H

   Ștergere
  3. Anonim 8.febr.16.45Am uitat sa precizez acestui indiavolit ca:bogatia d-nei.Maria e in sufletul dansei si nu in buzunar,asa cum crezi d-ta.Maria H

   Ștergere
  4. Stai in pace 18:04! Tu platesti...si cu toate astea nu ai invatat nimic. Aproapele tau nu il iibesti.

   Ștergere
 2. Sa va intareasca Dumnezeu, d-na Maria , sa va tina sanatoasa , iar mizerabilii care se preteaza la asa ceva, cat si cei care insista in aberatiile lor, sa dispara asa cum au aparut .
  Eu chiar nu-I inteleg pe indivizii astia , nu sunt de acord cu ceea ce transmiteti, sunt in totala contradictie cu ortodoxia , de ce stau toata ziua pe blogul dvs. sa posteze injuraturi si toate tembelismele care le trec prin cap ????

  Mai sunt cativa care cu vorbe mieroase si parsive sufoca blogul, posteaza citate lungi din biblie despre proorocii mincinosi facand astfel aluzie la dvs.
  Tot mascat posteaza si cei cu ,,trezirile ,, si ascensiunile in totala neconcordanta cu ceea ce spuneti .
  Cum le spui sa isi faca blog , cum sar ca arsi , pentru ei e o placere sa injure aici si nu in alta parte, sa oblige cititorul sa le inghita deviatiile .

  Eliberati blogul doamna de oameni care intra cu bocancii in acest spatiu !

  RăspundețiȘtergere
 3. Arabii sint folositi in divergentele religioase dar si dintre Occident si Rusia-craciun

  RăspundețiȘtergere
 4. Anonim 9 februarie 2019, 16:45 (cel care ai scris Mariei), daca acesta este parerea ta, tine-o pentru tine. Ai scris neadevaruri si cuvinte jignitoare iar dreptatea nu-i la tine.

  RăspundețiȘtergere
 5. Toti vorbesc rau despre Papà , si spun si inventeaza diferite minciuni, atit pe internet cit in diferite ziare, ceea ce nu este adevarat, pt ca lupta contra mafiei si a masonilor, la fel a inchis numeroase manastiri din cauza lucrurilor murdare care se petreceau acolo, a dat afara din Vatican si din diferite episcopii atit din Italia cit si din afara , tot pt murdare diferite. Pentru aceasta sint atitia impotriva lui , el a spus ca RUGACIUNEA TATAL NOSTRU nu Este tradusa corect, a spus ca lipsesc multe din Biblie.etc.etc. Dar EL a spus ca va lupta in continuare pt dreptate, si ca nu ii este frica de moarte, pt ca ISUS Este cu El. Deci sa stiti ca cine lupta pt adevar Este atacat de anticristo. Asa Este si cu Dvs, deci luptati, mergeti in fata sa nu va pese de nimeni DUMNEZEU ESTE CU VOI

  RăspundețiȘtergere
 6. Este inselat rau de tot acest ratacit .Dumnezeu si-a ales bine locul imparatiei ,nu ajunge oricine acolo,pai putem sa il numim oricum ,Tatal luminii,Marele Guvernator,Marea Inteligenta etc. Duhul Sfant este partea de energie,sau lumina din fiecare,este lumina creatoare.anonimule tu nu ai fi daca asa cum zici nu ar fi Duhul Sfant .Esti nimic,esti sub soare cel mai mic.Crezi ca tu stii adevarul...

  RăspundețiȘtergere
 7. DOAMNA MARIA AM ZIS SI MAI ZIC DEAVOLU NU SUPORTA CUVANTUL LUI DUMNEZEU.
  DE CE? AICI DOAMNA MARIA ADUCE CUVANTUL LUI DUMNEZEU SI ATUNCI NECURATUL URLA
  ASTA FACE.
  PRIN ADEVARURILE SPUSE MULTI OAMENI SE MANTUIESC SE INTORC LA CREDINTA.
  CUNOSC OAMENI CU CARE VORBESC SI NU SCRIU PE BLOG DAR COMUNICAM SI VORBIM SIVAD CA LUCRURILE SE ADEVERESC ATUNCI SPUN A AVUT DREPTATE MARIA GHIORGHIU.
  DOAMNA MARIA NU LE MAI PUBLICATI MESAJELE.
  TAIATI-LE MACAROANA SI GATA.
  CU MULT DRAG DOAMNA MARIA

  RăspundețiȘtergere
 8. Anonim 9 febroarie 2019, 16:45 ,una e să nu fii ortodox si alta e să fii ATÂT DE IDIOT !!!!

  RăspundețiȘtergere
 9. Sfânta Evanghelie după Matei

  http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?cap=12&id=55

  RăspundețiȘtergere
 10. Sfintii Prooroci ILIE si ENOH vor veni inaintea lui ANTIHRIST sau in timpul lui ANTIHRIST? Ii asteptam intai pe ei ca sa ne trezim sau va fi deja aproape prea tarziu?

  https://saccsiv.wordpress.com/2013/07/19/sfintii-prooroci-ilie-si-enoh-vor-veni-inaintea-lui-antihrist-sau-in-timpul-lui-antihrist-ii-asteptam-intai-pe-ei-ca-sa-ne-trezim-sau-va-fi-deja-aproape-prea-tarziu/

  RăspundețiȘtergere
 11. Ce se va întâmpla cu România ? Când ne va fi bine și noua aici ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Matei 6:19-21

   19.Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură.
   20.Ci adunaţi-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură.
   21.Căci unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta.

   Ștergere
 12. Ierusalimul are toate sansele sa fie nimicit si închingat din toate partile.Oculta masonica de ei este inventata,si la ora actuala tot ei sunt în fruntea si la comanda tuturor relelor ocultice din lume.Iar noii adepti ai ocultei care nu sunt din poporul israel sunt si mai rai slujind satanei.De aici a plecat ghiara care stoarce si sufoca omenirea.De ce s-or fi crezând evreii superiori fata de alte popoare? Ca au fost alesii Dumnezeirii?Ei în schimb ce au facut cum l-au multumit pe Creator? Ucigând pe Hristosul trimis lor,si conducând lumea banului din spatele cortinei la modul cel mai mizerabil! Omului când Dumnezeu îi da ordinul nu se discuta se executa ei când au respectat cuvântul Domnului? Dar plângaciosi si pârâsi sunt vesnic.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 14:40, evreii sunt alesii lui Iahwe, nu ai Dumnezeirii.

   Ștergere
 13. 21,21 Dumnezeu are mai multe nume,Alah,Iahve=Iehova ,nume cenzurate in unele traduceri ale Bibliei ,printre care si cele ortodoxe ale Vechiului Testament-craciun

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 21:58, Dumnezeu nu-i nici unul din cele enumerate! Vei intelege la vremea potrivita.

   Ștergere
  2. 21:58, Dumnezeu nu are nume.

   Ștergere
 14. Dumnezeu are nume in scrierile cele mai vechi ale Vechiului Testament in traduceri era diferit dupa limba,cred ca doamna Maria stie mai multe,dar ar intra intr-o polemica dura,se pare ca numele a inceput a fi inlocuit cu Domnul de preotii evrei pentru a-si conserva statusqoul inca inaintea perioadei romane a Israelului dar mai ales dupa-craciun

  RăspundețiȘtergere
 15. Pentru documentare 21,21 referitor la numele lui Dumnezeu, puteti cauta numarul 1351 pag 30-31 din 24-31 Inuarie 2019 al revistei Formula As despre numele Iahve

  RăspundețiȘtergere
 16. pt 10 febr 09:27-intrebarea este-cum sa ne fie bine daca noi platim facturile la cursul eur? cand noi suntem platiti in ron!? -bancile fura pe rupte ,cine ne conduce tara fura si ei-tara e vanduta si avem datorii la imprumuturile din UE pe care nici generatii n-o poat plati- doar DUMNEZEU sa faca dreptatea

  RăspundețiȘtergere