joi, 4 mai 2017

CANCERUL MALIGN I - A CURMAT VIATA PREA DEVREME !


                                                        Dragii mei,

Scriam cu ceva timp în urmă un articol, in care va rugam ca sa facem o fapta buna si sa ajutam un bolnav de cancer malign, si anume ,pe domnul Constantin Handic.
Cu durere in suflet si cu adâncă tristete,doamna Maria Handic ne spune că sotul ei iubit ,lângă care, a trait mai bine de 50 de ani, a trecut la Domnul,la cele vesnice.
Doamna MARIA HANDIC multumeste tuturor celor care au ajutat-o cu un bănut pentru procurarea medicamentelor necesare prelungirii vietii sotului ei.
Dar oricât ne-am stradui noi ca sa ne mai prelungim viata, atunci când Sufletul ne este chemat la Domnul, orice am face, nu avem nicio putere. Trebuie sa dam pămantului ce este al pămantului, adică trupul, iar DOMNULUI ce este al DOMNULUI,adică Sufletul.
Sa-i fim si noi alaturi dragilor, doamnei Maria Handic cu inima cu sufletul,fiecare cum putem si mai ales cu ce putem.

                           Cu multumiri din inima si cu multa dragoste sufleteasca, MARIA GHIORGHIU si MARIA  HANDIC !

                        DUMNEZEU SA -L ODIHNEASCĂ  ÎN  PACE !

                               
                                            Image result for CRUCE
                                                         
                       Image result for candela aprinsa                               

Image result for candela aprinsa
                                     

S.O.S. CANCERUL MALIGN ! SA FACEM O FAPTĂ BUNĂ ! S.O.S. ...

https://plus.google.com/.../posts/VDQm3vpCof3

Translate this page
Apr 23, 2017 - S.O.S. CANCERUL MALIGN ! SA FACEM O FAPTĂ BUNĂ ! S.O.S.CANCERUL MALIGN ! SA FACEM O FAPTĂ BUNĂ !

Un Suflet bun si drag, are nevoie de noi !
S.O.S. CANCERUL MALIGN

NU IARTA PE NIMENI !!!

RAIFFEISEN BANK

CONT pentru DONATII cât de mici, pentru a-si putea cumpăra tratamentul care -i mai alină cumplitele dureri :

RAIFFEISEN BANK : RO72RZBR0000060011810593 !

Prieteni dragi,
Un suflet bun si cald a ajuns la cele din urmă zile ,de a mai sălăşlui în trupul bolnav de CANCER
Este vorba de un bărbat în vârstă ,ţintuit la pat de cea mai nemiloasa boala : CANCER !
Sotia lui ,Maria Handic si ea pensionara, incearca sa faca faţă cheltuielilor cu tratamentul foarte scump.
Deoarece sotul ei CONSTANTIN HANDIC are mari dureri, medicii îi schimba mereu pe hartie tratamentul, dar MARIA sotia lui, nu are cu ce sa i -l cumpere.
Cu lacrimi in ochi si cu durere in suflet pentru suferinta insuportabilă a sotului ei, si mai ales stiind că va ramane singura cu un fiu CLAUDIU, in varsta de 44 de ani ,necasătorit si care a fost diagnosticat cu OIigofrenie 1' 2 cu alolie motorie, Epilepsie si multe alte complicatii, si care fiu ,nu se poate hrani singur,nu se poate imbraca singur,etc etc.
Maria a gasit puterea ca sa ma sune ,si cu sfiala ,cu teama si cu râuri de lacrimi mi-a spus durerea ei.
Este singura ,singurica ,numai sufletul ei cu BUNUL DUMNEZEU si cu MAICUTA DOMNULUI ,dar si cu noi toti cei milosi si cu dragoste faţă de Aproapele aflat la suferintă.
MARIA HANDIC are nevoie de AJUTORUL nostru, pentru a mai alina durerile crunte ale sotului ei, din pricina nemilosului CANCER care i-a atacat tot trupul.
Am rugat-o pe MARIA HANDIC ,sa-mi trimita actele care dovedesc ca sotul ei HANDIC CONSTANTIN ,sufera de CANCER malign.
Cu inima-i strânsă ,si cu multa munca de convingere din partea mea, mi-a trims in cele din urmă BILETUL de IESIRE din SPITAL ,care atestă că HANDIC CONSTANTIN are CANCER MALIGN la plamani,si care CANCER a început sa se extindă în tot corpul.
Fiecare bănuţ cât de mic ar fi el, poate alina durerea pentru un ceas,pentru două, a celui bolnav si-n cumplită suferinţă. Sa-i alinăm durerea, si sa-i stergem o lacrima,dându-i o clipă de viata fără dureri ,din puţinele zile câte i-au mai rămas de trait ,pe acest Pămant !
Prieteni dragi, a trecut POSTUL PĂTIMIRILOR DOMNULUI nostru IISUS HRISTOS, a trecut si SFINTELE PASTI si ne-am bucurat si ne bucuram de SFANTA ÎNVIERE a LUI HRISTOS,Căruia Îi este bineplacut ca fiecare dintre noi ,sa ajutam pe cel bolnav,sa hranim pe cel flamand,sa imbracam pe cel gol .
Iar de vom face asa, LUI Îi facem acest mare Bine, după cum ÎNSUŞI IISUS ne graieste în SFANTA EVANGHELIE de la MATEI:
Sfânta Evanghelie după Matei :

Capitolul 25

1.Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, care luând candelele lor, au ieşit în întâmpinarea mirelui.
2.Cinci însă dintre ele erau fără minte, iar cinci înţelepte.
3.Căci cele fără minte, luând candelele, n-au luat cu sine untdelemn.
4.Iar cele înţelepte au luat untdelemn în vase, odată cu candelele lor.
5.Dar mirele întârziind, au aţipit toate şi au adormit.
6.Iar la miezul nopţii s-a făcut strigare: Iată, mirele vine! Ieşiţi întru întâmpinarea lui!
7.Atunci s-au deşteptat toate acele fecioare şi au împodobit candelele lor.
8.Şi cele fără minte au zis către cele înţelepte: Daţi-ne din untdelemnul vostru, că se sting candelele noastre.
9.Dar cele înţelepte le-au răspuns, zicând: Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă şi nici vouă. Mai bine mergeţi la cei ce vând şi cumpăraţi pentru voi.
10.Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele şi cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă şi uşa s-a închis.
11.Iar mai pe urmă, au sosit şi celelalte fecioare, zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă.
12.Iar el, răspunzând, a zis: Adevărat zic vouă: Nu vă cunosc pe voi.
13.Drept aceea, privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului.
14.Şi mai este ca un om care, plecând departe, şi-a chemat slugile şi le-a dat pe mână avuţia sa.
15.Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, altuia unul, fiecăruia după puterea lui şi a plecat.
16.Îndată, mergând, cel ce luase cinci talanţi a lucrat cu ei şi a câştigat alţi cinci talanţi.
17.De asemenea şi cel cu doi a câştigat alţi doi.
18.Iar cel ce luase un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ şi a ascuns argintul stăpânului său.
19.După multă vreme a venit şi stăpânul acelor slugi şi a făcut socoteala cu ele.
20.Şi apropiindu-se cel care luase cinci talanţi, a adus alţi cinci talanţi, zicând: Doamne, cinci talanţi mi-ai dat, iată alţi cinci talanţi am câştigat cu ei.
21.Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău.
22.Apropiindu-se şi cel cu doi talanţi, a zis: Doamne, doi talanţi mi-ai dat, iată alţi doi talanţi am câştigat cu ei.
23.Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău.
24.Apropiindu-se apoi şi cel care primise un talant, a zis: Doamne, te-am ştiut că eşti om aspru, care seceri unde n-ai semănat şi aduni de unde n-ai împrăştiat.
25.Şi temându-mă, m-am dus de am ascuns talantul tău în pământ; iată ai ce este al tău.
26.Şi răspunzând stăpânul său i-a zis: Slugă vicleană şi leneşă, ştiai că secer unde n-am semănat şi adun de unde n-am împrăştiat?
27.Se cuvenea deci ca tu să pui banii mei la zarafi, şi eu, venind, aş fi luat ce este al meu cu dobândă.
28.Luaţi deci de la el talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi.
29.Căci tot celui ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel ce n-are şi ce are i se va lua.
30.Iar pe sluga netrebnică aruncaţi-o întru întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.
31.Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale.
32.Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre.
33.Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga.
34.Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii.
35.Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit;
36.Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.
37.Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei?
38.Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat?
39.Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine?
40.Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut.
41.Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui.
42.Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau;
43.Străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat.
44.Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit?
45.El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut.
46.Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică.
Prieteni dragi,

Mă rog la Bunul Dumnezeu si la Măicuţa Domnului, ca sa va binecuvinteze DARUL pentru acest suflet chinuit de durerile cumplite ale CANCERULUI .
Va multumesc din inimă si din suflet, si ma rog pentru fiecare dintre voi ,ca sa fiti sanatosi si binecuvantati de DUHUL CEL PREA SFANT, alaturi de toti cei dragi si scumpi sufletului vostru.
Bănut cu bănut ,aşa se vor aduna ,iar MARIA va putea cumpăra tratamentul care-i mai alină durerile sotului ei, dureri cumplite ale CANCERULUI care-l macină atât pe dinauntru cât si pe dinafara trupului.
Va rog din toata inima si cu lacrimi in ochi, haideti sa ajutam acest SUFLET chinuit de durerile CANCERULUI,atât cât ne lasa inima,atât cât putem fiecare.
Zilele lui sunt numarate,şi durerile sunt cumplite !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Iata dragii mei, LINKUL cu ACTELE DOVEDITOARE :
CONSTANTIN HANDIC sufera de 7 boli grave dar si de nemilosul CANCER MALIGN la plamani care s-a exrins deja in tot corpul:

S.O.S. CANCERUL NU IARTA PE NIMENI !!!

RAIFFEISEN BANK 
...Vezi mai mult

25 de comentarii:

 1. Imi pare rau sa aud asta.Dumnezeu sa-l odihneasca si doamnei Handic putere sa depaseasca durerea .

  RăspundețiȘtergere
 2. Condoleante, d-na Handic, imi pare nespus de rau , plang cu dvs. Va rog sa fiti puternica pentru baiat , sa nu-l destabilizati mai mult . Tatal lui se duce intr-un loc unde nu va mai suferi !
  Tare , tare rau imi pare , dar v-ati luptat pana in ultima clipa, sunteti de admirat . Dumnezeu sa-l ierte !

  RăspundețiȘtergere
 3. Dumnezeu sa-l odihnească în pace,condoleanțe familiei!

  RăspundețiȘtergere
 4. Condoleante si Dumnezeu sa va intareasca d-na Handic!Dumnezeu sa-l ierte si sa-l odihneasca!

  RăspundețiȘtergere
 5. Condoleante d-nei H.! Bunul Dumnezeu sa-l ierte pe sotul sau si sa ii dea odihna in rai, iar pe cei ramasi sa-i intareasca si sa-i apere.

  RăspundețiȘtergere
 6. Felicitari , d-na Maria ca din spatiul alocat blogului , ati putut darui acestei doamne aflate in necaz, o mana de ajutor . Apelul facut i-a usurat d-nei Handic sufletul . Ati facut un gest crestinesc de mare valoare .

  RăspundețiȘtergere
 7. Dumnezeu Să-l odihnească în pace.
  Să ne rugăm pentru sufletul său.
  Dumnezeu l-a chemat în rai .

  RăspundețiȘtergere
 8. Pana la urma nimic de pe acest pamant nu este vesnic, toti vom trece prin asta mai repede sau mai tarziu. Multa putere dna. Maria Handic sa treceti prin aceasta incercare a vietii. Dumnezeu sa va intareasca. Sufletul sau sa-si gaseaca linistea caci grea i-a fost suferinta si sa se odihneasca in pacea divina. Toti colegii de blog suntem alaturi de dumneavoastra. Condoleante.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Le muitumesc di n suflet TUTUROR! Va sarut cu drag Maria H

   Ștergere
  2. Dumnezeu sai ierte pacatele.si Dumneavoastra sava dee tarie si putere in credinta si viata.Amin

   Ștergere
 9. Dumnezeu sa-l odihnească!

  RăspundețiȘtergere
 10. http://www.lovendal.ro/wp52/exclusiv-studiul-stiintific-care-demonstreaza-existenta-vietii-dupa-moarte/

  RăspundețiȘtergere
 11. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dragii mei,nu stiu dac,va pot multumi tuturor asa cum se cuvine pentru ajutorul vostru al tuturor!Cuvintele sant putine si sarace,dar va rog sa ma credeti,ca nu ma simt in stare deocamdata sa leg doua cuvinte asa cum s-ar cuveni.Va rog sa ma intelegeti si sa ma iertati.Multumesc din suflet si bunul Dumnezeu sa va ajute pe voi toti cat si pe toti cei dragi voua. Cu drag Maria H

   Ștergere
  2. Condoleante,cu siguranta a mers intr-o lume mai buna,Dumnezeu sa-l ierte si sa-l odihneasca in pace!

   Ștergere
 12. Dumnezeu sa-i odihneasca pe toti,si famiilele lor sa le dea putere si mangaiere,ca durerea este foarte mare,cand un preot se desparte de fiul lui la varsta de 28 de ani,care a decedat tot de cancer.

  RăspundețiȘtergere
 13. Dumnezeu sal odihneasca in pase,

  RăspundețiȘtergere
 14. Condoleante doamna Handic-craciun

  RăspundețiȘtergere
 15. Stimata DOAMNA MARIA,cuvintele sant sarace,mai degraba nu gasesc cuvinte pentru ce ati facut pentru sotul meu si implicit mie!Sa fiti binecuvantata si bunul Dumnezeu sa va rasplateasca atat pe dumneavoastra,cat si pe toti cei dragi sufletului dumneavoastra.Doamne ajuta!Cu multa iubire si stima. Maria H

  RăspundețiȘtergere
 16. Îmi pare nespus de rău,condoleanțe și Dumnezeu sa-l odihneasca.DS

  RăspundețiȘtergere
 17. Va impartasesc durerea,doamna Maria Handic,cu dragoste...Dumnezeu sa va mangaie sufletul inlacrimat si sa odihneasca in pace,pe cel chemat la El! Doina

  RăspundețiȘtergere
 18. Dumnezeul s-al ierte si s-ai aseze sufletul acolo unde lumineaza lumina fetei sale. Stiu cat de greu este sa pierzi pe cineva drag, este tare greu Dumnezeu s-ai dea putere. Ma rog si eu pentru sufletul lui. Cu drag doamna Maria.

  RăspundețiȘtergere
 19. Condoleanțe familiei și Dumnezeu să-l odihnească! Fiți tare și nu va lăsați doborâte de tristețe d. na Maria H.

  RăspundețiȘtergere
 20. Multumesc frumos,sper sa -mj pot reveni cat mai repede,deocamdata totul e destul de confuz in gandire si nu numai,sant foarte constienta de un singur lucru pentru care am sa lupt cate zile si sanatate ami angaduie bunul Dumnezeu si Maicuta sfanta,este vorba de CLAUDIU fiul meu.Va iubesc si multtumiri din suflet! Cu drag pentru toti Maria H

  RăspundețiȘtergere