sâmbătă, 18 august 2018

OPREASACA -SE SCANDALAGIII !!!


                                     12  August 2018,ora 5,17 dimineata !

                                        Dragii mei,

Iata cum,desi eram la Hotel in BUCURESTI pentru a doua zi de LANSARE a CARTILOR ADEVARUL DUHULUI SFANT, ma trezeste un glas care striga cu fermitate asa:

                 "Opreasca-se scandalagiii !"

Apoi,auzeam multe glasuri care strigau cu totii in cor ,asa:

                        Hoţii! Hoţii ! Hotii !"

Fireste dragilor, ca aici in MESAJ este vorba despre PROTESTE si despre PROTESTATARI.
Dreptul la PROTEST, l-am dobandit impreuna cu DEMOCRATIA.
Dar sa nu amestecam PROTESTUL pasnic, cu PROTESTUL scandalos! 
A protesta,nu inseamna a fi violent in gandire si-n exprimare verbala, dar mai ales prin atitudine violenta.
A protesta ,nu inseamna a incendia copacii de pe strazi,sau a da foc magazinelor si sediilor partidelor indiferent de care parte sunt! 
A protesta ,nu inseamna a striga cu tot felul de apelative jignitoare,amenintatoare.
Pana la proba contrarie,exista PREZUMTIA de nevinovatie!
Pacat  cp, din cauza unor scandalagii, a unor indivizi certati cu LEGEA,se strica valoarea si imaginea PROTESTULUI sau a PROTESTELOR.
Daca sunt printre oamenii care ne conduc TARA,oameni care au furat,oameni care sunt certati cu LEGEA, sunt total de acord ca ei sa fie cercetati si pedepsiti conform LEGILOR ROMANIEI.Nu conteaza culoare politica din care fac parte, si nici statutul social, cum nu conteaza nici functia care o au in STAT, toti cei care, au gresit intentionat sau nu, sa suporte rigorile LEGILOR in vigoare.
PROTESTUL este forma de manifestatie prin care ,ne putem exprima liber toate cate ne deranjeaza,toate cate ne aduc lipsuri si suferinta,indiferent de PARTIDUL care este la guvernare.
Sa protestam fratilor,dar fara violenta,fara a sterge pe jos cu toti cei care ne conduc.
Sa nu-i punem pe toti in aceeasi oala! Printre ei,mai sunt si oameni corecti,oameni de buna credinta,oameni care, si-au ros coatele pe bancile FACULTATILOR ,oameni care, chiar vor sa miste ROMANIA intr-o directie buna.
Si-atunci,unde este valoarea PROTESTULUI ? Unde sunt roadele PROTESTULUI si PROTESTELOR? 
In violenta? În niciun caz !
VIOLENTA,naste VIOLENTA !!!
Daca nu ne place cum suntem condusi de un Guvern sau de un altul,sa-l schimbam! Dar nu prin violenta,ci prin PROTESTE pasnice ! 
DUMNEZEU si MAICA DOMNULUI sa apere ROMANIA si pe toti conducatorii ei, si sa le lumineze mintea spre a gasi LUMINA INVIERII LUI HRISTOS.
Cine cauta LUMINA ,o va gasi ,si nu va umbla niciodata in intuneric.
Iata :


Sfânta Evanghelie după Ioan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Capitolul 8
1.Iar Iisus S-a dus la Muntele Măslinilor.
2.Dar dimineaţa iarăşi a venit în templu, şi tot poporul venea la El; şi El, şezând, îi învăţa.
3.Şi au adus la El fariseii şi cărturarii pe o femeie, prinsă în adulter şi, aşezând-o în mijloc,
4.Au zis Lui: Învăţătorule, această femeie a fost prinsă asupra faptului de adulter;
5.Iar Moise ne-a poruncit în Lege ca pe unele ca acestea să le ucidem cu pietre. Dar Tu ce zici?
6.Şi aceasta ziceau, ispitindu-L, ca să aibă de ce să-L învinuiască. Iar Iisus, plecându-Se în jos, scria cu degetul pe pământ.
7.Şi stăruind să-L întrebe, El S-a ridicat şi le-a zis: Cel fără de păcat dintre voi să arunce cel dintâi piatra asupra ei.
8.Iarăşi plecându-Se, scria pe pământ.
9.Iar ei auzind aceasta şi mustraţi fiind de cuget, ieşeau unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni şi până la cel din urmă, şi a rămas Iisus singur şi femeia, stând în mijloc.
10.Şi ridicându-Se Iisus şi nevăzând pe nimeni decât pe femeie, i-a zis: Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nu te-a osândit nici unul?
11.Iar ea a zis: Nici unul, Doamne. Şi Iisus i-a zis: Nu te osândesc nici Eu. Mergi; de acum să nu mai păcătuieşti.
12.Deci iarăşi le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.
13.De aceea fariseii I-au zis: Tu mărturiseşti despre Tine Însuţi; mărturia Ta nu este adevărată.
14.A răspuns Iisus şi le-a zis: Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, mărturia Mea este adevărată, fiindcă ştiu de unde am venit şi unde Mă duc. Voi nu ştiţi de unde vin, nici unde Mă duc.
15.Voi judecaţi după trup; Eu nu judec pe nimeni.
16.Şi chiar dacă Eu judec, judecata Mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Eu şi Cel ce M-a trimis pe Mine.
17.Şi în Legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată.
18.Eu sunt Cel ce mărturisesc despre Mine Însumi şi mărturiseşte despre Mine Tatăl, Cel ce M-a trimis.
19.Îi ziceau deci: Unde este Tatăl Tău? Răspuns-a Iisus: Nu mă ştiţi nici pe Mine nici pe Tatăl Meu; dacă M-aţi şti pe Mine, aţi şti şi pe Tatăl Meu.
20.Cuvintele acestea le-a grăit Iisus în vistierie, pe când învăţa în templu; şi nimeni nu L-a prins, că încă nu venise ceasul Lui.
21.Şi iarăşi le-a zis: Eu Mă duc şi Mă veţi căuta şi veţi muri în păcatul vostru. Unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni.
22.Deci ziceau iudeii: Nu cumva Îşi va ridica singur viaţa? Că zice: Unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni.
23.Şi El le zicea: Voi sunteţi din cele de jos; Eu sunt din cele de sus. Voi sunteţi din lumea aceasta; Eu nu sunt din lumea aceasta.
24.V-am spus deci vouă că veţi muri în păcatele voastre. Căci dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre.
25.Deci Îi ziceau ei: Cine eşti Tu? Şi a zis lor Iisus: Ceea ce v-am spus de la început.
26.Multe am de spus despre voi şi de judecat. Dar Cel ce M-a trimis pe Mine adevărat este, şi cele ce am auzit de la El, Eu acestea le grăiesc în lume.
27.Şi ei n-au înţeles că le vorbea despre Tatăl.
28.Deci le-a zis Iisus: Când veţi înălţa pe Fiul Omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sunt şi că de la Mine însumi nu fac nimic, ci precum M-a învăţat Tatăl, aşa vorbesc.
29.Şi Cel ce M-a trimis este cu Mine; nu M-a lăsat singur, fiindcă Eu fac pururea cele plăcute Lui.
30.Spunând El acestea, mulţi au crezut în El.
31.Deci zicea Iisus către iudeii care crezuseră în El: Dacă veţi rămâne în cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat ucenici ai Mei;
32.Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi.
33.Ei însă I-au răspuns: Noi suntem sămânţa lui Avraam şi nimănui niciodată n-am fost robi. Cum zici Tu că: Veţi fi liberi?
34.Iisus le-a răspuns: Adevărat, adevărat vă spun: Oricine săvârşeşte păcatul este rob al păcatului.
35.Iar robul nu rămâne în casă în veac; Fiul însă rămâne în veac.
36.Deci, dacă Fiul vă va face liberi, liberi veţi fi într-adevăr.
37.Ştiu că sunteţi sămânţa lui Avraam, dar căutaţi să Mă omorâţi, pentru că cuvântul Meu nu încape în voi.
38.Eu vorbesc ceea ce am văzut la Tatăl Meu, iar voi faceţi ceea ce aţi auzit de la tatăl vostru.
39.Ei au răspuns şi I-au zis: Tatăl nostru este Avraam. Iisus le-a zis: Dacă aţi fi fiii lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam.
40.Dar voi acum căutaţi să Mă ucideţi pe Mine, Omul care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Avraam n-a făcut aceasta.
41.Voi faceţi faptele tatălui vostru. Zis-au Lui: Noi nu ne-am născut din desfrânare. Un tată avem: pe Dumnezeu.
42.Le-a zis Iisus: Dacă Dumnezeu are fi Tatăl vostru, M-aţi iubi pe Mine, căci de la Dumnezeu am ieşit şi am venit. Pentru că n-am venit de la Mine însumi, ci El M-a trimis.
43.De ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Fiindcă nu puteţi să daţi ascultare cuvântului Meu.
44.Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul şi vreţi să faceţi poftele tatălui vostru. El, de la început, a fost ucigător de oameni şi nu a stat întru adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grăieşte minciuna, grăieşte dintru ale sale, căci este mincinos şi tatăl minciunii.
45.Dar pe Mine, fiindcă spun adevărul, nu Mă credeţi.
46.Cine dintre voi Mă vădeşte de păcat? Dacă spun adevărul, de ce voi nu Mă credeţi?
47.Cel care este de la Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; de aceea voi nu ascultaţi pentru că nu sunteţi de la Dumnezeu.
48.Au răspuns iudeii şi I-au zis: Oare, nu zicem noi bine că Tu eşti samarinean şi ai demon?
49.A răspuns Iisus: Eu nu am demon, ci cinstesc pe Tatăl Meu, şi voi nu Mă cinstiţi pe Mine.
50.Dar Eu nu caut slava Mea. Este cine să o caute şi să judece.
51.Adevărat, adevărat zic vouă: Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac.
52.Iudeii I-au zis: Acum am cunoscut că ai demon. Avraam a murit, de asemenea şi proorocii; şi Tu zici: Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va gusta moartea în veac.
53.Nu cumva eşti Tu mai mare decât tatăl nostru Avraam, care a murit? Şi au murit şi proorocii. Cine te faci Tu a fi?
54.Iisus a răspuns: Dacă Mă slăvesc Eu pe Mine Însumi, slava Mea nimic nu este. Tatăl Meu este Cel care Mă slăveşte, despre Care ziceţi voi că este Dumnezeul vostru.
55.Şi nu L-aţi cunoscut, dar Eu Îl ştiu; şi dacă aş zice că nu-L ştiu, aş fi mincinos asemenea vouă. Ci Îl ştiu şi păzesc cuvântul Lui.
56.Avraam, părintele vostru, a fost bucuros să vadă ziua Mea şi a văzut-o şi s-a bucurat.
57.Deci au zis iudeii către El: Încă nu ai cincizeci de ani şi l-ai văzut pe Avraam?
58.Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt mai înainte de a fi fost Avraam.
59.Deci au luat pietre ca să arunce asupra Lui. Dar Iisus S-a ferit şi a ieşit din templu şi, trecând prin mijlocul lor, S-a dus.
P.S.
    Prieteni dragi,

La SALA DALLES -ANTICARIAT ,am lasat cateva CARTI din toate cele 3 volume.
35 lei ROMANIA VIITORUL al DOILEA IERUSALIM :
Fotografia postată de Maria Ghiorghiu..
15 lei VIATA EXTRATERESTRA :

Fotografia postată de Maria Ghiorghiu..
28 Lei primul volum din 2016 :

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhORNPR9VUJa35Mkf099iXuU5RD8tR5MV0BtRUxWwxRMewh0Sv-XInbhjYQ5SZcTLLSI5VgK0vHPvRj3S31uRRSjM6cKqKUV04wQVkfBVY0EFAV_icOBJwbQxAhOZmrhSX93TS6TcIlr_CC/w530-h374-p/14111967_650437155116702_1428354742_n.jpg.

DONATORII sunt rugati sa sune  la 0747226236 si vor primi toate CARTILE absolut GRATUIT !
Cititorii si doritorii pot suna tot la cest numar pentru a ne da toate datele,ca sa le trimitem CARTILE dorite prin posta sau fan curier.

Si totusi ,daca nu ati reusit sa ajungeti la LANSAREA din 11 - 12 august,puteti merge ca sa va procurati CARTILE dorite de la ANTICARIAT.
Deasemenea,ma puteti suna la 0747226236,pentru COMANDA CARTI,sau imi puteti scrie in privat pe Facebook : Maria Ghiorghiu.ro ,si pe maill : mariatecuci61@yahoo.com.

Va multumesc din inima !
Cu dragoste,cu iubire si cu aleasa recunostinta pentru voi toti cititorii Blogului DUMNEZEU EXISTA -MARTURII ,dar si pentru toti Prietenii de pe FACEBOOK si nu numai.
Iata dragilor si site/ul pe care puteti comanda Cartile:
https://adevarulduhuluisfant.ro.
Dati clik pe - dreptunghiul in care scrie Comenzi.
Iata:


                                         

123 de comentarii:

 1. Violenta naste nebunie si actiuni deplasate. Stop Violenta.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Asta s-o spui ultrasilor dinamovisti ai pesedistului Negoita, ala cu datorii mari la stat, de vrea guvernul sa-l ierte si el sa ramina cu banii ...

   Ștergere
 2. Doamna Maria a mai ramas mult pana sa vie Iisus sau mai sunt ani de asteptat

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. O intrebare complet deplasata. Nu stie nimeni cand vine Isus decat Tatal. In loc sa intrebati cand vine Isus mai bine schimba ti mintea si inima si fi asa cum vrea Isus.

   Ștergere
  2. De ce tot intrebi ceva ce nu stie nimeni?
   Nu te-ai plictisit sa tot intrebi?

   Ștergere
  3. Doar Tatal Ceresc stie anul,ziua si ora cand vine Iisus!Cred ca Tatal Ceresc va lua sau a luat decizia impreuna cu Fiul si cu Duhul Sfant cand vine Iisus!Noi sa veghem totdeauna,traind in sfintenie!

   Ștergere
  4. 06.08 i-auzi! Omul intreaba mereu pentru ca asa i se spune constant aici pe blog: „curand vine Iisus”! Ce tot te ratoiesti la el? El chiar crede si e nerabdator ca un copil! Cu ce te deranjeaza daca intreaba? Are tot dreptul atata timp cat pofetele cele doua imprastie asemenea zvonuri. Mai bine ingrijoreaza-te ca desi fac afirmatii de acest gen, ca vine Iisus curand, nu au nicun raspuns daca intrebi cand e „curandul” asta. Nici nu ar avea cum sa-ti raspunda pentru ca e doar inventia lor.„Curandul” asta este de cand a fost scrisa biblia.

   Ștergere
  5. Nu va exista a 2-a venire asa cum credeti voi, este doar propaganda religioasa.

   Ștergere
  6. 12:51Vei fi socat si cutremurat cand vei vedea ca Domnul Iisus va veni pe norii cerului asa cum a si plecat.Nici in gluma sa nu mai rostesti asa ceva pt ca esti departe de Adevar.Atunci va fi un eveniment cutremurator mai ales pt necredinciosi dar si de bucurie pt cei credinciosi!Maranatha!

   Ștergere
  7. 12:51Vei fi socat si cutremurat cand vei vedea ca Domnul Iisus va veni pe norii cerului asa cum a si plecat.Nici in gluma sa nu mai rostesti asa ceva pt ca esti departe de Adevar.Atunci va fi un eveniment cutremurator mai ales pt necredinciosi dar si de bucurie pt cei credinciosi!Maranatha!

   Ștergere
  8. 01.49 du-te si fa prozeliti in alta parte.

   Ștergere
  9. La Biserica Adventista Maranata din Bucuresti ,in interiorul bisericii nu am vazut nici o cruce sau icoane ca la ortodocsi.
   Imi cer scuze ca intreb, dar nu am stiut cum este si ce este diferit

   Ștergere
 3. Daca te-ai duce mai deschis la biserica,anonim 00.54 ai afla sigur de timpul venirii lui Isus!Ce atita nerabdare!?Isus va veni intr-o zi in mod sigur;dar asta poate fii in viata noastra sau dupa cindva!Stai linistit ca va reinvia morti si vor fii judecati; dar pina atunci sa facem lucruri bune in viata ca sa putem trece in partea unde e bine,cind va veni vremea!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 01.11 cat de vaiva poti sa fii sa crezi ca amagesti pe Dumnezeu cu faptele tale bune facute din interes. Demagogie curata! Se vede ca nu intelegeti nimic din cuvantul lui Dumnezeu! Divinitatea nu poate fi cumparata cu fapte bune la kg. ca sa te mantuiasca. Iubirea neconditionata e aceea care trebuie sa stea la baza faptelor bune altfel sunt fara valoare. Pricepusi? E valabil si pentru admin.

   Ștergere
  2. 12:52Iubirea e intretinuta prin fapte!

   Ștergere
  3. 01.51 fapte facute din iubire dezinteresata, nu din interes. Pe Dumnezeu nu-l pacalesti!

   Ștergere
  4. 12:52
   De ce intodeauna: vaiva(naiva),demagogie,"nu intelegi nimic",
   'pricepusi?,"valabil pt admin"etc

   maria m. Tu nu poti sa te impui cu forta in viata noastra.
   Nu ne intereseaza pledoariile tale.Avem duhovnicul
   nostru, plus tu ajungi la extreme jignitoare

   Ștergere
  5. 01:51, faptele bune sunt expresia iubirii din inima omului. Nu faptele intretin iubirea, ci faptele sunt efectul iubirii adevarate din inima omului.

   Ștergere
 4. In curand Dumnezeu va da un cutremur sa va potoliti prea ati luat o razna de tot...Nu aveti frica de nimic se pare.Când vor începe protestele va începe si cutremurul asta este un avertisment de la Dumnezeu nu va fi de la Haarf,Nato sau din partea elitei..Se va intampla cand nu va asteptati..Ok
  Dumnezeu va avertizat dinainte..va incerca sa va oprească.
  Răutatea si batjocura este la cote maxime deja.Lupta intre bine si rau a inceput.Acuma va începe apocalipsa sa crească in intensitate si chiar din toamna aceasta.
  monica meryah

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Stimata Monica Meryah si daca nu incepe nimic,anul viitor pe la pasti pot sa-ti zic niste lucruri grele si urite aici pe blog ,si daca s-ar supara doamna Maria!?Dintre voi careva ati zis la inceput de primavara,ca pina in mai se arata extraterestrii!le-o intirziat naveta spatiala, ca la treburile noastre?!

   Ștergere
  2. Monica, spuneai mai demult ca in cateva saptamani vei aparea public cu ceilalti apostoli.

   Ștergere
  3. Profețiile ăștia pârâți să se ducă să cancâ in pustiu . Enervanți mai sunt prin așa zisa lor atotștiința . 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎

   Ștergere
  4. Monica, unde iti sunt apostolii, unde sunt vindecarile miraculoase????

   Ștergere
  5. Vor apare stai linistită.11:37
   Am scris in alte mesaje dar se pare ca nu ai inteles nimic.Nu mai răbdare se pare..off.off.
   Monica Meryah

   Ștergere
 5. What i do not realize is actually how you are now not really
  much more well-liked than you may be right now.
  You are so intelligent. You understand thus significantly relating to this matter, made me for my part believe it from
  numerous numerous angles. Its like men and women aren't interested until it is one thing
  to do with Lady gaga! Your personal stuffs nice.
  At all times deal with it up!

  RăspundețiȘtergere
 6. I always used to read article in news papers but
  now as I am a user of web therefore from now I am
  using net for content, thanks to web.

  RăspundețiȘtergere
 7. Oprească-se violența și gazarea oamenilor.Condamnă-se dragnea și alți ca el .Dcă-se Veorica și carmen dan .

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ce-ti doresc io tie dulce Romanie!

   Ștergere
  2. Base in 2 legislatura a creato situata PE care o traim in prezent. Cand romani l-au DAT jos prin referendum stima ce s-a intamplat. Psd-ul crea binele tarii si nu este aservit mafiei internazionale de aceia voi traditori de tara si neam nu va convince. Asa sa va ajute Dumnezeu!!!

   Ștergere
  3. Gazarea oamenilor?! In toate tarile europene si in America la astfel de proteste se folosesc sprayuri lacrimogene.
   Ce apara nesimtitii de la proteste? Tradatori de tara. Austria ? Sa taie restul pădurilor din Ro? Multinationalele? Procurorii si SRI-stii care au ruinat viata romanilor ? Tradatorii astia de neam care considera ca drepturile omului sunt un lux!!!
   Cei care au protestat in piata victoriei nu sunt oameni. Sunt niste tradatori de tara si neam care lupta pt interesele externe in defavoarea romanilor.

   Ștergere
  4. 12.41-perfecta dreptate.Credeam au orbit cu totii (ori vor sa fie orbi) dar iata ca mai sunt si oamen care vad. As fi vrut insa sa vad asistenta sociala cum ii amendeaza pe toti parintii care au venit cu copiii in piata, in mijlocul urlaturilor si violentelor.

   Ștergere
  5. 23.06 numai prostii iti ies din cap si din gura.

   Ștergere
  6. Gazarea oamenilor PAȘNICI e interzisa ! Folosirea unor grupuri de PROVOCATORI de catre PSD ,pt. a putea motiva interventia in forta e ILEGALA . Trebuia intervenit NUMAI asupra grupurilor de provocatori.
   Oamenii care au venit cu copii , NU aveau de unde sa stie de provocatorii adusi de PSD. Au venit sa manifeste pașnic. Restul sunt dezinformari ale lui Dragnea si Carmen Dan...la televiziunile prietene.

   Ștergere
  7. 12 : 41 ........
   PSD ist înfocat care vrea sa roadă osul cu orice preț .

   Ștergere
  8. Ca deobicei nu sunt postate mesajele critice la adresa PSD si Dragnea , chiar daca nu contin injurii. Halal buna credinta si halal dragoste de tara si semen stimata Maria Ghiorghiu. De ce nu publici toate mesajele , CARE NU CONTIN LIMBAJ VULGAR ??! Stim tii cu PSD si cine e la putere , ca pe Ponta care îl laudai ,nu-l mai sustii...

   Ștergere
  9. Dar cand erau proteste organizate de PSD ?! Alea erau bune si nu era dezordine?
   Asta este democratia si libertatea de exprimare. Dancila trebuie sa demisioneze ,iar PSD nu mai are nici cei 17% din electorat cu care a "castigat" alegerile ! PSD NU a castigat alegerile , deoarece lumea nu a iesit la vot !

   Ștergere
  10. 02:21 corect. Cei 40 % cu care a castigat PSD,din cei care s au prezentat la vot, reprezintă 17 % din cetatenii cu drept de vot.Unde este legitimitatea ?

   Ștergere
  11. PSD a scazut dramatic in sondaje. Nu mai este legitim.Faimoasa majoritate a devenit minoritate. Si nici astia n-ar fi fost daca nu ar fi existat posturi de propaganda ca antena 3 si rtv care dezinformeaza si deformeaza realitatea.

   Ștergere
  12. 23:15, este legitimitate pentru ca majoritatea celor ce VOTEAZA dau directia. Cei care nu se prezinta la vot desi au drept de vot, prezinta o pozitie neutra, deci nu reprezinta interes pentru ei cine urmeaza sa fie ales prin vot.

   Ștergere
 8. Asa este doamna Maria este violenta verbala de nu pot sa zic si este violenta mai rau ca niciodata sar la bataie in secunda urmatoare dupa cele verbale.
  Am ajuns tare greu multa ura ca niciodata. Si mai mult nu se mai pune stop este intretinuta si despica firul in20-30 am ajuns rau.
  Bunul Dumnezeu sa le dea intelepciune si mila de aproapele nostru.
  Cu mult drag doamna Maria

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. mare dreptate aveti domnule ION MASINCA,ei gindesc cu pumnu,degaba mai au unii creier daca in loc sa-si folosesca mintea,foloseste pumnul.

   Ștergere
  2. 10.50 mai bine nu pomeni ce creier ca daca ti-ai masura IQ-ul s-ar putea sa ai o mare si neplacuta surpriza.

   Ștergere
 9. Manipularea maselor naște violență.
  Nu cred că a fost un miting al diasporei...a fost un miting al multinationalelor si al corporațiilor.
  România încă mai este o țară bogata...aur ,argint,uraniu ,cupru,ape minerale,cărbuni,petrol,gaze ,păduri.
  Legea off-shore nu convine marilor corporatii.De ce să plătească ei redevente mai mari ?
  De ce să nu iasă acum Austria să spună că a fost agresat un ziarist (ofițer sub acoperire care are tot felul de legitimații)?
  Austria mai are interese foarte mari ptr pădurile din Romania.
  Oare numai in Romania jandarmii au folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apă ?
  S-au folosi în toată Europa...Bruxelles..Grecia...Germania...Italia...etc.
  Numai la noi trebuia să stea jandarmeria si să fie injosita,umilită....că de...ei nu sunt oameni.
  USR-ul a scos acum oamenii lor să meargă să depună plângeri penale.
  O altă formă a COLECTIVULUI.
  Guvernul va pica....si cine vine in loc...PNL...USR...Guvernul meu...care nu au nici o platformă program.
  De 30 de ani..toate partidele au vândut țara...am vrut UE...asta avem...conducerea țării se face din UE.  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Bine punctat, perfect adevarat an 09.19 ! Romani care nu VOR sa vada si sa STIE toate acestea o sa regrete amarnic ! Am putea trai cel mai bine din Europa chiaro din lumea dar occulta ne vrea slugi, Sclavi. Uniti-va romani pentru binele nostru al tuturor si a tarii nostre! Casa sa ne ajute Dumnezeu!

   Ștergere
  2. 09.19 prost si pagubos mai gandesti. Te amagesti singur asa cum te-a indoctrinat psd.

   Ștergere
  3. Cea mai nefericita alegere a fost aderarea Romaniei la UE.

   Ștergere
  4. Anonim 12.42...nu m-a indoctrinat PSD-ul.
   Pe ce lume trăiești ?
   Nu sunt intetese străine ptr.bogățiile țării..nu s-a vândut deja un sfert din pământul arabil al țării străinilor...nu are Rosia Montană minereu necesar NASA ?
   Esti legat la ochi ?
   Mâine-poimâine ai să fii străin in țara ta.
   Totul este vândut străinilor din '90.
   Nici Iliescu...nici Băsescu dar mai ales Iohanis nu au făcut nimic.
   Stau și mă întreb dacă nu era mai bine să fie monarhie.
   Bravo pentru Marea Britanie că a ieșit din caracatita UE.

   Ștergere
  5. Ca a fost nefericita, de acord. Dar nu a fost nici o alegere, a fost vanzare

   Ștergere
  6. 09.19 ai dreptate. Evident, nu convine si nu este acceptata-unii nu au interes, altii pentru ca sunt lipsiti de discriminare, etc, etc.

   Ștergere
  7. Ce nu intelegeti voi e ca nici de unii singuri nu ar fi fost deloc mai bine. POliticienii nostri tot ar fi vandut-o.

   Ștergere
  8. Anonim9.19 aveti dreptate!Maria H

   Ștergere
  9. Agent 16:18 du-te la tine in Rusia si bea o votca, sub un pom....Lasa-ne pe noi in pace ,mai Katiusha.

   Ștergere
  10. @Maria Handic tine pt. tine parerile si iubirea comunistilor . Probabil stramosii tai au avut de suferit din cauza rusilor si a comunismului . Dar tu acum vrei iarasi țara sa fie inrobita de rusi.

   Ștergere
  11. Anonim2.25unde dai şi unde crapa?Ce am spus eu si ce ai înțekes dumneata! Maria H

   Ștergere
 10. Manifestanti cu masti au tinut sa marcheze ieri o saptamina de la manifestatia cu abuzul de forta ,in piata Victoriei.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 16:18Ai perfecta dreptate dar a fost decizia unor tradatori oameni fara Dumnezeu si lasi care si-au vandut poporul la straini ,lacomi de averi si dornici de stapanire asa cum au fost si
   stramosii lor.Stapaniti de diavol acestia au folosit ura si invrajbirea contra romanilor.Romani treziti-va nu va mai lasati invrajbiti de satana!

   Ștergere
  2. Mai Anghele , numai prostii spui. Vorbeste la tine la PSD sa nu mai trimita huligani platiti la proteste ,iar jandarmii sa nu mai gazeze pe fratii romani! Romania nu e moșia lui Dragnea , asa sa-i spui, mai Angheluș.

   Ștergere
  3. 02:03, nu cauta sa dregi busuicul caci huliganii sunt sorosistii de la #rezist.

   Ștergere
  4. Satana esti tu, 16:42!

   Ștergere
  5. 2:03Din pacate oameni limitati ca tine nu pot sa vada mai departe Adevarul chiar daca Insusi Iisus le-ar vorbi.Observ ca tu ca si altii ca tine nu-si pot controla inteligent emotiile in situatii de confruntari, de aceea si vocabularul vostru scapa de sub controlul ratiunii ,pierzand din insusirile umanului.Somnul ratiunii te face sa caracterizezi oameni pe care nu-i cunosti si asta dovedeste multa naivitate .Ei bine eu nu am fost niciodata membru al unui partid si nici nu voi fi vreodata.Singura mea legatura e cu divinitatea.Dar si Dumnezeu prin sfintii lui si-a spus"parerea"despre ceea ce se intampla pe pamant iar UE este denumit de Dumnezeu (in Apocalipsa)Fiara.Adevarul si Dreptatea Lui Dumnezeu nu sunt ca a multor oameni care tintesc o viata confortabila uitand de morala crestina si de Judecata Divina.PSMai lasa obsesiile cu Dragnea si cu PSD-ul ca esti ridicol caci nu am nici cea mai mica tangenta cu acestia.
   I

   Ștergere
  6. 2:03Enumera te rog care sunt prostiile:1=?,2=?...etc.

   Ștergere
  7. 16.17 la tine in wc nu vezi ceva sorosisti? Cat de cretin sa fii sa nu realizezi ca dusmanii tai sunt niste fantome, statul paralel, sorosisti etc.

   Ștergere
  8. 12:41, nu fa pe naivul.

   Ștergere
 11. Nou cutremur in Indonezia la 500 km de cel veci,mai aveati o viziune cu un glas ce spune 'INDONEZIA' prin 6 februarie 2018

  RăspundețiȘtergere
 12. https://lupuldacicblogg.wordpress.com/2018/08/17/autonomia-transilvaniei-trebuie-sa-se-faca-dupa-modelul-kosovo-pe-care-iohannis-vrea-sa-o-recunoasca-in-toamna-aceasta/

  RăspundețiȘtergere
 13. Scandalagiii au fost opriti de jandarmi,dar acum tot jandarmii sunt acuzati......oare trebuia sa-i astepte cu flori pe scandalagii?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Scandalagii sunt jandarmii care a atacat oamenii fara motiv ! Mafia din PSD.

   Ștergere
  2. 11.39 Du-te si afirma lucrurile asta la sedintele de partid psd, nu aici ca nu prostesti pe nimeni.

   Ștergere
  3. 22:26, minciuna gogonata. Manifestantii au atacat jandarmii fara motiv.

   Ștergere
  4. 13.20 faci si tu parte din clica nazistilor de la putere? Daca manifestantii au atacat jandarmii atunci de ce sunt aproape 500 de victime in randul protestatarilor? Daca faci afirmatii de genul asta atunci si tu esti tot un criminal ca si cei care au ordonat atacarea oamenilor nevinovati.

   Ștergere
  5. 12:45, manifestantii au fost agresivi. Trebuiau opriti. Ce crezi tu ca Romania este troaca lui soros? Nu este loc pentru asemenea manifestari deplasate in aceasta tara. Asta ne mai trebuia, agresivitate si nebunie la manifestanti. Sper sa-si revina cei virusati de virusul globalist.

   Ștergere
 14. Dan Voiculescu RUPE TĂCEREA: ‘Judecătorul Stan Mustață a fost ASASINAT’

  "Conform afirmațiilor publice ale lui Băsescu, Coldea spunea: „mâine îl luăm pe Mustață și o băgăm pe Camelia Bogdan”.

  Astăzi, Coldea este bine mersi iar Mustață este mort.

  În dosarul „I.C.A.”, acest judecător a avut curajul să spună: „nu sunt dovezi în acest dosar și nu am cum să condamn”.

  Vă prezint aici declarația notarială dată de acesta.

  Judecați singuri, dar profund, cu judecăți de valoare și frică de Dumnezeu", scrie Dan Voiculescu pe blogul său.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dan Felix Voiculescu , e un condamnat penal si un securist .Îl crezi ?!

   Ștergere
  2. Deci Voiculescu vroia sa fie "judecat" de un judecator caruia ia dat mita. Pai aia este judecata dreapta ?! Unde e logica ?

   Ștergere
  3. dan voiculescu trebuia sa faca 10 ani de puscarie, a venit dragnea la putere si l-a scos. corb la corb nu-si scoate ochii. Drept rasplata, acum antenele latra pentru dragnea.

   Ștergere
 15. Planul de Scroviștea a fost pus la cale de Coldea, în sprijinul lui Dragnea. Legatura dintre Florian Coldea si Liviu Dragnea este Vasile Dancu.Cine sunt cei care au provocat? Cei care vorbeau în limba rusă, veniți din Moldova, oamenii lui Plahotniuc, cu tricouri negre cu Rezist...Cine a provocat inutil și i-a îndemnat pe jandarmii coordonați de "fantoma albă" să acționeze atât de dur, să sperie diaspora ca să nu mai protesteze și să nu mai vină la vot? Astea sunt întrebările pe care trebuie să le punem.

  https://www.stiripesurse.ro/cozmin-gu-a-planul-pentru-10-august-a-fost-facut-la-scrovi-tea-i-coordonat-de-coldea_1284089.html

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cozmin Gusa? ha,ha,ha! Cine zice ala e!

   Ștergere
  2. Gresit! Tot felul de diversiuni care nu au legatura cu realitatea. Nu cunosti 14:08, nici tu dar nici ala care a scris articolul. Prostii.

   Ștergere
  3. 23:15 Dezinformatorul PSD-ist de serviciu. Cat iti da pe mesaj?!

   Ștergere
  4. Evident, moldovenilor le a da
   t cetatenie Dragnea, zici tu !
   Eu mai prost informat ma gandesc oare nu cumva Basescu ?

   Ștergere
  5. Basescu i-a facut pe multi moldoveni cetateni romani, din ineterese electorale proprii, evident.

   Ștergere
 16. ,,O viata avem Romani, si o cinste, desteptati-va ca am dormit destul. " - Mihai Viteazul.


  Mihai Viteazul - Part 1 - 2 (1970 / English subtitles / HD)

  https://www.youtube.com/watch?v=PM37iJ7ymok

  https://www.youtube.com/watch?v=WmM3UEUslw4

  Vizionare placuta !

  Sa vada si generatiile actuale ca odata tara asta era plina de patrioti , acum doar de oameni gata sa vanda oricand si moastele lui Mihai Viteazu, daca e vorba de un negot.

  RăspundețiȘtergere
 17. An 12;51 , eu te stiu......postezi fara ati scrie numele,dar te stiiiiuuuuu, .... ,nu te poti ascunde sub anonimat.....caci te tradeaza aversiunea impotriva Cuvantului lui Dumnezeu din Biblie.

  RăspundețiȘtergere
 18. Dragilor, toți suntem români. Voi nu vedeți cum clasa politică de 30 de ani,de stânga, de dreapta, ne-a jefuit, mințit și folosit doar în interesul și pentru ei și ai lor iar nouă ne-au aruncat câteva firimituri să ne închidă gura. Toți când ajung la putere se schimbă, uită ce au promis. Au sărăcit și vândut țărișoara noastră și ne-au făcut să ne uram între noi. Toți avem dreptate, fiecare în felul lui și sunt convinsă că fiecare în felul lui dorește binele țării noastre. Toți suntem români, deci suntem un intreg. Hai să fim mai toleranți, suntem o familie, să ne iubim nu să ne uram. Apără-ne Doamne!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Asta este dezinformarea pesedista ca "toti sunt la fel" ! NU sunt toti la fel. Unii sunt criminali, tradatori si tâlhari ca cei de la PSD ,iar altii sunt gainari si coțcari ca cei de la PNL , USR sau PMP ,dar care își iubesc țara !Restul este dezinformarea consultanților evrei ai lui Dragnea.

   Ștergere
  2. 13.09 asa este! Cine nu se delimiteaza de dragnea si grupul lui de mafioti este la fel de criminal ca ei. Nazistii procedau asa! Degeaba tac unii si nu spun nimic dar raman lana dragnea, sunt la fel de vinovati ca el.

   Ștergere
  3. Dna Maria, acum nu mai protestezi impotriva abuzurilor asupra celor din piata Victoriei. Intreb si eu, stiu ca nu ai un raspuns onest la aceasta intrrebare.

   Ștergere
  4. 23.16 iubeste-i tu pe criminalii care au conceput planul de atac din piata Victoriei. Eu nu pot! Si-au dorit victime ca sa justifice folosirea fortei de catre jandarmerie. Suntem la un pas de dictatura. Maine poate ca nu vom mai avea voie sa folosim facebook, sau se vor inchide granitele. Iubeste-i tu pe astia ca eu nu pot sa iubesc pe satana.

   Ștergere
  5. 13:09, hoti si tradatori sunt cei de la pnl, usr sau pmp. Ce iubire de tara vrei de la astia? Astia isi vand tara fara nici o mustrare de constiinta.
   Psd nu a facut asa ceva si nici nu va face. Iar in ce privesc hotii, cauta-i caci sunt din plin in gashca tradatoare pnl+usr.

   Ștergere
  6. 15:11Oamenii luminati ca tine vad adevarul dar din pacate sunt f.multi oameni mandrii si rai care nu au aceasta luminare a constiintei si discernamant care sa-i ajute sa distinga intre bine si rau.

   Ștergere
  7. Draga dna Carstea ce convenabil sa ne plangem de mila si sa dam vina pe conducere nu i asa? Conducerea nu poate forma caracterul poporului sa le de a valori morale de mult uitate de romani. Suntem un popor de lasi, trantori, hoti, adasini am ajuns lada de gunoi a tuturor de ce? pentru ca ne an complacut si continuam sa cerem conducerii sa faca totul noi doar sa privim.
   Nu va mai plangeti de mila si luati atitudine sanatoasa nu cu violente in strada, popor de salbatici.

   Ștergere
  8. 00:45Cine este Carstea ?

   Ștergere
 19. 09:19 cu siguranță ai dreptate nu diaspora a fost, poate câțiva mai slabi de îngeri au fost manipulațestul au fost alte forte. Acum multi ani am spus by- by romania, vin sa mai vizitez ceva rude rămase p -aiciși anual.de ce as iesi in strada acum sa protestez? Am plecat demult neputând lupta împotriva unui sistem corupt si care unui tânăr nu ii da o șansă demnă de a supraviețui. . Asa e si azi dar nu noi diaspora suntem cei care o simțim pe propria piele ci bieții oameni (si rudele noastre) rămași aici pe care încercăm să ii tragem la noi si pana una alta ii ajutam cu bani ca sa si cumpere medicamentele...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Anonim 02:19 nu te mai autoflata ,,noi diaspora" ca nu faci parte din DIASPORA ROMANEASCA .Esti un ,,roman" stabilit in alta tara . Ramai acolo sanatos ca Romania nu are nevoie de asemenea ,,romani " !!!

   Ștergere
 20. Domnule Paraschiv,ar fi foarte bine sa-ti faci blog şi să bati apa în piuă pe blogul dumitale!Las-o pe d-na.Maria,pentru ca nu suportă comparatie!Maria H

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Colonelul Paraschiv de la Jandarmi , prieten cu Coldea....si Dragnea.

   Ștergere
  2. anonim 02.08 e doar coincidenta de nume,doar ca eu nu lucrez in jandarmerie,esti prost informat

   Ștergere
  3. Bravoo, Maria H! In sfarsit scrii si tu ceva la obiect! Bravoooo! 👏👏👏👏👏👏👏👏

   Ștergere
 21. A fost un cutremur de 7,8 grade in insulele Fiji cu alertă de tsunami.Deci urmează si Romania,dupa cum spuneam.Blestemele si rautatile voastre nu vor ramane fara urmări,din pacate.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Poate din cauza blestemelor si rautatilor tale, mai, 03:50

   Ștergere
 22. Cutremur M 8.2 - 281km NNE of Ndoi Island, Fiji

  RăspundețiȘtergere
 23. 8,2 grade ma scuzati am rectificat.

  RăspundețiȘtergere
 24. Cutremur de 3,5 in jud Buzau,asta ne mai lipsea si 'avem'de toate.
  As lega acest cutremur de cel din Indonezia ca un corespondent pe diagonala Pamintului,dupa ultimile cercetari statistice
  Dupa aceasta teorie cele mai legate de noi ca directie opusa pe glob care se influenteaza ar fi cele din Noua Zeelanda-craciun.

  RăspundețiȘtergere
 25. Hoti sunt la conducere, iar tu indiavolita cum esti ii sustii scriind pe blog minciuni, invocand pe Dumnezeu. Inapoia noastra Satana, duh necurat ce esti!

  RăspundețiȘtergere
 26. Nou cutremur in dimineata asta de 6,3 in Lombak-Indonezia-craciun

  RăspundețiȘtergere
 27. Doamne ajuta sa auzim de bine

  RăspundețiȘtergere
 28. Diseara pe Romania TV numarul 2,3 si un fost nr 4-Ponta in stat vor fi in studio inepind cu ora 19 impreuna cu cel mai mare ziarist al Romaniei Cristoiu

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. E clar : numai dezinformari si minciuni. Cum puteti sa va uitati la asemenea posturi TV ?! Cred ca nu aveti prea mult discernamant de nu observati manipularea emisiunilor. Nu puteti sa judecati singuri evenimentele politice ? Trebuie sa va spele neuronii niste politruci de realizatori ? Vai voua.

   Ștergere
  2. Ion Cristoiu - un angajat al lui Dragnea-Voiculescu. Mananca ce mananca si sefii lui.

   Ștergere
 29. Anonim 17:53 Cel mai mare ziarist al Romaniei Cristoiu ????? Pe bune? Eu sunt mai batran si citeam articole ,,de senzatie " a ziaristului Cristoiu in care erau gaini care nasteau pui vii . Probabil ca si dvs ati vazut asemenea gaina! Cristoiu nu este cel mai mare ziarist ci CEL MAI MARE MANIPULATOR AL ROMANIEI .Uneori il intrece pe Voiculescu !!!!

  RăspundețiȘtergere
 30. 02,15 Mi-ar placea sa fie si seful nr 1 al vostru la TV,dar el sta ascuns sa nu-i puna cineva o intrebare.Stiti voi care.

  RăspundețiȘtergere
 31. Ce mai spun ENTITATILE.Sa fim cuminttisi sa ne lasam batuti de cei care ne fura.Sa ne rugam sa ne fie mai bine Nu-i asa?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sa nu facem jocul globalistului Soros ni s-a transmis de Sus. Aminteste-ti mesajul primit de Maria:

   http://mariaghiorghiu.blogspot.com/2017/02/romani-uniti-va-soros-dat-un-pret-pe.html

   Ștergere
 32. Scenariul din 10 august devoalate in seara asta la TV de Cristoiu ,Harnagea si Abraham,va avea o continuare miine seara de la ora 21

  RăspundețiȘtergere
 33. Cutremurul din indonezia aproape simultan cu unul mare in isulele Fiji in aceiasi zona a globului-craciun

  RăspundețiȘtergere
 34. Cristoiu e mare intr-adevar
  Pui vii naste-ti voi # hastagi-rezistii !
  A prezis cu exactitate ca urmariti neaparat aparitia unui Mort si cum n-a murit nimeni atunci, n-are nimic, v-ati lipit de asta !
  Astept aparitia unui Erdogan Roman, e singurul care va poate vindeca !

  RăspundețiȘtergere
 35. https://www.facebook.com/groups/821407577954053/permalink/1895858487175618/

  RăspundețiȘtergere