duminică, 1 ianuarie 2017

SFINTELE EVANGHELII , LA MAREA ŞI SFÂNTA SĂRBĂTOARE A SFÂNTULUI VASILE CEL MARE


SFINTELE EVANGHELII , LA MAREA ŞI SFÂNTA SĂRBĂTOARE A SFÂNTULUI VASILE CEL MARE !

        1.                                        1  Ianuarie  2017 !                               

      LA  UTRENIE !

                                 Sfânta Evanghelie 
                      de la Sfântul  Evanghelist  Ioan ! 
                                      (X, 9-16 )

Zis-a Domnul : Eu sunt uşa; dacă va intra cineva prin Mine , se va mântui ;şi va intra şi va ieşi , şi păşune va afla. Furul nu vine decât numai să fure, să junghie şi să piardă . Eu am venit ca oile Mele să aibă viaţă , şi s-o aibă din belşug . Eu sunt păstorul cel bun;păstorul cel bun îşi puine viaţa pentru oile sale . Iar cel plătit, care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui , când vede lupul venind, lasă oile şi fuge , iar lupul răpeste şi risipeste oile. Cel plătit fuge , pentru că este plătit şi nu-l doare inima de oi . Eu sunt păstorul cel bun şi cunosc oile Mele  şi ele Mă cunosc pe Mine, aşa cum Mă cunoaste pe Mine Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl; şi Eu îmi dau viaţa pentru oile Mele. Mai am şi alte oi , care nu sunt din staulul acesta ; şi pe acelea trebuie să le aduc ; ele vor asculta de glasul Meu şi va fi o turmă si un păstor.
Slavă  Ţie Doamne, Slavă Ţie !
                                AMIN !

                 LA  SFÂNTA  ŞI  DUMNEZEIASCA  LITURGHIE,

                     Sfânta  Evanghelie,
             a Tăierii împrejur , de la Luca .
                               (II,20-21 ; 40 - 52 )

În vremea aceea păstorii s-au reîntors ,slăvind şi lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte auziseră şi văzuseră, după cum li se vestise. Şi când s-au împlinit opt zile şi trebuia să-L taie împrejur pe Prunc, I-au pus numele Iisus , cum a fost numit de Înger, înainte de a se zămisli în pântece.Iar Pruncul crestea si se întărea cu Duhul,umplându-se de înţelepciune şi Harul Lui Dumnezeu era cu El .Şi Părinţii Lui Iisus se duceau în fiecare an la Ierusalim, de Praznicul Pastilor. Iar când a fost Iisus de 12 ani , ducându-se la Ierusalim , după obiceiul Praznicului , şi sfârşindu-se zilele şi pornind ei înapoi, copilul Iisus a rămas în Ierusalim. Iosif şi Mama Lui n-au ştiut şi socotind că Dânsul este împreună cu alţi tovarăşi de călătorie , au mers cale de o zi , căutându-L printre rude şi printre cunoscuţi ; însă nu L-au găsit.
Atunci s-au întors la Ierusalim şi L-au căutat. După trei zile L-au găsit în Templu, şezând  în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi întrebându-i . Şi toţi care-L auzeau se minunau de priceperea şi de răspunsurile Sale. Când L-au văzut Părinţii Săi , au rămas uimiţi, iar Mama Sa a zis către Dânsul : Fiule, de ce ne-ai făcut aşa ? Iată , Tatăl Tău şi cu mine ,eram îngrijoraţi şi Te căutam.
 IIsus Hristos in templu la 12 ani - pictura la Caldarusani
Dânsul însă a zis către ei : de ce era să Mă căutaţi ? Nu ştiaţi  oare, că în cele ce sunt ale Tatălui Meu Mi se cădea să fiu ? Dar ei nu au înţeles cuvântul care L-au spus lor . Apoi a plecat împreună cu ei şi a venit în Nazaret , şi le era supus. Iar Mama Lui păstra în inima Ei ,toate aceste lucruri şi cuvinte. Şi Iisus sporea cu înţelepciunea şi cu vârsta şi cu Harul înaintea Lui Dumnezeu şi a oamenilor.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !
                                   AMIN !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu