joi, 5 ianuarie 2017

DUHUL CEL PREA SFÂNT , A TULBURAT APA IORDANULUI ! OAMENII BOLNAVI , ASTEPTAU TULBURAREA APEI !


                           

CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANT, VA COSTA DOAR 28 LEI ...

https://plus.google.com/.../CCD4pSVdgtb

Translate this page
Dec 7, 2016 - CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANTVA COSTA DOAR 28 LEI,  PENTRU LUNA DECEMBRIE 2016  si pentru IANUARIE  2017 !! CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANT, VA ...


DONATII , PENTRU CARTEA - ADEVARUL DUHULUI SFANT

mariaghiorghiu.blogspot.com/.../donatii-pentru-cartea...

Translate this page
Dec 11, 2016 - Prieteni dragi, Fara ajutorul vostru, nu ar fi fost posibil ca sa editez primul volum al Cartii - ADEVARUL DUHULUI SFANT! Imi doresc din toata ...                           

                                                        Dragii mei,                          

                       Zori de 3 Mai 2015, ora 4,30.

Astăzi în zori dragilor,o Lumina alba orbitor de stralucitoare ma trezeste , şi asa dragilor nu mai sunt în patul meu cu sufletul ,ci sunt în Ierusalim, lângă POARTA  OILOR.
Aici dragii mei, văd un Lac mai mare  de formă rotundă, care pe mal de jur împrejur numai iarba verde.
Pe acest spaţiu verde, zăceau precum în SFANTA EVANGHELIE de astăzi, MULŢIME de bolnavi :orbi ,şchiopi, paralitici,oameni care stăteau pe targa improvizată. 
Iată dragilor si SFANTA  EVANGHELIE,  ce are strânsă legatură cu ceea ce am vazut : 

                         Sfânta Evanghelie, de la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie !

              SFÂNTA  EVANGHELIE  de la IOAN
                                                              (V,1-15 )  

 În vremea aceea fiind sarbatoare, S-a suit Iisus în Ierusalim. Iar în Ierusalim,lângă Poarta oilor ,era o scăldătoare,care se numea pe evreieste Vitezda si care avea cinci pridvoare. În aceste cinci pridvoare zăcea multime de bolnavi: orbi,schiopi, uscati,asteptând miscarea apei,căci un Înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare si tulbura apa; si cel care itra întâi după tulburarea apei, se facea sănătos ori de ce boala era cuprins. Atunci era acolo un om ,care era bolnav de 38 de ani. Pe acesta vayându-l zăcând şi stiind că este asa încă de multă vreme,l-a întrebat Iisus:

Voieşti să te faci sănătos ? Răspuns-a Lui bolnavul : Doamne , nu am pe nimeni ca să mă bage în scăldătoare, când se tulbură apa ; aşa că până merg eu , altul se pogoară înaintea mea . IISUS a zis către el : scoală-te ia-ţi patul tău şi umblă . Şi în clipa aceea s-a făcut omul sănătos şi şi-a luat patul său şi umbla. 
 Image result for DUMINICA SLABANOGULUI
Dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel vindecat : este zi de sâmbătă şi nu-ţi este iertat să iei patul. El le -a răspuns : Cel care m-a făcut sănătos , Acela mi-a zis : ia-ţi patul tău şi umblă . Ei L-au întrebat : cine este omul care ţi-a zis : ia-ţi patul tău şi umblă ? Dar cel vindecat nu ştia cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulţimea care era în acel loc. După aceea Iisus l-a găsit în templu şi i-a zis : iată că te-ai făcut sănătos;de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple şi mai rău. Atunci omul s-a dus şi a spus iudeilor că IIsus este cel care l-a făcut pe el sănătos.
               SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE ! AMIN !  
                                            Prieteni dragi, 

Aceasta Mulţime mare de popor ,părea că asteaptă o mare Minune.

Erau oameni grav bolnavi si care sufereau cumplit.Toţi acesti bolnavi priveau spre Apa din faţa lor, adică spre Lac.
Toţi priveau cu atenţie mare spre luciul Apei, pentru a vedea înfăptuirea Minunii miscarii si tulburării Apei.
Aud dragii mei, un glas care spune tare aşa:

                                  "S-o tulburat apa !

                                     Si-acuma vine !
                      Vine acuma !"
În acest moment dragilor, văd spre partea stângă a APEI o Lumină albă, orbitor de stralucitoare ,Lumină ce a apărut deodată si care are forma a două Aripi de Porumbel.
Aripile fratilor, au intrat usor sub apă, şi au inceput a se misca,si astfel apa se tulbura. Aripile au bătut de trei ori consecutiv Apa, şi astfel s-au format cercuri ,cercuri, deasupra Apei după care, Apa s-a tulburat. 
   Iar glasuri multe,strigau din nou:

                                S-o tulburat apa!

                                S-o tulburat apa !            
Acesta era Semnul Dumnezeiesc, mult aşteptat de toţi cei bolnavi de acolo, iar cel care reusea ca să intre primul în Apă, se făcea sănătos indiferent de boala si suferinţa pe care o avea.
Apoi s-a iscat brusc o mare gâlceavă, iar Mulţimea de oameni  bolnavi, au năvălit în Apa care tocmai se tulburase.
Aud glasuri multe fratilor ,care spuneau aşa :
                     Veniţi oameni buni, veniţi să ne închinăm  !
               Veniţi să ne-nchinăm la Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru.
Iar un alt glas spune :
                     Vorba care a ajuns la Ierusalim, şi nu statul degeaba.
              Căci Porunca Lui Hristos este !
În această clipă dragii mei, văd cu ochii închişi fiind ,văd în faţa mea ,O Sfântă Icoana a Mântuitorului,pe care eu o strang la pieptul meu in fiecare seara, şi pe care scria acum ,cu litere ca de Soare, scria aşa :
                         Alarm !"
                          Dragii mei , 
Trebuie ca să ne alarmăm ,atunci când simţim că ne-am îndepărtat nespus de mult de Credinţa în Dumnezeu şi-n Maica Domnului.
Trebuie să ne schimbăm modul de viaţă, după Poruncile Domnului.
Sa le împlinim cu dragoste si din dragoste, si asa fiecare dintre noi, poate vedea pe Dumnezeu şi Minunile Sale. Amin !
                             Cu dragoste, Maria. 

 Iata dragilor, PILDA Lacului Vitezda, din Sfanta şi Dumnezeiasca Evanghelie !
                                                                                                       Între minunile pe care le-a făcut Mântuitorul la Ierusalim este şi vindecarea slăbănogului de la lacul Vitezda. Acest lac avea putere tămăduitoare, „îngerul Domnului – spun evangheliile – se cobora la vreme în scăldătoare şi tulbura apa, şi care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos ori de ce boală era cuprins” (Evanghelia ce se citeşte la Sfeştanie). Aici la acest lac a aflat Mântuitorul pe un slăbănog care aştepta şi el de 38 de ani să se bage în scăldătoare. „Voieşti să fii sănătos?” – l-a întrebat lisus. „Doamne, om nu am care să mă bage la vreme în scăldătoare”. „Scoală-te – i-a zis atunci lisus – ia-ti patul tău şi um­blă”. Şi îndată s-a făcut omul sănătos, şi luându-şi patul său a început a umbla (loan cap.5, vers 1-15). Imaginea de alături arată această evanghelie. O aşa înfăţişare se crede că ar fi avut locul unde s-a petrecut minunea tămăduirii slă­bănogului.
Locul unde a fost odinioară scăldătoarea oilor se păstrează şi azi. Se află în Ierusalim, în partea de răsărit a oraşului. Spre acest loc plecăm în după-amiaza zilei de 28 septembrie. Locul e în posesia unui ordin călugăresc catolic care îşi are aici un grup întreg de edificii. Intrăm pe o poartă largă. Un călugăr ne pri­meşte binevoitor şi ne duce prin curte spre locul unde a fost lacul Vitezda. Înaintăm cu sufletul înfiorat, dându-ne seama că păşim pe locul unde a umblat Mân­tuitorul. O portiţă se deschide – şi intrăm într-un loc înconjurat de toate părţile de ruine vechi. Ici-colo se văd urmele unor scări vechi de piatră. Călugărul ne spune că pe baza săpăturilor şi a studiilor făcute aici la faţa locului, lacul Vitezda s-a refăcut cam aşa după cum era pe vremea Mân­tuitorului. Pentru ca să vedem acest lac trebuie să intrăm în adâncul pă­mântului. Trecem mai întâi printr-un gang boltit. Pe un perete al acestui gang vedem o rama mare cu evanghelia ce s-a petrecut aici, tradusă în optzeci de limbi. O surprindere. Iată evanghelia şi pe limba noastră românească şi încă de două ori. O dată cu litere cirilice şi o dată cu litere latine. Pelerinii noştri încep a citi: „Şi este în Ierusalim, lângă poarta oilor o scăldătoare ce se numeşte Vitezda”… E ceva mişcător să citeşti evanghelia la locul unde s-a petrecut, şi încă în româneşte!
                                                 Înaintăm mai departe. Cu lumânări aprinse în­cepem să coborâm în adânc. Coborâm o mulţime de trepte largi, de piatră, cu cotituri. Tot coborâm în adânc, şi lacul nu se mai iveşte. Eu mă gândesc mereu la bietul slăbănog cum a aşteptat el, sărmanul, treizeci si opt de ani, căci n-avea cine să-l pogoare în această afunzime. La a treia cotitură, o portiţă se des­chide şi iată în faţa noastră la­cul Vitezda. E cam cat o vatra de casă mare. Are şi acum puţină apă pe fund. Fotogra­fia de alături arată încăperea din adâncul pământului în care se află lacul, aşa cum e în starea de azi.
Ne aplecăm cu evlavie de această apă a tămădui­rilor. Ne udăm cu ea faţa şi ochii, rugându-ne sa ne fie şi nouă spre tămăduirea bolilor trupeşti şi sufleteşti. Eu mă gândesc la taina ce o avea această apă: numai când îngerul Domnului se pogora în ea avea putere de tămăduire. Mă gândesc că aceasta e şi azi taina tămă­duirii bolilor noastre sufleteşti şi trupeşti. In viaţa noastră creştinească trebuie să se pogoare o putere, un dar de Sus: darul şi harul Duhului Sfânt.
- „Cam unde ar fi locul unde a stat slăbănogul din evanghelie?” – îl întrebăm pe călugăr.
Ieşim afară. Călugărul ne duce în două încăperi vechi ce stau deasupra lacului. Iată, aici se crede că a stat slăbănogul. Un fior sufletesc îmi străbate sufletul. Parcă aud pe slăbănog tânguindu-se şi parcă aud pe Mântuitorul întrebându-1: „Voieşti să fii sănătos?” Simt ceva ce-mi răscoleşte tot trecutul vieţii mele.
Mă retrag după un stâlp de piatră. Ochii îmi ume­zesc şi încep să mă rog:
Doamne lisase, şi eu am stat ca slăbănogul de aici, ologit în păcate şi fărădelegi. Am stat şi eu ca la douăzeci de ani. Tu mă întrebai mereu: „ Voieşti sa fii sănătos?”, eu însă nu răspundeam nimic. Abia pe urma Te-am chemat, şi Tu îndată ai venit şi m-ai ridicat din patul fărădelegilor, dintr-o moarte sigură, trupească şi sufletească.
De atunci eu „am început să umblu” – şi până la sfârşitul vieţii mele n-am o altă dorinţă decât să umblu mereu în căile Tale.
Mă ridic. Trebuie să plecăm. Privind încă odată lacul Vitezda mă gândesc că e plină şi lumea de azi cu cei slăbănogi cu sufletul. Câţi umblă însă să se vinde­ce?
Tot aici în curtea acestui edificiu e şi Biserica Sf. Ana, zidită pe locul unde tradiţia spune că ar fi fost casa Sf.Părinţi loachim şi Ana. Tradiţia spune că aici s-ar fi născut şi Preacurata.
Locul unde tradiţia spune că s-ar fi născut Fecioara e într-o criptă ce se afla dedesubtul altarului. Cobo­rând în adânc vreo douăzeci de trepte se vede un altar mai mic împodobit cu mătăsuri, flori şi candele. Prin­tre flori şi candele se vede chipul Preacuratei în forma unei păpuşi ce zâmbeşte. Această păpuşă ar reprezen­ta naşterea Preacuratei, însă acest fel – de prost gust şi greşit – de a reprezenta pe Sf.Fecioară, nu trezeşte simţămintele pe care ar trebui să le ai în faţa acestui loc. Au spus acest lucru toţi câţi au cercetat acest loc (chiar şi scriitorii catolici). O icoană frumoasă, în­făţişând naşterea Preacuratei ar fi cu mult mai po­trivită decât astfel de chipuri nepotrivite.
In afară de lacul Vitezda şi Biserica Sf.Ana, mai este de văzut în acest loc încă un lucru interesant. Un muzeu în care se află adunate, reconstruite şi făcute toate lucrurile şi obiectele despre care se vorbeşte în Sf.Scriptură. Aici am văzut mană de care a căzut în pustie. Aici am văzut praştie de care s-a servit David când a omorât pe Goliat. Aici am văzut cum erau candelele pe care le-au avut cele cinci fecioare cuminţi şi cele cinci nebune din pilda evangheliei. Aici am văzut arginţi de care a luat Iuda în preţul vânzării Domnului.
Aici am aflat un lucru ciudat despre cum erau talanţii de care vorbeşte pilda evangheliei. Un talant trebuia să ţină la cântar greutatea unui bolovan de 42 kilograme. Foto­grafia de alături arată o astfel de piatră măsură­toare de talanti. Am ră­mas uimit aflând ce sumă   enormă era un talant: o bucata de aur sau de argint 42 kilograme. Cu adevărat – m-am gândit în mine -mare, dar mare răspundere le dăduse Domnul oa­menilor din pilda evangheliei când le împărţise la unul cinci, la altul doi şi la altul un talant. Nebunia celui ce îngropase talantul în pământ reiese şi mai mare când afli ce sumă uriaşă era un talant.
Încă multe alte lucruri in­teresante am mai văzut în muzeul Sf. Ana. In acest muzeu am aflat că „mie­rea sălbatică” cu care s-a hrănit Sf. Ioan Botezătorul e sucul unor arbori care cresc în pustie, iar un soi de lăcuste se mănâncă şi azi. Aici am văzut şerpi veninoşi despre care vorbeşte Biblia, aici am văzut suliţe de care au împuns coasta Mântuitorului, aici am văzut haine, arme şi fel de fel de unelte şi lucruri despre care vorbeşte Biblia.
Un ajutor minunat este acest muzeu pentru cu­noaşterea Bibliei. A fost păcat că n-au avut răgazul cuvenit toţi pelerinii să-1 cerceteze cu de-amănuntul. Ziua care am petrecut-o vizitând moscheiele arabe de prin Cairo (Egipt) ar fi trebuit să o petrecem în muzeul Sf.Ana.

57 de comentarii:

 1. Recomand credinciosilor cartea: Imparatia misterioasa a spiritelor (episcopul Martin) - Dicteu Divin prin Jakob Lorber. Lorber a fost un muzician austriac nascut in anul 1800.La inceputul anului 1840, i s-a oferit postul de asistent dirijor la Teatrul din Trieste. Lorber se pregatea deja pentru calatoria care urma sa ii asigure, in sfarsit, o viata confortabila si placuta, cand, in dimineata zilei de 15 martie 1840, a perceput cu claritate o voce in regiunea inimii care i-a poruncit: ”Ridica-te, ia pana si scrie!”
  Astfel a inceput sa-i dicteze misterioasa voce interioara primele fraze care aveau sa constituie inceputul operei Sale, „Casa Domnului”:

  “Asa vorbeste acum Domnul DUMNEZEU pentru fiecare; si aceasta este perfect adevarat, exact si clar; cine vrea cu ardoare sa vorbeasca cu Mine, acela sa vina cu multa dragoste catre Mine si cand va fi pregatit, Eu voi sadi raspunsul Meu chiar in inima sa. Dar trebuie sa se stie dinainte ca numai cei curati si cu inima plina de smerenie, vor auzi vocea Mea. si sa nu uitati niciodata ca cine Ma pune mai presus de lumea aceasta si Ma iubeste cu o iubire mare si nesfarsita, precum iubeste o gingasa mireasa pe mirele ei, cu acela Eu voi merge brat la brat si ii voi vorbi cand Ma va intreba. El Ma va putea privi oricand precum un frate pe celalalt frate si Ma va privi atunci, precum Eu l-am privit din veci, inainte chiar ca el sa fi existat.“

  Aceste dictari interioare, ale caror autor se prezinta ca fiind IISUS HRISTOS, aveau sa continue pe parcursul a 24 de ani, pana la moartea lui Lorber, pe care acesta si-a prevazut-o. In felul acesta, a rezultat o opera imensa, care odata publicata s-a dovedit a depasi 10.000 de pagini.

  RăspundețiȘtergere
 2. Prietenul si biograful sau, Karl Ritter von Leitner, dezvaluie felul in care Lorber scria sub inspiratie divina: „Incepea sa scrie fiind inspirat, aproape zilnic, dimineata, inainte de micul dejun. Cel mai adesea el statea atunci la o masuta, iarna, fiind lipit de soba, cu totul retras in sine, miscand penita neintrerupt si uniform, fara a face vreo pauza de gandire si fara a corecta ceva din cele scrise, ca unul caruia i se dicteaza in taina ceva de catre altcineva. In repetate randuri el a afirmat ca in timp ce auzea vocea care i se adresa, ii aparea de asemenea si imaginea celor auzite.”

  RăspundețiȘtergere
 3. Pe un vapor de-al meu a locuit un prieten, Marius. El este căpitan la NAVROM şi a insistat să merg cu el în ţara lui, în România. Dar ideea nu mi-a surâs deloc.
  Dar el a insistat, şi insistat, şi pentru a-l linişti am plecat cu el la Bistriţa. Un voiaj extraordinar, în care m-am îndrăgostit imediat de această ţară. Asta s-a întâmplat în 1995. Dar am văzut şi că oamenii de aici au nevoie de un venit, astfel că am ajutat unele firme din Germania şi Austria care aveau afaceri aici să ofere oamenilor de muncă. Din păcate, rezultatul efortului meu a fost că şefii din România şi-au cumpărat maşini frumoase: Audi, Mercedes şi BMW, iar muncitorii au muncit 12, 14 de ore pe zi, câteodată şi sâmbătă şi duminică pentru un salar de ruşine, în jur de 60 sau 70 de mărci germane (la acea vreme).
  În schimb, am învăţat multe despre ţară asta minunată, cum trăieşte poporul, cum este economia şi cât de mare este această ţară, fiindcă am fost peste tot. În fiecare oraş şi, cred, că aproape în fiecare sat.
  În 1999 m-am retras de tot din afaceri, m-am dus înapoi în Austria, dar după 2 luni, am fost tras din nou spre România. Am plecat pe jos din Viena până la Arad şi de atunci m-am ocupat numai cu leacuri heliopatice, cu ajutorul bolnavilor care nu au avut acces la medici, la asigurare sau la medicamente sintetice, al oamenilor care au umblat deja ani de zile pe la medici, fără nici o ameliorare, sau care au fost trimişi acasă din spital pentru că nu mai exista nici o speranţă pentru ei. Toate aceste terapii au fost oferite gratuit, folosindu-mă de banii ce îi strânsesem din vânzarea vapoarelor.
  Într-o noapte am fost trezit de ceva şi am văzut o lumină albă ieşind din mâna mea dreaptă, ca o lumină de laser. Pentru mine a fost un semn, fiind inspirat de o voce interioară, să încep să pun mâna în numele lui Iisus asupra bolnavilor, şi asta am făcut de atunci. Cred că asta a fost în 2001.
  Însă dincolo de terapia propriu-zisă, în oameni nu s-a schimbat nimic ca atitudine. Totuşi am continuat să fac aceste terapii spirituale punând mâna pe oameni. La început pe cap, apoi, când a venit cineva cu dureri la stomac sau la rinichi, am pus mâna pe locul afectat, în zona organelor respective iar oameni îmi spuneau că durerile dispar.
  Astfel că de atunci pe fiecare om ce a venit sau unde am fost chemat, am făcut aceste terapii spirituale în numele lui Iisus şi de atunci folosesc această metodă şi altele ce îmi sunt inspirate.
  Medici alopaţi, medici naturişti, terapeuţi, psihologi din Germania au auzit de metodele noastre – „vindecare prin rugaciune“ & leacuri heliopatice – şi au vrut să vadă cum ajutăm noi bolnavii cu tratamentele noastre. I-am luat cu noi “pe teren” în satele şi oraşele din România, unde am fost chemaţi să ajutăm bolnavii şi când s-au întors în ţara lor, ne-au chemat să facem tratamente şi cu bolnavii lor şi aşa a început un schimb de experienţe între România şi Occident.
  Între timp am putut să ajutăm mii de oameni cu probleme – adesea cu probleme foarte grave precum: cancer, distrofie musculară, astm şi boli “nevindecabile” ale medicinei moderne.
  Mulţi au primit, prin graţie, o vindecare completă foarte repede, la alţii a durat o perioadă de timp până s-au vindecat, la unii s-a oprit evoluţia bolii, iar la alţii nu s-a schimbat absolut nimic.
  Nu depinde de noi sau de vreo credinţă anume – noi am făcut tratamente la tot feluri de oameni: la ortodocşi, la pocăiţi, la antroposofi, la yoghini, la catolici, la atei, la comunişti, la conservatori, la musulmani, la japonezi, australieni, americani, brazilieni, la copii de stradă, la oameni bogaţi şi foarte bogaţi, la săteni, la orăşeni, la oameni cu studii şi analfabeţi …
  (relateaza Bernhard Luger, un austriac care a indragit Romania-gasiti pe net)

  RăspundețiȘtergere
 4. Ne aflăm lângă patul de boală al unui om foarte celebru, cunoscut de întreaga lume, cu câteva ore înainte de trecerea sa în eternitate. Vom analiza comportamentul său în această lume şi intrarea sa în lumea de dincolo, precum şi felul în care cele două lumi se întrepătrund şi devin una, astfel încât să înţelegeţi cât mai clar felul în care se aplică regula descrisă mai sus.
  Cât timp a trăit în această lume, faptele acestui om au fost de o asemenea natură şi au creat atâtea rezonanţe încât ecoul lor a străbătut întregul pământ ca un meteor, atrăgând ochii tuturor asupra lui, astfel încât oameni din toate colţurile lumii au auzit de el, iar presa a scris atâtea pagini despre viaţa lui încât s-ar fi putut acoperi cu ele suprafaţa întregii Europe. Şi iată, acest mare om, acest filantrop, acest pseudo-luptător plin de ardoare pentru interesele politice şi religioase ale naţiunii lui, zace acum pe patul de boală, plin de disperare şi de teamă, căci ştie că i se apropie ceasul şi că nu mai are nici o speranţă de scăpare.
  Fiind în sinea sa un ateu, el se află într-o stare de confuzie dureroasă, într-un fel de amorţeală mentală, în care se gândeşte la dispariţia rămăşiţelor sale pământeşti. Înfiorat, prin minte îi trece gândul că s-ar putea trezi în mormânt, suportând durerile îngrozitoare ale intrării în putrefacţie, aşa că cere să fie îmbălsămat, dar nu înainte ca inima şi intestinele sale să fie separate de trup şi îngropate într-un loc suficient de frecventat de marele public, pentru ca nu cumva să zacă în uitare.
  În această stare de teroare, el îşi aminteşte de ameninţările dureroase ale bisericii catolice, de aruncarea în iad, de care s-a amuzat public întreaga viaţă, pentru când era convins că va trăi o sută de ani. la fel ca nişte furii, aceste gânduri teribile revin mereu şi îi chinuiesc inima, căci omul nostru ştie perfect că a comis mari păcate. De aceea, el nu primeşte nici comuniunea, nici împărtăşania, iar zgomotul clopotelor bisericii sau al slujbei nu sunt prezente ca să-i liniştească inima. În faţa ochilor îngroziţi ai sufletului flăcările îngrozitoare ale iadului încep deja să ardă.
  Vigoarea şi siguranţa lui de altădată dispar, la fel ca şi filosofia sa, de care era atât de mândru, iar sufletul lui rănit se scufundă deja în bezna morţii. Ameninţat de temeri din toate direcţiile, sărmanul suflet caută cu disperare o ultimă scânteie în inima sa, cândva atât de plină de curaj (pe când se afla în lumea exterioară). Nu întâlneşte însă decât un mare gol, şi în loc de consolare, se trezeşte în faţa distrugerii eterne şi a durerii îngrozitoare a iadului.
  Aşa se văd lucrurile din perspectiva voastră lumească. Să privim însă şi din cealaltă perspectivă, cea a lumii de apoi. Iată, la marginea patului bolnavului stau trei îngeri, cu feţele acoperite, şi îl privesc.
  Îngerul A. îi spune lui B.: „Frate, cred că s-a terminat cu el. Din acest mărăcine nu au cum să mai apară struguri. Uite cum se chinuieşte sufletul lui, fără să găsească nici o cale de ieşire, şi cât de palid este sărmanul spirit din interiorul său! De aceea, bagă-ţi mâna în intestinele sale deja rigide şi scoate afară nefericitul suflet din noaptea în care se află, în timp ce eu voi sufla asupra lui în numele Domnului şi îl voi trezi faţă de această lume. Iar tu, frate C., condu-l apoi pe cărările Domnului până la destinaţia la care trebuie să ajungă, în conformitate cu gradul lui de libertate şi de iubire. Aşa să fie!”
  Urmarea o gasiti pe net in cartea "Dincolo de prag" de Jacob Lorber

  RăspundețiȘtergere
 5. cititi din Sfintii Parinti ortodocsi daca va intereseaza !!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu numai ortodoxia exista în această lume. Nu fiti marginiti în gândire și simțire. Dumnezeu nu e religie.

   Ștergere
  2. Bravo mihaela opris,bravo i-ai zis-o..Te felicit.

   Ștergere
  3. mihalea opis, acest blog este declarat de doamna Maria ortodox si inspirat de Dumnezeu si Duhul Sfant, daca esti eretica, du-te si lasa-ne cu ratacirile tale; nu a vorbit nimeni de religii oricum, ortodoxia nu e religie, este Adevarul revelat de Insusi Dumnezeu, este singura credinta vie lucratoare si mantuitoare

   Ștergere
 6. Vatican: „Extratereştrii există şi au fost creaţi de Dumnezeu”

  Furtuna mediatica de primavara starnita de declaratiile parintelui iezuit Jose Gabriel Funes, directorul Observatorului Astronomic al Vaticanului de la Castel Gandolfo, a trezit viul interes al publicului de pe toate continentele fata de atitudinea Bisericii Catolice in controversata chestiune a existentei unor fiinte rationale in afara Pamantului. Scriitorul Ion Hobana ne ofera explicatii.

  Intrucat presa a reprodus stirea transmisa de Associated Press, France Presse si Reuters, cred ca a venit momentul sa recurgem la sursa. Iata, asadar, cateva pasaje semnificative din interviul semnat de Francesco M. Valiante si aparut in L’Osservatore Romano pe 14 mai 2008, sub titlul Extraterestrul este fratele meu:

  – In Geneza se vorbeste despre Pamant, despre animale, despre barbat si despre femeie. Asta exclude posibilitatea existentei altor lumi si fiinte in Univers?
  – Dupa parerea mea, aceasta posibilitate exista. Astronomii stiu ca Universul e alcatuit din o suta de miliarde de galaxii, fiecare fiind compusa din o suta de milioane de stele. Multe dintre acestea – sau aproape toate – ar putea avea planete. Cum am putea exclude faptul ca viata s-a dezvoltat si in alte parti?
  O ramura a astronomiei, astrobiologia, studiaza tocmai acest aspect si a facut multe progrese in ultimii ani.
  Examinand spectrele luminii care vine de la stele si planete, curand vor putea fi individualizate elementele atmosferei acestora – asa-numitele biomakers – si atunci se va sti daca sunt conditii pentru nasterea si dezvoltarea vietii. De altfel, teoretic vorbind, forme de viata ar putea exista chiar si fara oxigen sau hidrogen.
  – Va referiti inclusiv la fiinte asemanatoare noua sau mai evoluate?
  – E posibil. Deocamdata nu avem nici o dovada. Dar cu siguranta, intr-un Univers atat de mare, aceasta ipoteza nu poate fi exclusa.
  – Asta n-ar fi o problema pentru credinta noastra?
  – Cred ca nu. Asa cum exista o multitudine de creaturi pe Pamant, tot asa ar putea fi si alte fiinte, chiar inteligente, create de Dumnezeu. Asta nu contravine credintei noastre, pentru ca nu putem limita libertatea creatoare a lui Dumnezeu. Referindu-ne la Sfantul Francesco, daca privim creaturile terestre drept «frate» si «sora», de ce n-am putea vorbi si despre un «frate extraterestru»? Ar face si el parte din Creatie.

  Aceste raspunsuri au fost calificate de mass-media drept „surprinzatoare“, afirmandu-se chiar ca „Vaticanul a socat lumea“. Ori Funes nu facea decat sa repete ceea ce declarase la 12 iunie 2000, in Corriere della Sera, pe cand era unul dintre cei mai tineri participanti (36 de ani) la un congres international despre „discurile galactice“, organizat de Observatorul Specola Vaticana la Universitatea Pontificala Gregoriana: „Intr-o galaxie tipica, la o ingramadire de circa o suta de miliarde de stele, ar putea exista o multitudine de planete gemene cu Pamantul, cu fiinte ca noi. Daca, asa cum cred, ele exista, pot fi considerate fratii nostri intru Creatie.“
  O idee impartasita de franciscanul Gino Concetti, dominicanul Raimondo Spiazzi sau monseniorul James Schianchi, profesor de morala la Institutul de stiinte Religioase din Parma, care a declarat la 23 aprilie 1999, intr-o conferinta tinuta la Centrul de Studii Galileo, ca „nu este nici o incompatibilitate intre doctrina crestina si eventuala existenta a unor inteligente extraterestre“.
  Iar colegul de Observator al lui Funes, Guy Consolmagno, a publicat in 2005 o brosura de 50 de pagini intitulata Viata inteligenta in Univers.”[1]

  RăspundețiȘtergere
 7. 2.

  „Jose Gabriel Funes, astronomul sef al Vaticanului si consilierul stiintific al Papei Benedict al XVI-lea, a declarat ca pot exista extraterestrii si acestia sunt o parte a creatiei lui Dumnezeu.

  Funes spune ca nu exista niciun conflict intre credinta in Dumnezeu si posibilitatea ca alte civilizatii extraterestre sa fie mai evaluate decat oamenii, informeaza Daily Galaxy.

  „In opinia mea, aceasta posibilitate exista. Nu putem exclude ca viata s-ar fi putut dezvolta in alta parte.
  Numarul mare de galaxii, cu propriile lor planete, face posibil acest lucru”, a spus reverendul Funes, directorul Observatorului Vaticanului si consilierul stiintific al Papei Benedict al XVI-lea, intr-un interviu acordat ziarului Vaticanului, ‘L’Osservatore Romano’.

  Intrebat daca a facut referire la fiinte similare oamenilor sau chiar mai evoluate, el a declarat: „Desigur, intr-un Univers atat de mare nu poti exclude aceasta ipoteza. Asa cum exista o multitudine de creaturi pe Pamant, pot exista alte fiinte, chiar inteligente, create de Dumnezeu.

  Acest lucru nu este in contrast cu credinta noastra, deoarece nu putem pune limite pe libertatea de creatie a lui Dumnezeu. De ce nu putem vorbi despre un ‘frate extraterestru’? Ar fi o parte a creatiei”, a spus Funes.

  Comentariul lui Funes este un pas urias, departe de recordul istoric, care a inclus Inchizitia, care l-a condamnat pe Galileo Galilei in secolul al XVII-lea, pentru ca sustinea ca Pamantul se invarte in jurul Soarelui. Biserica romano-catolica nu l-a reabilitat pe Galilei decat in anul 1992.

  Giordano Bruno este un alt caz, citat si astazi. Pe 17 februarie 1600, el a fost ars pe rug, dupa opt ani de detentie si tortura.
  La data de 18 februarie 2000, cardinalul Angelo Sodano, subsecretar de stat al Vaticanului, si-a exprimat „regretul profund” al Bisericii Catolice, cu privire la pedeapsa cu moartea a lui Giordano Bruno.

  RăspundețiȘtergere
 8. 3.
  „Dumnezeu este creatorul.
  Ca astronom, voi continua sa cred ca Dumnezeu este creatorul Universului si ca noi nu suntem produsul a ceva intamplator, ci copiii unui tata bun, care a avut in minte un proiect de iubire pentru noi toti”, a declarat Funes.”

  http://www.dzr.org.ro/vatican-extraterestrii-exista-si-au-fost-creati-de-dumnezeu/#

  RăspundețiȘtergere
 9. A.

  Manipularea prin intermediul extraterestrilor

  Nu vreau sa discreditez ideea existentei extraterestrilor prin acest material, nici nu afirm ca e imposibil ca ei sa viziteze constant acest colt de galaxie.
  Pur si simplu cred ca oamenii pot fi manipulati foarte usor, in special cu fenomene pe care nu le stapanesc.
  Elitele au inteles asta foarte bine, din cele mai vechi timpuri.
  In istoria moderna, cel mai controversat subiect il reprezinta extraterestrii.
  Fiinte apartinand altor planete, sau mai nou altor planuri paralele cu al nostru, ne-au vizitat si continua sa ne supravegheze constant din oarece motive.
  In timp ce unele tabere sustin ca suntem un fel de gradina zoologica a acestor fapturi extradezvoltate tehnologic, altii sunt de parere ca ne vor binele si doresc ca noi sa atingem acel nivel spiritual si tehnologic cu al lor.
  Teoriile conform carora am fost creati de catre ei abunda inca din anii ’60 prin aducerea de dovezi, unele mai fantastice decat altele.
  Cele mai concludente teorii, inspirate din vechile mitologii, alaturi de anumite descoperiri arheologice ignorate de catre comunitatea oficiala in domeniu, par a fi surse pentru mai multe persoane ce au demonstrat, mai mult sau mai putin, existenta acestor creaturi pe planeta noastra in trecutul indepartat.
  Mesajele anticilor, desi aflati la mii de kilometrii distanta unii de altii, par a afirma acelas scenariu.
  Legendele locale din Africa pot fi comparate cu miturile Indiene sau cu povestirile amerindienilor.
  Toate indica faptul ca am fost creati asemanator zeilor iar majoritatea regulilor de conduita civica si morala se intrepatrund. Insasi religiile aparute in urma acestei „convietuiri” cu zeii par sa se asemene, desi unele s-au ramificat insa baza dogmatica a ramas ceiasi.
  Asemanarile merg mai departe si descriu ca zeii au plecat, sau au disparut din peisajul autohton, promitand insa o intoarcere in forta.
  De peste o jumatate de secol am fost antrenati in cursa vanarii omuletilor verzi sau gri.
  Nave cu forme ciudate au aparut de nicaieri, cutrierand intreaga planeta, punand pe jar autoritatile si inducand spaima in randul populatiei.la inceput toata lumea era de acord ca aceste fapturi sunt aici sa ne distruga.
  Treptat, treptat aceasta teama s-a transformat in curiozitate, ca mai tarziu adoratia fata de aceste fiinte, devenite ulterior spirituale, sa atinga cote ridicole. Sectele ce promovau noua religie au inceput sa adune mii de adepti, unele ajungand la ordinul milioanelor, rivalizand cu alte religii aparute de sute de ani.
  Pentru mine asta este doar un exemplu ca rasa umana nu a evoluat deloc fata de cei ce isi confectionau arcuri si se aruncau la pamant ori de cate ori un fulger isi facea loc printre nori. Teama de necunoscut ne face sa fim vulnerabili.
  In alta categorie se incadreaza cei ce au vazut o modalitate de profita de pe urma gloatei necunoscatoare.
  De parca nu era de ajuns, renumiti oameni de stiinta au cazut in aceiasi capcana si au elaborat teorii care mai devreme sau mai tarziu s-au dovedit a fi false.
  Cum spuneam la inceput, pe parcursul istoriei a existat un grup exclusivist de elite care a controlat marea majoritate a oamenilor.
  Desi in trecut aceste grupuri existau in paralel in parti diferite ale globului, pe parcurs s-au omogenizat, sau o ramura a preluat conducerea celorlalte, continuand planul.
  Ceea ce majoritatea oamenilor nu realizeaza este ca deja traim intr-o teocratie nedeclarata. Lucrurile s-au petrecut pe tacute, in secret.
  Ceea ce nazistii, cu al lor cult, nu au putut realiza pe fata, se face acum pe ascuns. Este o continuare a celui de-al Doilea Razboi Mondial. Oamenii vor sa auda asa ceva, sunt constient de acest lucru.
  Intr-o era tehnologica, povestile cu zei si zane isi ating scopul doar in cazul oamenilor educati in mod strict dogmatic sau cu un coeficient de inteligenta redus.
  Pentru asta trebuie elaborate planuri care sa demonstreze stiintific existenta materialelor ce se vor implementate.

  RăspundețiȘtergere
 10. B.
  Orice lumina difuza de pe cer devine, in ochii unora, motiv de conspiratii si povesti cu OZN-uri misterioase si extraterestri care ne invadeaza planeta. Extraterestrii au fost mereu o reteta comerciala de succes. Este important sa intelegem ca in jurul intregii problematicii extraterestre exista o enorma si sofisticata campanie dedezinformare: cel putin 90% din imaginile si informatiile oferite publicului sunt selectate pentru a evoca frica urmata de ura fata de tot ceea ce este extraterestru. Filmele, emisiunile TV si cartile referitoare la subiect demonstreaza acestpunct de vedere: daca cineva ar lua in seama toate aceste gunoaie, s-ar putea crede ca in America o persoana din douae rapita din casa sa in mijlocul noptii si torturata. Pur si simplu nu este adevarat. Frica si groaza se vand cel mai bine, siunii beneficiaza de pe urma unei populatii terifiate si gresit informate. Stim ca exista operatiuni paramilitare clandestine,controlate de un grup din umbra, ce insceneaza evenimente OZN false.
  De-a lungul istoriei teoreticienii conspirationisti au „descoperit” mai multe proiecte ce urmau, sau urmeaza, schimbarea de mentalitate colectiva pentru atingerea anumitor scopuri.
  Proiectul Blue Beam este o teorie a conspiratiei propusă de Serge Monast care sustine că NASA împreună cu Natiunile Unite incercă sa implementeze pe scara globala religia New Age prin intermediul unei simulari tehnologice 3D a celei de a doua veniri a lui Iisus Hristos. Aceste acuzatii au aparut într-o prezentare audio din 1994 publicata ulterior în cartea sa „Proiectul Blue Beam (NASA)”. Sustinatorii acestei teoriei sustin ca Monast și un alt ziarist, care au murit amandoi de atacuri de cord în 1996, au fost, de fapt, asasinati. Incă din 1994 el spunea intr-un interviu ca a fost amenintat in mod repetat de primul ministru canadian si de Vatican. Sub pretextul că nu are voie sa isi educe copiii acasa, autoritatile l-au arestat si i-au sechestrat familia. Intors acasă, Serge Monaste, care nu suferise niciodată de probleme cardiace, a avut un atac de cord în urma caruia a murit.
  “Blue Beam (raza albastră) este un proiect al NASA care presupune patru direcţii de parcurs pentru implementarea noii religii mondiale New Age. Această religie este chiar baza noului guvern mondial, pentru că fără aducerea omenirii în această sclavie spirituală dictatura Noii Ordini Mondiale nu ar fi posibilă.“ afirma Serge Monast in cartea sa.
  “Primul pas în acest proiect vizează discreditarea sau re-evaluarea tuturor cunoştinţelor religioase de până acum. Prin crearea unor cutremure artificiale în locaţii precise de pe planetă, în care s-a presupus mereu că se ascund secrete importante, se va urmări scoaterea la lumină a unor aşa-zise noi descoperiri arheologice prin intermediul cărora se va “dovedi” că doctrinele marilor religii sunt false.“
  „Al doilea pas al proiectului NASA presupune organizarea unui gigantic spectacol holografic proiectat chiar pe cer, astfel încât să fie vizibil pe întreaga planetă, care va simula venirea lui Mesia. Prin emisia unor unde care acţionează direct asupra creierului, fiecare om va vedea în această hologramă pe Mântuitorul specific religiei sale şi îl va auzi vorbindu-i în limba lui.”
  „A treia direcţie de dezvoltare a proiectului Blue Beam care vizează comunicarea telepatică şi electromagnetică prin unde de joasă, foarte joasă şi extrem de joasă frecvenţă care îi va face pe oameni să creadă că îl aud pe propriul lor Dumnezeu vorbindu-le. Astfel de unde generate de computer vor fi transmise prin intermediul sateliţilor şi vor interacţiona cu gândirea naturală, făcând să apară ceea ce se numeşte „vorbire artificială”.
  „A patra dimensiune a proiectului Blue Beam include controlul total asupra planetei. Pentru aceasta se va simula o invazie extraterestră în marile oraşe ale lumii. Se mizează pe faptul că ţările care deţin armament nuclear îl vor utiliza pentru a se apăra de acest pericol, devenind apoi total vulnerabile faţă de adevăratul atac, ce va fi realizat ulterior de guvernul din umbră.”

  RăspundețiȘtergere
 11. C.
  Proiectul Ummo ......reprezinta cel mai bun exemplu de manipulare in masa in domeniul OZN. Jose Luis Jordan Pena a fost un psihiatru de origine spaniola care a elaborat o teorie conform careia in jur de 79% dintre oameni, apartinand oricarei paturi sociale pot fi manipulati la scara mare tocmai datorita fenomenului paranoic ce se afla in subconstientul nostru. Comunitatea stiintifica nu a fost de acord cu teoria sa asa ca omul a trecut la demonstrarea conceptiilor sale.
  Pena si-a inceput planul referitor la Raportul UMMO lansand un zvon neadevarat cu privire la prabusirea unui OZN intr-o zona rau famata a capitalei Madrid. Pentru a da autenticitate spuselor sale si a crea confuzie si panica in randul populatiei, el a venit si cu dovezi palpabile: monstre dintr-un material plastic obisnuit care se foloseste in cazul programelor spatiale desfasurate de NASA si care era cu totul necunoscut in Spania. Ba mai mult, Pena a declarat ca a gasit bucata de obiect extraterestru el insusi la locul prabusirii si ca acesta are o compozitie chimica inexistenta pe Pamant, fiind deci de provenienta extraterestra. Avand calea pavata inainte, psihiatrul isi continua planul si dezvaluia identitatea rasei extraterestre vizitatore: ummitii, descendenti de pe indepartata planeta UMMO.Raportul prevede si corespondente ce ar fi avut loc intre psihiatrul spaniol si extraterestrii dintr-o alta lume. Scrisorile fac parte din dosarul UMMO, fiind scrise chiar de psihiatrul ce isi aratase in timpul acestei farse si un deosebit talent scriitoricesc.
  Extraterestrii povesteau despre societatea, obiceiurile, organizarea si credintele lor „de acasa”. Fiecare epistola era anonima, scrisa – in mod ciudat – de mana, si se pare ca Pena le trimitea, pesemne dupa ce le primea de la extraterestri, catre oameni reputati de stiinta, filosofi, ziaristi si cercetatori.Pe deasupra, el mai facea parte si dintr-o asociatie pro-extraterestri care se intalnea in mod frecvent prin cafenelele din Madrid unde discuta si emitea ipoteze cu privire la civilizatii extraterestre. Povestea ia o turnura cu totul dramatica in acest punct, caci in urma scrisorilor primite, Sesma incepe sa emita propriile mesaje in care spune ca a fost contactat telefonic de ummiti, care i-au transmis ca este vointa extraterestrilor ca acestia sa se faca cunoscuti Terrei. In plus, el declara ca a primit vesti referitoare le diferentele incredibile dintre ummiti si pamanteni, insa si asemanari referitoare la perioadele istorice de conflict. Desi povestea se vedea de la o posta ca era cusuta cu ata alba, cei care doreau cu ardoare sa creada in extraterestri luau de bun tot ce li se aducea pe tava.
  Raportul UMMO spune ca Sesma continua sa povesteasca din cele ce ii spuneau ummitii, ajungand si la istoria acestora, una tiranica in care doua femele ummite au distrus toata civilizatia, scufundand-o in teroare si genocid. Centraele nucleare, bazele de date si bibliotecile fusesera toate distruse pana cand un mesia a izvorat si a propovaduit existenta – surpriza, sau nu! – a unui singur dumnezeu drept. Deci si omuletii verzui cu antenute ar fi avut propriul reformator religios care a salvat lumea proprie! In acest punct, isteria ajunsese deja si in Franta si Italia, acolo unde erau publicate orice amanunte din ce se mai intampla cu extraterestrii. Mii de oameni ce proveneau din culturi diferite si cu pregatiri educationale diferite priveau cu aviditate si sorbeau orice informatie referitoare la extraterestrii anonimi inventati de un psihiatru spaniol care nu mai stia cum sa se spele pe maini de isteria pe care o provocase.
  Raportul UMMO a ridicat semne mari de intrebare ale oamenilor de stiinta cu privire la reactia opiniei publice in cazul unui contact real cu fiinte din alte lumi. Daca la scara colectiva oamenii au reactionat in acest fel, cine stie cum vor reactiona la nivel individual?

  RăspundețiȘtergere
 12. C.
  Razboiul lumilor – Poate cel mai cunoscut precursor al isteriei UFO e actorul, regizorul, producatorul si scenaristul american Orson Wells. Cu o zi inainte de Halloween, pe 30 octombrie 1938 a avut loc una dintre cele mai interesante transmisii radio din istorie. Reteaua de radio CBS a difuzat o versiune radiofonica a romanului science-fiction al lui H.G Wells “Razboiul Lumilor”,avandu-l in rol principal pe Orson Welles. Autenticitatea transmisiunii a fost realizata prin numeroase tehnici utilizate de creatori cu scopul de a capta pe cat posibil atentia publicului.CBS anuntase la inceptul emisiunii de radio ca ce va urma este doar o o piesa de teatru radiofonic, insa multi ascultatori au pierdut primele secunde ale emisiunii.Emisiunea radio fusese integrata intr-un program aparent obisnuit,cuprinzand printre care si un buletin meteorologic.Aceasta transmisie a fost la un moment dat perturbata de “o stire de ultima ora” privind o invazie martiana.La auzul descrierii unor creaturi martiene cu tenatacule,multi oameni au iesit pe strada,s-au ascuns in pivnita,si-au incarcat armele, unii chiar si-au invelit capetele in prosoape ude ca protectie impotriva gazului otravitor martian.Conform unui studiu,din totalul ascultatorilor circa 6 milioane au crezut ca invazia martienilor chiar are loc.Aceasta a fost un bun exemplu de isterie in masa si totodata un exemplu concret care arata ca acest experiment a fost unul planuit pentru a interpreta perceptia oamenilor simpli si comportamentul lor in cazuri extreme.Fenomenul produs de psihoza in masa a fost denumit contagiune si consta in transmiterea rapida la nivelul grupurilor de indivizi a emotiilor,a manifestarilor.Din moment ce panica si confuzia s-a instaurat la nivelul multimilor de oameni, individul reactioneaza prin a se adapta reactiilor celorlalti.In 30 octombrie ‘38, printr-o emisiune radiofonica ce a adaptat „Razboiul Lumilor“ pentru a suna ca o transmisiune de stiri, in care era anuntata o invazie extraterestra, populatia din New Jersey a fost adusa la stadiul de panica.
  Exemplele de mai sus nu reprezinta imaginea de ansamblu si nu demonstreaza ca aceste fiinte extraterestre nu exista, ci doar capacitatea elitelor de a folosii acest subiect in interes propriu. In ultimul timp asistam la o agresivitate din partea acestor entitati care, in loc sa aterizeze in anumite locuri de pe glob, ( dupa logica multora ) prefera sa se „ascunda” in diferite puncte ale mapamondului. Pana si elevii sunt pregatiti, mai nou, cum sa reactioneze in cazul unei intalniri de gradul trei, cum sa investigheze singuri cazul si cum sa raporteze de urgenta autoritatilor ceea ce se intampla. Astfel de demonstratii au loc cu regularitate inca de anul trecut, doar numarul lor din ce in ce mai mare demonstrand ca este o situatie cat se poate de serioasa. Numarul fenomenelor care implica OZN-uri a crescut simtitor in Marea Britanie in ultimii doi, situatii similare intalnindu-se si in China, SUA sau Rusia.
  Agentiile de informatii secrete din intreaga lume au declasificat mai multe sute de rapoarte ce confirma existenta, sau contactul sub diferite forme, cu rase din afara spatiului cosmic. Oare de ce se fac tot mai multe documentare cu privire la invaziile extraterestrilor? Suntem pregatiti. Suntem impinsi sa credem ceea ce era deja evident. Peste 77% din americani cred ca exista dovezi despre existenta extraterestrilor si a vizitelor lor pe planeta noastra.
  Contrar intelepciunii si logicii conventionale, oamenilor le place sa creada in „lucruri ciudate” si au tendinta de a cauta si interpreta dovezile in sensul favorabil existentei extraterestrilor.
  „Exista un grup restrans de oameni care conduc programele secrete despre OZN-uri.
  In ceea ce priveste cunoasterea completa a lucrurilor si autoritatea operationala – adica autoritatea executiva – aceasta nu are chiar nimic de-a face cu Presedintele SUA sau cu Congresul.

  RăspundețiȘtergere
 13. D.
  Cu ajutorul arsenalului de arme electromagnetice si psiho-operationale si prin constructia de nave extraterestre dupa modele originale capturate, guvernul din umbra s-a implicat in scenarii de rapiri false si e posibil sa puna la cale un fals atac extraterestru” – Steven Greer

  RăspundețiȘtergere
 14. I.

  ,,Prometheus”,

  Noul film Illuminati ce promovează ideea că oamenii ar fi fost creaţi de zeii extratereştri .

  Omul modern este o victima a propagandei, omul modern este o victima sigura a manipularii din partea organizatiilor politice, dar si a celor comerciale sau de media. Omul modern este masurabil din punct de vedere sociologic, este determinabil din punct de vedere psihologic si este parte a unui organism complex, dar perfect analizabil care se numeste opinie publica. Fiecare rand citit intr-un ziar, fiecare film vazut, fiecare reclama intalnita pe drum, fiecare discurs politic, fiecare demers al societatii civile il afunda si mai mult intr-o lume a multiplelor optiuni, toate precomandate, dar niciuna izvorata pur si simplu din mintea sa. Un individ unidimensional prins intre multiple canale de comunicare. Obsesia Hollywood-ului: confruntarea cu extratereştrii.

  Cam asta este subiectul general al filmului.

  Illuminati vrea să nu mai credem în Dumnezeu, ci în extratereştri

  Oricum, prin acest film “Prometheus” este atacat încă o dată creştinismul, dar şi religia, în general, căci, dacă noi am fi cu adevărat creaţia extratereştrilor şi nu a lui Dumnezeu, atunci toată religia creştinismului ar fi o mare minciună.
  Dar acest lucru este şi scopul organizaţiei Illuminati, puternică organizaţie ocultă, înfiinţată în 1776 de Adam Weishaupt , care-şi propunea printre altele: “abolirea tuturor religiilor”.
  Prin inducerea în rândul nostru a ideii că suntem creaţi de extratereştri, se încearcă îndepărtarea noastră de Dumnezeu şi de spiritualitate.

  Zeii extratereştrii vor să ne distrugă pentru că noi l-am crucificat pe Iisus Hristos.

  Se pare că în scenariul original al filmului, apărea ideea că zeii-extratereştrii vor să distrugă omenirea pentru că ultimul lor reprezentant trimis pe Pământ, Iisus Hristos, a fost crucificat…

  O blasfemie mai mare ca asta rar se aude . Această idee a fost recunoscută chiar de regizorul filmului, Ridley Scott, într-un interviu acordat lui movies.com:

  RăspundețiȘtergere
 15. II.
  Movies.com: Am auzit că în scenariul original, “inginerii” au dorit distrugerea planetei noastre, întrucât a fost crucificat unul din reprezentanţii săi, Iisus Hristos, care ar fi fost un extraterestru. Chiar v-aţi gândit la aşa ceva?

  Ridley Scott: Desigur, dar ne-am gândit că ar fi puţin cam scandalos. Dar, dacă vezi că e un scenariu de genul “copiii noştri nu s-au comportat bine acolo jos”, vom găsi momente în care noi ne-am pierdut controlul, umblând în armuri şi pulpane, ca pe timpul Imperiului Roman. De fapt, a început să se întâmple cu o mie de ani înainte de dezintegrarea lor. Şi s-a spus: “Hai să trimitem unul din emisarii noştri, să vedem dacă-i putem opri.” Şi ghici ce? Ei l-au crucificat.

  Da, aţi auzit bine. Iisus Hristos e de fapt un extraterestru trimis jos pe Pământ pentru a ne potoli. Asta vrea Illuminati ca noi să credem…


  “Din cele mai vechi timpuri, oamenilori din Egypt li s-au dat Idoli la care sa se inchine ,in timp ce inteleptii au inteles fortele nevazute reprezentate de acei Idoli. In lumea de azi se intampla acelasi lucru – Pentru public starurile Hollywood sunt idolatrizate, adorate si celebrate, cu toate ca sub masca halucinogena a mass mediei avem de a face cu programul sofisticat de control mental – Mk-Ultra, si folosirea Magiei Negre pentru dominarea si controlul total asupra lumii.

  Tot showbizul, filmele, reclamele, moda, cartile, arhitectura (geometrie sacra), siglele marilor corporatii, absolut tot ceea ce ne inconjoara e impanzit de simbolurile “Iluminatilor” pentru a manipula energiile si a deschide in permanenta porti stelare catre alte dimensiuni in anumite puncte (unde se formeaza vortexuri de energie) pentru a permite entitatilor negative sa intre in aceasta dimensiune in care traim noi – de aici ritualurile magice si sataniste ale masonilor care intotdeauna se desfasoara pe acea “tabla de sah”…

  Podeaua -Modelul Masonic ( “Tabla De Sah” ) Este Simbolul Pentru Traveresarea In Alte Dimensiuni. ( In filmul masonic Matrix – Neo nu poate parasi lumea lui pentru al vizita pe Morpheus doar daca traverseaza Modelul alb/negru masonic – “Tabla De Sah” , Doar atunci “Usile” se deschid” – Acesta Este Modul De “Transportare”) . Binenteles ca Aceasta este doar reprezentarea simbolica pentru traversarea in alte dimeniuni, Ritualurile Fac Ca “Usile” Sa Se Deschida.

  Toate Ritualurile Masonice Trebuie Sa Se Desfasoare Doar Pe “Podeaua De Sah” . De-a lungul secolelor , Illuminati Au Venerat cu Succes si “Binecuvantat” Demoni Pe “Podeaua De Sah”.

  Reprezentarea lui Dumnezeu cu un singur ochi este de natura oculta şi asi are rădăcinile sale în simbolismu egiptean – Ochiul lui Ra ( de asemenea Horus ).

  RăspundețiȘtergere
 16. III.
  Masonii venereaza principiul masculin, ratiunea-emisfera cerebrala stanga, materialismul, ego-ul-Diavolul – societatea patriarhala.. Asta indica faptul ca masonii urasc principiul feminin-emisfera cerebrala dreapta- spiritualitatea- Creativitatea-intuitia-, ( masonii venereaza intelectul-ratiunea in detrimentul creativitatii-spiritualitatii ). Asta nu inseamna ca ratiunea este ceva rau. Ratiunea venerata de masoni este una deformata. . Echilibrul ( unirea ) dintre ratiune si intuitie / masculin si feminin este reprezentat de pilonul dn mijloc care semnifica realizarea sinelui, Iluminare. ( scara lui Iacob este doar o reprezentare simbolica, pe care am s-o dezvalui pe parcursul acestei pagini )

  Masonii – “Illuminati” ascund adevarata cunoastere departe de masele de oameni. Cei doi stalpi din inmagine de mai sus reprezinta ce doi stalpi de la intrare in templul lui Solomion, a căror denumire începea cu litera iod, amintind de simbolismul falic, respectiv cu litera beth, a doua literă a alfabetului ebraic, reprezentând principiul feminin. Denumirea lor este Jakin (Iakin) şi Boaz. Ele reprezintă, de asemenea, principiul activ (masculin) şi pe cel pasiv (feminin).

  În religia egipteană regăsim aceleaşi două principii, sub denumirile de Osiris şi Isis. Egiptul Antic condus de societatea matriarhala nu insemna opusul societatii patriarhale, ci echilibrul dintre masculin si feminin.

  Bineinteles, mai sunt si vedete care stiu prea bine la ce se inhama si o fac cu buna stiinta, precum: Madonna, Britney Spears, Mel Gibson (care prin filmul “The passion of Christ” reuseste sa manipuleze psihicul oamenilor pt ca ei sa-l accepte pe anticrist drept Iisus…de aceea in a doua parte a filmului Iisus apare mai mult cu un singur ochi – in Coran se spune ca anticristul are un singur ochi sau are o problema cu un ochi si ca acesta este semnul prin care credinciosii il pot deosebi de adevaratul Iisus – de vazut simbolul acela cu un singur ochi, – Rihanna apare in noul ei look cu un singur ochi la vedere, etc, exemplele sunt multiple si sunt peste tot – …sigla casei de productie a lui Gibson e foarte sugestiva, cu un singur ochi…et

  Exemple sunt Multe -Apar sin ce in ce mai multe celebritati, chiar si in showbizul nostru, care promoveaza materialismul, lacomia si indiferenta . Se face tot posibilul sa se starpeasca orice forma de originalitate si creativitate care incurajeaza adevaratele valori. ( iubire, pace, intelegere, spiritualitate…)

  Simbolul piramida si ochiulatot-vazator pe bancnota de 1 dolar.
  BANUL -OCHIUL DRACULUI

  https://searchnewsglobal.wordpress.com/2013/12/07/prometheus-noul-film-illuminati-ce-promoveaza-ideea-ca-oamenii-ar-fi-fost-creati-de-zeii-extraterestri/

  RăspundețiȘtergere
 17. In relatarea cu Sodoma si Gomora, Avraam a intrebat pe DOMNUL daca va distruge cetatea in cazul in care El ar gasi 50 de oameni buni in cetate.
  Si Domnul a zis: "Daca voi gasi in Sodoma cincizeci de oameni buni in mijlocul cetatii, voi ierta tot locul acela din pricina lor."
  Geneza 18:26.

  Filmul "Corpus Christi" urmeaza sa fie lansat in acest an, in iunie-august. Este un film dezgustator care urmeaza sa apara in America, mai tarziu in acest an, care-L descrie pe DOMNUL ISUS CHRISTOS si pe ucenicii Lui ca homosexuali! Ca un joc nesabuit, acesta a fost deja in teatre pentru un timp.
  Este numit "Corpus Christi", care inseamna "Trupul lui Hristos". Este o bataie de joc a Domnului nostru. Dar noi crestinii putem face ceva.
  Haideti sa ne unim pentru credinta noastra si sa oprim aceasta bataie de de
  joc de DOMNUL ISUS HRISTOS, Salvatorul.
  Imaginati-va ce s-ar intampla daca acest film l-ar ilustra pe Mohammad in acelasi mod... lumea islamica ar fi in flacari!!
  Aparent, unele regiuni din Europa au interzis deja cu succes acest film.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Doamne nu pot să cred ce au ajuns să facă.Se tem să facă astfel de batjocoră de Mohammad.
   Ar trebui interzis peste tot acest film.Dacă vor reuşi totuşi să ducă la final acel film,nu va fi bine ptr nici unul dintre acei protagonişti.
   Până atunci,să-i oprim!

   Ștergere
  2. Da Monica..asa e ai dreptate..
   Am primit si eu mes pe wataps dar cred ca e adevarat.

   Ștergere
  3. O sa fie amanata lansarea,sper..

   Ștergere
  4. Adyna,dar sti tu ce presupune a fi "un om bun?"

   Ștergere
  5. Pai cred ca stii si tu Silvia ce presupune sa fi ,un om bun,!

   Ștergere
 18. Si eu va recomand cartea:"Calea Sufletelor in Vesnicie" (sau "Cele 24 vami ale vazduhului")-(e aceeasi denumire a cartii) a Sf. Cv. Teodora scrisa de :"Cel mai mic intre Iereii Monahi NICODIM MANDITA Protosinghel"(vol.I si vol.II) costa 50 lei (ambele volume). Le gasiti la Doxologia. Lectura placuta!

  RăspundețiȘtergere
 19. Va fii o mare schimbare planetara,in curand tot raul va fii starpit din Romania,rautatea,hula,blestemele si tot ce-i rau nu va mai exista,timpul este aproape,va fii o cernere cumplita,cei 7 ani de necaz se scurteaza ca durata la 3,5 ani jumate ca timp,si timpul profetic cand multi vor trece prin prigoane si foc,dar nu inaintea infaptuirii unor mari miracole in tara noastra.De aceea am dat si o serie de previziuni/avertismente pentru cei care vor sa ia in seama ceeea ce spun sa inteleaga si sa se mantuiasca cat mai au ca timp harul pentru ca acesta va fii luat si in zilele acelea va fii mare tulburare.Nu de multe ori insusi Dumnezeu a profetit prin proroocii/alesii sai cu mare har dumnezeiesc dar nu i-ati luat in seama,acestia sunt printre voi in special Doamna Maria Ghiorghiu la care ar trebui sa luati atentie pentru ca nimic nu vine din propriia sa minte,ci prin HARUL care l-a dobandit in staruinta si rugaciune,dar si lepadare de sine.Sa dea Domnul sa intelegeti ca timpul este aproape si Iisus pregateste pe toti ai sai pentru indreptare si dobandirea sfinteniei si nu vrea ca niciunul sa ramana pe dinafara ci doreste ca toata lumea sa fie luata la rapirea si revenirea a Doua care va fii in scurta vreme/Chiar el a anuntat ca va veni ca un hot noaptea.Decii fiti pregatiti cu Har,rugaciune si post.Rog sa va abtineti de la comentarii acide pentru ca va fac voua insiva rau si va atrageti mai multe pacate,necastigand niciunul prin combatere negativa.Sa va fie voua acestea spre folos in mantuirea si castigarea sufletului curatindu-l de pacate.Harul lui Dumnezeu sa fie cu voi!!

  RăspundețiȘtergere
 20. Va fii o mare schimbare planetara,in curand tot raul va fii starpit din Romania,rautatea,hula,blestemele si tot ce-i rau nu va mai exista,timpul este aproape,va fii o cernere cumplita,cei 7 ani de necaz se scurteaza ca durata la 3,5 ani jumate ca timp,si timpul profetic cand multi vor trece prin prigoane si foc,dar nu inaintea infaptuirii unor mari miracole in tara noastra.De aceea am dat si o serie de previziuni/avertismente pentru cei care vor sa ia in seama ceeea ce spun sa inteleaga si sa se mantuiasca cat mai au ca timp harul pentru ca acesta va fii luat si in zilele acelea va fii mare tulburare.Nu de multe ori insusi Dumnezeu a profetit prin proroocii/alesii sai cu mare har dumnezeiesc dar nu i-ati luat in seama,acestia sunt printre voi in special Doamna Maria Ghiorghiu la care ar trebui sa luati atentie pentru ca nimic nu vine din propriia sa minte,ci prin HARUL care l-a dobandit in staruinta si rugaciune,dar si lepadare de sine.Sa dea Domnul sa intelegeti ca timpul este aproape si Iisus pregateste pe toti ai sai pentru indreptare si dobandirea sfinteniei si nu vrea ca niciunul sa ramana pe dinafara ci doreste ca toata lumea sa fie luata la rapirea si revenirea a Doua care va fii in scurta vreme/Chiar el a anuntat ca va veni ca un hot noaptea.Decii fiti pregatiti cu Har,rugaciune si post.Rog sa va abtineti de la comentarii acide pentru ca va fac voua insiva rau si va atrageti mai multe pacate,necastigand niciunul prin combatere negativa.Sa va fie voua acestea spre folos in mantuirea si castigarea sufletului curatindu-l de pacate.Harul lui Dumnezeu sa fie cu voi!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Iona,ce inseamna in curand?ca timp .

   Ștergere
  2. Iona eu am auzit ca in 2019 va veni prima fiara pe pamant ce va lucra 3.5 ani apoi a doua fiara ce va lucra tot 3.5 ani

   Ștergere
  3. Incepand cu anul 1, al aparitiei lui Antichrist acum este chiar la usi,faceti socoteala 7 ani plus si cat va da.

   Ștergere
  4. Iona,pt.mine nu clar,cand?si care este anul 1 ???

   Ștergere
  5. Imediat,peste o mie de ani,trec repede.nina

   Ștergere
 21. Din păcate, blogul a fost compromis de anonimii răutăcioși, de cel libidinos, de ultrași ortodocși, de eretici, de oameni care comentează aiurea.
  Au fost cenzurați toți cei care erau integri, inteligenți, cu bun simt. Cei care n-au știut a înjura si blestema au fost ștersi de gazda doar ca așa a vrut ea.
  Va rog frumos, comentați la subiectul mesajului scris de gazda, cu decenta, daca nu, abțineți-va! Ne interesează părerea pertinenta si avizata a celor care au cunoștințe in domeniu.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cei bolnavi au nevoie de doctor!

   Ștergere
  2. În cazul ăsta blogul e un mare balamuc unde oamenii inteligenți n-au ce căuta!

   Ștergere
  3. Exact,ati inteles perfect,de aceea va aflati aici! ;)

   Ștergere
  4. M-ai facut sa rad,an.22:57

   Ștergere
 22. Orice forma de rau,din orice domeniu si incepand cu conducerea tarii la cel mai subtil nivel va fii eradicat.Tara va fii ridicata la nivelul cel mai de sus,oricine va incerca impiedicarea binelui va fii dat la o parte de divinitate.Am tinut sa va anunt cu aceasta ocazie.Divinitatea pregateste tot ce v-am spus si salvarea tarii.Romania va fii slavita,in cele din urma.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Multumesc frumos Iona!!! Har si Pace tuturor!

   Ștergere
 23. In timp ce aceasta tara va fii curatata de tot gunoiul din interior si cernuta de putregai in acelasi timp si ridicarea Romaniei cum nu a mai fost vreodata in vremuri doar prin ingaduinta divina se va dori acest lucru pentru ca Dumnezeu are un plan maret pentru aceasta minunata tara si locuitorii sai numita si "Gradina Maicii Domnului"fara care nu se va putea face aceasta trecere fara foc si revolta.Fortele raului se vor dezlantui la maxim,v-am mai expus si in alte mesaje ceea ce va urma ca inaintea trecerii spre lumina, in incercarea lor disperata de a opri manifestarea binelui pe pamant romanesc si nu numai,dar se face chiar la o trecere ca in timpurile vechi adica la nationalism si crestinism autentic,fara religii si fara guvernarea celui rau ,unde va domni doar linistea si pacea pe pamant.O sa vedeti toate acestea pentru ca noi suntem ultima generatie inaintea sfarsitului acestui veac cand un Nou inceput va apare cu oameni de lumina si plini de iubire.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Esti Iona din Biblie! Care ai pătruns în cetatea Ninive, la cererea Lui Dumnezeu, zicând: "Patruzeci de zile mai sunt, şi Ninive va fi distrusă!".Atunci Ninivitenii au crezut în Dumnezeu, au ţinut post şi s-au îmbrăcat cu sac, de la cei mai mari şi până la cei mai mici. Astfel cetatea a fost salvata. Acum procedezi la fel. Cine are urechi sa auda, cine nu, nu!

   Ștergere
  2. E greu, ( poate imposibil) Iona, sa nu fie deja prea tarziu pentru salvare !!!!!!!!

   Ștergere
  3. Şi a fost cuvântul Domnului către Iona, fiul lui Amitai, zicând:
   Scoală-te şi du-te în cetatea cea mare a Ninivei şi propovăduieşte acolo, căci fărădelegile lor au ajuns până în fata Mea!
   La Indemnul lui Dumnezeu Iona a plecat facand ceea ce ii poruncise Domnul.In cazul de fata este Romania tara aleasa si pamant sfant asa cum il numeste Domnul Dumnezeu.
   Asta este misiunea Ionei pana in zilele noastre,pentru a intoarce pe cat mai multi la Credinta prin avertizari de la Domnul pentru ca focul curatirii sta sa cada deasupra lumii,cei ce asculta si se intorc vor creea o lume mai buna din cenusa si pamant nou.Raiul aici se va instala pe vecie pe Noul Pamant al Fagaduintei.Dumnezeu va transforma omul la nivel de celula,totul va fii energie pura,si pamantul va straluci din interior asa cum face o floare,care reda oricui zambetul pe fata in veselia sa.

   Ștergere
  4. Macar unu sa fi intelezs propavaduiala Iona,sau sa inteleaga... !!!!!!

   Ștergere
  5. Ioana,şi ptr toate acestea e nevoie din nou de sacrificii.Păcat de cei ce nu mai au timp să se pocăiască. .Iisus şi-a ales ucenicii din popor,pe cine a considerat El,că poate fi vrednic să-l urmeze.Acum se întâmplă la fel.Doar Iisus Hristos ştie cine îl va urma,nimeni nu poate să nege acest lucru.Cei Care-l vor urma,vor fi martorii Lui din aceste vremuri.Dacă Iisus va spus să-l urmați,atunci propăvaduiti învățătura Lui!
   În religie,vor fi schimbări majore pe care le ştim cu toți.

   Ștergere
 24. D.Iona .îmi aduc aminte când D.Maria ne spunea ca Victor Ponta v-a fi presedintele țării. De abia acum a iesit la iveală toate magariile si santajele ce sau facut atunci.De a iesit acest om (ghetar ).Si ma uit la tv cu cata sfidare si cu cata ura se uita la acest popor.daca ar putea cu privirea ne-ar omorî pe toți. cat credeti ca va mai sta in fruntea țării. ?.noi ca nație suntem primitori blanzi. uneori suntem cîrcotași (asa mai cu gura sloboda) dar daca eu (niculina) v-as spune aici ca am un necaz toți ati sări sa ma ajutați sa îmi dati un sfat chiar daca nu ma cunoasteti.asa suntem noi ne mai criticăm dar întotdeauna tinem unul la altul.asa vad eu ca româncă .Si mult ma bucur .niculina

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cum a scris ponta pe fb ca Iohaniss este mai rau decat Base..si cam are dreptate..se vede cu ce ura vorbeste pe la tele,rar cand vb dar se vede ura in el

   Ștergere
  2. Iti dau o veste buna.După caderea PNL va începe transformarea adevarata sub o alta forma de conducere adevarata,cu persoane care iubesc tara si ar apara-o cu pretul vietii.Dar pana atunci mai e putin zilele lor sunt numărate,ei sunt cei care blochează prosperitatea si binele românilor,sub o guvernare malefica UE-Americana,Dar gata timpul lor e pe sfarsite.După PNL nu va mai guverna nimic din exterior.Nu vor mai veni nimeni sa ne impuna nimic.De aceea am spus ca răul va dispărea din tara noastra si o schimbare de mentalitate la nivel de constiinta profundă in spiritul lui Dumnezeu vom fii cu toții.

   Ștergere
  3. Nu inteleg, de unde sa cada PLN ca doar nu e la conducere?

   Ștergere
 25. Draga Iona spunenr ne tii pe jar cit timp 10,20,30ani să înțelegem și noi.Nu de altă dar știu atîta lume care îmi reproseaza ca sfârșitul lumii tot vine de la Iisus in coace stiu anul nu-l știe nimeni sau poate Doamna Maria dar măcar viitorul apropiat sau cit?Îți mulțumesc .Ps,te urmăresc cu interes.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cand va veni Iisus Hristos nu stie nimeni nici macar El Fiul,doar Tatal Dumnezeu va sti cand va veni Fiul

   Ștergere
 26. pentru anonim care detesta ortodoxia--noile descoperiri de scrieri vechi din Israel au admis ca dupa ridicarea la cer a Mantuitorului singura religie a fost ortodoxia=dreapta credinta din care dupa schisma s-au detasat celelalte religii crestine--acesti arheologi fiind anglicani--asadar sa ne bucuram desi suntem mai putini ca numar decat catolicii ca avem o baza in credinta si traditii frumoase--si sa nu uitam ca lumina sfanta la Paste vine doar la ortodocsi

  RăspundețiȘtergere