sâmbătă, 20 mai 2017

SFANTA EVANGHELIE , DIN DUMINICA A SASEA DUPĂ PASTI !


                   Sfânta  Evanghelie ,
    din  Duminica a şasea  după Sfintele Paşti !

                            La Utrenie,


       Sfânta  Evanghelie  a  opta  a  Învierii ,

               Sfântul  Evanghelist  la Ioan !

În vremea aceea Maria stătea afară la uşa mormântului şi plângea ; şi pe când plângea s-a aplecat să se uite în mormânt şi a văzut doi îngeri în veşminte albe şezând , unul către cap şi altul către picioare ,unde zăcuse trupul lui Iisus. Şi au zis ătre dânsa , pentru ce plângi ?

Ea a răspuns : că au luat pe Domnul şi nu ştiu unde L-au pus . Şi zicând acestea s-a întors şi a văzut pe Iisus stând , dar nu L-a cunoscut că este Iisus . A zis ei Iisus : femeie de ce plângi ? Pe cine cauţi ? Iar ea gândind că este grădinarul , I-a zis : Doamne , de L-ai luat Tu , spune-mi unde L-ai pus şi eu Îl voi lua . A zis Iisus către ea : Marie  ! Iar ea , întorcându-se , I-a zis evreieşte : Rabbuni, adică ,  Învăţătorule . Iisus a zis ei : nu te atinge de Mine , căci încă nu m-am suit la Tatăl Meu şi la Tatăl vostru , la Dumnezeul Meu şi la Dumnezeul vostru . Şi a venit Maria Magdalena şi a vestit ucenicilor că a văzut Domnul şi cele câte i-a spus ei.
Slavă Ţie  Doamne, Slavă  Ţie !

        La  Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie,

                    Sfânta  Evanghelie  de la Ioan !

În vremea aceea , trecând , Iisus a văzut pe un orb din naştere; atunci ucenicii L-au întrebat pe El zicând : Învăţătorule ,cine a păcătuit , acesta sau părinţii lui ,de s-a născut orb ? Iisus le-a răspuns : nici el n-a păcătuit , nici părinţii lui , ci s-a născut orb ca să se arate într-însul lucrurile Lui Dumnezeu. Trebuie să fac , până este ziuă , lucrurile Celui ce M-a trimis pe Mine , căci vine noaptea , când nimeni nu poate să lucreze .


Câtă vreme sânt în lume , Eu sânt Lumina lumii. După ce a zis acestea , a scuipat jos şi a făcut tină din scuipat , şi a uns cu tină ochii orbului . Apoi i-a zis : mergi de te spală la izvorul Siloamului , care se tâlcuieşte : trimis.Deci s-a dus şi s-a spălat şi a venit văzând. Iar vecinii şi cei ce-l văzuseră mai înainte , că era cerşetor , se întrebau : nu este acesta cel ce şedea şi cerşea ? Unii ziceau că acesta este, iar alţii ziceau că seamănă cu el . Dar el zicea : eu sânt. Deci l-au întrebat : atunci cum s-au deschis ochii tăi ?  El le-a răspuns şi a zis : omul care se numeşte Iisus a făcut tină şi a uns ochii mei . Apoi mi-a zis : mergi la izvorul  Siloamului şi te spală. Deci mergând şi spălându-mă , am dobândit vederea. L-au mai întrebat : unde este Acela ? Nu ştiu, le-a răspuns el . L-au dus la farisei pe cel ce mai înainte fusese orb . Şi era într-o zi de sâmbătă , când a făcut Iisus tină şi a deschis ochii orbului . Deci din nou l-a întrebat fariseii cum a dobândit vederea . El le-a răspuns : tină a pus pe ochii mei şi m-am spălat şi văd . Deci, unii  dintre farisei ziceau : acest om nu este de la Dumnezeu , fiindcă nu păzeşte ziua sâmbetei . Dar alţii ziceau : cum poate un om păcătos să facă minuni ca acestea ? Şi astfel era dezbinare între ei . Deci iarăşi l-au întrebat pe cel ce fusese orb : tu ce zici despre El pentru că ţi-a deschis ochii tăi ? Iar el a răspuns că este prooroc . Dar iudeii n-au crezut despre el că a fost orb şi şi-a căpătat vederea , până ce n-au chemat părinţii celui vindecat de orbire.Aşadar i-au întrebat şi le-au zis : acesta este fiul vostru , despre care voi ziceţi că s-a născut orb ? Atunci părinţii lui au răspuns şi le-au zis : ştim că acesta  este fiul nostru şi că el s-a născut orb ;dar cum vede el acum , noi nu ştim;sau cine i-a deschis ochii lui , noi nu ştim . Este în vârstă , întrebaţi-l pe dânsul ; el singur vă va spune desăre sine. Acestea le-au zis părinţii lui , pentru că se temeau de iudei , căci iudeii se sfătuiseră acum , că de-L va mărturisi cineva pe Iisus că este Hristos, să fie dat afară din Sinagogă. De aceea părinţii lui au zis : este în vârstă , întrebaţi-l pe dânsul . Deci fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i-a zis : dă slavă Lui Dumnezeu ; noi ştim că omul acesta este păcătos . El însă a răspuns : de este păcătos , nu ştiu ; eu una ştiu , că eram orb şi acum văd. Deci l-au întrebat iarăşi : ce ţi-a făcut ? Cum a deschis ochii tăi ?

 El le-a răspuns : acum v-am spus vouă şi n-aţi auzit ! De ce voiţi să auziţi încă o dată ?  Nu cimva voiţi să vă faceţi şi voi ucenicii Lui ?
Atunci l-au ocărât şi i-au zis : tu eşti ucenicul Lui ; noi sântem ucenicii lui Moise.  Noi ştim că Dumnezeu a grăit cu Moise, iar pe Acesta noi nu-L ştim de unde este. Răspuns-a omul şi le-a zis : tocmai în aceasta stă minunea că voi nu ştiţi de unde este ; şi totuşi El a deschis ochii mei . Şi noi ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi , dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu şi  face voia Lui , pe acela îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii vreunui orb din naştere.Dacă n-ar fi Acesta de la Dumnezeu , nimic n-ar fi putut face . Ei însă au răspuns şi i-au zis : în păcate tu te-ai născut întreg şi tu ne înveţi pe noi ? Şi l-au dat afară. A auzit Iisus că l-au dat afară  şi găsindu-l , l-a întrebat : crezi tu în Fiul Lui Dumnezeu ? El a răspuns şi a întrebat : cine este , Doamne , ca să cred într-Însul ? Iisus i-a spus : L -ai văzut pe El , căci Cel care vorbeşte cu tine , Acela este. Atunci el a grăit : cred, Doamne, ţi s-a închinat Lui.
Slavă  Ţie  Doamne, Slavă Ţie !

Dragilor ! Mergeţi la Sfânta Biserică şi veţi simţi în suflet cu adevărat, Puterea SFINTEI ŞI DUMNEZEIESTII  LITURGHII , în care această Sfanta Pericopă Evanghelică ,vă va vindeca inima şi sufletul ! 

                                    Cu dragoste si preţuire,
                                                                Maria.

Un comentariu:

  1. Doamna Maria daca tot a-ti inceput sa publicati carti si a-ti intrat im tagma scriitorilor,si nu una oarecare ci cu mult curaj si determinare,dupa umila mea parere ar trebui sa cautati adresa si sa deveniti membra la PEN -ROMANIA,un ONG care apara si incurajaza scriitorii cu idei libere pe piata ideilor,cu angajament civic si curajul .Toata stima.-craciun

    RăspundețiȘtergere