duminică, 14 mai 2017

SFÂNTA EVANGHELIE , DIN DUMINICA A CINCEA DUPĂ PASTI !


                         DUMINICA  A  5  A DUPĂ  PAŞTI ,

                                   A  SAMARINENCII !

                                              La Utrenie , 

                               Sfânta Evanghelie  a 7 a , a Învierii !
                                De la Sfântul Ioan Evanghelistul !
                                           ( xx, 1 - 10 )

În ziua cea dintâi a săptămânii , dis-de-dimineaţă, pe când era întuneric, a venit Maria Magdalena la mormânt şi a văzut piatra dată la o parte de la uşa mormântului.

                 
Atunci a alergat şi a venit la Simon Petru şi la celălalt ucenic pe care -l iubea Iisus, şi le-a zis : au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştiu unde L-au pus. Deci a ieşit Petru şi celălalt ucenic şi au pornit la mormânt; şi alergau amândoi împreună , dar celălalt ucenic , alergând înainte,mai repede decât Petru, a ajuns cel dintâi la mormânt şi , a văzut giulgiurile singure zăcând , iar mahrama , care fusese pe capul lui Iisus , nu era împreună cu giulgiurile , ci deosebit înfăşurată într-un loc. A intrat şi celălalt ucenic , care venise întâi la mormânt , şi a văzut şi a crezut.
Pentru că încă nu ştiau Scriptura că Iisus trebuia să învieze din morţi. Şi s-au întors iarăşi ucenicii la ai lor.

SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE ! Amin  !
                          

                       La Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie ,
                                Sfânta Evanghelie de la Ioan !
                                          (4, 5 - 42 )
                             DUMINICA  SAMARINENCEI !

                                             

În vremea aceea a venit Iisus în oraşul Samariei , ce se nmea Sihar , aproape de câmpul pe care Iacob l-a dat lui Iosif fiul său.
Şi era acolo puţul lui Iacob. Iar Iisus , ostenit de călătorie , şedea lângă puţ ;şi era cam pe la al şaselea ceas . Atunci a venit o femeie samarineancă să scoată apă. Iisus  i-a zis : dă-Mi să beau ; căci ucenicii Lui se duseseră în oraş ca să cumpere hrană. Femeia samarineancă I-a răspuns : Tu, care eşti iudeu , cum ceri să bei apă de la mine care sunt femeie samarineancă ? Iisus i-a răspuns şi i-a zis : dacă cunoşteai Harul Lui Dumnezeu şi cine este Cel care ţi-a zis, dă-Mi să beau,tu ai fi cerut de la El şi ţi-ar fi dat apă vie.
L-a întrebat femeia : Doamne, nici nu ai cu ce să scoţi şi puţul este adânc; de unde dar , ai apa cea vie ? Nu cumva Tu eşti mai mare decât Iacob , părintele nostru , care ne-a dat puţul acesta şi a băut dintr-însul el însuşi şi fiii lui şi turmele lui ? Iisus i-a răspuns şi i-a zis : oricine bea din apa aceasta va înseta din nou , dar cel ce va bea din apa pe care Eu o voi da lui , nu va mai înseta în veci , căci apa pe care Eu o voi da lui se va face în el , izvor de apă curgătoare pentru viaţa veşnică .Atunci femeia a grăit către Dânsul :
Doamne, dă-mi această apă , ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot.Iisus i-a poruncit : mergi şi cheamă pe bărbatul tău , şi vino aici.Dar femeia, răspunzând I-a zis : bine ai is că n-ai bărbat , căci cinci bărbaţi ai avut şi cel pe care îl ai acum nu-ţi este bărbat ; aceasta adevărat ai spus. Doamne , a zis femeia către Dânsul : văd că Tu eşti prooroc . Părinţii nostri s-au închinat pe muntele acesta ; iar voi ziceţi că în Ierusalim este locul cuvenit pentru închinare. Dar Iisus i-a zis : femeie , crede-Mă că vine vremea , când nici pe muntele acesta , nici în Ierusalim vă veţi închina Tatălui.Voi vă închinaţi la ce nu ştiţi ;  noi ne închinăm la ce ştim , căci mântuirea este de la idei . Dar vine vremea şi acum a şi venit , când închinătorii cei adevăraţi se vor închina Tatălui în Duh şi în adevăr , căci Tatăl astfel voieşte să fie cei ce se închină Lui . Duh este Dumnezeu ; şi cei ce se închină Lui trebuie să I se închine în Duh şi în adevăr. A zis femeia către Dânsul : ştim că va veni Mesia, căruia I se zice Hristos ; când va veni , Acela ne va spune nouă toate . Iisus i-a răspuns : Eu sânt , cel care vorbesc cu tine.Dar atunci au venit ucenicii Lui şi se mirau că vorbea cu o femeie ; însă nimeni nu I-a zis : ce o întrebi, sau despre ce vorbeşti cu dânsa ? Atunci femeia şi-a lăsat găleata, s-a dus în oraş şi a zis oamenilor :veniţi de vedeţi un om care mi-a spus toate câte am  făcut . Nu cumva acesta este Hristos ? Deci au ieşit din oraş şi veneau către Dânsul . În timpul acesta ucenicii Lui Îl rugau zicând :  Învăţătorule , mănâncă .
Dar El le-a zis : Eu amde mâncat o mâncare , pe care n-o ştiţi. Deci ucenicii se întrebau între ei : nu cumva I- a adus cineva să mănânce ? Iisus le-a zis : mâncarea Mea este să fac voia Celui care M-a trimis pe Mine şi să săvârşesc lucrul Lui . Oare nu ziceţi voi că mai sânt patru luni şi vine secerişul ? Iată, zic vouă : ridicaţi ochii voştri şi vedeţi holdele că sânt albe, gata de seceriş . Iar cel care seceră primeşte plată şi adună rod în viaţa de veci , ca împreună să se bucure şi cel ce seamănă şi cel ce seceră; căci aici se adevereşte zicerea că : altul este cel ce seamănă şi altul cel ce seceră. Eu v-am trimis să seceraţi ceea ce voi n-aţi muncit ; alţii au muncit şi voi aţi intra în munca lor . Iar din oraşul acela mulţi dintre samarineni au crezut într-Însul ,pentru cuvântul femeii care mărturisea : mi-a spus mie toate câte am făcut.Deci după ce au venit la Dânsul , samarinenii L-au rugat să rămână la ei . Şi a rămas acolo două zile ,şi mult mai mulţi au crezut pentru cuvântul Lui , iar femeii îi ziceau : credem nu numai pentru vorbele tale , ci fiindcă noi înşine am auzit şi ştim că Acesta este cu adevărat Hristos , Mântuitorul lumii .
Dragii mei, spuneţi şi voi fraţilor voştri că Acesta este HRISTOS ,FIUL  LUI  DUMNEZEU şi al MAICII  DOMNULUI , şi că Lui trebuie să ne închinăm în Duh şi-n Adevăr.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh , Amin !
                                Cu dragoste, MARIA.


P.S.
                           Dragii mei,

Din inimă si din suflet,aduc multumiri

 tuturor celor care au pus si pun o cărămidă sau 

mai multe, la ZIDIREA CUVANTULUI LUI 

DUMNEZEU!

Vă asigur pe toti dragilor,că mă rog

 pentru fiecare in parte,iar DARUL vostru vă va

 fi dat înapoi de Dumnezeu si

 de Măicuta Domnului,înzecit si poate chiar

 însutit.

Ajutorul tău pentru zidirea Cuvântului 

Lui Dumnezeu,este de nepretuit!

DONATII PENTRU URMATOARELE DOUA VOLUME ,ALE  ADEVARULUI DUHULUI SFANT! https://plus.google.com/.../SC4N4eBme14
7 days ago - DONATII PENTRU URMATOARELE DOUA VOLUME, ALE ADEVARULUI DUHULUI SFÂNT ! DONATII PENTRU URMATOARELE DOUA VOLUME ,ALE ...


https://plus.google.com/.../CCD4pSVdgtb


Dec 7, 2016 - CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANTVA COSTA DOAR 28 LEI,  PENTRU LUNA DECEMBRIE 2016  si pentru tot anul 2017 !! CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANT, VA
Un comentariu: