sâmbătă, 12 octombrie 2019

SFANTA EVANGHELIE DIN DUMINICA A XXI A DUPĂ RUSALII !SFÂNTA EVANGHELIE DIN DUMINICA A XXI A ,DUPĂ RUSALII !
Sfânta Evanghelie de la Luca !
(VIII, 5 - 15 )

                      Imagine similară
Zis-a Domnul : ascultaţi Pilda aceasta : a ieşit semănătorul să semene sămânţa sa . Şi ,semănând el , o parte a căzut lângă drum şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au mâncat-o. Altă parte a căzut în loc pietros şi , dacă a răsărit , s-a uscat pentru că nu avea umezeală. Altă parte a căzut în mijlocul spinilor şi spinii , crescând o dată cu ea , au înăbuşit-o.Iar altă parte a căzut în pământul cel bun şi , crescând, a făcut rod însutit. După ce a spus acestea , a strigat : cine are urechi de auzit să audă! Dar ucenicii Lui L-au întrebat : ce înseamnă Pilda aceasta ? Atunci El a răspuns : vouă vă este dat să cunoasteţi tainele Împărăţiei Lui Dumnezeu, dar celorlalţi în pilde , pentru ca ,văzând ,să nu vadă , şi auzind , să nu înţeleagă. Iar Pilda aceasta înseamnă : sămânţa este Cuvântul Lui Dumnezeu. Iar cele de lângă drum , sânt cei care aud Cuvântul, dar vine diavolul şi ia Cuvântul din inima lor , ca nu cumva , crezând să se măntuiască . Cele din loc pietros sânt aceia care ,auzind Cuvântul , îl primesc cu bucurie ;dar aceştia nu au rădăcină , ci cred până la o vreme , iar în vreme de ispită se leapădă. Cele căzute între spini , aceştia sânt cei care aud Cuvântul , dar umblând sub povara grijilor , a bogăţiilor si a plăcerilor vieţii acesteia ,se înăbuşe şi nu rodesc desăvârşit. Iar cele de pe pământ bun , acestia sânt cei care ,cu inimă curată şi bună , auzind Cuvântul , îl păstrează şi fac rod prin răbdare . După ce a spus acestea , a strigat : cine are urechi de auzit să audă.
Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie ! AMIN !
Şi..
Sfânta Evanghelie de la Ioan !
(XVII, 1 - 13 )
În vremea aceea , ridicându-şi ochii Săi către Cer, Iisus a cuvântat : Părinte, a venit ceasul ! Preamăreşte pe Fiul Tău , ca şi Fiul Tău să Te preamărească pe Tine, precum I-ai dat stăpânire peste toată făptura, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui ; iar viaţa cea veşnică este aceea ca să Te cunoască pe Tine, singurul, adevăratul Dumnezeu şi pe Iisus Hristos , pe care L-ai trimis. Eu Te-am preamărit pe Pământ şi am săvârşit lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac. Şi acum Mă preamăreste Tu , Părinte, la Tine Însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume ;ai Tăi erau ,şi Mi i-ai dat Mie şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte mi-ai dat sânt de la Tine , pentru că , cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor ; iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit, şi au crezut acum că Tu M-ai trimis. Eu pentru aceştia Mă rog ;nu mă rog pentru lume, ci pentru aceştia pe care Mi i-ai dat , căci ei sânt ai Tăi, şi toate ale Mele sânt ale Tale,şi ale Tale sânt ale Mele, şi M-am preamărit în ei. Mult nu m-ai sânt în lume, dar ei sânt în lume şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte , păzeşte-i în numele Tău, pe care Mi i-ai dat , ca să fie una precum sântem şi Noi. Când eram cu ei în lume,Eu îi păzeam în numele Tău ; pe cei care Mi i-ai dat , i-am păzit şi niciunul dintre ei n-a pierit , decât numai fiul pierzării, pentru ca să se împlinească Scriptura . Acum însă Eu vin la Tine şi acestea le grăiesc cât sânt în lume , pentru ca bucuria Mea, s-o aibă deplin în ei.
SLAVĂ ŢIE DOAMNE, SLAVĂ ŢIE ! AMIN
!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu