sâmbătă, 19 octombrie 2019

ACATISTUL PREA SFANTULUI DUH ,FACATORUL DE VIAŢĂ !

                              .

                    20  Februarie 2019,ora 6,30 !

                                  Dragii mei,

În aceasta dimineata m-a trezit o Lumina divina,o lumina alba si stralucitoare foarte.
Nu am deschis ochii,deoarece ,eu vad mai bine cu ei inchisi,decat cu ei deschisi.
Si vad cu ochii inchisi dincolo de plafonul camerei mele,(acesta nici nu mai exista in acest moment )vad un Cer albastru catifelat ,un Cer de noapte transparenta si un Porumbel alb cu aripile-I intinse lateral.
Era Duhul Cel Prea Sfant ,Caruia noi toti ne inchinam Lui.
Părea ca Duhul Cel Prea Sfant, a vegheat asupra mea toata noaptea.

Imagini pentru duhul sfant imagini.

În clipa in care L-am vazut,bucuria-mi era infinita,si cu lacrimi de bucurie pe obraji I-am multumit cu glasul sufletului meu, si I-am promis (daca mai era nevoie)ca voi face Voia Sa,chiar de-ar fi sa mor din asta.
In aceasta clipa,vad cum DUHUL CEL PREA SFANT se intoarce cu capsorul spre stanga Sa, prinde o ramura in ciocul Său si spre uimirea mea,vedeam ca este o ramura cu flori albe,precum ar fi la noi florile de mar sau de zarzar.
Dar iata dragilor,ca intotdeauna,un glas imi spune acum ce ramura era in pliscul Duhului Sfant:
             "Flori de finic !"

                                 Imagini pentru floare maslin imagini

Duhul Cel Prea Sfant trage ramura de finic inflorita,o trage mai spre El ca s-o prinda mai de la mijloc,apoi o împinge spre mine,spre locul unde eu eram in pat.
Ramura de finic cu floricele albe,isi ia drumul spre mine cu varful in jos.
Aici totul se termina,iar eu pot sa va spun ca ,aveam lacrimi de bucurie pe obraji ,lacrimi ce curgeau râuri ,râuri din ochii mei inchisi.
Am multumit DUHULUI SFANT ,PREA SFINTEI TREIMI si MAICII Lui Dumnezeu pentru acest mare DAR si HAR,si iarasi I-am promis ca, nu-L voi dezamagi niciodata.
Dragii mei,fiecare dintre noi poate sa traiasca astfel de Minuni,daca avem CREDINTA fierbinte in Dumnezeu si-n Maicuta Domnului,daca suntem buni si milostivi,daca ne iubim Aproapele ca pe noi insine,si nu in ultimul rand,sa implinim cu dragoste si din dragoste,cele 10 PORUNCI ale DOMNULUI nostru Iisus Hristos,Caruia I se cuvine,toata cinstea,slava si inchinarea,Amin!
                         Cu dragoste,Maria.

Acatistul Pogorârii Sfântului Duh


Rugăciunile începătoare:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.
Condacul 1
Pogorâtu-Te-ai Doamne să zideşti Universul cel văzut şi pe cel nevăzut, iar cu Măiestria Dumnezeiască pe toate le-ai lucrat şi bine le-ai pus de aceea noi văzând Opera Ta Sfântă Te rugăm: Dumnezeule Duhule Sfânt pogoară Puterea Ta Sfântă peste noi robii Tăi cei păcătoşi!
Icosul 1
Doamne al Puterilor, Care pe toate le-ai făcut şi le-ai rânduit cu bunătate spre folosul multora din tot Universul, ne rugăm Ţie:
Dumnezeule Cel Binecuvântat, binecuvintează toată zidirea Ta! DumnezeuleCel Milostiv milostiveşte-Te şi îndură-Te de păcătoşi!
Dumnezeule Cel Preaputernic, întăreşte-i pe cei binecredincioşi!
Dumnezeule Cel Luminos, acoperă-ne veşnic cu Lumina Ta!
Dumnezeule Cel Minunat, ajută-ne să devenim asemenea Ţie!
Dumnezeule Cel Veşnic, ajută-ne să trăim în veşnicie în Iubirea Ta Sfântă!
Dumnezeule Duhule Sfânt pogoară Puterea Ta Sfântă peste noi, robii Tăi cei păcătoşi!
Condacul 2
Te-ai făcut prezent peste tot cu Puterea Ta Cea Mare, iar noi cei materialnici, nedându-ne seama de măiastra Ta putere, Te rugăm cu inima smerită şi cu lacrimi în ochi, să ne faci să înţelegem toate cele spre folosul nostru, văzute şi nevăzute şi Îţi cântăm cu drag:Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icosul 2
Dumnezeule Veşnic, Care nu poţi fi cuprins cu mintea noastră, fiind oameni limitaţi la gândire şi la înţelegere, Te rugăm ajută-ne să devenim mai smeriţi, mai răbdători, mai înţelepţi, mai luminaţi.
Dumnezeule Cel Luminat, luminează-ne inimile, minţile şi sufletele noastre!
Dumnezeule Cel Preaînţelept, înţelepţeşte-ne ca să înţelegem şi să împlinim Voia Ta!
Dumnezeule Cel Ocrotitor, ocroteşte-ne de cei vicleni şi răi şi de lucrările lor întunecate!
Dumnezeule Cel Neobosit, dă-ne putere în credinţă şi râvnă spre cele bune!
Dumnezeule Cel Înfocat, smereşte-ne, curăţeşte-ne şi aprinde-ne inimile cu focul Tău!
Dumnezeule Cel Bun, căleşte-ne, dar nu ne arde pentru păcatele noastre!
Dumnezeule Cel Iubitor, revarsă Iubire Sfântă în inimile noastre!
Dumnezeule Duhule Sfânt pogoară Puterea Ta Sfântă peste noi, robii Tăi cei păcătoşi!
Condacul 3
Făcut-ai Cerul cu treptele lui şi Universul bine întocmit, încât toţi se uimesc de măreaţa Ta operă. Pe om l-ai făcut cu ceva mai prejos decât Îngerii şi de aceea Cetele Îngereşti şi cele omeneşti Te slăvesc Doamne şi din toată inima cântă cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icosul 3
Toate Puterile Cereşti, cunoscându-Ţi puterea şi măiestria, au ales dintre Bine şi rău, Binele cel netăgăduit, Binele universal, iar cei care înţeleg toate acestea spun, cu multă dragoste, aşa:
Dumnezeule Cel Preasfânt, iartă-ne păcatele şi sfinţeşte-ne şi pe noi!
Dumnezeule Cel Preaînalt, înalţă sufletele noastre spre cele de Sus!
Dumnezeule Cel Veşnic, ajută-ne să fim în veşnicie alături de Tine!
Dumnezeule Cel Milostiv, îndură-Te şi milostiveşte-Te asupra noastră!
Dumnezeule Cel Perfect, îndrumă-ne spre perfecţiune!
Dumnezeule Cel Preacurat, ajută-ne să ne curăţim de păcate!
Dumnezeule Duhule Sfânt pogoară Puterea Ta Sfântă peste noi, robii Tăi cei păcătoşi!
Condacul 4
Ai pogorât de mult peste noi Puterea Ta Sfântă, Doamne şi s-a depărtat Binele de rău, iar cei care lucrează Binele, cântă acum cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icosul 4
Au văzut Puterile Cereşti despărţirea Binelui de rău, care s-a făcut cu zbucium mare şi mulţi s-au cutremurat zicând: Să stăm bine şi să luăm aminte! – iar alţii s-au înfricoşat zicând: Să stăm cu frică şi să luăm aminte, să nu cădem, fraţilor şi noi! Cu smerenie şi cu dragoste să ne rugăm aşa:
Dumnezeule Cel Slăvit, noi pe Tine Te slăvim şi în faţa Ta ne închinăm!
Dumnezeule Cel Smerit, fă-ne să devenim asemenea Ţie!
Dumnezeule Cel Bun, revarsă bunătatea Ta peste cei care Te urmează!
Dumnezeule Cel Darnic, trimite daruri şi pentru sufletele noastre!
Dumnezeule Cel Atotstăpânitor, Îţi mulţumim Ţie pentru toate darurile şi minunile vieţii!
Dumnezeule Cel Minunat, risipeşte teama din inimile noastre!
Dumnezeule Duhule Sfânt pogoară Puterea Ta Sfântă peste noi, robii Tăi cei păcătoşi!
Condacul 5
S-a coborât Bunul Dumnezeu la stejarul lui Mamvri şi a stat de vorbă cu Avraam şi din dragoste şi respect a primit ospăţul pământesc, El Foc şi Ziditor fiind. Noi, care suntem lucrul mâinilor Sale, cu dragoste să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icosul 5
Dumnezeu a spus pentru ce a venit pe Pământ şi i-a promis lui Avraam că dacă va găsi zece drepţi nimic nu va face celor din Sodoma şi Gomora, însă negăsind Misiunea Sfântă Şi-a îndeplinit, iar noi cu sfială şi cu credinţă să spunem aşa:
Dumnezeule Cel Preaslăvit, ne închinăm Ţie ca Avraam şi Sara!
Dumnezeule Cel Binevoitor, binevoieşte şi în sufletele noastre!
Dumnezeule Cel Mare, salvează-ne şi pe noi cum l-ai salvat pe Lot!
Dumnezeule Cel Drept, nu ne arde pe noi, deşi suntem păcătoşi!
Dumnezeule Cel Viu, Veşnic şi Iubitor de oameni, miluieşte-ne pe noi păcătoşii!
Dumnezeule Cel Atotputernic, ocroteşte-i pe cei care lucrează spre Slava Numelui Tău!
Dumnezeule Duhule Sfânt pogoară Puterea Ta Sfântă peste noi, robii Tăi cei păcătoşi!
Condacul 6
Proorocii de demult au simţit Puterea Ta pogorând de Sus, Doamne, şi inspiraţi de Duhul Înţelepciunii Ţi-au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icosul 6
Pogorându-Te în chipul sfinţeniei peste prooroci şi peste cei drepţi, i-ai inspirat pe ei să scrie toate cele sfinte pe care le-au auzit, iar noi, Doamne, Îţi spunem aşa:
Dumnezeule Cel Sfânt, sfinţeşte-ne şi ajută-ne pe noi!
Dumnezeule Cel Preaînalt, auzi rugăciunile noastre!
Dumnezeule Cel Veşnic, ajută-ne să fim cu Tine în veşnicie!
Dumnezeule Cel Milostiv, milostiveşte-Te spre noi!
Dumnezeule Cel Atotfăcător, Voia Ta să fie peste toţi şi peste toate!
Dumnezeule Cel Prealuminat, luminează-i şi pe cei din veac adormiţi!
Dumnezeule Duhule Sfânt pogoară Puterea Ta Sfântă peste noi, robii Tăi cei păcătoşi!
Condacul 7
Judecătorii care judecau în poporul ales, au avut putere şi înţelepciune nebiruită atâta timp cât au ţinut la Legea Ta Sfântă, iar noi fiind în Legea Harului Îţi cântăm Doamne: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icosul 7
Văzând slăbiciunile oamenilor nu i-ai lăsat pe ei în părăsire, ci le-ai dat îndemn prin cei aleşi, pentru a ieşi din starea de păcat, şi de aceea noi Te rugăm aşa:
Dumnezeule Cel Darnic, pogoară şi peste noi Harul Tău Cel Sfânt!
Dumnezeule Cel Tare, dăruieşte-ne tărie şi putere în credinţă!
Dumnezeule Cel Nevăzut, pogoară-Te şi ridică-Ţi un cort în inimile noastre!
DumnezeuleCel Atoatevăzător Te rugăm priveşte spre necazurile noastre şi îndură-Te de noi!
Dumnezeule Cel Atoateştiutor, fă-ne ştiutori de cele bune şi de folos sufletelor noastre!
Dumnezeule Cel Înţelegător, fă-ne să cunoaştem, să înţelegem şi să împlinim Voia Ta!
Dumnezeule Duhule Sfânt pogoară Puterea Ta Sfântă peste noi, robii Tăi cei păcătoşi!
Condacul 8
Pogorâtu-S-a Fiul Lui Dumnezeu din înălţimi, pentru a îndrepta zidirea cea căzută în păcate, iar noi cu smerenie şi cu dragoste slăvindu-L Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icosul 8
S-a întrupat Domnul Iisus din Sfânta Fecioară Maria, prin lucrarea Tainică a Sfântului Duh, iar noi creştinii, cu smerenie, cu umilinţă, cu post şi rugăciune multă să spunem aşa:
Dumnezeule Cel Preasfânt, pogoară-Te şi fă-Ţi lăcaş sfânt în inimile noastre!
Dumnezeule Cel Ziditor, îmbracă-ne şi pe noi în Lumina Ta Sfântă!
Dumnezeule Cel Nepieritor, nu ne lăsa să pierim sub greutatea păcatelor!
Dumnezeule Cel Atoateiubitor, învaţă-ne să Te iubim mai presus de orice!
Dumnezeule Cel Protector, protejază-ne de cel rău şi de vicleniile sale!
Dumnezeule Cel Îndrumător, călăuzeşte-ne pe Calea spre Împăraţia Ta Sfântă!
Dumnezeule Duhule Sfânt pogoară Puterea Ta Sfântă peste noi, robii Tăi cei păcătoşi!
Condacul 9
Puterea Ta Dumnezeiască s-a pogorât în chip tainic şi miraculos, iar Domnul Iisus Hristos a Înviat a treia zi după Scripturi. Mulţumindu-I Domnului că prin Jertfa Sa de iubire ne-a mântuit pe noi, cu evlavie să Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icosul 9
Puterea Dumnezeiască coborându-se la trei zile după răstignirea Domnului Iisus, L-a Înviat pe Fiul Omului ridicându-I trupul din mormânt, iar noi după cuviinţă, cu credinţă să spunem aşa:
Dumnezeule Care L-ai Înviat pe Fiul Tău, înviază-ne şi pe noi în veşnicie!
Dumnezeule Care L-ai ridicat pe Fiul Tău din moarte, nu ne lăsa în mormântul păcatelor!
Dumnezeule Care ai dat Fiului Tău toată Puterea, dă-ne putere să învingem răul!
Dumnezeule Care îi alungi pe neascultători, alungă-i pe toţi vrăjmaşii noştri!
Dumnezeule Care i-ai întors pe păcătoşi la creştinism, întoarce-i la tine şi pe toţi ai noştri!
Dumnezeule Care i-ai înfricoşat pe toţi duşmanii Tăi, izgoneşte-i pe duşmanii noştri!
Dumnezeule Duhule Sfânt pogoară Puterea Ta Sfântă peste noi, robii Tăi cei păcătoşi!
Condacul 10
Duhul Sfânt s-a pogorât peste Maica Domnului şi peste Apostoli, la zece zile de la Înălţarea Domnului Iisus Hristos la Ceruri, iar noi, dorind ca Duhul Sfânt să se pogoare şi peste noi, cu credinţă şi cu dragoste să Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icosul 10
Pogorârea Sfântului Duh s-a făcut cu sunet mare, în chipul limbilor de foc care nu-i ardeau pe cei peste care se pogorau, ci îi înţelepţeau. Toţi ucenicii Domnului şi Maica Sfântă prooroceau în Ziua Cincizecimii la Ierusalim.
Dumnezeule,ai pogorât Duhul Sfânt peste Maica Domnului, pogoară-L şi peste noi!
Dumnezeule,ai pogorât Duhul Sfânt peste Apostoli, pogoară-L acum peste toţi drepţii!
Dumnezeule,ai pogorât Duhul Sfânt peste ucenicii Tăi, pogoară-L şi peste ucenicii deacum!
Dumnezeule,ai pogorât Duhul Sfânt peste ucenicii Apostolilor, pogoară-L şi peste copiii Tăi!
Dumnezeule,ai pogorât Duhul Sfânt peste aleşii Tăi, pogoară-L şi peste aleşii deacum!
Dumnezeule,ai pogorât Duhul Sfânt peste ucenicii din primul veac, pogoară-L şi în acest veac!
Dumnezeule Duhule Sfânt pogoară Puterea Ta Sfântă peste noi, robii Tăi cei păcătoşi!
Condacul 11
Având putere de la Dumnezeu, Sfinţii Apostoli au propăvăduit în toată lumea civilizată de atunci, întorcându-i pe mulţi de la înşelăciunea lumească la Adevărul Cel Sfânt. Noi cu credinţă şi cu dragoste, slăvindu-L pe Dumnezeu, Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icosul 11
Legea Harului a venit prin minunata propăvăduire a Sfinţilor Apostoli, care aveau Puterea Sfântă dată de Sus. Dorind să se coboare Harul Lui Dumnezeu şi peste noi, smerindu-ne să spunem cu credinţă:
Dumnezeule Cel Preacurat, curăţeşte-i de păcate pe toţi oamenii şi miluieşte-i!
Dumnezeule Cel Adevărat, întăreşte în Duh Sfânt şi adevăr credinţa creştin-ortodoxă!
Dumnezeule Cel Drept, îndreaptă cărările fiecăruia dintre noi!
Dumnezeule Cel Tare, întoarce-ne pe toţi la Tine şi întăreşte-ne credinţa!
Dumnezeule Cel Bun, nu-i lăsa pe cei răi să strâmbe cărările Tale drepte!
Dumnezeule Cel Preacinstit, primeşte cinstirea şi iubirea noastră!
Dumnezeule Duhule Sfânt pogoară Puterea Ta Sfântă peste noi, robii Tăi cei păcătoşi!
Condacul 12
Toţi cei care au primit învaţătura Sfintei Evanghelii s-au pocăit, s-au botezat în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh şi mergând pe calea cea dreaptă a sfinţeniei, protejaţi de Dumnezeu au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icosul 12
Sfinţii Apostoli, Sfinţii Părinţi, Mucenicii, Cuvioşii, cei curaţi cu fecioria şi toţi cei care au lucrat cu dreptate şi au mers pe calea cea bună, au primit daruri minunate de la Bunul Dumnezeu. Dorind ca Sfântul Duh să ne acopere cu Lumina Sa Sfântă, să ne rugăm aşa:
Dumnezeule Cel Sfânt, întăreşte-i şi sfinţeşte-i pe cei care Te iubesc!
Dumnezeule Cel Sfânt, pogoară Har Sfânt peste cei care împlinesc Voia Ta!
Dumnezeule Cel Sfânt, întăreşte Sfânta Credinţa Ortodoxă în poporul Tău!
Dumnezeule Cel Sfânt, pune Iubire Sfântă în inimile tuturor oamenilor!
Dumnezeule Cel Sfânt, ocroteşte şi sfinţeşte România şi poporul român!
Dumnezeule Cel Sfânt, Îţi mulţumim pentru toate darurile Tale ştiute şi neştiute de noi!
Dumnezeule Duhule Sfânt pogoară Puterea Ta Sfântă peste noi, robii Tăi cei păcătoşi!
Condacul 13
Doamne Dumnezeule Cel Preamărit, Slăvit şi închinat, Te rugăm coboară Harul Tău Cel Sfânt, Lumina şi Puterea Ta peste noi, ca înţelepţi fiind, să lucrăm cele bune în tot restul vieţii şi să-Ţi cântăm cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia!(de 3 ori)
Apoi Icosul 1 şi Condacul 1.
Rugăciune
Doamne Dumnezeule Cel Viu, Veşnic, Atotputernic şi Iubitor de oameni, nu ne lăsa pe noi păcătoşii să cădem în prăpastia păcatelor, ci ne întăreşte şi ne îndreaptă pe calea cea bună a învăţăturii Sfintei Evanghelii, propăvăduită de Domnul nostru Iisus Hristos. Dumnezeule Duhule Sfânt, Te rugăm coboară şi fă-Ţi un cort în inimile noastre şi adu Harul Tău cel Sfânt şi Puterea Ta peste noi, ca înţelepţi fiind, să lucrăm cele bune în tot restul vieţii. Aşa fiind noi înarmaţi cu Putere de la Tine, Doamne şi cu minunata învaţătură sfântă, să mergem pe calea cea bună, înfăptuind Voia Ta, întru Slava Numelui Tău Sfânt. Îţi mulţumim Doamne pentru toate binecuvântările şi darurile Tale văzute şi nevăzute, ştiute şi neştiute. Domnul Dumnezeu să fie Iubit, Slăvit şi Lăudat în vecii vecilor! Amin!

8 comentarii:

 1. Doamna Maria, va rog îmi răspundeți,daca învăț acatistul pogorârii duhului sfânt,voi avea si eu premonitii despre viitor,adica pot sa aud si eu glasuri ca dumneavoastră?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Toma Biscu Somei20 octombrie 2019, 01:37
   Acest DAR si HAR nu se da celor care invata ca pe o poezie un ACATIST sau o RUGACIUNE ! Trebuie ca sa dobandim DARUL si HARUL divin! Cum? Prin POST si RUGACIUNE toata viata, prin fapte bune, prin daruire totala a vietii noatsre a fiintei noastre in MAINILE LUI DUMNEZEU. Voia noastra nu mai exista ! Placerile lumesti nu mai exista ! Pana nici gandurile noastre nu mai sunt ale noastre; ci trebuie sa fie din GRAIUL DUHULUI SFANT. Trebuie sa ne lepadam de toate cele lumesti si sa nu ne mai pese ce se va intampla cu noi in clipa urmatoare,deoarece,suntem UNEALTA MAINILOR LUI DUMNEZEU.Este greu de explicat in cuvintele noastre lumesti; nu putem primi DARUL DIVIN asa cat am clipi din ochi. DUMNEZEU stie inca dinainte sa ne nastem cu ce MISIUNE venim pe pămant.Nu eu am ales aceasta,ci DUMNEZEU si MAICA DOMNULUI au ales pentru mine.De mic copil (3 -4 ani)am realizat ca sunt altfel decat alti copii.Deci, trebuie sa avem CREDINTA si sa ne bucuram de viata asa cum ne-a daruit-o BUNUL DUMNEZEU si MAICA DOMNULUI.Nu trebuie ca sa cerem mai mult decat putem duce. Este ceva tainic acest DAR si HAR! Trebuie sa te daruiesti trup si suflet DIVINITATII si sa duci o viata curata trupeste si sufletste.Trebuie sa te unesti cu DUMNEZEU in LUCRUL SĂU.Nu este usor ,dar nu este nici greu daca ai facut aceasta legatura divina.Dar nu depinde de voia noastra ! Ci depinde numai de VOIA DUHULUI SFANT ! Sigur este minunat sa citim RUGACIUNI,sa le invatam pe de rost,dar toate acestea trebuie sa rodeasca in inima si-n sufletul nostru;trebuie sa le simtim caldura; trebuie sa le traim la propriu. Sa nu cautam noi IMPARATIA DIVINA! Ci sa-L lasam pe MANTUITORUL HRISTOS sa vina in inima si-n sufletul nostru ca sa ne spuna ce avem de facut in continuare.Sa-i pregatim loc curat in inima si-n sufletul noastru.Râuri de lacrimi trebuie sa curga din ochii nostri ,din inima noastra si din sufletul noastru ca sa putem curati pacatele noastre,inima si sufletul nostru pana ca BUNUL DUMNEZEU sa se salasluiasca in sufletul nostru.Pentru mine,toata viata mea de pana acum mi-am spalat-o in rauri de lacrimi cu fiecare Rugaciune pentru LUMEA intreaga!Asadar,sa ne dorim doar mantuirea sufletului,iar toate celelalte ni se vor adauga noua de DUHUL CELE PREA SFANT după Credinta noastra ,după iubirea noastra fata de DUMNEZEU si MAICA DOMNULUI si faţa de SEMENII nostri.Atunci cand iei hotărârea de a sluji Lui Dumnezeu si Maicii Domnului trup si suflet ,inima si cuget,tu nu mai apartii Lumii acesteia cu toate ale ei; tu apartii DIVINITATII si nu ai voie sa te intorci de la promisiune.Pur si simplu faci un LEGAMANT cu DUMNEZEU! De nu vei respecta acest LEGAMANT,focul gheenei te mănânca.Dar este pre putin in tot ce eu am incercat ca sa-ti explic.
   In concluzie, nimic din LUMEA aceasta nu trebuie sa fie lipit de inima ta si de sufletul tau.
   Pe primul loc sa fie SFANTA TREIME SI MAICA DOMNULUI cu SFINTII SĂI, sa fie VOIA DOMNULUI asupra faptelor si gandurilor tale,si apoi familia si toti cei dragi.Iar lucrurile lumesti,averile sa fie precum cenusa din soba;adica ,fara valoare.Atunci cand le ai, sa te gandesti cum ai putea ca sa le daruiesti celor care nu au si sufera.DOAMNE AJUTA !

   Ștergere
  2. Totul este posibil celui care Crede. Important este să îți definești acest drum pe care vrei mergi, care este scopul dorințelor tale. Vei primi daca acel scop este unul în și pentru folosul semenilor tăi.

   Ștergere
 2. Aveți ceva profeții despre cine va fi Președinte al României?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Duhul Sfant e facator de Viață. De ce isi ucid romanii Romania Vie, padurea si toata Creatia, asteptand profetii despre alegeri, cutremure si alte lucruri ce nu au legatura cu Viul? Politicienii nostri sunt ca si morți. Au furat atat de mult ca sa-si construiasca niste case-cavouri pe pamant, incat in Cer nu mai au nimic. Va inchinati la morți?

   Ștergere
  2. In tara nu o sa avem presedinte,vine urgia,cernerea noastra,marea revolutie,sa nu avem varsare de sange de NASTEREA MANTUITORULUI LUMII,ca in 2020,cei alesi de DIVINITATE,vin sa pregateasca omenirea.Numai credinta adevarata ne salveaza,pe toti care il urmam pe IISUS HRISTOS.

   Ștergere
 3. Doamna Maria ce minune frumoasă ati trăit,nimic pe acest pământ Nu este mai bun și mai mare bucurie pentru un om sa trăiască asemenea momente.
  Nu gasesc cuvintele potrivite.
  Ce frumos cuvant a părintele Dani Sfert,îl ascult mereu in fiecare dimineata.
  Iti umple sufletul si inima si cat ar fi omul ca de piatră te face sa cuget și să plângi.
  Slava lui Dumnezeu întru cei de sus pe Pământ pace întru oameni bunăvoire.
  Cu mult drag doamna Maria si Duhul Cel Preasfant sa fie cu noi cu toți.
  Va multumesc doamna Maria si Dumnezeu și Măicuță Domnului sa va dea sanatate,O zi binecuvântată.

  RăspundețiȘtergere
 4. Am sintetizat și eu o mică parte din ce o să urmeze https://romaniainviitor.wordpress.com/2019/09/24/romania-se-transforma-radical/

  RăspundețiȘtergere