sâmbătă, 14 septembrie 2013

SFÂNTA EVANGHELIE , LA ÎNĂLŢAREA SFINTEI ŞI CINSTITEI CRUCI , DIN 14 SEPTEMBRIE 2013 !

                             SFÂNTA   EVANGHELIE ,                        

             DIN  ZIUA   ÎNĂLŢARII  SFINTEI  CRUCI  !


Zis-a  DOMNUL : Părinte , preamăreşte numele Tău. Atunci a venit glas din cer : L-am preamărit şi iarăşi îl voi preamări. Iar poporul, care era de faţă şi auzea , zicea : a fost tunet ! Alţii  ziceau : a vorbit cu Dânsul un Înger. IISUS a răspuns şi a zis : nu pentru MINE a venit glasul acesta , ci pentru voi. Acum este judecata acestei lumi : acum stăpânitorul acestei lumi va fi izgonit afară. Iar EU , când voi fi înălţat de pe pământ pe toţi îi voi trage la MINE.  Iar aceasta o zicea , arătând cu ce moarte avea să moară. Atunci mulţimea I-a răspuns : noi am auzit din lege că HRISTOS rămâne în veci, deci cum zici TU că trebuie să fie înălţat FIUL  OMULUI ? Atunci IISUS a zis către ei : puţină vreme mai este LUMINA cu voi. Umblaţi până când aveţi LUMINA, ca să nu vă cuprindă întunericul; căci cel care umblă pe întuneric nu ştie unde merge.Până când aveţi LUMINA, credeţi în LUMINĂ , ca să fiţi fiii LUMINII.

În vremea aceea , s-au sfătuit căpeteniile preoţilor şi bătrânii împotriva lui IISUS, ca să-L omoare, şi L-au dus la Pilat, zicând : răstigneşte-L, răstigneşte-L

Pilat le-a zis : luaţi-L voi şi-L răstigniţi, căci eu nu găsesc în EL nici o vină.

I-au răspuns iudeii : noi lege avem şi după legea noastră trebuie să moară, căci s-a făcut pe SINE, FIU al lui DUMNEZEU. Deci când a auzit Pilat acest Cuvânt, mai mult s-a temut. Şi a intrat iarăşi în pretoriu şi a întrebat pe IISUS: de unde eşti TU ? Iar IISUS nu i-a dat niciun răspuns. Atunci Pilat i-a zis : cu mine nu vorbeşti ? Oare , nu ştii că am putere să te eliberez şi putere am să te răstignesc ? IISUS i-a răspuns : nu ai avea nicio putere asupra mea, dacă nu ţi-ar fi fost dat ţie de sus. Deci, când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe IISUS afară şi a şezut pe scaunul de judecată, în locul numit : pardosit cu pietre , iar evreieşte : gabbata. Şi era ziua pregătirii PAŞTILOR , vineri , pe la ceasul al şaselea ;şi a zis Pilat iudeilor : iată împăratul vostru ! Dar ei au strigat : ia-L , ia-L, răstigneşte-L . Pe împăratul vostru să-L răstignesc ?- i-a întrebat Pilat. Căpeteniile Preoţilor au răspuns : n-avem împărat decât numai pe Cezarul. Atunci L-a dat lor ca să-L răstignească. Şi au luat pe IISUS, şi L-au dus ca să-L răstignească. Şi , ÎNSUŞI ducându-şi crucea , a ajuns la locul numit al Căpăţânii, care evreieşte se zice Golgota. Acolo L-au răstignit;şi împreună cu EL , pe alţi doi, de o parte şi de alta , iar în mijloc pe IISUS. Şi Pilat a scris o tăbliţă şi a pus-o deasupra crucii. Şi era scris pe ea : IISUS  NAZARINEANUL , ÎMPĂRATUL  IUDEILOR .Deci mulţi dintre iudei au citit această tăbliţă, căci era aproape de oraş locul unde a fost răstignit IISUS. Şi era scris evreieşte , greceşte şi latineşte. Şi stăteau lângă crucea LUI  IISUS , mama SA şi sora mamei SALE, Maria lui Cleopa , şi Maria Magdalena . Deci IISUS, văzând pe Maica SA şi pe ucenicul pe care-L iubea stând alături , a zis Maicii SALE : femeie,iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului : iată mama ta .Şi , din ceasul acela, ucenicul a luat-O în casa sa. După aceea , ştiind IISUS că acum toate s-au săvârşit, plecându-şi capul, şi-a dat duhul. Iar iudeiii, de vreme ce era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbătă pe cruce, căci era mare ziua sâmbetei aceleia , au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor şi să-i ridice. Deci au venit ostaşii şi au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi, asemenea şi pe ale celuilalt răstignit împreună cu EL. Venind însă la IISUS, dacă au văzut că murise, nu I-au zdrobit fluierele picioarelor; ci unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta SA şi îndată a ieşit sânge şi apă. Şi cel care a văzut a mărturisit, şi adevărată este mărturisirea lui.

Mergeţi fraţilor, la SFÂNTA BISERICĂ, şi vă hrăniţi sufletul, cu TAINE din TAINELE  LUI DUMNEZEU.

SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE , SLAVĂ  ŢIE , AMIN !

                           Cu dragoste şi cu preţuire, Maria.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu