miercuri, 4 septembrie 2013

SFÂNTA EVANGHELIE DE DUMINICĂ , 8 SEPTEMBRIE 2013 !

                                                          FRAŢILOR !
 LA  8 SEPTEMBRIE  2013,   LA  SFÂNTA ŞI MAREA  SĂRBĂTOARE A  NAŞTERII 
 MAICII  DOMNULUI ,  DIN SFINŢII  ŞI  DREPŢII  DUMNEZEIEŞTI PĂRINŢI , IOACHIM ŞI ANA , AVEM  O  SFANTA ŞI  DUMNEZEIASCĂ  LITURGHIE, MAI SPECIALĂ, CU TREI PERICOPE EVANGHELICE  !                         
                                        SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA  MATEI !

             Zis-a DOMNUL : ascultaţi pilda aceasta : asemenea este ÎMPĂRĂŢIA  CERURILOR cu un împărat care a hotărât să facă socoteala cu slujitorii săi.  Şi , începând să facă socoteala , au adus la el, pe un datornic cu zece mii de talanţi . Dar neavând el cu ce să plătească , domnul său a poruncit să-l vândă pe el şi pe femeia lui , pe copii şi toate câte avea , ca să se plătească datoria . Atunci acel slujitor , îndrăznind , a îngenunchiat şi se închina lui , zicând : doamne , mai îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie tot.  Iar domnul slujitorului aceluia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi i-a iertat datoria. Dar, când a ieşit de acolo, slujitorul acela a găsit pe unul din tovarăşii săi , care îi era dator o sută de dinari, şi ,punând mâna pe el, îl strângea de gât şi-i zicea : plăteşte-mi ce-mi eşti dator . Atunci tovarăşul acela , căzând în genunchi la picioarele lui, îl ruga ,zicând : mai îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti tot.
El însă n-a vrut, ci, ducându-l , l-a băgat în temniţă până când va plăti datoria . Atunci tovarăşii lui , văzând cele ce s-au petrecut , s-au întristat foarte mult şi , venind, au spus domnului lor toate cele întâmplate . Atunci , chemându-l , domnul său i-a zis : slujitor viclean , toată datoria aceea ţi-am iertat-o , pentru că m-ai rugat ; oare, nu se cădea să ai milă de tovarăşul tău , precum şi eu am avut milă de tine? Şi , mâniindu-se , domnul său , l-a dat pe mâna chinuitorilor , până ce va plăti toată datoria. Tot aşa va face şi TATĂL MEU, CEL CERESC , cu voi,  dacă fiecare din voi nu va ierta fratelui său , din inimă ,greşelile lui.
Dragii mei, voi să nu faceţi ca slujitorul căruia împăratul ,i-a iertat datoria de zece mii de talanţi, iar el, a aruncat în temniţă, pe tovarăşul lui, care îi datora, doar o sută de dinari.
Să fiţi buni şi iertători, şi să iertaţi pe cei care vă greşesc, şi odată iertată greşeala să nu spuneţi că, aţi iertat dar nu uitaţi. Căci aceasta, nu mai este iertare, ci osândă, pentru sufletul celui care spune si face asa. Asa va face şi DUMNEZEU, cu cel care iarta si nu uită, sau cu cel care nu iarta pe cel care i-a gresit.

                                              SFÂNTA  EVANGHELIE DE LA LUCA,
                                   A  PREA  SFINTEI  NĂSCĂTOAREI  DE  DUMNEZEU !

  În zilele acelea , sculându-se Maria , s-a dus în grabă la munte , într-un oraş a lui Iuda, şi a intrat în casa lui ZAHARIA , şi s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinăciunea Mariei , a săltat pruncul în pântecele ei ; şi Elisabeta s-a umplut de DUHUL SFÂNT şi a strigat cu glas mare şi a zis : binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Şi de unde cinstea aceasta pentru mine, ca să vină la mine MAICA DOMNULUI  meu ? Căci iată , cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele , a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu . Şi fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse ei, de la DOMNUL. Atunci a zis MARIA : măreşte sufletul meu pe DOMNUL şi se bucură DUHUL meu de DUMNEZEU  MÂNTUITORUL meu, pentru că a căutat spre smerenia roabei sale .  
Iată , de acum, mă vor ferici toate neamurile ,  pentru că mi-a făcut mie mărire CEL  puternic şi sfânt este numele LUI . Şi a rămas MARIA , împreună cu Elisabeta, ca la trei luni. Apoi s-a înapoiat la casa SA .
                                  CONVORBIREA  LUI  IISUS  CU  NICODIM  !
Zis-a DOMNUL : nimeni nu s-a suit în  CER, fără numai CEL care S-a pogorât din CER , FIUL OMULUI care este în CER. Şi precum MOISE a înălţat şarpele în pustie , aşa trebuie să se înalţe FIUL OMULUI , pentru ca oricine crede în EL , să nu piară ,ci să aibă viaţă veşnică. Căci aşa a iubit DUMNEZEU lumea , încât a dat pe FIUL SĂU  UNUL -NĂSCUT , pentru ca oricine crede în EL , să nu piară , ci să aibă viaţă veşnică. Căci n-a trimis DUMNEZEU pe FIUL SĂU în lume ca să osândească lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin EL. 
              SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE  , SLAVĂ  ŢIE !   AMIN !
Dragii mei, mergeţi DUMINICĂ 8septmbrie, la SFANTA ŞI DUMNEZEIACA LITURGHIE, şi rugaţi-vă MAICII LUI DUMNEZEU, cu toată fiinţa voastră, şi bucuraţi-vă sufletul şi inima cu aceste SFINTE PERICOPE EVANGHELICE.
Veţi simţi în suflet ,AJUTORUL MAICII DOMNULUI, precum şi MILA şi DRAGOSTEA LUI  IISUS  HRISTOS, pentru noi ,oamenii !

                                   Cu dragoste şi cu preţuire , Maria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu