miercuri, 11 septembrie 2013

ASTĂZI 11 SEPTEMBRIE 2013, SFÂNTA CUVIOASĂ TEODORA , DIN ALEXANDRIA !

                         CÂTEVA  CUVINTE  DE  SUFLET, DIN  VIAŢA  PREA  CUVIOASEI  TEODORA,                                                                       DIN ALEXANDRIA  - EGIPT !

                                                   FRAŢI  CREŞTINI , 

1.  Cuvioasa Teodora a fost o tânără ce se învrednicise de binecuvântările lui Dumnezeu. Se născuse într-o familie înstărită şi Dumnezeu îi dăruise un soţ iubitor şi credincios. Însă prin lucrarea diavolului, Cuvioasa Teodora cade în păcat cu un tânăr în lipsa soţului ei. Datorită mustrărilor de conştiinţă, la câteva zile, Teodora şi-a părăsit soţul şi casa şi a intrat în Mănăstirea Octodeocat, fiind tunsă şi îmbrăcată în haine bărbăteşti. După grele încercări şi aspră ascultare, „fratele” Teodor a fost îmbrăcat în haina monahului, neştiind nimeni că este femeie. Postul şi încercările îi schimbaseră mult trăsăturile feţei, astfel încât trimisă fiind după untdelemn în Alexandria şi-a văzut soţul în pragul unei biserici, iar acesta a salutat-o şi a trecut mai departe. Iertându-i păcatele, Dumnezeu o învredniceşte pe Cuvioasa Teodora cu darul minunilor. Diavolul, însă, nu a încetat cu ispitele asupra fericitei Teodora. Stareţul mănăstirii trimiţând-o pe Cuvioasa Teodora să cumpere grâu, aceasta a trebuit să înnopteze la Mănăstirea Enatului. Aici, stareţul acestei mănăstiri a primit vizita fiicei sale, deoarece fusese înainte căsătorit. Noaptea, Cuviosul Teodor se trezeşte în chilia în care dormea cu fata stareţului care îl îndemna la păcat. Refuzând, aceea a găsit pe altcineva cu care a păcătuit, rămânând însărcinată. După ce copilul s-a născut stareţul Mănăstirii Enatului a adus copilul la Mănăstirea Octodeocat, lăsându-l aici şi punând fapta întâmplată pe seama fratelui Teodor. Cuviosul Teodor a fost alungat din mănăstire împreună cu copilul, deşi ar fi putut să îşi dovedească nevinovăţia. Timp de şapte ani s-a chinuit într-o colibă din apropierea mănăstiri, hrănind pruncul. După cei şapte ani, a fost reprimit în mănăstire, unde i s-a dat o chilie în care să îşi crească copilul, fără să fie spus nici unei ascultări mănăstireşti. După alţi doi ani Cuviosul Teodor a murit şi abia atunci s-a aflat că a fost femeie. Tot atunci, soţul Teodorei îndrumat fiind de Dumnezeu către Mănăstirea Octodeocat a aflat cele întâmplate şi întristându-se a cerut voie stareţului să rămână în chilia Cuvioasei Teodora şi să aibă grijă mai departe de copil. Sfaturile Teodorei şi ale soţului ei au rodit, copilul ajungând stareţ al Mănăstirii Octodeocat.

                  LA  MULŢI  ANI CU SĂNĂTATE ŞI CU  BUCURII, PENTRU TOŢI CARE PURTAŢI ACEST NUME, ŞI DERIVATE ALE  ACESTUIA.!                         
Tot astăzi, Biserica Ortodoxă prăznuieşte pe Cuviosul Eufrosin (sec. IX)
                                Cu dragoste, Maria

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu