luni, 30 septembrie 2013

LA SFÂNTA SI DUMNEZEIASCA LITURGHIE , DIN 1 OCTOMBRIE 2013 , SFÂNTA EVANGHELIE DE LA LUCA !

              SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA                        SFÂNTUL  EVANGHELIST   LUCA  !

În vremea aceea a intrat  IISUS într-un sat, iar o femeie cu numele de Marta , L - a primit în casa ei.Şi aceasta avea o soră , ce se numea Maria, care şezând jos , lângă picioarele LUI  IISUS, asculta cuvintele LUI . Marta însă se silea să facă ospăţ mare şi , apropiindu-se , a zis : DOAMNE , nu socoteşti că sora mea m-a lăsat singură să slujesc ?
Spune-i dar ca să-mi ajute . Dar IISUS , răspunzând , i-a zis : Marto , Marto , te sileşti şi te îngrijeşti de multe ; dar un singur lucru trebuieşte . Maria însă şi-a ales partea cea bună , care nu se va lua de la ea . Iar când zicea Dânsul acestea , o femeie din popor, ridicându-şi glasul, a zis către DÂNSUL  fericit este pântecele care te-a purtat şi sânii la care ai supt. Dar IISUS a răspuns : aşa este , dar fericiţi sunt cei ce ascultă CUVÂNTUL  LUI  DUMNEZEU, şi-l păzesc pe el.
Zis-a DOMNUL ,ucenicilor Săi : cine vă ascultă pe voi MĂ ascultă pe MINE şi cine se leapădă de voi , se leapădă de MINE ; iar cine se leapădă de MINE se leaoădă de CEL  care M-a trimis pe MINE. Iar cei şaptezeci s-au întors cu bucurie , zicând : DOAMNE , şi diavolii se pleacă nouă în numele TĂU. Atunci IISUS le-a răspuns : am văzut pe satana ca un  fulger căzând din Cer. Iată , v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii peste toată puterea vrăjmaşului ; şi nimic nu vă va putea vătăma . Însă nu vă bucuraţi de aceasta , că duhurile se pleacă vouă , ci vă bucuraţi mai ales pentru că numele voastre s-au scris în Ceruri. În ceasul acela S- a bucurat IISUS cu duhul şi a zis : TE slăvesc pe TINE , PĂRINTE , DOAMNE al Cerului si al pământului , că ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi de cei pricepuţi şi le-ai descoperit copiilor. Da, PĂRINTE , căci aşa a fost înaintea ta , bunăvoinţa TA. 
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE , SLAVĂ ŢIE !
Cu dragoste şi cu preţuire adâncă, MARIA !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu