sâmbătă, 28 octombrie 2017

ÎNCEPE CERNEREA ! CUTREMUR PUTERNIC !

                           Noapte de 25 - 26 Octombrie 2017,ora 1,45 !

                                    Dragii mei,

În aceasta noapte ,in timp ce scriam aici pe Blog,aud glas care spune ceva cutremurator.
Glasul spunea asa:

            "Acum,acum începe Cernerea !
           Cerul  si Pămantul!
         Cernerea  începe, chiar acum !"

Clipă în care ,vad un Cer de noapte albastra, iar din Cer ,vad cum se rostogolesc si se atrag unul pe altul ,apropiindu-se de Pămant ,două uriase Obiecte rotunde,precum ar fi doua Planete,sau doi Asteroizi.
Cele doua (sa le spunem PLANETE)se rostogoleau in atmosfera la mica distanta una de cealalta,cand, la un moment dat,acestea s-au alipit una de cealalta. Si astfel, se rostogoleau inspre Pămant.
In alta clipă dispar acestea din campul meu vizual, si vad acum Pămantul care ,incepe a se clatina asa precum ar sari pe arcuri.
                                   

                   Image result for SEISMOGRAF.

Dragii mei, deoarece Credinţa oamenilor a scazut cu fiecare clipă a vietii noastre, iar răutatea unor Semeni de-ai nostri au atins varful culminant, vom asista si trai toate acestea care duc la CERNEREA Pămantului cu tot ce este pe el,si care de altfel,sunt scrise si-n Biblie.
De unde anume si când va incepe la propriu CERNEREA  PĂMÂNTULUI cu tot ce este pe el ,eu nu cunosc fratilor; nu mi-a fost descoperit.
Dar sta în mâinile noastre,în schimbarea noastra in mai bine,ca sa nu mai fie DUMNEZEU PREA MILOSTIVUL, mânios pe ai Săi Fii.
DUMNEZEU ne mai da o şanasă fratilor ! 
Este cel de-al 12 lea ceas in care , ne putem intoarce la EL cu inima curata si plina de iubire,cu Sufletul curat si plin de Lumina Invierii Lui Hristos.
Iata dragii mei, am cules pentru voi toti câte ceva din ceea ce inseamna CERNEREA 

               
                   news_img_148164_117547.

     

OMILIE A MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA

DUMINICA A XXIV-A DUPĂ RUSALII.

                                                   „Credinţa ta te-a mântuit…”
„Doar crede şi se va mântui”
(Luca 8, 48, 50 )

   

CE ESTE CREDINTA? – “Cu site mici ne-a cernut pana astazi; dar va veni sita cea mai mare”“Crezi în Sfânta Treime? O spui cu gura. Prin viaţa ta însă arăţi că adori alte zeităţi „ale veacului acestuia”, care sunt profitul, mammona, plăcerile, idolii lumii, însuşi satana…(…) Vine ceasul – aproape este – în care va cădea ciurul deasupra pământului. Toate câte le zice Apocalipsa se vor împlini. Ne va cerne diavolul, ca pe ucenicii lui Hristos în noaptea Marii Joi“.

                              DUMINICA A XXIV-A

                         „Credinţa ta te-a mântuit…”„Doar crede şi se va mântui”
               

(Luca 8, 48, 50)

Aţi auzit Evanghelia. Ne istoriseşte două minuni. Una, vindecarea femeii cu scurgere
 de sânge, mai mică; alta, învierea copilei moarte, este foarte mare. 
Acestea le zice Evanghelia. Şi vreau să luăm aminte la un lucru. 
Dacă femeia bolnavă s-a vindecat şi dacă fetiţa a înviat din morţi, 
aceste două minuni au avut loc pentru că la mijloc a fostcredinţa
Femeii pe care a vindecat-o, Hristos i-a spus: „Credinţa ta te-a mântuit”.
 Şi tatălui fetiţei i-a spus: „Nu te teme; doar crede, şi se va mântui” 
(versetele 48 şi 50). Hristos pune credinţa ca pe o condiţie a minunilor.
Aceasta ne arată cât de mare lucru este credinţa. 
Şi dacă deschideţi Evanghelia şi întreaga Sfântă Scriptură veţi vedea că
 este foarte des întâlnit cuvântul „credinţă”. Dar veţi întreba: 
ce este această credinţă ?
heruvim1
Ce este credinţa! Sunt unele lucruri, fraţii mei, pe care le simţim, 
dar nu putem să le exprimăm. Simţi, de pildă, că există aer, 
vezi că el clatină frunzele; dar cine a văzut aerul? Simţi electricitatea, 
atingi o sârmă şi te scutură, dar foarte bine nici ştiinţa nu poate să explice ce 
este electricitatea. Stai pe pământ şi simţi cutremurul, dar cauzele cele mai 
profunde ale cutremurului n-a putut nimeni să le identifice. 
Lumea aceasta are taine. Una din marile taine este şi credinţa. 
Ce este credinţa? Este curent, aer, electricitate, cutremur? Este ceva mult superior.
Ce este credinţa! Dacă vrei să simţi credinţa, ascultă ce spune 
Biserica noastră la Heruvic:„Toată grija cea lumească să o lepădăm…
.Vrei să simţi ce este credinţa, să vezi lumina cea cerească? 
Izgoneşte din mintea ta orice gând pământesc. Din mintea ta
 fă-ţi aripi şi zboară. Zboară dincolo de lună, dincolo de soare, dincolo de stele,
 dincolo de galaxii. Dar oricât vei zbura, undeva te vei opri. 
Acolo deci unde se opresc rachetele, astronomia, ştiinţa, logica, acolo, atunci,
 este nevoie de altfel de aripi – aripile credinţei. Credinţa vine şi te ia şi 
te înalţă sus, foarte sus, şi acolo auzi: „Osana întru cei de sus…”, 
asculţi cântările îngerilor şi ale arhanghelilor precum Sfântul Spiridon,
vezi un tron deasupra căruia şade însuşi Dumnezeu. Aceasta este credinţa, 
îţi arată lucruri, pe care nici cu ochiul, nici cu microscopul, nici cu alte mijloace 
ştiinţifice nu poţi să le vezi.
Prin credinţă omul îşi dă seama că în afară de această lume materială există şi o altă lume, nu sensibilă, ci suprafirească, nevăzută, duhovnicească, 
o lume superioară, lumea duhurilor netrupeşti şi nemuritoare.
 Îşi dă seama că există Dumnezeu, „Creatorul celor văzute şi celor nevăzute”.
Prin credinţă omul simte şi că există un Părinte iubitor. O vrăbiuţă – zice Evanghelia – o furnică, o frunză din copac nu cade jos pe pământ fără voia Sa. La voi însă şi perii capului toţi sunt număraţi” (Matei 10, 29-30). 
Ce vrea să spună asta? Toate detaliile vieţii noastre Domnul le cunoaşte.
Prin credinţă acceptăm că Dumnezeu este un soare,
 o „Dumnezeire în trei Sori”, trei sori, dar un singur soare: 
Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. „Slavă sfintei şi celei de-o fiinţă şi de 
viaţă făcătoare şi nedespărţitei Treimi”. 
„Binecuvântată este Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh…”. 
Ce măreţii sunt acestea!
it_315_2p
Prin credinţă de asemenea mărturisim că a doua Persoană a Sfintei Treimi,
 Domnul nostru Iisus Hristos, s-a coborât din cer aici, pe pământ. Nu doar ca om,
 ci ca Dumnezeu-Om. S-a botezat în Iordan, a fost străpuns de spini,
de piroane şi de răutatea lumii.
Prin credinţă – înainte de toate – mărturisim că pe Golgota s-a jertfit Fiul
 Fecioarei şi Şi-a vărsat Neprihănitul Său Sânge şi acest Sânge 
a devenit baie în care se curăţeşte şi cel mai păcătos suflet.
8.09.04.3125
 „Sângele lui Iisus Hristos… ne curăţeşte pe noi de tot păcatul” (I Ioan 1, 7).
În sfârşit, prin credinţă mărturisim că Hristos a înviat întru slavă, 
S-a înălţat la ceruri şi că va veni iarăşi într-o zi „să judece viii şi morţii” 
(Simbolul de Credinţă).
Acestea sunt temeliile, rădăcinile sfintei noastre credinţe. Este suficient însă 
doar să credem? Acestea – îţi spune unul – le accept; nu sunt ateu,
 mason, iehovist; eu cred… Nu este suficient doar să zicem „cred
”. Cuvântul „cred” să-l arătăm continuu în viaţă, să-l traducem
 prin fapte de iubire.
Crezi în Sfânta Treime? O spui cu gura. Prin viaţa ta însă arăţi
 că adori alte zeităţi „ale veacului acestuia”, care sunt profitul, 
mammona, plăcerile, idolii lumii, însuşi satana (II Corinteni 4, 4).
Crezi în purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de toate? 
De ce deci te întristezi? De ce deznădăjduieşti? De ce te temi? Dumnezeu,
 care hrăneşte păsările, te va hrăni şi pe tine. „Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit,
 iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele” (Psalmul 33, 11).
Crezi că Hristos a înviat din morţi şi a biruit moartea? Atunci de ce te întristezi
şi plângi? 
De ce faci ca şi închinătorii la idoli „care nu au nădejdea” Învierii?
 (I Tesaloniceni 4, 13).
Crezi că Dumnezeu este iubire? Atunci tu de ce ţii mânie şi ură?
 Crezi că Dumnezeu iartă pe cel păcătos? Aşadar, de ce şi tu nu ierţi 
pe vecinul sau pe fratele tău?
Crezi că Hristos este deasupra tuturor? Atunci de ce Îl dispreţuieşti, 
de ce Îl înjuri?
Din păcate, nu există credinţă lucrătoare.
***
Iubiţii mei! În aceşti ani blestemaţi în care trăim, în care diavolul şi-a pus toate 
puterile ca să dezrădăcineze din inimi credinţa, să fim cu multă luare aminte.
vindecarea femeiii cu scurgere de sange
Pentru ca omul să se mântuiască are nevoie de credinţă. Credinţa în Dumnezeu, 
credinţa în Hristos, credinţă în cele pe care le învaţă Biserica noastră. 
Dar nu suntem ca protestanţii. Nu. Aceştia strigă doar „credinţă”.
 Noi, ortodocşii, spunem: Credem, dar lângă credinţă avem
 şi faptele iubirii. „Credinţă lucrătoare prin iubire” (Galateni 5, 6).
 Nu suntem nici protestanţi, nici catolici, şi nici iehovişti, nici masoni, nici atei. Noi spunem că credinţa mântuieşte. Care credinţă însă? 
Credinţa care este dublată de fapte (vezi Iacov 2, 14-26).
 Un copac îl cunoşti după fruct; lămâiul se cunoaşte după lămâie, 
mărul – după mere, măslinul – după 
măsline; şi creştinul se va arăta din faptele lui. Iar puiul de pasăre, pentru
 a zbura, trebuie să aibă puternice ambele lui aripioare. Dacă vânătorul îi 
loveşte o aripioară, sărmanul pui cade jos. Cu o aripioară încearcă, 
se loveşte jos de pământ, dar nu poate să zboare. Aşa face şi diavolul, 
ne loveşte cu gloanţele lui când într-o aripă, când în alta, când în credinţă, 
când în fapte, 
când în Ortodoxie, când în ortopraxie, şi nu putem să zburăm
 la cele cereşti. Să luăm aminte să avem credinţă ortodoxă şi fapte de virtute.
Vine ceasul – aproape este – în care va cădea ciurul deasupra pământului. 
Toate câte le zice Apocalipsa se vor împlini.
10867.d
 Ne va cerne diavolul ca pe
 ucenicii lui Hristos în noaptea Marii Joi. Spuneau: „Noi vom fi alături de Tine”. 
Şi Hristos i-a spus lui Petru: În seara aceasta diavolul vă va cerne.
 „Iată satana a cerut să vă cearnă ca pe grâu…”(Luca 22, 31). 
Cu site mici ne-a cernut până astăzi; 
dar va veni sita cea mai mare. Şi atunci, fraţii mei, din miile de creştini, 
ascultaţi? – Aceste lucruri le spun cărţile lui Dumnezeu, Biblia 
(vezi Matei 7, 14; 22, 14; Luca 12, 32; 13, 23; 18, 8; Apocalipsa 3, 11;
 16, 9-11,21) – Din miile de creştini
 dacă va rămâne unul credincios lui Hristos! 999 nu vor mai crede în nimic.
 Vor blasfemia, vor face ca şi câinii turbaţi care nu-şi mai recunosc stăpânul.
Dar noi, şi unul dacă am rămâne, să rămână. Şi unul dacă rămâi în
 societate, să rămâi. Unul va birui, cel care crede în Hristos.
Şi să ne învrednicească Dumnezeu să murim cu credinţa ortodoxă şi 
cu fapte de pocăinţă. Şi când va veni cel din urmă ceas al vieţii noastre, 
să spunem:
 „Pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni întru Împărăţia Ta” (Luca 23, 42). 
Amin.(traducere din elină: monahul Leontie)
Detail from the Last Judgement, Decani
Legaturi:

P.S.

Vă multumesc din suflet dragii mei, tuturor celor care ati

 contribuit si veti mai contribui financiar la Editarea

 CARTILOR CUVANTULUI LUI DUMNEZEU.

CARTILE (materialul) au plecat deja spre EDITURA 

 KITCOM pentru fi editate!


Fotografia postată de George Tulea.Fotografia postată de George Tulea.
Fara voi, acest lucru nu ar fi fost posibil,iar BUNUL

 DUMNEZEU si MAICUTA DOMNULUI vede bunatatea 

inimii si sufletului vostru, si fara nicio indoiala, vă va 

rasplati vouă si celor dragi, înzecit si însutit faţă de cât

 m-ati ajutat si mă ajutati voi la zidirea CUVANTULUI LUI 

IISUS HRISTOS.

Sunt nespus de fericita că-mi sunteti PRIETENI, si 

totodata,prin ajutorul vostru de nepretuit pentru mine ,

sunteti precum niste"ctitori" ai ZIDIRII  GRAIULUI 

 DUHULUI  SFANT!

Asa unul câte unul dragilor, vom zidi CUVANTUL  LUI 

IISUS HRISTOS si vom intregi TURMA  SA,pentru ca 

nimeni sa nu se piarda.

Cărtile : 

România Viitorul al Doilea Ierusalim,

 precum si Extraterestrii  Există, 

vor apărea in aceasta toamna,asa cum tot în 

toamna anului 2016, a apărut si primul volum al

 ADEVARULUI  DUHULUI  SFANT, in octombrie anul 2016

 ,si care volum ,costa doar 28 de lei.

Toti DONATORII dragilor, se vor bucura de aceste 

viitoare doua volume  absolut GRATIS !

Iata dragii mei,cum puteti dona pentru urmatoarele 

 două  volume ale ADEVARULUI  DUHULUI  SFANT ,


sau cum puteti comanda primul 

volum al ADEVARULUI DUHULUI SFANT:


                  
Image result for cutia milei imagini

Contul pentru strainătate:

Cod Bic Raiffeisen Bank : RZBRROBU 

Cod IBAN: RO71 RZBR 0000 0600 1504 7307

sau prin WESTERN UNION :

Maria Ghiorghiu -România , unde vă va da un numar mai

 mare, si mi-l puteti scrie in privat pe facebook, sau pe 

maill mariatecuci61@yahoo.com. 

Contul pentru România:

 Cod IBAN: RO71 RZBR 0000 0600 1504 7307


DONATII , PENTRU CARTEA - Dumnezeu există - Mărturii. - blogge


mariaghiorghiu.blogspot.com/.../donatii-pentru-cartea-adevarul-du...

Dec 11, 2016 - Din vanzarea primului volum al CARTII,(nu o spun spre lauda,ci ca o ... donatorii )am facut multe mici DONATII,si -am ajutat si pe cei necajiti si ...
You've visited this page 2 times. Last visit: 1/3/17

CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANT, VA COSTA DOAR 28 LEI ...

https://plus.google.com/.../posts/CCD4pSVdgtb

Dec 7, 2016 - CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANT, VA COSTA DOAR 28 LEI, pe intreg anul 2017 ! CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANT, VA ...                            

CELE 10 PORUNCI DUMNEZEIESTI ! CELE 10 PORUNCI ...

https://plus.google.com/.../posts/iFjAcN6P4EK

Translate this page
Jul 31, 2014 - CELE 10 PORUNCI DUMNEZEIESTI ! CELE 10 PORUNCI DUMNEZEIESTI , ŞI EXPLICAŢIA LOR !

CELE 10 PORUNCI DUMNEZEIESTI SI EXPLICATIA LOR - YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=zd646QSRPw0
Jun 13, 2016 - Uploaded by Dumnezeu Te Iubește
CELE 10 PORUNCI DUMNEZEIESTI SI EXPLICATIA LOR Nu copia sau reposta videoclipul, dacă îți ...
                                   Cu dragoste si cu pretuire,Maria.

20 de comentarii:

 1. Azi cutremur 4,1 in Buzau,corpurile ceresti ca mari pot da cutremure mai ales cind sint aprropiate de Tera

  RăspundețiȘtergere
 2. Aici slujba pentru Sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou la Patriarhie . Vorbeste si Patriarhul Kirill al Rusiei. ( de la minutul 17. 02 )

  Preafericitul Părinte Kirill, Patriarhul Rusiei, a prezidat liturghia de hram în concelebrare cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, Preafericitul Părinte Anastasie, Arhiepiscopul Tiranei, Durresului și al întregii Albanii, şi cu Preafericitul Părinte Rastislav, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe din Ţinuturile Cehiei şi din Slovacia.

  https://www.youtube.com/watch?v=LAg74_28pq4

  Vizionare placuta !

  RăspundețiȘtergere
 3. Vai de noi ca Dumnezeu nu mai poate suporta pacatele si ura noastra unii fata de altii.Sa nu o luam ca pe o gluma acest mesaj.S-ar putea sa fie ultima avertizare pentru noi.Sa nu-l punem pe Dumnezeu la incercare ca el este indelung rabdator si plin de bunatate dar este si un foc mistuitor.Asa ca in ultimul ceas sa ne schimbam pana nu e prea tarziu.Schimbarea depinde de noi.Sa nu ne pierdem sufletul pentru vesnicie pentru ca ne-am incapatanat sa ascultam de Dumnezeu.Imi doresc din toata inima sa mostenim cerul si toti sa avem parte cu Iisus dar pentru asta trebuie sa lasam pacatul si sa ne intoarcem cu adevarat la credinta.Fiti binecuvantati.

  RăspundețiȘtergere
 4. Of Doamne ! Dumnezeu sa ne lumineze si sa ne arate calea inspre mantuire. Doamne ajuta !

  RăspundețiȘtergere
 5. D-na Maria ,de ce nu publicati o carte despre sfinti si scrieti despre demoni ?Vizionati si d-voastra "Ingerul rus"si veti afla adevarul despre ei.Sunt "facuti"prin putere satanica nu nascuti precum suntem noi oamenii si precum Insusi Mantuitorul s-a nascut(Crezul:Nascut nu facut)Deci sunteti inselata de ei .Ei cunosc unele lucruri din viitor ,pe unele le provoaca chiar ei.Domnul Iisus Hristos si Maica Domnului sa ne apere si sa alunge toti demonii din oameni si de pe tot pantul!Amin!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Si eu sunt convinsa ca d-na Maria primeste mesajele de la ET !!

   Ștergere
  2. Anonim 01:36
   Adam a fost nascut sau facut?

   Ștergere
  3. Adam a fost facut in laborator. Seful savantilor se chema Yahve. Seful celor care s-au opus creerii omului pe aceasta planeta se chema Satana. Asta e adevarul simplu,scris in biblie,dar multi vor sa inteleaga altceva

   Ștergere
  4. 17:13, Adam a fost "emanat" !

   Ștergere
  5. Intrebarea cu Adam era pentru anonim 01:36
   Totul este creat de Dumnezeu, iar "astia rai" au si ei rostul lor.

   Ștergere
 6. Care sfinti? Nu au fost pe Pamint,sint fabricati de oameni

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Care extratereștrii?

   Ștergere
  2. 8:13Toti care se impartasesc din Duhul lui Iisus Hristos ,Fiul si Cuvantul lui Dumnezeu Cel Sfant,devin si ei sfinti.Ti-e greu sa intelegi un lucru atat de simplu?Apartenenta la Duhul Sfant sau duhul satanic te duce in Rai sau Iad.

   Ștergere
  3. Nu mai spune cate cred 14:15,te pomenesti ca esti o sfanta!

   Ștergere
 7. Un corp ceres-piatra sub 400m botezat A/2o17 U1 a intrat si trece prin sistemul solar cu viteza de 25 mii km la ora,se presupune ca vine din constelatia Lira-craciun

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Interesant...se stie ce traiectorie are ? Cat de aproape trece de Terra ?

   Ștergere
 8. cernerea a inceput demult-sa ne gandim oar la tsunamele din Oceanul Indian si Japonia si cutremurele din America centrala, plus uraganele incendiile si accidentele de tot felul--incet, incet se rareste lumea doar DUMNEZEU mai poate salva pamantul

  RăspundețiȘtergere
 9. A trecut de Tera relativ aproape cu viteza imensa pe secunda nu pe ora cum am scris gresit,am scapat de data asta altfel eram istorie-craciun

  RăspundețiȘtergere