duminică, 13 octombrie 2013

SFÂNTA EVANGHELIE , DE LUNI 14 OCTOMBRIE 2013, LA MAREA ŞI SFÂNTA SĂRBĂTOARE , A SFINTEI CUVIOASE PARASCHEVA !

          SFÂNTA  EVANGHELIE , DE LUNI  
                   13 OCTOMBRIE  2013 !
            LA  UTRENIE , SFÂNTA  EVANGHELIE  DE LA MATEI !

Zis-a DOMNUL pilda aceasta : Împărăţia cerurilor va fi asemănată cu zece fecioare care, luându-şi candelele lor,au ieşit în întâmpinarea MIRELUI. Cinci însă dintre ele erau înţelepte , iar cinci erau nebune . Cele nebune , luându-şi candelele lor , n-au luat cu ele şi untdelemn; iar cele înţelepte au luat untdelemn în vase , o dată cu candelele lor. Dar , întârziind MIRELE ,au aţipit toate şi au adormit.Iar la miezul nopţii s-a făcut strigare : iată MIRELE vine ! Ieşiţi în întâmpinarea LUI ! Atunci s-au deşteptat toate acele fecioare şi şi-au împodobit candelele lor .  Iar cele nebune au zis celor înţelepte : daţi-ne din untdelemnul vostru , căci se sting candelele noastre. Dar cele înţelepte au răspuns , zicând : pentru ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă , nici vouă, mai bine duceţi-vă la cei ce vând şi vă cumpăraţi. Plecând însă ele să cumpere , a venit MIRELE şi cele care erau gata au intrat cu EL la nuntă şi uşa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit şi celelalte fecioare , zicând :DOAMNE, DOAMNE, deschide-ne nouă . Dar EL , răspunzând , a zis : adevărat vă spun vouă, nu vă cunosc pe voi. Drept aceea privegheaţi căci nu ştiţi ziua , nici ceasul în care va veni FIUL OMULUI .
Slavă  Ţie DOAMNE, Slavă Ţie !  AMIN !
Dragii mei, trebuie să avem grijă de suflet, să ni-l curăţim de păcate prin SFANTA SPOVEDANIE, şi apoi să ne învrednicim a primi SFANTA ŞI DUMNEZEIASCA ÎMPĂRTĂŞANIE, pentru că, nu-i aşa, nu ştim nici ziua nici ceasul, când va veni FIUL OMULUI, ca să judece şi viii şi morţii.
            Cu dragoste, Maria

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu