marți, 15 octombrie 2013

ALTE DOVEZI ??? IATĂ - LE !!! NU TRECEŢI CU VEDEREA !!! CITIŢI ŞI VĂ ÎNCHINAŢI LUI !!! ÎL PUTEM VEDEA OARE , PE DUMNEZEU ??? SIGUR CĂ DA !!!

            Noapte  târzie , de februarie  2007 !

Mă rugam, singură fiind în camera mea. Ca de fiecare dată, ochii mi se închid fără voia mea, şi astfel văd, SFINTELE  ICOANE, din bucătăria mea, deşi eu eram în dormitor. 
Văd O  LUMINĂ  roşie, ca sângele, lată cam de-o palmă, dar care LUMINĂ, se lungea precum voia de mult, şi înconjura toate SFINTELE ICOANE, din bucătărie., de parcă le-ar fi ocrotit, apoi LUMINA ROŞIE, s-a mutat în dormitorul meu, unde eram eu la Rugăciune, ; înconjoară toate SFINTELE ICOANE, şi aici, le îmbracă în roşu, cuprinde şi SFANTA CANDELĂ în mijlocul ei, ca o îmbrăţişare, astfel încât ,flacăra SFINTEI CANDELE, din galbenă, se făcuse roşie.
În clipa următoare, văd cum LUMINA ROŞIE, dispare şi totul rămâne în negru întuneric, dar nu pentru multă vreme, căci după 8 minute, se întâmplă O MARE MINUNE !
Cum stăteam în genunchi şi mă rugam, văd cu ochii închişi sub plafonul camerei mele, care nu mai exista, ÎL  VĂD  PE  ÎNSUŞI  BUNUL  DUMNEZEU  TATĂL !
DUMNEZEU, are veşminte albastre -bleu cu o mantie roşie pe deasupra., foarte strălucitoare şi catifelate.
DUMNEZEU TATĂL, stătea aşezat pe UN TRON, avea în MÂNA SA stângă, UN SCEPTRU de LUMINĂ ALBĂ orbitoare, şi în PALMA SA, UN GLOB de LUMINĂ ALBĂ orbitoare, care continua cu acel SCEPTRU de LUMINĂ orbitoare.
În MÂNA dreaptă a SA, DUMNEZEU TATĂL , ţinea O CARTE  deschisă..
DUMNEZEU  TATĂL, arată  fraţilor, exact ca în SFANTA  ICOANĂ  a  PREA  SFINTEI  TREIMI !
Ca prin topire, DUMNEZEU TATĂL dispare, şi în locul SĂU, apare  UN  PORUMBEL ALB, pufos şi orbitor de strălucitor.
PORUMBELUL , (un Glas, mi-a spus în acest moment, să nu mai spun PORUMBEL, ci să spun..DUHUL  SFÂNT ), deci, DUHUL  SFÂNT , sub CHIP de PORUMBEL cu aripile întinse lateral, şi cu O STRĂLUCIRE ORBITOARE, stă acum pe locul LUI  DUMNEZEU  TATĂL.
Totul era LUMINĂ  ALBĂ ORBITOARE, din care iese ,ca din adânc, ca din apă ,la suprafaţă ,PREA  SFÂNTA  NĂSCĂTOARE  de DUMNEZEU, ce ţine în braţe ,pe PRUNCUL  IISUS.
Prea Sfânta NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, avea veşminte roşii, ca de catifea, şi cu albastru pe sub veşmintele roşii, şi ţinea pe braţul Ei stâng, pe PRUNCUŢUL IISUS HRISTOS, îmbrăcat în veşminte aurii. 
DUHUL  SFÂNT, nu mai avea CHIP de PORUMBEL, ci era UN NOR de LUMINĂ albă orbitoare, în mijlocul căruia stă ca pe UN TRON, PREA  SFANTA  NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, cu PRUNCUL  IISUS, în braţe.
Din CERUL senin, bleu stralucitor ca de oglindă, coboară lin, CETE  DE  ÎNGERI, ce aduc în mâinile LOR, O COROANĂ  ruptă ca din Soare, împodobită cu stele orbitoare, aurii ,care pulsau, şi străluceau cât o mie de Sori la un loc.
ÎNGERII, coboară din CERUL SFÂNT, ca şi cum ar pluti prin aer, şi ajung în NORUL de LUMINĂ ALBĂ, în mijlocul căruia era MAICA DOMNULUI , vie, cu PRUNCUL IISUS, în braţe, 
ÎNGERII, Îi înconjoară pe AMÂNDOI, cântă cu toţii, cântări dumnezeieşti, şi aşează COROANA de STELE aurii, orbitor de strălucitoare, pe CAPUL MAICII SFINTE ! Stelele COROANEI, pulsau, băteau ca o inimă.
Închipuiţi-vă fraţilor, LUMINA  DUHULUI  SFÂNT, MAICA DOMNULUI cu PRUNCUL IISUS pe braţul stâng, CERUL bleu strălucitor, precum şi ÎNGERII care Îi aşezau pe cap, MAICII DOMNULUI, COROANA  DE  STELE. Închideţi ochii, sau desenaţi pe o hârtie, toate câte v-am spus, şi vedeţi ce simţiţi în inimă şi-n suflet, când le priviţi ?
Dar să nu mă îndepărtez, de relatare.
Deci,ca şi mai înainte MAICA DOMNULUI cu PRUNCUL dispar ca prin topire, precum şi ÎNGERII, dar rămâne CERUL bleu şi LUMINA ALBĂ a DUHULUI  SFANT.
În mijlocul NORULUI ALB, orbitor, ca pe UN TRON, apare MÂNTUITORUL, ca UN ÎMPĂRAT ce  ne este nouă tuturor, precum şi CERULUI SFANT.
IISUS  HRISTOS, este înalt, deşi stătea aşezat pe TRONUL SĂU, străluceşte mai tare ca SOARELE, are veşminte ca din aur, este viu, este fericit, este la vârsta la care a fost răstignit de oameni, şi are fraţilor, pe CAPUL SĂU, O COROANĂ ca din aur, rotundă ca formă, şi care COROANĂ, a ÎMPĂRATULUI  HRISTOS, are pietre roşii, nestemate, cum numai la DUMNEZEU există, pietre roşii, care pulsau, străluceau ,băteau ca o inimă.
Închideţi ochii fraţilor, şi imaginaţi-vă CERUL bleu strălucitor ca de oglindă, DUHUL SFÂNT , sub forma NORULUI alb orbitor, care acoperea mijlocul BOLŢII CERESTI, ( cum ar fi, 100 de Sori, aşezaţi circular, pe BOLTA CEREASCĂ ), şi în mijlocul NORULUI imens, alb orbitor, în LUMINA DUHULUI SFÂNT (iar mi-a fost spus, de un Glas, în acest moment, ca să nu mai spun Nor ALB, ci să spun, LUMINA DUHULUI SFÂNT ),deci mă conformez GLASULUI care veghează la tot ce eu scriu, şi voi spune că, în  LUMINA  DUHULUI  SFÂNT, în mijlocul Ei, străluceşte viu, ocupând o treime din BOLTA CEREASCĂ, ÎNSUŞI  IISUS  HRISTOS, DOMNUL şi DUMNEZEUL nostru, având pe CAPUL  SĂU  PREA  SFÂNT, COROANA ÎMPĂRĂTEASCĂ, cu nestemate roşii, cum numai FIUL  LUI DUMNEZEU şi al MAICII LUMINII, poate avea pe cap.
Precum am văzut acum, a scrie aici, aşa am văzut fraţilor, toate câte v-am relatat, doar cu ochii închişi, le-am văzut, şi toate erau, ca şi în camera mea. 
Ce DOVEZI mai mari, aş mai putea să aduc ? 
După cum aţi citit în acest articol,toate mi-au fost arătate într-o anumită ordine . Prima oară , DUMNEZEU TATĂL, apoi DUHUL SFÂNT, apoi , PREA  SFÂNTA  NĂSCĂTOARE  DE DUMNEZEU ,cu PRUNCUL IISUS  HRISTOS, şi în final, ÎMPĂRATUL  CERESC, ÎMPĂRATUL LUMII acesteia, pe TRONUL SĂU, în LUMINA  DUHULUI  SFÂNT, pe ÎNSUŞI  FIUL  LUI  DUMNEZEU, IISUS  HRISTOS, DOMNUL şi DUMNEZEUL nostru, MÂNTUITORUL sufletelor noastre.
DA ! ÎL PUTEM  VEDEA  PE  DUMNEZEU, dacă avem CREDINŢĂ  ADEVĂRATĂ, şi dacă împlinim cele 10 PORUNCI ale LUI DUMNEZEU, pe care eu vi le-am enumerat cândva pe BLOG.
CREDEŢI  FRAŢILOR, ŞI  CERCETAŢI ! 
DĂRUIŢI INIMA  ŞI  SUFLETUL  VOSTRU, LUI  DUMNEZEU şi MAICII  DOMNULUI, şi toate bucuriile şi DARURILE Sale, vă vor înconjura precum  razele Soarelui, pământul întreg.
Eu v-am spus vouă, ca şi voi să credeţi şi să vă îndreptaţi pe CALEA cea dreaptă, bineplăcută LUI DUMNEZEU şi MAICII DOMNULUI !               Cu dragoste şi preţuire
                                     Maria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu