luni, 14 octombrie 2013

SFÂNTA EVANGHELIE DE LA SFÂNTA ŞI DUMNEZEIASCA LITURGHIE, DE LUNI 14 OCTOMBRIE , LA SĂRBĂTOAREA SFINTEI CUVIOASE PARASCHEVA DE LA IAŞI !

    SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA  LUCA !

În vremea aceea , unul dintre farisei L-a rugat pe IISUS să mănânce la el. IISUS a intrat în casa fariseului şi a şezut la masă. Şi iată o femeie din oraş , care era păcătoasă , aflând că prânzeşte în casa fariseului , a adus un alabastru cu mir şi , stând înapoi lângă picioarele lui şi plângând , a început să-I ude cu lacrimi picioarele şi cu părul capului ei să le şteargă ; şi săruta picioarele LUI şi le ungea cu mir . Dar văzând aceasta fariseul care-L chemase şi-a zis întru sine : omul acesta , dacă ar fi prooroc , ar şti cine şi ce fel de femeie este aceasta care se atinge de EL ; ar şti că este păcătoasă. Atunci IISUS , răspunzând , a zis către el : Simone, am să-ţi spun ceva .Învăţătorule , spune , a zis el. 
Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu cinci sute de dinari , iar celălalt cu cincizeci ; dar , neavând ei cu ce să plătească , i-a iertat pe amândoi . Deci spune-MI : care dintre ei îl va iubi mai mult  ? Simon , răspunzând , a zis : gândesc că acela căruia i-a fost iertat mai mult. Iar IISUS i-a răspuns : drept ai judecat.  Apoi , întorcându-se către femeie , I-a zis lui Simon : vezi pe femeia aceasta ? Am intrat la tine în casă : apă de spălat pe picioare nu MI-ai dat ; ea însă  MI-a udat picioarele cu lacrimi şi le-a şters cu părul capului ei. Sărutare nu MI-ai dat ; ea însă , de când am intrat , n-a contenit să-MI sărute picioarele . Cu untdelemn capul MEU nu l-ai uns ; ea însă cu MIR MI-a uns picioarele . Pentru aceea , îţi spun : iertate îi sânt păcatele ei cele multe , căci mult a iubit . Iar cui se iartă puţin , puţin iubeşte. Şi a zis către ea ; iertate îţi sânt păcatele ! Atunci au început cei care şedeau cu DÂNSUL la masă să se întrebe în gândul lor : cine este ACESTA care iartă şi păcatele ? Dar IISUS a zis către femeie : credinţa ta te-a mântuit , mergi în pace. 
Slavă  Ţie DOAMNE, Slavă Ţie ! Amin !
Dragii mei, mergeţi cu dragoste la SFÂNTA BISERICĂ, şi cu lacrimi spălaţi SFÂNTA ICOANĂ a lui IISUS, cerând iertare de păcate şi mântuirea sufletului. 
Cu sărutare curată şi plină de iubire, ştergeţi lacrimile voastre de pe SFANTA ICOANĂ, şi rugaţi-L pe IISUS, să vă ierte, că mult timp aţi zăbovit ,până să ajungeţi la EL.
Iar EL, ca un bun şi iubitor de oameni, vă va ierta vouă toate, şi vă va cuprinde cu braţele SALE dumnezeieşti şi vă va ocroti, cu RUGĂCIUNILE şi cu Lacrimile MAICII SALE, PURUREA PREA CURATA FECIOARA MARIA ! 
                  Cu dragoste , Maria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu