sâmbătă, 12 octombrie 2013

SFÂNTA EVANGHELIE , DE DUMINICĂ 13 OCTOMBRIE 2013 !

                           LA  UTRENIE,
         SFÂNTA  EVANGHELIE  A  ZECEA  A  ÎNVIERII , DE  LA  SFANTUL  EVANGHELIST -IOAN !

În vremea aceea , sculându-SE din morţi , IISUS  S-a arătat ucenicilor SĂI  la marea Tiberiadei ; şi iată cum S-a arătat : erau împreună Simon Petru şi Toma, numit Geamănul , şi Natanail , cel din Cana Galileii , şi  fiii lui Zevedeu şi alţi doi din ucenicii LUI . A zis către ei, Simon Petru : mă duc să prind peşte .Ceilalţi i-au răspuns : mergem şi noi împreună cu tine . Şi au ieşit şi s-au suit în corabie , dar în noaptea aceea n-au prins nimic . Iar când s-a făcut dimineaţă , IISUS a stat la ţărmul mării , dar ucenicii nu ştiau că este IISUS. Deci i-a întrebat IISUS : FIILOR, nu cumva aveţi ceva de mâncare ? Ei I-au răspuns : n-avem . Iar DÂNSUL le-a zis : aruncaţi mreaja de-a dreapta corăbiei şi veţi afla. 
Deci au aruncat-o şi nu mai puteau s-o tragă de mulţimea peştilor . Atunci ucenicul acela pe care îl iubea IISUS , a zis lui Petru :  DOMNUL este ! Iar Simon Petru , auzind că este DOMNUL, şi-a luat haina, căci era dezbrăcat , şi s-a aruncat în apă. 
Iar ceilalţi ucenici au venit cu corabia , trăgând mreaja cu peşti, căci nu erau departe de pământ, decât ca la două sute de coţi.  Dar când au ieşit la ţărm , au văzut acolo jăratec întins şi peşte pus deasupra , şi pâine. IISUS le-a zis : aduceţi din peştele pe care l-aţi prins acum .  S-a suit Simon Petru în corabie şi a tras la uscat mreaja plină cu o sută cincizeci şi trei de peşti mari; şi atâţia fiind , totuşi mreaja nu s-a rupt. IISUS a zis către ei : veniţi de prânziţi . Şi nimeni din ucenici nu cuteza să-L întrebe : cine eşti TU ? , ştiind că este DOMNUL . Deci S-a apropiat IISUS şi a luat pâinea şi le-a dat-o lor, asemenea şi peştele.
Aceasta este , acum , a treia oară , când S-a arătat IISUS ucenicilor SĂI , după ce S-a sculat din morţi.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE , SLAVĂ  ŢIE !  AMIN !
Dragii mei, veniţi şi voi duminică la SFANTA şi DUMNEZEIASCA LITURGHIE, la SFANTA BISERICĂ, ca să prânziţi împreună cu IISUS HRISTOS, din peştele pe care MÂNTUITORUL ,l-a pus pe jar şi l-a dat ucenicilor SĂI.
Lăsaţi televizorul, lăsaţi calculatorul, lăsaţi piaţa cu ale ei taote câte sunt, şi veniţi la chemarea MÂNTUITORULUI, care ne spune : VENIŢI  DE PRÂNZIŢI !
                                             Cu dragoste, MARIA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu