marți, 20 februarie 2018

CRUCEA INTOARSA CU VARFUL ÎN JOS , ÎN ÎNCHISORI !

                                   18 Februarie 2017,ora 6,33 dimineata ! 

                                            Dragii mei,

În aceasta dimineata,treaza fiind,vad stand cu ochii inchisi,vad inspre Sud un hol lung care avea de o parte si de alta ,numai incaperi cu lanturi si cu usi din fier. Ca la Inchisoare !


Image result for INCHISOARE IMAGINIImage result for INCHISOARE IMAGINI.

Erau dragii mei, niste usi din fier foarte groase si grele, cu niste gratii la fel de grele si de groase.
Toate usile aveau si cate un lacat mare, iar pe hol,undeva pe la mijloc,vad dragilor o CRUCE inalta de doi metri sprijinita de usa unei incaperi zavorate.
Crucea nu era asezata firesc,adica cu varful in sus. Crucea era asezata cu varful in jos.
Asa:


Image result for CRUCE INTOARSA CU VARFUL IN JOSImage result for CRUCE INTOARSA CU VARFUL IN JOS.

Dragii mei, stim cu totii ca, daca Crucea este cu varful in jos,nu inseamna deloc ceva bun.
În cazul de fata,chiar nu stiu ce poate însemna in miljlocul acelor usi grele zavorate.
Sa ne rugam dragii mei la Iisus Hristos ,ca sa ne ajute sa ne putem duce Crucea noastra pe care , ne-a dat-o fiecaruia dintre noi.
Dar s-o ducem cu varful in sus ,si nu cu el in jos.
Iata ce ne spune MANTUITORUL :

      "Oricine voieste sa vina dupa Mine sa se lepede de sine, sa-si ia crucea si sa-Mi urmeze Mie“ (Marcu 8, 34)
Iata dragii mei, ce semnifica SFANTA CRUCE in ORTODOXIE :

SEMNIFICAŢIA SFINTEI CRUCI ÎN ORTODOXIE!“Cuvîntul crucii pentru cei ce pier este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mîntuim, este puterea lui Dumnezeu” ( I Corinteni 1, 18 ).
Dacă privim istoria omenirii de la origini pînă în zilele noastre putem observa două lemne care au marcat întreaga ei dezvoltare. Primul este pomul cunoaşterii binelui şi răului din rai, iar al doilea este Crucea pe care a fost răstignit Mîntuitorul nostru Iisus Hristos; primul, pare a avea viaţă, dar aduce moarte, al doilea, pare a fi mort, dar aduce viaţă.
Lemnul pomului din rai a adus moartea pentru om, l-a îndepărtat din rai pe Adam şi tot neamul omenesc, l-a făcut pe om să-şi cunoască trupul şi toate plăcerile care sînt legate de el, l-a făcut pe om să înţeleagă ce înseamnă vitregie, suferinţă, durere. Lemnul Crucii, însă, i-a adus viaţa veşnică, l-a adus înapoi în rai, l-a făcut pe om să-şi lepede “haina din piele” şi să înţeleagă că şi trupul poate fi transfigurat, l-a făcut pe om să înţeleagă şi să preţuiască dragostea lui Dumnezeu, la care se ajunge prin efort, suferinţă, renunţare.
Simbolul crucii la popoarele precreştine.
Pentru a înţelege semnificaţia şi importanţa Crucii din creştinism trebuie să arătăm rolul pe care l-a avut la popoarele precreştine şi la iudei. Semnul Crucii avea o semnificaţie diferită în funcţie de civilizaţia şi cultura acelor popoare la care se regăseşte. Ea era întrebuinţată uneori ca simbolul „focului sacru” şi simbolul desăvîrşirii cugetării omeneşti. Pentru egipteni crucea în formă de T era socotită semn cosmic şi era numită „cheia Nilului”. Un simbolism asemănător cu cel egiptean s-a găsit la vechile popoare din America, linia orizontală a crucii reprezentînd bolta cerească, iar cea verticală ploaia.
Cercetările arheologice au dat la iveală multe vestigii ale civilizaţiilor vechi, purtînd pe ele cruci de tot felul, dintre care unele au avut cu siguranţă caracter simbolic religios. Dintre acestea cele mai importante sînt: a) „crucea cu braţe egale”, zisă şi „crucea grecească”; b) „crucea cu toartă”, întîlnită mai ales la egipteni, şi c) „crucea gamată”, sau cu numirea indiană, „svastica”. În cele ce urmează vom stărui asupra acestor forme de cruci, pentru că sînt cele mai răspîndite şi în jurul lor se poartă cele mai intense discuţii .(Pr. Gh. Rădvan, Sfînta Cruce şi însemnătatea ei, în „Candela”, 1930, p.465-466.).
a) „Crucea cu braţe egale” este forma cea mai răspîndită în epoca precreştină, fie ca simplu ornament geometric, fie ca figura geometrică cea mai simplă prin care se putea indica tot ce se întinde în spaţiu: cerul, pămîntul, direcţia celor patru vînturi, lumina. La asiro-babilonieni această cruce era considerată simbolul soarelui şi al luminii.
Cruci cu braţe egale au fost descoperite de arheologul german Schliemann pe olăria şi pe trunchiurile de coloane dintr-o aşezare presupusă a fi Troia, avînd o semnificaţie solară. La mexicani, era considerată simbolul lui Tlaloc, zeul ploii şi al fecundităţii, şi purta denumirea de „pomul vieţii” sau „pomul fecundităţii”. La chinezi, reprezenta pămîntul.
b) „Crucea cu toartă” are forma unui „tau” grecesc cu o toartă deasupra. La egipteni , crucea în formă de Τ era socotită semn cosmic şi era numită „cheia Nilului”. Mai tîrziu ea ar fi simbolizat puterea care dă viaţă tuturor lucrurilor, şi chiar viaţa însăşi. Din Egipt, crucea cu toartă s-a răspîndit la fenicieni, reprezentînd simbolul zeiţei Tanit, „acea care dă viaţă”, apoi la toate popoarele semite.
c) „Crucea gammată” sau „svastica” este după crucea cu braţe egale, forma de cruce cea mai răspîndită în lumea precreştină. Cele mai vechi exemplare ale acestei cruci au fost găsite în Mesopotamia, pe vase pictate elamite descoperite pe locurile unde au fost odinioară oraşele Suza şi Masian (Diac Prof. Emilian Vasilescu, Formele şi simbolismul crucilor precreştine, în „Studii Teologice”, XXI (1969), nr. 9-10, p. 651-652.).
În general, în antichitate Crucea era cunoscută ca obiect de tortură. Crucificarea era considerată una dintre cele mai înfricoşătoare pedepse pe care le putea născoci mintea omenească şi se aplica răufăcătorilor înrăiţi, sclavilor fugari, răzvrătiţilor şi uneori ostaticilor. Ea era considerată moartea cea mai degradantă şi cea mai ruşinoasă.
Cel răstignit era sortit unei morţi lente, dar chinuitoare, nu se învrednicea de nici o consideraţie, durerea lui nu impresiona pe nimeni şi nu rareori, trupul aflat încă în agonie, era sfîşiat de păsările răpitoare. Priveliştea era atît de înspăimîntătoare, încît un înţelept spunea înfiorat: „Răstignirea este moartea cea mai cumplită şi cea mai înfricoşătoare; fie ca aceasta să fie departe nu numai de trupul unui cetăţean roman, ci şi de ochii, ba chiar şi de cugetul lui” (Cicero, Verr. V, 64, 66; apud. V. Tarnavski, Arheologia Biblică, Cernăuţi, p. 314.).
Pedeapsa crucificării era cunoscută şi de către iudei. În Deuteronom găsim o astfel de pedeapsă: „De se va găsi la cineva vinovăţie vrednică de moarte şi va fi omorît, spînzurat de copac (lemn), trupul lui să nu rămînă peste noapte spînzurat de copac, ci să-l îngropi tot în ziua aceea, căci blestemat este înaintea Domnului tot cel spînzurat pe lemn şi să nu spurci pămîntul tău pe care Domnul Dumnezeul tău, ţi-l dă moştenire” (Deut. 22, 22-23; Iosua, 8, 29; 10, 26-67).
Sfînta Cruce în creştinism.
În Noul Testament Crucea are o altă semnificaţie decît cea pe care o avea la popoarele precreştine. Crucea nu poate fi despărţită de Persoana Mîntuitorului Iisus Hristos care este “mîntuirea păcătoşilor” (Ef.2, 13-22). Prin jertfa de pe Cruce a Mîntuitorului ea este obiectul mîntuirii neamului omenesc. Răstignirea Mîntuitorului cu braţele deschise vrea să arate opera de mîntuire orientată către toţi oamenii. Hristos îi îmbrăţişează pe toţi, “destrămînd duşmănia, prin trupul Său” (Ef. 2., 15). În felul acesta se restabileşte pacea dintre Dumnezeu şi om, dintre om şi Dumnezeu şi dintre oameni.
Braţele Crucii au şi ele o semnificaţie aparte. Cel orizontal arată că jertfa Mîntuitorului se răsfrînge asupra întregii creaţii, restabileşte armonia dintre om şi creaţie. Braţul cel vertical arată actul de refacere a legăturii dintre Dumnezeu şi om, dintre ceresc şi pămîntesc, arată posibilitatea de îndumnezeire a omului. Omul nu mai este un “animal raţional”, ci un “animal îndumnezeit” – după cum afirmă P. Nellas.
În creştinism Sfînta Cruce are mai multe semnificaţii:
a) duhovnicească;
b) de altar de jertfă (jertfelnic);
c) semn dumnezeiesc.
Ca înţeles duhovnicesc Crucea reprezintă dragostea lui Dumnezeu faţă de noi. Fiul Omului a luat trup de om pentru a ispăşi păcatele lumii. Învierea Mîntuitorului este o mărturie a transformării trupului omenesc, restaurarea şi îndumnezeirea lui. Pentru a învinge moartea Dumnezeu trebuia să stîrpească sămînţa răutăţii care era pătrunsă în fiinţa umană şi în creaţie, iar originea răului a fost mîndria.
Jertfa pe Cruce este un semn al smereniei, un semn al ascultării faţă de voia lui Dumnezeu ca răspuns la mîndria şi neascultarea protopărinţilor noştri Adam şi Eva. În această jertfă a Mîntuitorului se descoperă esenţa iubirii creştine care diferă radical de iubirea erotică, senzuală, egocentrică din păgînism. Evanghelia ne descoperă acest adevăr: “Nimeni nu are mai mare dragoste ca aceasta decît ca viata să şi-o pună pentru prietenii săi” – spune Iisus (Ioan 15, 13).
Sfînta Cruce este altarul de jertfă al lui Hristos.
După cum în Vechiul Testament pentru ispăşirea păcatelor se aducea jertfă, la fel pentru iertarea păcatului comis de protopărinţii noştri era nevoie de jertfa Mîntuitorului. Dacă în Vechiul Testament locul de jertfă de animale era socotit sacru, iar cel ce se atingea de el era sfinţit (Ieş. 30, 28-29), este de la sine înţeles că Crucea trebuie privită ca un simbol al harului sfinţitor în lume. Prin sîngele Mîntuitorului s-a sfinţit şi Crucea care devine din obiect de tortură un obiect de sfinţire şi de mîntuire a credincioşilor. Din acest motiv, Apostolul Pavel spune că Crucea devine din obiect de sminteală pentru cei necredincioşi simbol al biruinţei şi al mîntuirii (I Corinteni 1, 18).
Crucea este altarul de jertfă al Mîntuitorului, în felul acesta se descoperă unitatea adîncă dintre Hristos şi Cruce fără de care nu era posibilă mîntuirea neamului omenesc. Crucea este altarul de jertfă prin care se ridică păcatele lumii (Evrei 9,28). Această jertfă sîngeroasă de pe Cruce se prelungeşte pînă la sfîrşitul veacurilor în mod nesîngeros în Biserică la Sfînta Liturghie (Mt.28,20). Împărtăşania care se oficiază la Liturghie reprezintă trupul lui Hristos în chip real care nu diferă cu nimic de cel oferit apostolilor la Cina cea de Taină de Mîntuitorul. El este puterea dumnezeiască care ne repară trupul nostru de puterea morţii şi ne ajută să avem viaţa veşnică ( Ioan 6, 53-59).
Crucea este semnul lui Hristos şi al creştinilor. Scriptura vorbeşte despre “semnul Fiului Omului” (Mt. 24,30), iar Biserica a văzut în acest semn Sfînta Cruce, deoarece prin ea dobîndim mîntuirea, cu ea deschidem porţile raiului. Astfel Crucea devine şi semnul creştinilor ca semn de iubire dintre Dumnezeu şi om, motiv pentru care noi ne însemnăm cu acest semn (Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu, Ortodoxia nr. 3, 1978, p. 497-511).
Prin închinarea la Sfînta Cruce credincioşii se închină Celui care S-a răstignit pe ea – Mîntuitorului Iisus Hristos. De aceea credincioşii se închină Sfintei Cruci pentru că prin jertfa Mîntuitorului se dobîndeşte viaţa veşnică, se restaurează fiinţa umană, adică omul are posibilitatea să biruie moartea, să se vindece sufleteşte şi trupeşte prin puterea ei. În felul acesta, omul este chemat la îndumnezeire, la împlinirea lucrării care trebuia s-o facă Adam şi Eva.
Însemnarea credincioşilor cu semnul Sfintei Cruci are o semnificaţie dogmatică care reflectă învăţătura de credinţă creştină. Cele trei degete împreunate reprezintă Sfînta Treime – Dumnezeul tuturor care se află în cer. Cele două degete strînse în palma mîinii drepte reprezintă, pe de o parte, cele două firi ale Mîntuitorului Iisus Hristos, unirea dintre firea umană şi cea dumnezeiască, coborîrea lui Dumnezeu pe pămînt, iar, pe de altă parte, îi reperezintă pe Adam şi Eva care se închină Sfintei Treimi aici pe pămînt. Semnul Sfintei Cruci reprezintă restabilirea legăturii dintre cer şi pămînt, dintre firea umană şi cea dumnezeiască.
Părţile trupului care sînt însemnate cu semnul Sfintei Cruci au şi ale un simbolism dogmatic. Fruntea închipuie cerul, pieptul (pîntecele) închipuie pămîntul, iar umerii închipuie locul şi semnul puterii. Sfîntul Ambrozie al Milanului spune că fruntea reprezintă sediul cugetării, adică al mărturisirii lui Dumnezeu prin cuvînt şi gîndire; inima reprezintă sediul iubirii, pentru că Dumnezeu este iubire şi noi, la fel, trebuie să iubim; braţele reprezintă efortul, activitatea, munca care trebuie s-o depună credinciosul pentru Hristos.( Pr. Prof. Nicolae Petrescu, Ortodoxia, anul XLVII nr. 1-2, ianuarie-iunie 1995, p. 102-109).
Crucea la români
În spiritualitatea românească, Sfînta Cruce este cinstită şi prin observarea riguroasă a postului prescris de Biserică în zilele închinate sfintei Cruci. Pravila Mare, din anul 1652, prevede şi pînă astăzi obligaţia postului „…şi în ziua înălţării şi de viaţă făcătoarei Cruci, luna septembrie 14/27, ori în ce zi se va întîmpla, ori sîmbăta ori dumineca, sau într-altă zi, şi alt nu mîncăm fără numai untdelemn şi vin, iar peşte nicidecum, pentru legarea zilei” (Îndireptarea legii (Pravila Mare), 1652, p. 189.)
Semnificativă este situaţia mărturisită de mulţii călători prin părţile noastre. Toţi au fost surprinşi de mulţimea răstignirilor (Troiţe) care se află la răscruci, lîngă fîntîni, biserici, cimitire, prin sate (mai ales) şi oraşe. Nici o ţară ortodoxă nu are atîtea răstigniri ca cele aflate în ţara noastră.
Putem spune fără să exagerăm că această formă de cinstire deosebită a Sfintei Cruci reflectă o anumită trăsătură a subconştientului colectiv al neamului nostru. Vitregia istoriei noastre ca neam a lăsat în fiinţa noastră o urmă adîncă. Suferinţa, durerea, nedreptatea etc. care însoţesc istoria noastră n-au distrus acest neam creştinesc. Noi am început să cinstim obiectul torturii noastre, iar în felul acesta confirmăm ceea ce a spus Apostolul Pavel despre nebunia celor care cinstesc crucea ( I Corinteni 1, 18 ).
Semnificativ este faptul că mulţi oameni dintre cei care înalţă troiţe nu sînt nişte credincioşi care au o legătură permanentă cu Biserica. Ei fac acest lucru pentru că strămoşii lor făceau astfel, pentru că Crucea este cea care îi apără de rău, care îi ajută să fie mai puternici. Fără să conştientizeze, poporul nostru trăieşte teologia Crucii care este vestitoarea Învierii. Anume Învierea este nădejdea noastră şi sărbătoarea cea mai cinstită de noi.
Aproape instinctiv, noi coborîm pe filiera spirituală a neamului pentru a ajunge la miezul fiinţei noastre care ne protejează în lumea aceasta, care ne dă puteri să mergem mai departe, care ne ajută să biruim răul. Cinstirea Crucii în modul acesta aproape instinctiv confirmă, odată în plus, că poporul nostru s-a născut creştin.
Pe lîngă aceasta, Crucea mai este şi un mijloc de aducere aminte a istoriei mîntuirii întregului neam omenesc. Prin exemplul Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, creştinismul ne arată că viaţa veşnică se dobîndeşte în urma biruinţei asupra păcatului, Învierea este precedată de Crucea Golgotei. În felul acesta, creştinismul îi atribuie o nouă conotaţie suferinţei şi Crucii. Prin suferinţă ajungem la lumina Învierii, iar credincioşii trebuie să fie conştienţi de acest adevăr existenţial.
Acest lucru este redat şi prin faptul că Crucea lui Hristos a fost înălţată pe dealul Căpăţînii ( din ebraică Golgota se traduce căpăţînă), acolo unde a fost îngropat Adam. Acesta este motivul pentru care la baza Sfintei Cruci este reprezentat un craniu care simbolizează, totodată, şi biruinţa asupra morţii. Aşa cum prin Adam a pătruns moartea în lume, prin moartea pe Cruce a Mîntuitorului Iisus Hristos este adusă Viaţa veşnică şi Învierea.
Ce înseamnă să fii creştini astăzi?
A dori să fii creştin adevărat în ziua de azi şi de a cîştiga împărăţia cerurilor, înseamnă a face voia lui Dumnezeu. Urmînd principiile morale creştine, în ziua de azi, cînd binele devine rău, urîtul devine frumos, este o urmare a Crucii lui Hristos, care nu este altceva decît o mare suferinţă. A-L mărturisi pe Dumnezeu prin viaţa ta, în ziua de azi, este o Cruce mare.
Hristos cel răstignit ne învaţă că omul trebuie să-şi asume suferinţa şi prin ea să intre în viaţa veşnică, unde nu este nici un fel de suferinţă. Iar această suferinţă trebuie să fie pentru Adevărul lui Dumnezeu. Dacă suferim pentru noi înşine, suferim zadarnic, iar dacă suferim pentru Dumnezeu, suferim pentru Adevăr.
Îndată ce omul Îl primeşte pe Hristos în inima sa, povara suferinţei vieţii se uşurează. Atunci suferinţa se transformă în hrană spirituală prin care se dobîndeşte virtutea. Prima virtute pe care o învaţă suferinţa este umilinţa. Cei care au suferit foarte mult ştiu că omul nu poate îndura chinurile vieţii prin propriile sale puteri. Numai cu ajutorul puterii lui Dumnezeu le va putea îndura, indiferent că provin din exterior, precum: boala, rănile trupeşti sau chiar tortura sau din conflicte interioare, precum: singurătatea, deznădejdea, întristarea, părăsirea şi supărarea. Dumnezeu, prin suferinţă, îl învaţă pe om să-şi înţeleagă propria-i neputinţă şi în felul acesta să caute ajutorul în puterea lui Hristos.
Următoarea virtute pe care o dă suferinţa Crucii, în ziua de azi, este răbdarea. Prin îndurarea necazurilor şi încercările vieţii dobîndim putere sufletească. Avînd veşnicia în adîncul inimii, cel ce suferă poate îndura necazurile vremelnice şi se simte recunoscător faţă de Dumnezeu, fiindcă i-a dat posibilitatea să-şi ducă Crucea.
A treia virtute pe care o cunoaştem prin suferinţă, este mila. Numai cel care a suferit poate avea milă de cel care suferă. „Această virtute poate să atingă o asemenea dimensiune, încît un om poate simţi efectiv durerea altuia şi chiar a întregii omeniri, tînguindu-se de starea ei jalnică” (Monahii John Marler şi Andrew Wermuth, Tinerii vremurilor de pe urmă, ultima şi adevărata răzvrătire, trad. din engl. de Felix Truşcă, Ed. Sofia, Bucureşti, 2002, p. 16.).
Astfel, Crucea devine un mijloc de mîntuire, un simbol al Învierii, cheia care ne deschide uşa raiului. Această legătură dintre Cruce şi Înviere, în felul acesta, însoţeşte întreaga viaţă a omului.
Anatolie Negruţă
88 de comentarii:

 1. Tanti Marie, vorbesti 1000 de cuvinte si se intelege nimic. Cruce, vine din limba greaca si inseamna suferinta. CRUCE = SUFERINTA. "Ia-ti crucea-n spate si urmeazama". aDICA Ia-ti suferinta-n spate si urmeazama. Cruce, inseamna suferinta si acel lemn este doar un lemn pe care oamenii sufereau. Este o metoda Romanica, toti condamnati la moarte pt fapte mari erau condamnati la suferinta pe acel lemn. Cruce nu inseamna acel lemn ci inseamna suferinta. Cine a fost intors cu virful in jos, suferinta sau acel l lemn in forma de cruce asa cum ziceti voi ? Daca a fos acel lemn, inseamna ca matale ai avut o vedenie gresita. Suferinta Hristosului cel Viu, nu poate sa se intoarca in jos ca de ja sa intiplat. Suferinta Hristosului cel viu este cea mai puternica arma pt noi in potriva ingerilor cazuti, slugile lui Lucifer. In momentul in care ne enerveaza sau ne supara vreun satan, coborim suferinta (CRUCEA) celui viu peste Lucifer si tovarasii lui (satanii) peste inima si sufletul lor si avem PACE si LINISTE sau, eliberam alte personae posedate de Satani. Lucifer si toti Satanii lui, sunt ultimii rahati inziua castigate de HRISTOSUL cel viu.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Domnule,dragă,văd că ești un „împătimit”al „cuvântului”lui Hristos,dar oare... cât de dispus ești să te sacrifici ,în numele Său?Văd că „arunci”,în stânga și-n dreapta, cu propriile-ți adevăruri,dar oare...ajuns-ai tu, la adevărul cunoașterii?Singurul adevăr pe care eu l-am studiat,de-alungul timpului,mi-a fost dat să-l aud din gura celor ce se numesc : SFINȚII ÎNCHISORILOR.Acei martiri,care nu s-au lepădat până în clipa trecerii la cele veșnice,de credință.Ei sunt singurii oameni,care pot propovădui cu adevărat .Oare tu,domnule dragă,ai fi în stare de așa sacrificiu pentru credință? Aici,prin comentarii,mulți„viteji”se-arată,dar cu prima încercare ,pe care o primesc de la Dumnezeu,fug ca cel pomenit de tine mai sus,de „rup”rândurile.
   Faptele,domnule dragă,faptele... spun totul!

   Ștergere
  2. Cicerone, asa este. Multe cuvinte pe mp si nu se intelege nimic.

   Ștergere
  3. Mai pretene ( Anonim20 februarie 2018, 21:25 )
   Prima data, deschide un cont pe google cu orice nume. Ca anonim, arati un fricos sau lenes, putoare, ati e lene sa deschizi un cont ceea ce dureaza maxim 5 min? Vezi tu, eu mi-am pus numele meu pt ca nu ma tem de nimeni decat de Dumnezeu.
   IMPORTANT: Hristos, nu cere sa te sacrifice pt El. Ci El sa sacrificat pt noi. Acei "sfinti parinti" care au murit sau au stat in inchisori, nu s-au sacrificat pt Hristos. Ci au fost lasati la incercari grele de catre Dumnezeu. Dumnezeu incearca oamenii care, cu adevarat vor sa ajunga la Lumina Divina. Satan zice asa : Doamne lasa-l in seama mea sa-l incerc. Si daca acela va trece cu bine prin incercarile grele ale lui satan, va intra in inparatia cerurilor. Nici un mincator de carne, inca nu a intrat in inparatia cerurilor si nici nu va intra.

   Ștergere

  4. Cicerone Lichi21 februarie 2018, 11:00
   GRESIT !!! Si mancatorii de carne,si care nu mananca carne,daca au CREDINTA,fac fapte bune si isi iubesc Aproapele vor intra in IMPĂRATIA LUI DUMNEZEU. Barfitorii, "mancatorii "de oameni, adica acei care nu mai pot de grija altora ca mananca carne Aproapele său, cei care urasc pe Aproapele sau,cei care hulesc CUVANTUL DUHULUI SFANT,aceia nu vor intra atat de usor in IMPĂRATIA LUI DUMNEZEU. Cei care vor sa manance carne,sa manance si sa nu judece pe cei care nu mananca! Cei care nu vor sa manance carne, sa nu manance si nici sa judece pe cel care mananca. Iata:
   Caută
   Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel
   Capitole:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
   Capitolul 14
   1. Primiţi-l pe cel slab în credinţă fără să-i judecaţi gândurile.
   2. Unul crede să mănânce de toate; cel slab însă mănâncă legume.
   3. Cel ce mănâncă să nu dispreţuiască pe cel ce nu mănâncă; iar cel ce nu mănâncă să nu osândească pe cel ce mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit.
   4. Cine eşti tu, ca să judeci pe sluga altuia? Pentru stăpânul său stă sau cade. Dar va sta, căci Domnul are putere ca să-l facă să stea.
   5. Unul deosebeşte o zi de alta, iar altul judecă toate zilele la fel. Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui.
   6. Cel ce ţine ziua, o ţine pentru Domnul; şi cel ce nu ţine ziua, nu o ţine pentru Domnul. Şi cel ce mănâncă pentru Domnul mănâncă, căci mulţumeşte lui Dumnezeu; şi cel ce nu mănâncă pentru Domnul nu mănâncă, şi mulţumeşte lui Dumnezeu.
   7. Căci nimeni dintre noi nu trăieşte pentru sine şi nimeni nu moare pentru sine.
   8. Că dacă trăim, pentru Domnul trăim, şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci şi dacă trăim, şi dacă murim, ai Domnului suntem.
   9. Căci pentru aceasta a murit şi a înviat Hristos, ca să stăpânească şi peste morţi şi peste vii.
   10. Dar tu, de ce judeci pe fratele tău? Sau şi tu, de ce dispreţuieşti pe fratele tău? Căci toţi ne vom înfăţişa înaintea judecăţii lui Dumnezeu.
   11. Căci scris este: "Viu sunt Eu! - zice Domnul - Tot genunchiul să Mi se plece şi toată limba să dea slavă lui Dumnezeu".
   12. Deci, dar, fiecare din voi va da seama despre sine lui Dumnezeu.
   13. Deci să nu ne mai judecăm unii pe alţii, ci mai degrabă judecaţi aceasta: Să nu daţi fratelui prilej de poticnire sau de sminteală.
   14. Ştiu şi sunt încredinţat în Domnul Iisus că nimic nu este întinat prin sine, decât numai pentru cel care gândeşte că e ceva întinat; pentru acela întinat este.
   15. Dar dacă, pentru mâncare, fratele tău se mâhneşte, nu mai umbli potrivit iubirii. Nu pierde, cu mâncarea ta, pe acela pentru care a murit Hristos.
   16. Nu lăsaţi ca bunul vostru să fie defăimat.
   17. Căci împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci dreptate şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt.
   18. Iar cel ce slujeşte lui Hristos, în aceasta este plăcut lui Dumnezeu şi cinstit de oameni.
   19. Drept aceea să urmărim cele ale păcii şi cele ale zidirii unuia de către altul.
   20. Nu strica, pentru mâncare, lucrul lui Dumnezeu. Toate sunt curate, dar rău este pentru omul care mănâncă spre poticnire.
   21. Bine este să nu mănânci carne, nici să bei vin, nici să faci ceva de care fratele tău se poticneşte, se sminteşte sau slăbeşte (în credinţă).
   22. Credinţa pe care o ai, s-o ai pentru tine însuţi, înaintea lui Dumnezeu. Fericit este cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce aprobă!
   23. Iar cel ce se îndoieşte, dacă va mânca, se osândeşte, fiindcă n-a fost din credinţă. Şi tot ce nu este din credinţă este păcat.

   Ștergere
  5. Cel care consuma carne e treaba lui, caci acela va suporta consecinta acestei fapte prin bolile care se vor declansa in organismul sau mai repede sau mai tarziu platind astfel prin suferinta.
   DAR a ucide o fiinta inseamna crima. Cum poate un om sa spuna ca este crestin daca el ucide? Un om care ucide nu iubeste viata. La fel este si cel care incurajeaza aceste fapte (cumparand carne), caci in felul acesta ucigasul de animale va cauta sa ucida mai mult ca sa faca mai multi bani. Si astfel actele de crima sunt intretinute.
   Nu judec pe nimeni, doar ma intreb cum de nu intelege omul gravitatea acestui fapt de ucidere de animale? Ce inima are? Iubirea nu este echivaleta cu uciderea unei fiinte. Cum de nu pricepe???
   Iar noi trebuie sa intelegem ca animalele, copacii, plantele, etc. sunt fiinte ca si noi. Nu avem nici un drept sa le persecutam, sa le privam de libertate, sa le batjocorim si nici sa le luam viata. Daca pe mine ma doare cand cineva ma raneste, asa il doare si pe un animal ... nu este posibil sa fim atat de insensibili si sa nu realizam grozavia asta.
   Adica la om nu-i place sa-l ucida cineva, nici macar sa-l raneasca, dar el sa ucida alte fiinte, sa le provoace durere si sa le ia viata. Cum vine nebunia asta? Chiar nu realizam ca este ceva demoniac ceea ce facem animalelor si nu numai?

   Ștergere
  6. Nu uitati ca fiecare suntem pe trepte de evolutie diferite, unii constientizeaza, nu se expun public dar isi traiesc viata dupa principiile divine, iar altii se incred doar in instinctele lor, declara public si se afiseaza cat de destepti sunt, iar viata lor este foarte departe de ceea ce isi doreste Dumnezeu de la oameni. Nu toti venim deodata la intrupare pe Pamant si nici nu plecam deodata.

   Ștergere
  7. Nu mai ucideti viata caci este un act demonic. Ridicati-va la alt nivel, fiti divini.
   Faceti binele si veti primi bine.

   Ecclesiastul 11

   1. Aruncă pâinea ta pe apă, căci o vei afla după multe zile.

   Ștergere
  8. ~ This Love is God ~

   https://www.youtube.com/watch?v=owB3_ASwDNc

   Holiness is falling in love with your own Self This is true devotion
   This is Love

   God is this Love

   When this love has no intent
   And goes nowhere but to Itself
   It will reveal Itself to you
   In whatever form you desire
   Manifest, or unmanifest

   God is this Love

   This Love is God / Grace

   When you are called by this Love
   Rest inside your Heart
   For this Love is pure and true
   It is you
   Just be

   God is this Love
   This Love is God
   This Love is You
   This Love is True
   This Love is Grace
   This Love is God

   Ștergere
  9. Domnule dragă,văd că ai găsit timpul de explicații,dar n-ai găsit timpul de împăcare cu sine.Păcat,de așa suflete...Se pierd în tâlcuiri filosofice,dar nu judec pe nimeni,căci mintea e cea care păcătuiește și nu sufletul.N-ai înțeles mare lucru,căci orbit de inteligența ta superficială n-aveam pretenția de a înțelege mare lucru.Dacă atât ai înțeles ,tu,din martiriul acelor copii,căci erau copii domnule,toți tineri studenți,înseamnă că trăiesști degeaba.Lasaă propovăduirea religiei creștine,pe mâna care are puterea de a binecuvânta și de a ierta păcatele noastre.
   PS.:Ce rost are să știi care mi-e numele,căci mulți sunt care îl cunosc pe Hristos-ul Cel răstignit și înviat,și în loc să-i ridice numele în slavă ,Îi judecă faptele - vezi fariseii- și Îl batjocoresc.

   Ștergere
  10. 19:48 si 12:38, asa este.

   Ștergere
  11. Nu exista nicaieri in Biblie porunca: "Sa nu mananci carne".
   In manastiri nu se mananca deloc carne, ortodocsii nu consuma nici un fel de produs animal aprox. jumatate din an.
   Protoparintii Adam si Eva erau frugivori/frutarieni.
   Cain era agricultor, Abel era pastor, trageti concluzia ...
   Majoritatea proorocilor din VT erau ciobani, chiar si Avraam, Isaac si Iacov(Israel).
   Preotii din VT erau obligati sa consume jertfele din Templu din porunca Divina.
   Apostolii erau pescari.
   Iisus insusi a fript peste pe jar pentru cei 12 Ucenici.
   Sa nu demonizam consumul de carne, ca Dumnezeu toate le sfinteste prin rugaciune.
   Exista in VT afirmatia ca cel ce ucide un animal e ca cel ce ucide un om, aceasta s-a spus in contextul in care pacatele poporului ajunsesera atat de mari ca Dumnezeu se scarbise de jertfe si sarbatori(Sabate, Luni noi, etc.).
   Noi sa ne taiem imprejur inima(nu trupul), sa ne smerim, sa ne plangem pacatele cum spune Biblia chiar si in VT. Avem exemplul concret al lui Petru din NT si al imparatilor din VT, chiar si al Proorocilor.
   Va veni si vremea foametei cand vom manca frunze si vom binecuvanta pamantul ca hrana, dar nu am ajuns acolo.

   Ștergere
 2. http://evz.ro/trump-soros-romania.html

  RăspundețiȘtergere
 3. si mai ales SA FACEM CRUCEA PE UMERI DREPT NU SA NE FERIM CA DE MUSTE - SUFERINTA RASTIGNIRII -CRUCEA FIIND POMUL VIETI DUHOVNICUL MEU SPUNEA ASA--ALTFEL IL OFENSEZI PE DUMNEZEU SI NU TE NUMESTI CRESTIN

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da,crucea se face corect Apasand cu 3 degete pe frunte ,pe piept pe umarul drept si apoi stang!Amin!(Nu i aer ...!)

   Ștergere
  2. Sfintii inchisorilor isi faceau cruce/semnul crucii cu limba, ca sa nu fie prinsi/vazuti de gardienii comunisti ca se roaga si Dumnezeu le-a primit rugaciunile lor. Depinde de situatie, important este sa te rogi lui Dumnezeu cu inima nu doar cu buzele si cu mainile. Pana la Iisus Hristos nu exista semnul crucii la rugaciune si totusi au fost oameni cu viata sfintita/sfinti, printre care si Ioan Botezatorul, Ilie, etc.

   Ștergere
  3. Da, 06:27, ai pus punctul pe "i" !

   Ștergere
 4. Vor fii eliberati poate o gramada de infractori si tilhari iar, saracii,ca o duc greu si fara conditii in inchisori!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da saracii!Au mai multa mincare ca n spitale.aqCe i aia Drepturi in puscarie?Fi om normal si nu ajungi acolo.Acolo e loc de pedeapsa!

   Ștergere
 5. Poate sa fie doamna Maria oameni arestati pe nedrept?
  Si deacea ati vazut asa sf. Cruce?

  RăspundețiȘtergere
 6. ... Din cate am citit,satanistii folosesc crucea intoarsa. Brrrrr !.....ma cutremur numai cand ma gandesc !
  Am vazut ca si Chelsea Clinton, fiica lui Bill Clinton si Hillary Clinton, a fost surprinsa intr-o fotografie purtand la gât,ca pandantiv, o cruce intoarsa.

  RăspundețiȘtergere
 7. Sa fie crucea unui condamnat la moarte? Prin cele doua americi se mai obijnueste in puscarii.Ar putea fii cel care a omorit in SUA cei 17 copii.

  RăspundețiȘtergere
 8. Ştim cu toţii,d-na Maria, ce semnificație are crucea cu vărful în jos.Este simbolul antichristului.Faptul că apare într-o închisoare,nimic mai adevărat,acolo se petrec lucruri care sfidează raționamentul uman.Pentru că acele persoane, care sunt acolo,ispășesc pedepse,pentru fapte antisociale.Acolo nu este centru de penitență, ci a doua lor casă.În anii '50 erau considerați infractori oameni de cultură,studenți,etc.Ei au făcut
  ,din închisori ,locuri memoriale ale durerii și loc de pelrinaj.Astăzi,în închisori,tot ce e uman,se dezumanizează,iar tot ce e creștin,se desființează.

  RăspundețiȘtergere
 9. De obicei cei din inchisori incalca grav legile Divinitatii,infaptuind faradelegi impotriva semenilor;cumva ei inverseaza Crucea Sfanta cu susul in jos!

  RăspundețiȘtergere
 10. Probabil vreun razboi intre grupările aflate după gratii.

  RăspundețiȘtergere
 11. Iata un mesaj f scurt insa care ne transmite f multe. Cand spunem inchisoare, gandul ne duce la oameni ce savarsesc fapte negative. Diavolul cand ia in stapanire un spatiu, de va gasi o cruce, ptr a sfida, o va intoarce. Asa isi arata el puterea si isi anunta prezenta. Faptul ca acea cruce intoarsa este in mijlocul inchisorii vrea sa ne atraga atentia ca diavolul este printre noi ori de cate ori gandim , vorbim sau facem fapte negative.
  E mult de povestit cum se manifesta si cum il atragem in vietile noastre. Pe scurt, el exista chiar daca unii nu cred. Este energie negativa ce poate lua orice forma doreste in asa fel incat sa fie cat mai inspaimantator. Este alaturi de noi ori de cate ori gandim , vorbim sau facem ceva negativ. Asa il atragem si îi dam voie sa intre in vietile noastre. Noi suntem cei ce-i dam putere.
  Chiar daca nu va vine sa credeti, treaba lui este de a ne apropia de Dumnezeu. Cu cat se manifesta mai tare cu atat noi ne inspaimantam mai mult si cautam prin toate mijloacele compania lui Dumnezeu.
  Daca noi am constientiza cat de mult rau ne pot face gandurile, vorbele si sentimentele negative, am cauta prin toate mijloacele sa iesim din aceste stari cat mai repede cu putinta.
  Prin simpla pronuntare a numelui sau il atragem in vietile noastre. Carmen M

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Doamna Carmen, toata creatia, (vazuta si nevazuta), apartine lui Dumnezeu/Divinitatii. Fortele/energiile malefice sunt tot creatia Divinatatii?. Ele se manifesta voluntar prin interventie/influenta directa in viata noastra sau se manifesta doar cand sunt atrase de catre noi prin ganduri, vorbe si fapte imorale?. Cum ne putem proteja de influenta negativa a fortelor malefice si de ce ingaduie Dumnezeu/Divinitatea sa fim uneori coplesiti de raul malefic?. Ne-ati putea face un scurt ghid de protectie impotriva fortelor malefice si impotriva influentei acestora?. Daca Dumnezeu este atotcreatorul, de ce permite diavolului/fortelor malefice sa ia in stapanire creatia Divinatatii?. Cine sunt cei care in lumea nevazuta constituie fortele malefice (diavolii)?. Sunt atatea intrebari care daca nu au un raspuns logic si credibil argumentat, duc la neincrederea ca aceste forte exista, stapanesc si ca lupta impotriva Divinitatii.

   Ștergere
  2. 23.13 Frumos spus! Nici eu nu cred ca diavolul exista. Si Carmen s-a exptimat frumos.

   Ștergere
  3. Unii sustin ca diavolii sunt spiritele celor de pe pamant care si-au trait viata in contradictie cu legile divine. Acestia vazandu-se in sfera fluidica cea mai neplacuta (cea mai de jos) a planetei noastre (zona rosie), incearca sa influenteze si pe altii (din invidie si ciuda), ca sa fie ca si ei si sa nu se poata ridica prin fapte bune/credinta in sferele fluidice superioare ale planetei Pamant. Doamna Carmen si d-na Maria, va rog sa ne explicati pe inteles adevarul despre lumea intunecata, ce inseamna ea si cum o putem evita.

   Ștergere
  4. Carmen, spuneai intr-un alt mesaj ca avem inger pazitor. Cum de lasa pazitorul nostru ca aceste energii negative sa fie alaturi de noi ori de cate ori gandim , vorbim sau facem ceva negativ. Ingerul pazitor nu este mai puternic prin insasi definitia sa (de inger) decat aceste forte negative (diavoli)?. Nu le poate indeparta de la noi si nu ne poate proteja de ele, sau intervine liberul arbitru al fiecaruia si vom da seama pentru ceea ce alegem fiecare sa facem. Poti te rog sa descrii mai detaliat despre aceste fenomene si lucruri nevazute.

   Ștergere
  5. Cum ar putea Dumnezeu, perfect fiind, sa creeze ceva imperfect?

   Raul face parte din experienta sufletului.

   Daca n-ar exista raul ai putea experimenta iertarea, de exemplu?

   Ștergere
  6. Dragii mei! Vad ca aveti multe intrebari, ceea ce este firesc. La fel sunt si eu. Cred ca cel mai bun exemplu este cel personal. O sa va povestesc cat pot de scurt, experiente din viata mea care m-au ajutat sa ajung astazi la acest nivel de cunoastere. Sper sa aveti rabdare sa cititi..
   Ptr a trece in aceasta viata la un alt nivel de dezv spirituala, trebuia sa invat o lectie f importanta si anume ca:"Binele si raul fac parte din viata noastra, ei sunt necesari deoarece sunt factori de evolutie, iar raul va intra in viata noastra doar daca noi îi vom da voie."
   Daca reuseam sa invat aceasta lectie, urma sa-mi descoper menirea ptr care am venit aici pe Pamant, aceea de a lua legatura cu spiritele din plan astral si a trimite mesajele lor, precum si de a deveni indrumator spiritual ptr oamenii in plina dezvoltare spirituala.
   Credeti ca mi s-a revelat asa peste noapte, uite asta este lectia, asta menirea,ptr asta ai venit, noi suntem cei ce te ajutam , hai sa-i dam drumul? Ar fi fost mult prea simplu si nu functioneaza asa.
   Toti traim pe Pamant in densitatea corpului nostru fizic, iar spiritul cand intra in corp in preajma nasterii noastre, cam uita tot ptr ce avenit si o ia de la zero, urmand ca pe parcursul vietii sa-si aminteasca ptr ce a venit. Are grija ingerul nostru pazitor sa ne aduca aminte si sa ne indrume, asta daca-i dam noi voie, adica daca stim de existenta lui si daca-i ascultam sfaturile.
   Incercari au fost inca de pe la 10-11 ani cand simteam o energie f puternica ce incerca sa intre in contact cu mine, insa eram atat de speriata incat ma rugam la bunul Dumnezeu sa o faca sa inceteze si spuneam toate rugaciunile pe care le stiam. A incetat pana la 17 ani cand imi facusem obiceiul de a ma ruga in fiecare seara cam 20 de minute, pana intr-o seara cand, pe tot parcursul rugaciunii, in mintea mea un gand imi spunea:" In seara asta intra diavolul pe geam." Pot spune ca in acea seara a fost primul meu contact constient cu ingerul meu pazitor, dar si cu energia negativa. Dimineata, in jurul orei 3, m-a trezit o voce f puternica ce era in spatele meu si a spus:" Domne ajuta-ma ca sunt cu puiul meu!" Era un strigat disperat. Era o voce care nu suna nici a unui barbat, dar nici a unei femei. Asta m-a facut sa intorc capul sa vad ce se intampla. Imediat ce am facut asta am vazut deasupra mea o forma neagra de energie ce-si schimba forma si incerca sa ma acopere. A fost cea mai inspaimantatoare experienta din viata mea. Pur si simplu am paralizat de frica. Am incercat sa ma misc si nu am putut. Am incercat sa ma rog. Instantaneu mi-a venit in minte rugaciunea" Tatal nostru" pe care, cu mare greutate, am reusit mental sa o duc pana la capat,iar la final sa fac 3 cruci cu limba. Cand am terminat am simtit ca m-am eliberat. Acea energie plecase. M-am dat jos din pat si m-am dus la mama mea ce dormea in camera alaturata. Am incercat sa-i spun ce se intamplase, insa nu puteam decat sa ma legan la marginea patului si sa-i spun: "mi s-a intamplat, a veni , am vazut." Ea fiind somnoroasa nici nu m-a bagat in seama in schimb mi-a dat voie sa stau langa ea. Nu am mai putut dormi pana dimineata.CarmenM

   Ștergere
  7. 2
   Nu s-a mai intamplat nimic multi ani, dar in toti acesti ani am simtit o dorinta puternica de a urmari emisiuni ce tine de paranormal(fantome, cazuri de posedari, bantuiri, copii paranormali, reincarnare, extraterestri) . De prin 2012 am inceput sa citesc carti despre legea atractiei. Ajunsesem sa-mi aleg cartile, ziceam eu, cu ajutorul intuitiei. De fiecare data era ceea ce simteam ca-mi trebuie si ma ajuta.
   In 2014 cand am renunrat la propria afacere ptr ca nu mai mergea,am simtit ca intru in cea mai neagra perioada din viata mea. Va dati seama, dupa 17 ani de munca aproape zilnica sa ramai fara venituri, fara loc de munca , sa te sprijini doar pe banii sotului. Psihic eram terminata. Am avut mare ajutor din partea ingerului meu pazitor( oricum nu constientizam prezenta lui, credeam ca este doar intuitia mea) , care a facut un efort fenomenal de ama indruma ce sa citesc ptr a ma motiva de a o lua de la zero. A avut mult de furca cu mine, dar intr-un final a reusit..   Asa am inceput sa pun in practica legea atractiei, iar prin tehnica tatonarii sa-mi ridic starea de vibratie. Asa am gasit acele stari de fericire si iubire prin care, adata gasite, mi-am dat seama de fapt ca-l gasisem pe Dumnezeu. Era prea frumos sa fie altfel.
   La ceva timp dupa asta am inceput sa-mi pun intrebari. Nu intelegeam de ce primisem atat de multe informatii care pur si simplu nu se legau intre ele. Erau atat de diferite incat nu mai intelegeam nimic din ce se intampla in Univers. Asta ,pana intr-o zi, cand fiind intr-o stare de vibratie f inalta , am zis rugaciunea " Tatal nostru" ( a fost cea mai puternica rugaciune spusa de mine vreodata, am simtit-o in fiecare celula a mea) si-am zis:" Doamne, mi-ai dat atat de multe informatii, am ascultat atat de multe pareri impartite incat nu mai stiu ce sa mai cred. Mai bine ma lasai in prostia mea decat sa-mi dai atat de multe informatii si sa nu stiu sa fac legatura intre ele. Te rog ajuta-ma sa inteleg scopul ptr care le-am primit."
   Am simtit instantaneu o stare de liniste amestecata cu fericire iubire si au inceput sa vina raspunsuri la fiecare intrebare de-a nea. Ce dialog am avut atunci nu mai stiu, atata stiu ca atunci am aflat ca totul se intampla cu voia lui D-zeu, ca El este peste tot ca tot ceea ce se spune ca este in Univers exista si ca este o legatura f stransa intre ele chiar daca noi nu ne dam seama . Ca niciodata nu suntem singuri, ci intotdeauna suntem iubiti, protejati si indrumati chiar daca noi nu constientizam . A fost o mare revelatie. Carmen M

   Ștergere
  8. 3
   La 42 de ani, chiar de ziua mea, am avut un vis in urma caruia am simtit ca viata mea spirituala se va schimba semnificativ, ca legatura mea cu cei din plan Divin va fi una speciala . Au urmat si alte vise tot atat de puternice care sa-mi intareasca convingerile.
   Dar ptr a ajunge acolo trebuia sa trec de un mare hop, acela de a-mi invata lectia. Intre timp am aflat ca fata vecinei, de 11 ani, are niste capacitati extrasenzoriale fantastice. Prima oara ne-am dat seama ca poate comunica cu spiritele, apoi cu ingerii. Astfel, anul trecut am primit pe 3 martie primul mesaj de la ingerasul meu prin intermediul ei. Am simtit o bucurie fantastica.
   Cu putin timp inainte am descoperit si blogul Mariei. Avea niste mesaje despre razboi. Asta a fost inceputul declinului. Am intrat iarasi intr-o stare de vibratie joasa. Au inceput sa mi se intample tot felul de evenimente negative.
   Aproape in fiecare zi ma intalneam cu fata si-i puneam intrebari in ceea ce priveste Universul, cat si din ceea ce va urma. De multe ori erau niste intrebari atat de grele si intortocheate incat nici eu nu le mai intelegeam sensul. Intotdeauna le scriam inainte de a ne intalni. Vedeam ca nu era niciodata atenta atunci cand le puneam, dar in schimb primeam raspunsuri ca de la o persoana adulta . Atunci mi-am dat seama ca informatiile nu sunt de la ea ci dintr-o sursa exterioara. Am pus sute de intrebari pana intr-o zi cand, stand de vb, imi spune:" Dar tu nici acum nu ti-ai dat seama care este menirea ta? " Intrebarea era pusa de ingerasul meu prin ea. Zic " Nu. Cred ca sunt mai grea de cap. Stii ca la mine nu merge cu ghicitori. Daca ai ceva de spus spune in fata." De fapt ideea era sa-mi aduc aminte. Dar cine? Si asa am aflat care este menirea mea, am spus-o la inceput , n-are rost sa mai repet. In primul rand trebuia sa fiu indrumatoarea fetei. M-am bucurat ptr ca oricum stiam f multe lucruri, insa mi-am dat seama ca ea stia si fara sa-i spun eu. In ceea ce priveste cealalta sarcina din ceea ce trebuia sa fac aveam mari dubii ca voi reusi vreodata.

   Si atunci au inceput atacurile energiei negative. De ce spun energie? Ptr ca niciodata nu am vazut vreo entitate la modul fizic ci îi simteam prezenta f ostila . Se pare ca trebuia sa trecem impreuna prin asta ptr ca ne ataca pe amandoua. La inceput noaptea, apoi chiar si ziua, fiind vecine mergea de la o casa la alta si ne ameninta. Vazand ca nu poate face nimic cand sunt traza a inceput sa atace in somn. In timp ce dormim spiritul nostru se desparte de trup atunci cand visam si calatoreste in astral. Atunci avea toate sansele sa ma atace. Totul a inceput cand am trecut la acea stare de vibratie joasa.
   Atunci am inceput sa comunicam cu Tatal Ceresc, cu Iisus, Fecioara Maria, Parintele Arsenie, arhanghelii Mihail si Uriel si multi altii. Atunci am inceput sa primesc mesaje si eu, nu doar fata. Atunci ne-a trimis Tatal Ceresc ingeri arhangheli, atat mie cat si fetei, cate 3 la fiecare geam si fiecare usa. Erau o armata care sunt si astazi. Eu nu i-am vazut niciodata, doar ıi simt in prejma si comunicam, insa fata îi si vede.CarmenM

   Ștergere
  9. 4
   Legat de energia negativa trebuie sa spun ca isi facea aparitia cand eram intr-o stare de vibratie joasa. Am cerut bunului D-zeu sa ma indrume cum sa ne aparam si mi-a dat o serie de rugaciuni de purificare a casei catre Arhanghelul Mihail, o rugaciune dictata chiar de EL catre Iisus Hristos, precum si rugaciunea Tatal nostru si rugaciunea catre ingerul pazitor. Sunt rugaciunile pe care le spunem de 3 ori pe zi.
   Ne-a atacat pe amandoua pana ne-am dat seama care este rostul raului pe Pamant. Atunci cand ne-am dat seama , au incetat atacurile si am putut merge mai departe.
   Am spus din mesajul de seara trecuta ca raul poate lua orice forma . Fata a vazut raul ca in picturile bisericesti. Eu simteam intotdeauna o energie ce ma strangea f tare insotita de o teama f puternica. Doar in timpul somnului energia se materializa in barbati de aprox. 25-40 ani, care aratau f bine, dar care , a data ce erai in preajma lor, simteai cine sunt cu adevarat. Nu-si ascundeau identitatea niciodata.
   Abia dupa ce am trecut prin toate acestea mi-am dat seama ca , de fapt, noi de propriile ganduri trebuie sa ne ferim. Ele sunt raspunzatoare de toate acestea. Dar daca asta este lectia pe care o avem de invatat in aceasta viata, trebuie sa trecem prin ea. Intotdeauna am fost aparate de catre cei din plan Divin. Niciodata nu am fost singure.
   Exista si spirite ce pot ataca. Sunt spiritele celor care de teama judecatii Divine, refuza sa plece de pe Pamant. Raman , fie in casele in care au trait si ataca pe toti cei ce le incalca teritoriul, fie in dimensiunile intermediare. Ei sunt lasati, dar din cand in cand D-zeu trimite spirite sa-i treaca in lumina. Pot trece si sute de ani pana sa accepte.Carmen M

   Ștergere
  10. 5
   Am facut calatorii in dimensiuni atat superioare cat si inferioare, atat cat mi-a permis energia mea si a indrumatorilor spirituali( sunt spirite care au avut la un momentdat o viata terestra,iar acum sunt invatatori ptr altii) . Am fost in dimensiuni asemanatoare Pamantului.
   Suntem fiinte multidimensionale, adica spiritul nostru se poate imparti in mai multe parti si poate trai in dimensiuni diferite in acelasi timp. Am avut mai multe intalniri cu o parte a spiritului meu ce traia intr-o dimensiune apropiata Pamantului ca aspect. A avut o viata f tumultoasa , a fost casatorita( era femeie) cu o alta parte a spiritului unui prieten de-al nostru de familie. Iata ca se confirma teoria ca suntem grupuri de suflete de traim impreuna si ne ajutam in invatarea lectiilor ptr a evolua. Acum cateva luni am trait moartea celeilalte parti de suflet. Am avut intotdeauna teama de moarte. Acum nu mai am. Cad esti in fata mortii ai un sentiment de liniste si acceptare. Devii constient ca acea parte din viata si urmeaza un nou inceput.
   Mi-am gasit si o alta parte a sufletului meu in persoana unui domn de aprox. 50 de ani ce traieste la cativa km de mine. Am simtit o legatura f speciala cum nu mai simtisem niciodata pana acum fata de o alta persoana. Cand am intrebat pe cei din plan Divin daca este o alta parte a sufletului meu, au confirmat. Ne cunoastem din prisma meseriei sale, nu i-am spus niciodata nimic si nici nu cred ca o voi face vreodata. Am constatat ca avem unele aspecte in comun legate de felul nostru de a fi.
   Sper ca v-am raspuns la cateva intrebari si-mi cer scuze ca am scris atat de mult. Carmen M

   Ștergere
  11. Carmen, ti s-a spus vreodata ca Dumnezeul religiei crestine nu este cel adevarat?

   Ștergere
  12. Uf, ce "paine" ne-ati daruit!. Multumim Doamna Carmen, nu va puteti da seama ce mult inseamna sa ti se confirme din mai multe surse si pe mai multe cai lucruri existentiale importante pe care este important sa le cunosti. Mai spuneam intro alta postare ca trebuie sa va apucati de scris. Sunteti o sursa de informatii care pot ajuta multi oameni in evolutia lor. Merita sa scrieti, chiar daca si numai pentru evolutia intelectuala a oamenilor, dar implicit asta duce si la cea morala dupa ce omul afla si cunoaste adevarul. Am aflat de la dumneavoastra lucruri "in premiera", desi am citit mult in acest domeniu. Va vad ca un Scarlat Demetrescu actual care ar putea ridica nivelul de cunoastere peste cel dat de el in cartea Din tainele vietii si ale universului. Reflectati la acest indemn de a scrie.

   Ștergere
  13. Uite-asa potriveste Dumnezeu lucrurile si astfel se intampla ca cei care cauta cu insufletire aceste informatii sa ajunga si la ei. Daca nu era blogul doamnei Maria si activitatea (tenace) a dumneaei, nu se aflau astfel de lucruri. Am aflat pentru prima data ca spiritul nostru (entitatea noastra) se poate imparti in mai multe parti si poate trai in dimensiuni diferite in acelasi timp. Acest domeniu este o stiinta in curs de dezvoltare, iar oameni ca dumneata doamna Carmen sunteti cercetatori care fiind ajutata de un medium de exceptie (fetita vecinei), veti contribui la aparitia unei noi etape de cunoastere si evolutie pe planeta Pamant. Aceste cunostinte ar trebui predate in scoli si astfel oamenii si-ar folosi liberul arbitru in cunostinta de cauza. Dar, presupun ca prima care s-ar opune acestor cunostinte revelate ar fi biserica si pentru aceasta este nevoie (poate) de revenirea lui Iisus pe Pamant ca sa determine o noua etapa (superioara) de evolutie pe planeta noastra. Vreti nu vreti, oamenii ca Maria, dumneavoastra, Alina Albert, etc., sunteti deschizatori de drumuri care pregatiti calea ca si Ioan Botezatorul pentru "Cel ce va sa vina". Dumnezeu sa va binecuvinteze lucrarea si sa ajunga cunostintele si informatiile si la cei ce le cauta cu insufletire.

   Ștergere
  14. Dupa ce am citit postarea ta Carmen, mi-am amintit o rugaciune care intro vreme o spuneam des:
   "Doamne da tarie sufletului meu sa nu mai gresesc si astfel sa nu ma rusinez de faptele mele in fata gloriei Tale. Fa Doamne ca sufletul meu sa fie constient de legile Tale, ca astfel sa ma intorc cat mai curand in sanul tau de unde am plecat candva". Amin.

   Ștergere
  15. Am mai citit ceea ce scrie Carmen M. pe acest site si nu numai :
   http://tristar77.blogspot.ro/2018/02/fiecare-cu-realitatea-si-credinta-lui.html
   Tine si de niste sabloane care se repeta tuturor celor carora li s-au indus unele "informatii" subliminal.

   Sunt informatii si informatii, depinde de intentia celor care le "lanseaza in eter", cum zicea cineva ! Unora le sunt de folos, afla "noutati", altora nu le sunt de folos deoarece nu tot ceea ce straluceste este "aur".

   Atentie la neatentie !


   Ștergere
  16. Impredionant mesaj, uimitor si revelator. Doamna Carmen M cum as putea lua legatura cu dvs.? Imi puteti da adresa dvs. de mail? Cu multa stima, Gabrielle

   Ștergere
  17. Se pare ca fortele/energiile negative sunt puternice. Ne-ai putea da si noua acele rugaciuni de purificare a casei catre Arhanghelul Mihail si rugaciunea dictata de El catre Iisus Hristos?. Si parintele Arsenie Boca atragea atentia ca oamenii sa nu starneasca fortele raului daca nu sunt pregatiti sa lupte cu ele.

   Ștergere
  18. Carmen, ti s-a spus si nivelul de evolutie spirituala, frecventa de vibratie?

   Ștergere
  19. Eu stiam (am citit) ca Scanteia divina (spiritul) este o unitate indivizibila. Ea nu poate suferi subdiviziuni, fiind un tot perfect.
   Spiritul uman isi face scoala pe planeta noastra in trei nivele suprapuse, trei sfere concentrice, de la suprafata pamantului in sus. Deasupra celor trei sfere se afla al patrulea nivel (sfera) al ingerilor. Deci, planeta noastra are in jurul sau patru mari zone fluidice: trei umane si una angelica. Zona ingerilor (sfera a IV-a) este si ea impartita in trei subzone, dupa calitatea fluidelor lor si dupa rangul ingerilor care o populeaza. Venind de la exterior spre suprafata pamantului avem:
   1. zona sau sfera ingerilor divini
   2. zona ingerilor de evolutie solara
   3. zona ingerilor de evolutie umana
   Sub aceste trei sfere angelice se afla zona umana, formata si ea tot din trei sfere:
   1. zona intaia - cea mai indepartata de pamant, este sediul duhurilor albe;
   2. zona a doua - inferioara primei zone, este sfera duhurilor albastre;
   3. zona a treia sau sfera care inconjoara suprafata pamantului populata de duhurile rosii (inferioare) si este cea mai neplacuta sfera fuidica din jurul planetei noastre.
   Evolutia spiritului uman pe planeta pamant (un ciclu evolutiv) se face incepand cu zona/sfera inferioara (rosie) pana la zona spiritelor albe (inclusiv), dupa care spiritul uman isi va continua evolutia pe o alta planeta cu o evolutie (viata) superioara planetei pamant.

   Ștergere
  20. 15:47, "nivelul de evolutie spirituala, frecventa de vibratie" nu tin de ceea ce i se spune lui Carmen M, lui Maria Ghiorghoiu si ale altora asemenea, carora li se intampla fenomene de acest gen, adica de channeling, fiind de fapt "medium-uri" !

   Ștergere
  21. 22:14, ce vorbesti?
   Ce i se spune lui Carmen nu e acelasi lucru cu ce i se spune Mariei.
   In primul rand. In al doilea, nu oricine poate fi medium.
   In al treilea rand, nivelul de evolutie chiar tine de ceea ce i s-a spus.

   Ștergere
  22. Draga an. 21 feb 22.40, nu mi s-a spus niciodata ca Dumnezeul religiei crestine nu este cel adevarat.

   Dragii mei! Multumesc ptr mesajele de incurajare pe care mi le-ati transmis. Stiu cat este de important ca lumea sa fie informata corect. Exista atat de multe informatii incat ajungem la un momentdat sa nu mai stim ce sa mai credem, de aceea , atunci cand transmit ceva, ma asigur ca este si adevarat. Este o mare responsabilitate ce poate fi coplesitoare. Chiar daca mesajele mele vor fi citite, intelese si acceptate doar de cativa oameni, simt ca este de datoria mea sa fie dintr-o sursa sigura.
   Atunci cand am inceput comunicarea cu cei din plan Divin, mi s-a spus de mai multe ori sa am grija sa fiu intr-o stare de vibratie inalta atunci cand vreau sa comunic cu ei. Intr-o stare de vibratie joasa am toate sansele sa comunic cu entitati nu tocmai prietenoase. De aceea am grija intotdeauna , in fieacare zi , de starea mea vibrationala. Imi este f usor acumsa intru si sa ma mentin pe o vibratie inalta, indiferent cu ce ma ocup. De fapt, cam toata ziua sunt conectata la ea.
   In ceea ce priveste scrisul, se pare ca va trebui sa o fac si pe asta. Mi s-a transmis asta atunci cand mi s-a comunicat care este menirea mea. Sigur ca am primit vestea cu reticenta deoarece sunt atatia oameni care
   fac asta si nu cred ca as mai aduce ceva ce nu s-a mai spus. Se pare insa ca va trebui sa scriu despre experientele personale, deoarece oamenii au nevoie de exemple.

   Draga an. 22feb.15.07 , nu mi s-a spus nivelul de evolutie spirituala. Am citit despre asta si , din cate am inteles, cum ca ar fi dupa unii 21 dupa altii 27 de niveluri de evolutie ,de fapt ar fi niste numere ptr a intelege mai bine cu mintea noastra umana unde ne-am afla noi fata de D-zeu. Daca cineva are alte informatii.... Eu atat stiu si sincera sa fiu nu-mi bat capul cu asta. Cert este ca , cu cat evoluam mai mult, avem parte de mai multe informatii in ceea ce priveste existenta noastra si structura Universului. Eu sunt abia la inceputul noului nivel de evolutie. Am constatat ca , cu fiecare zi care trece, aflu din ce in ce mai mult. Cine stie ce-mi rezerva ziua de maine? De aceea este important sa fiu pe o stare de vibratie inalta.
   Si inca ceva , asta ptr toti. D-zeu lucreaza prin oameni. Nimic din ce se intampla in Univers nu este la intamplare chiar daca noi nu vedem asta . Nu exista coincidente. Totul are un scop si un rost. Carmen M

   Ștergere
  23. Draga an 22 feb 12.06. Mi-ai cerut acele rugaciuni de purificare a casei. Desi sunt f obosita ,o sa ti le scriu sper sa te ajute daca vei avea nevoie.

   1
   Arhanghele Mihail, te rog sa intri in casa mea de sus in jos, inauntru si in afara,in fiecare loc si coltisor, in fiecare spatiu si fiecare incapere si indeparteaza toate entitatile negative atasate de Pamant. Toata negativitate, toata frica, tot raul si necazul, toata depresia, mania, tristetea, supararea , anxietatea,gelozia , invidia, lacomia, ignoranta, egoismul , rautatea si du-le sus in lumina Duhului Sfant. Iti multumesc iubite Arhamghele Mihail.

   2
   Doamne Dumnezeule, te rog trimite ingerii tai iubitori preaputernici in casa mea , de sus in jos , inauntru si afara, in fiecare loc si coltisor, in fiecare spatiu si incapere pe care tocmai Arhanghelul Mihail le-a curatat. Sa le umple cu prezenta lor iubitoare, caci ei emana lumina TA si radiaza iuhirea TA cantand si laudand gloria TA. Fie ca ingerii tai sa lucreze cu mine in toate lucrurile ptr binele meu cel mai inalt. Fie ca ei sa ma protejeze, sa ma iubeasca, sa ma ghideze si sa ma auda atunci cad lucreaza cu mine.
   Iti multumesc DOAMNE! AMIN!

   3
   Iubite Arhanghele Mihail, te rog sa-mi oferi ajutorul tau din nou acum. Te rog Mihail, vino cu legiunile tale de ingeri si spiritele milei ptr a inconjura casa mea de sus in jos , inauntru si afara si aseaza ingerii tai gardieni luptatori la fiecare fereastra, usa si intrare astfel incat nimic si nimeni sa nu poata intra, cu exceptia celor in LUMINA DUHULUI SFANT. ITI multumesc iubite Arhanghele Mihail! AMIN!


   4
   Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, apara-ma pe mine(numele tau) si pe familia mea de toate entitatile vazute si nevazute care ne vor raul, atat in plan fizic cat si atunci cand dormim. Iti multumim ptr ca esti cu noi ori de cate ori avem nevoie, atunci cand in vis sau in viata reala duhurile negative vor sa ne asupreasca. Te rugam in continuare sa ne fii alaturi si sa inlaturi toate duhurile negative. Iti multumim iubite Iisus Hristoase! Amin!

   Acestea sunt rugaciunile pe care eu le folosesc alaturi de rugaciunea Tatal nostru si cea catre ingeras. Binenteles ca fiecare poate alege orice rugaciune doreste, trebuie doar ca ea sa fie simtita atunci cand este spusa, nu spusa mecanic, doar din gura. Asta este valabil cu toate rugaciunile pe care noi le spunem. Carmen M

   Ștergere
  24. Doamna Carmen, va multumesc din tot sufletul pentru efortul de a raspunde si totodata pentru efortul de a scrie rugaciunile. Dumnezeu sa va rasplateasca straduinta, sa va vegheze si sa va binecuvinteze in tot ceea ce faceti.

   Ștergere
 12. inchisorile sunt pline de pacate grave-cum sa nu insemne crucea satanica!-sunt rare cazurile de condamnati pe nedrept

  RăspundețiȘtergere
 13. Crucea Petrină nu are o valoare simbolică consacrată universal, ci ea este mai mult o adaptare pe care Biserica Catolică a făcut-o crucifixului inversat pe care a fost răstignit Sf. Petru.
  Acest lucru a putut fi observat la vizita Papei Ioan Paul II în Israel, în luna martie 2000.
  Poze ale Papei şezând în faţa unei Cruci Petrine (adică inversate) se pot găsi pe internet împreună cu diverse încercări de a dovedi asocierea Bisericii Catolice şi mai bine zis a Papalităţii cu satanismul.

  Oare cât de justificată este Papalitatea la ora actuală să folosească drept unul din simbolurile sale principale Crucea Petrină inversată?
  Crucea inversată, ca orice simbol spiritual inversat, vehiculează influenţe satanice şi este folosită frecvent în satanism.
  Diferenţa dintre „crucea lui Petru” şi un crucifix inversat (considerat satanic de către catolici) este de multe ori obscură, conducând la confuzie în legătură cu utilizarea acestor simboluri.

  Romano-catolicii asociază crucea inversată cu crucificarea apostolului Petru pentru a motiva succesiunea apostolică care este folosită pentru a sprijini infailibilitatea liniei Papale a Bisericii Romano-Catolice.

  RăspundețiȘtergere
 14. După ce în anul 2000 Papa Ioan Paul al II-lea a apărut în timpul unui discurs în faţa a peste 80.000 de oameni având în spatele său o cruce inversată, la rândul său, actualul Papă Benedict al XVI-lea se afişează destul de des cu un crucifix îndoit.

  Se spune că diavolul nu are puterea să creeze, ci doar să batjocorească şi să deformeze. Din punctul de vedere al simbolismului, o figură inversată semnifică întotdeauna o putere pervertită. Sataniştii şi magicienii negrii folosesc în rău semnificaţia spirituală a crucii, prin inversarea acesteia. Ei cad din spiritualitate şi nemurire, rămânând „închişi” în materie şi moarte.

  Crucifixul „îndoit sau rupt” este un simbol sinistru folosit de către satanişti încă din secolul VI. Acesta constă dintr-un crucifix îndoit pe care se află corpul deformat, foarte slab, a lui Iisus atârnând patetic de cruce cu braţele şi picioarele dureros de subţiri şi emaciate de parcă ar fi fost victima foametei. Linia orizontală a acestui crucifix este îndoită în jos. Magicienii negrii şi vrăjitorii din Evul Mediu foloseau acest crucifix îndoit pentru a reprezenta termenul biblic „semnul fiarei”.

  În anul 2004, Papa Ioan Paul al II-lea a transmis în timpul unei slujbe mesajul necesităţii unei „noi ordini internaţionale”. Acelaşi Papă a reinstaurat Biroul Inchiziţiei care acum poartă numele Biroului pentru Apărarea Credinţei avându-l drept coordonator pe Cardinalul Ratzinger, actualul Papă Benedict al XVI-lea.
  Papa Benedict a afirmat în anul 2009 „nevoia puternică de înfiinţare a unui singur guvern mondial, cu o singură economie mondială”.

  RăspundețiȘtergere
 15. În cartea sa „Cheile Sângelui” (Keys of This Blood), preotul şi teologul romano-catolic Malachi Martin a afirmat că Papa Paul Ioan al II-lea este devotat planului instaurării unei Noi Ordini Mondiale de către cumplita sectă satanică a „iluminaţilor” francmasoni.
  Tot Malachi Martin, care a fost o perioadă apropiat al Vaticanului, afirmă că Papalitatea ascunde omenirii un secret terifiant şi cutremurător. Al treilea secret de la Fatima este o profeţie făcută de Fecioara Maria în 1917 asupra unei cumplite pedepse apocaliptice pe care omenirea o va suporta dacă nu se întoarce către DUMNEZEU cu tot sufletul. Părintele Malachi afirmă „când mă aflam în preajma Papei Ioan al XXIII- lea, această coală de hârtie era păstrată într-o cutie aşezată pe şemineul apartamentului privat în care locuia Papa la Roma.” Tot el afirmă că Papa Paul Ioan al II-lea nu a fost de acord cu divulgarea profeţiei Fecioarei Maria deoarece „mesajul secretului este apocaliptic.”

  RăspundețiȘtergere
 16. Profeţiile Sfântului Malachia şi ale Fecioarei Maria

  Odată cu semnalele nu tocmai creştine transmise de ultimii doi Papi, din ce în ce mai multă lume se întreabă dacă trăim cumva vremurile din urmă ale apocalipsei.
  În Evul Mediu a existat un Sfânt catolic pe numele Malachia care a avut viziuni extatice cu toţi papii (în număr de 111, conform spuselor Sfântului) care vor fi la conducerea Bisericii Catolice. El a făcut profeţii despre fiecare dintre aceştia, care s-au dovedit a fi uluitor de exacte până în prezent.

  Sfântul Malachia a afirmat despre utimul Papă, care se pare că după profeţiile sale (şi nu numai), este Benedict al XVI- lea, următoarele: „În timpul ultimei persecuţii la care va fi supusă Sfânta Biserică Romano-Catolică, ea va fi condusă de Petru Romanul.
  El va păstori turma credincioşilor în vâltoarea a numeroase frământări, care vor culmina cu distrugerea cetăţii celor şapte coline (Roma), iar apoi Judecătorul cel de temut va judeca poporul.”
  În conformitate cu profeţia Fecioarei Maria de la Garabandal, odată cu Papa Benedict al XVI-lea încep vremurile din urmă.
  În anul 1962, Fecioara Maria i-a spus stigmatizatei Teresa Musco că „oamenii şi clerul au mărit cloaca necurăţiei...
  Biserica se află la o răscruce: ori va merge spre pieirea sa, ori îşi va regăsi calea, pe care nu ar fi trebuit să o părăsească niciodată.”

  RăspundețiȘtergere
 17. E ceva legat de Pomohaci , el are un cantec cu versuri asemanatoare mesajului . Se apropie probabil decizia in ceea ce-l priveste .

  Jos sub crucea răsturnată dintr-un sat
  Am văzut un om odată
  Stând cu fața-n mâini lăsată
  Și cu fruntea-nsângerată
  Și plângea, plângea de parcă
  Toată lumea l-a lăsat.

  M-am oprit atunci din cale lângă El
  Lacrimile-i curgeau vale
  Printre degete în poale
  De-ți venea să-i plângi de jale
  Călător pornit pe cale
  Singurel.

  Fața-i era albă toată ca de crin
  Dar albeața ei curată
  Sângele-o brăzdase toată
  Și-a Lui frunte-nsângerată
  O cunună era roată
  Numai spini.

  Când i-am spus să nu mai plângă m-a privit duios
  A pus fruntea-n mâna stângă
  Și-a-nceput din nou să plângă
  Ca și cum ar vrea să frângă
  Lacrima ce-i curgea lângă
  Cruce jos.

  Iar în palme și-n picioare - răni de cui
  Și atunci plin de mirare
  Mi-am adus aminte care
  E străinul din cărare
  Când mă-ntorc minune mare...
  Nu-l văzui...

  Azi când trec prin multe sate și prin lunci
  Când văd crucile uitate
  Mie-mi pare că pe toate
  Stă un Iisus care plânge
  Plin de răni și plin de sânge
  Ca atunci.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Aceasta priceasna este frumoasa, dar invocandu-l aici pe Pomohaci caruia i se cunosc public faptele incompatibile cu preotia si cu conduita crestina, cred ca el intineaza cantecele religioase.

   Ștergere
 18. Agentia VIP
  http://antenastars.ro/agentia-vip/mariei-ghiorghiu-o-noua-premonitie-adeverita-avionul-din-visul-ei-a-fost-implicat-intrun-accident-grav-id63001.html

  RăspundețiȘtergere
 19. Doamna Maria, daca vreti sa vizioneaza un video
  Biserica Copta din Egipt 70.000 de persoane cinta DOMNULUI
  Doamna Maria, cunoasteti multe persoane, dn Mitoselu, si alte persoane din TV. Eu cred ca dvs, a-ti putea organiza concerte religiose cu ajutorul mai multor persoane, unde dvs sa presentati cite o conferita Ca' sa faceti cunoscut vocea DUHULUI SFINT, si la persoanele care nu au mijloace de comunicare pt a auzi cele spusele de dvs, si mai ales a lauda numele DOMNULUI asa cu se vede si in video, pt ca se potete face concerte per tema religiosa unde tara sa rasune de glasuri de rugaciune si multumire catre CER . Ika

  RăspundețiȘtergere
 20. Articol despre cum se interpreteaza Testul de Autoevaluare (TAV), test prin care o persoana poate afla daca este sau nu rapita de extraterestrii.
  Vedeti articolul aici: Numerele Extraterestrilor (RO) – Corrado Malanga
  ARTICOLUL POATE FI DOWNLOADAT AICI sau AICI.

  Mai jos puteti vedea si o noua Hipnoza (nr. 29 – cu parazitul Ringhio) tradusa de Alexandra Blanaru.

  https://www.scribd.com/document/231599942/Numerele-Extraterestrilor-RO-Corrado-Malanga


  https://lupuldacicblogg.wordpress.com/2018/01/15/corrado-malanga-noi-nu-avem-suflet-noi-suntem-suflet/

  RăspundețiȘtergere
 21. Corrado Malanga a studiat peste 2000 de cazuri de răpiri extraterestre, reușind să demonstreze în mod științific că extratereștrii sunt prezenți de foarte mult timp pe planeta noastră și că intențiile lor nu sunt tocmai prietenoase. Cu toate că eforturile lui s-au concentrat inițial în găsirea unei modalități de a combate extratereștrii, până la urmă a ajuns la concluzia că este mai important ca omul să se cunoască pe sine însuși, devenind astfel conștient de natura sa divină, extraterestrul fiind doar oglinda pe care omul și-o pune în fața sa pentru a se vedea pe sine. Astfel, cu ajutorul hipnozei regresive, Malanga reușește să obțină niște informații incredibile. Ajunge la concluzia că omul este format din trei părți fundamentale: Spirit, Suflet și Minte (Trinitatea despre care se vorbește în toate religiile și textele sacre antice), dintre care Sufletul ar fi acea parte din Conștiință care coboară în lumea fizică pentru a face experiență, adică pentru a se cunoaște pe sine.

  Mai aflăm că doar 20% dintre oameni au suflet, pentru că restul sufletelor s-au temut să coboare și să experimenteze această ”vale a plângerii”, preferând confortul planurilor energetice superioare, deși sunt legate energetic de corpurile în care ar trebui să locuiască. Universul se dovedește a fi doar o hologramă gigantică, așa cum afirmă și fizicianul David Bohm. Timpul, energia și spațiul nu există, Universul fiind nelocal și atemporal. Universul este construit în baza a 22 de arhetipuri, iar modul în care acesta este perceput diferă de la o persoană la alta, în funcție de nivelul de cunoaștere și alți factori determinați, cum ar fi contextul istoric, tradiția, principiile și condiționările sociale.

  RăspundețiȘtergere
 22. Pe lângă cariera didactică, a fost mereu interesat de studiul fenomenelor OZN, în acest domeniu conducând cercetări timp de aproximativ 40 de ani, în ultimii 20 de ani concentrându-se pe studiul fenomenelor de răpiri extraterestre. Cercetările în domeniul răpirilor extraterestre au început când Centrul Ufologic Național din Italia (CUN) i-a încredințat spre verificare cazul unui băiat care pretindea că a fost răpit de extratereștri. În urma cercetării acestui caz, Corrado Malanga a scris o carte, intitulată Gli ufo nella mente (OZN-urile din minte). După apariția cărții foarte multe persoane l-au contactat, cerându-i ajutorul cu privire la propriile experiențe de răpire extraterestră. Astfel, Corrado Malanga sa apucat să studieze această problemă, considerând că ea trebuie verificată cu seriozitate, pentru că zecile de mii de mărturii la nivel planetar nu puteau fi considerate doar o simplă fantezie colectivă. În primul rând a construit și implementat o tehnică de evaluare a subiecților care susțineau că ar fi trăit experiențe de răpire, pentru a-i exclude pe cei cu probleme psihice sau imaginație bogată. Astfel, folosindu-se de tehnicile programării neurolingvistice (PNL) și de grafologie, a elaborat un test de evaluare a subiecților (care se numește Test de Autoevaluare – TAV), prin care adevărații răpiți sunt diferențiați de cei falși. Malanga a studiat cu ajutorul hipnozei regresive și a tehnicilor PNL peste 2000 de cazuri de răpiri extraterestre. Inițial a pornit de la ideea că acești răpiți, abandonați de toată lumea, considerați nebuni sau schizofrenici (deși din punct de vedere psihologic nu prezentau deloc caracteristicile unor persoane cu astfel de afecțiuni) trebuie să fie cumva ajutați. Dar până la urma a ajuns să scoată la iveală, cu ajutorul hipnozei regresive, niște informații incredibile despre om și Univers, despre zeii și îngerii bisericii, ființe și entități care se dovedesc a fi exact extratereștrii din ziua de astăzi. Toate informațiile obținute sunt verificabile atât din punct de vedere științific, cât și din punct de vedere mitologic, nimeni neputând să nege veridicitatea acestora.
  Astfel, omul devine conștient de natura sa divină și de faptul că el a construit acest Univers la începutul timpurilor, cu intenția de a se experimenta și a se cunoaște pe sine. Se pare că doar 20% dintre ființele umane au Suflet, adică este vorba de acele Suflete care au avut curajul să coboare în acest plan fizic, pentru a trăi experiența lumii materiale. Și celelalte ființe umane au Suflet, doar că Sufletele lor s-au temut să coboare în corpuri pentru a trăi această experiență, preferând să rămână în planurile superioare, unde să încerce să găsească o soluție pentru a evita experiența din lumea fizică, care lor li se pare prea dureroasă. Cu toate acestea, Sufletele respective sunt legate energetic de corpurile în care ar trebui să locuiască, putând fi oricând convinse să coboare pentru a-și termina drumul evolutiv.

  RăspundețiȘtergere
 23. Mai aflăm că timpul, spațiul și energia nu există, că Universul nu este decât o hologramă gigantică, că există o realitate reală (nemodificabilă) și una virtuală (modificabilă), că nu există dualitate și că fiecare percepe lumea înconjurătoare în funcție de nivelul de cunoaștere și alți factori determinați. În încercarea de a găsi o rezolvare pentru problema răpirilor extraterestre, Malanga a gândit și a implementat numeroase tehnici și metodologii în această privință, reușind, după foarte mulți ani de studiu și experimente, să găsească o formulă pentru soluționarea acestei probleme. Rezolvarea constă în efectuarea unui test de vizualizare de către subiect, test care nu durează mai mult de 15 minute. Testul se numește Triade Color Test Dinamico Flash (TCTDF) și constă în unirea celor trei sfere ale Conștiinței într-una singură, care va purta numele de Conștiință Integrată. Din momentul în care acest test este efectuat, problema răpirilor dispare, Sufletul nemaiputând fi manipulat de forțele extraterestre. Testul nu soluționează și conflictele interioare, pe care persoana va trebui să și le rezolve singură. Conștiința Integrată devine un instrument incredibil de puternic în dobândirea unei cunoașteri profunde la nivel interior, fiind suficientă dorința de a cunoaște pentru a găsi răspunsuri la cele mai dificile întrebări. Odată găsită rezolvarea pentru problema răpirilor extraterestre, studiile și articolele lui Corrado Malanga se îndreaptă spre cercetarea modului în care funcționează omul în interiorul unui Univers holografic, creat de o Conștiință care redevine așa cum a fost la începuturi – o sferă transparentă, ce poate lua acum orice formă și culoare, în funcție de experiența pe care dorește sau nu să o trăiască.

  RăspundețiȘtergere
 24. In,, Alien Cicatrice,'' Corrado Malanga propune o interpretare a fenomenului răpirilor bazat pe o clasificare în cinci niveluri și anume:

  Nivelul1: intervenții chirurgicale pe persoana răpită .. ( care rămâne în urma implanturilor făcute cu mici cicatrici pe care nu-și amintește de unde le are și când le-a făcut).

  Nivelul 2: amintiri străine implantate în creier a persoanei răpite (back-up de memorie extraterestră).

  Nivelul 3: clonarea persoanei răpite (pentru copie de siguranță a back-up-ului de memorie extraterestră în caz că persoana rapită moare accidental .. și/sau folosirea clonei ei în scopuri militare).

  Nivelul 4: încercarea de a muta sufletul (matricea de puncte de lumină) a persoanei răpite și a o constrânge să intre într-un corp străin ..( în clona umană a răpitului pentru a o reanima și a transfera bac-up-ul de memorie și/sau într-o ființă extraterestră pentru a fi regenerată).

  Nivelul 5: diferite tipuri de un entitați extraterestre din alte dimenisuni unele necorporale chiar dacă aduc cu un corp umanoid formate din enrgie luminoasă – precum „Luxul” – sau altele corporale cum ar fi binecunoscutii extraterestri gri cu ochi mari insectoizi , sau blonzii înalți cu șase degete, cei reptilieni cu coadă și solzi moi, ce deși au poziții bipede dar sprijinindu-se în coadă aduc cu sopârlele, dragonii și au capul oarecum asemănător cu al șarpelui .. etc .. dar și militari umani de regulă vorbitori de limba franceză.

  Deci conform răpiților și a lui Corrado Malanga aceste ființe extraterestre fară suflet formate doar din corp, minte și spirit sunt cei care se folosesc de energia sufletului nostru nemuritor, energie pe care au vrut-o dintotdeauna de la noi pentru a fi și ei nemuritori .. dar noroc ca sufletul nostru nu este compatibil cu corpurile lor că ar fi fost prigoana cea de pe urmă în a ne fura sufletele și nu doar parțial cum o fac acum .. deci ei controlează și supraveghează toate aceste operații care momentan le asigură o viață lungă, prin regenerare sau uneori schimbandu-și și corpurile cu clone în care și-au făcut back-up-uri de memorie cu amintirile experiențelor și cunostințe lor.

  În cartea „Extratereștri sau Demoni ” Corrado Malanga introduce, o metodologie care vizează blocarea definitivă a răpirilor și care permite minții celui răpit să conceapă un fel de realitate virtuală unde cele trei entități separate care trăiesc în mod natural și pașnic în corpul lui (Mintea, Spiritul și Sufletul) să poată începe în cadrul unei mese rotunde, un dialog între ei și să elimine problema răpirii prin acte ce vor fi efectuate de sufletul celui rapit. Aceste acte vor varia de la distrugerea implanturilor și a amintirilor extraterestre introduse în creierul celui răpit la cresterea conștientizării problemei și a restabilirii unei relații armonice în triada Minte, Spirit și Suflet.

  RăspundețiȘtergere
 25. Fizica răpirilor – De ce ne răpesc Alienii ? – Corrado Malanga

  https://www.scribd.com/doc/139082023/Fizica-rapirilor-first-part  http://www.luminapentrutoti.ro/corrado-malanga-constientizare-fenomen-alien-abduction/

  RăspundețiȘtergere
 26. Gresit anonim 20.20
  Unde ai vazut tu in biserica catolica crucea rasturnata invers, crucea rasturnata o folosesc satanisti , iar Axel video cu Papà in Ierusalim era o cruce normale dar era fotografia dintr-o pozitie in care se parea ca e invers, iar Papà Carol Woitiua cind a venit la noi in Romania s-a pus in genunchi a sarutat pamintul si a multumit la Dumnezeu pentru ocazia de a vini in GRADINA MAICI DOMNULUI, iar cu privire la crucea SF Andrei , ia este in forma de X si nu invers, in ce priveste secretul de la MADONNA DE PORTUGALO, .Sora Lucia nu a vrut ca sa dezvaluie secretul pt ca asa in zis Fecioara Maria pina la o data anime,
  Tu in cita vreme critici ma bine ROAGATE ca si tu ai pacate, si nu esti tu JUDECATOR, DACA IN 1054, nu sa-r fi separat bisericile, tu de ce religie erai azi, separarea sa facut din causa lacomiei multora care fiecare a vrut sa conduca in modul sau. DUMNEZEU ESTE CTEEATORUL TUTUROR SI TATAL TUTUROR, NUMAI EL POATE JUDECATOR, dar URA ta Este credinta, unde este IUBIREA din tine adica DUMNEZEU IUBIRE DIN INIMA TA cred zero OOOOOOOOO, DUMNEZEU NU POATE COBORI IN MIJLOCUL CELOR CE URASC SI JUDECATOR.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ai dreptate anonim 22:14, dar si tu acuzi si arati cu degetul spre celalalt spunand ca credinta lui este ura si ca iubirea lui este zero. Si tu ai raspuns cu aceeasi moneda, facandu-te si tu judecatorul lui. Cred ca era suficient sa-i arati unde greseste, fara sa-l faci necredincios si sa-l acuzi de ura, fiindca nu-l cunosti. El a enuntat in postarea sa o parere personala care chiar daca este gresita poate fi corectata. Apoi, Dumnezeu (Iisus Hristos) a coborat in mijlocul celor ce l-au urat si batjocorit, le-a spus adevarul, le-a aratat faptele lor, greselile lor, dupa care ei L-au omorat prin rastignire pe cruce. El a inviat din moarte si a inceput si apoi s-a raspandit crestinismul pe pamant. La Dumnezeu toate sunt cu putinta.

   Ștergere
  2. 22.14 Alooo , mai usor cu criticatul , e un articol postat , nu te mai inflama atat . E vorba de un simbol al crucii studiat de cei in masura .

   Ștergere
 27. Sint multi fara credinta acolo,multi faraDumnezeu,si "binecuvintati" de cei ce spun ca negrul e alb!

  RăspundețiȘtergere
 28. De la Mantuitorul nostru Iisus Hristos incoace, crucea este simbol al credintei si al crestinismului. Ca simbol, crucea inversata ar putea reprezinta inversul credintei adica necredinta, iar necredinta tine spiritul omului zavorat in inchisoarea faptelor, gandurilor si vorbelor care impiedica evolutia si ridicarea spre Dumnezeu. Se pot face multe interpretari dar, asa cum spune Maria si Carmen, crucea inversata din acest mesaj este un avertisment sever adresat noua oamenilor privind necredinta si fortele raului.

  RăspundețiȘtergere
 29. Doi romani au furat o capra si o oaie de la Gradina Zoologica din Berlin si le-au mancat

  Doi romani au fost arestati dupa ce au mancat o capra si o oaie pe care le-au furat de la gradina zoologica din Berlin.

  Socati sunt germanii de ceea ce s-a intamplat la renumita gradina zoologica din Berlin - loc vizitat anual de milioane de turisti. Initial a disparut o oaie!
  Apoi, cand a disparut si o capra de Angora, doi romani au fost prinsi aproape in fapt.
  In tufisurile de langa gradina zoologica, abia terminasera de transat animalul, care era si gestant.

  Politistii au gasit asupra lor un rucsac in care erau picioarele animalului si o pereche de manusi murdare.

  Dupa ce i-au prins pe romani, politistii au gasit si... ce mai ramasese din capra de Angora.

  Cei doi compatrioti sunt banuiti ca, in urma cu trei saptamani, ar fi ucis in acelasi mod o oaie, botezata Rose de catre ingrijitori. Asta dupa ce ar fi furat-o aruncand-o peste un gard inalt de aproape 2 metri si jumatate. Cei doi romani au fost arestati sub acuzatiile de cruzime fata de animale, furt calificat si posesie de arme albe .

  RăspundețiȘtergere
 30. Bine punctat 22:14bravo ,vad că pe aici sunt aspru judecați cei catolici.Dumnezeu sa ne ierte pe toți.O zi frumoasă sa aveți.

  RăspundețiȘtergere
 31. O Idee as adauga la 22,14 pentru ca sa nu gresim,.Daca nu ar fi fost separatia bisericilor de la 1054,care s-a facut pentru interesele pamintesti ale conducatorilor preotilor si nu cele spirituale,Atunci toti am fii fost Ortodocxi pentru ca atunci Roma a facut separatia mai ales din orgoliu. In rest ,cum se spune;Toti o apa s-un pamint-craciun

  RăspundețiȘtergere
 32. ..si ca sa duc Ideea mai departe cu separatia bisericilor de la 1054,daca aceasta separatie nu s-ar fi facut din orgoliul conducatorilor preotilor, nu ar fii fost in Europa atitea razboaie intre crestini,iar in Europa acum nu ar fi fost atit de multi musulmani.Ca o paralela as spune ca la fel vor patii si romanii si in parte au si patit-o,daca nu se vor UNII cu totii,strainii vor profita si ii vor ivrajbii unii cu ceilalti,profitind la maxim de slabirea noastra,cum se intimpla acum-craciun

  RăspundețiȘtergere
 33. cei care spun ca nu trebuie sa ucizi viata si care sunt in general vegani-uita ca si plantele au viata-ATUNCI INTREB - CU CE SE HRANESTE OMUL-NUMAI CU DUH SFANT? PAI SI IISUS DOMNUL A MANCAT:PESTE, PAINE ETC

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 01:26, am explicat ca nici plantele nu le ucizi caci si ele sunt fiinte. Am spus ca trebuie sa mananci roada, nu planta, nu copacul, nu animalul.
   Ce inseamna roada copacilor si plantelor: fructe, legume, seminte.
   Iisus nu a mancat carne niciodata, nici macar peste pentru ca El a fost un esenian, Fiul Luminii. Sa intelegem si sa putem identifica contaminarile din Biblie (caci sunt destule).

   Ștergere
  2. Nu ucideti, caci cel care ia viata direct sau indirect va avea parte de experimentarea faptelor sale mai repede sau mai traziu. Intotdeauna este asa. Va cunoaste efectul faptelor sale pentru a intelege ca nu este bine.
   De ce sa adunam suferinta in viata noastra? De ce sa nu facem bine si sa primim bine? De ce sa nu fim iubire pentru tot si toate?
   Ridicati-va, fiti divini, caci alta cale nu este decat asta, cea pe care Iisus ne-a spus-o si aceea este IUBIREA.

   Ștergere
  3. Ce frumos raspuns, este o incantare sa vezi ca scriu aici si oameni care au ajuns in stadiul de a intelege rostul vietii omului pe pamant.

   Ștergere
  4. Toate bune, 10:02!

   Ștergere
 34. Da,minti care mai de care mai luminate, dar unul nu stie ce inseamna crucea.Culmea,stie toata lumea ce inseamna crucea intoarsa dar nimeni nu stie ce inseamna de fapt si de drept "sfanta" cruce! Ok! Eu nu va spun,va las pe voi sa descoperiti,si apoi sa va "cruciti"!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Inteleptule, de ce nu ne luminezi cu cunostintele pe care le stii doar tu.

   Ștergere
 35. Anonim 1:26; cateodata catadicsesc sa va mai lamuresc, ca si acum:
  nu te lua dupa povesti, simte un pic nemarginita bunatate blandete sau putere ale lui Isus...vei intelege atunci ca Isus nu manca sau bea.
  Pe oricine spune sau crede altceva, Dumnezeu sa-i ierte !

  RăspundețiȘtergere
 36. An 13;49,ceea ce tu nu stii este ca Isus era omul care experimenta Spiritul ca si tine.Ori daca era om inseamna ca trebuia sa manance ceva fizic(poate fara carne) ca sa-si sustina corpul fizic.Cand a ajund sa se indumnezeiasca adica sa devina Christos poate ca nu a mai avut nevoie de mancare fizica.DECI NU STII CEEA CE TU CREZI CA STII!

  RăspundețiȘtergere
 37. 13 ,37 Fina observatie,felicitari-craciun

  RăspundețiȘtergere
 38. De asta am scris la sfarsit, sa vă ierte Dumnezeu !
  De altfel va iert eu, dar Dumnezeu !
  p.s eu (de la 13:49 nu sant acelasi cu cel de la 13:38, sper ca v-ati dat seama )
  si sa vă mai spun ceva: sant consilier spiritual de rang inalt

  RăspundețiȘtergere
 39. ANONIM- CONSILIER DE RANG INALT-PE CINE CONSILIEZI SAU CINE TE CONSILIAZA PE TINE?-MANRIA N-ARE LEGATURA CU IISUS HRISTOS SI INVATATURILE LUI!

  RăspundețiȘtergere