miercuri, 27 decembrie 2017

ÎNGERUL DIN CER COBOARA ,CU LUMINA LUI HRISTOS !


                           Noapte de 10 -11 Decembrie 2017,ora 2,,37 !     

                                                         Dragii mei,

În aceasta noapte, in timp ce scriam aici pe Blog, aud glas tare rugator, glas ce implora pe Duhul Cel Prea Sfant asa:


                     " Îngerul  din Cer coboară !

                        Vino cu mine Lumină din CER,că eu am prăpădit-o !"


Image result for INGER DIVIN...

Prieteni dragi, sa imploram si noi pe DUHUL CEL PREA SFANT ca sa pogoare asupra noastra a tuturor,Lumina Sa Prea Sfanta ,si sa ne curate sufletul de păcate, sa ne îmbuneze inima noastra împietrită de atâta egoism,de atâta mandrie si rautate.

                   Image result for duhul sfant imagini.

Sa ne rugam cu toata fiinta noastra până când,vom simti in trupul nostru LUMINA  DIVINA care, atunci cand va intra in sufletul nostru,vom simti că ne cutremuram din toate madularele ,ca la un soc electric.
Aceasta inseamna Rugaciunea curata,Rugaciunea profundă venita din inima noastra,Rugaciune care ,va deschide cămara sufletului nostru si nu va mai pleca de aici; ci se va salaslui din nou in sufletul fiecaruia dintre noi.

                               Image result for INGER DIVIN.

Sa cautam fratilor Lumina Lui Hristos,acum cand, inca mai este Lumina si vedem a o cauta; căci va veni si ziua cand intunericul se va asterne peste tot Pămantul, si nimenea nu o va mai putea vedea,decat Sfintii si oamenii alesi ai Lui Dumnezeu.
Iata ce ne spune HRISTOS DOMNUL si DUMNEZEUL nostru al tuturor:
    

Efeseni 5 Romanian: Cornilescu - Bible Hub

biblehub.com/rom/ephesians/5.htm
Translate this page
8 Odinioară eraţi întunerec; dar acum sînteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii. 9 Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr. 10 Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului, 11 şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunerecului, ba încă mai de grabă osîndiţi-le.

<< Efeseni 5 >>
Ephesians 5 Romanian: Cornilescu
 

1 Urmaţi dar pilda lui Dumnezeu ca nişte copii prea iubiţi. 2 Trăiţi în dragoste, dupăcum şi Hristos ne -a iubit, şi S'a dat pe Sine pentru noi ,,ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros``, lui Dumnezeu.3 Curvia, sau orice altfel de necurăţie, sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi. 4 Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, cari nu sînt cuviincioase; ci mai de grabă cuvinte de mulţămire. 5 Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n'are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu.
6 Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşerte; căci din pricina acestor lucruri vine mînia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. 7 Să nu vă întovărăşiţi dar deloc cu ei. 8 Odinioară eraţi întunerec; dar acum sînteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii. 9 Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr. 10 Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului, 11 şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunerecului, ba încă mai de grabă osîndiţi-le. 12 Căci e ruşine numai să spunem ce fac ei în ascuns. 13 Dar toate aceste lucruri, cînd sînt osîndite de lumină, sînt date la iveală; pentrucă ceiace scoate totul la iveală, este lumina.
14 De aceea zice: ,,Deşteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morţi, şi Hristos te va lumina.``
15 Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi.16 Răscumpăraţi vremea, căci zilele sînt rele. 17 De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului. 18 Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. 19 Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cîntări de laudă şi cu cîntări duhovniceşti, şi cîntaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. 20 Mulţămiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos. 21 Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos.
22 Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului; 23 căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este capul Bisericii, El, Mîntuitorul trupului. 24 Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile.
25 Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S'a dat pe Sine pentru ea, 26 ca s'o sfinţească, după ce a curăţit -o prin botezul cu apă prin Cuvînt, 27 ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără sbîrcitură sau altceva de felul acesta, ci sfîntă şi fără prihană. 28 Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta, se iubeşte pe sine însuş. 29 Căci nimeni nu şi -a urît vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica; 30 pentrucă noi sîntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. 31 De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mamă-sa, şi se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un singur trup``. 32 Taina aceasta este mare-(vorbesc despre Hristos şi despre Biserică). - 33 Încolo fiecare din voi să-şi iubească nevasta ca pe sine; şi nevasta să se teamă de bărbat.

                                               Cu dragoste,Maria.

11 comentarii:

 1. Cornilescu?Parca nu prea e acceptat de ortodoxi.

  RăspundețiȘtergere
 2. 15:16 Cornilescu Nu este ortodox ci sectant-fondator al cultului evanghelist.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da, nu-i prea ok traducerea aceea.

   Ștergere
  2. Ba da este ok. Este foarte bine tradusa, pe inteles si cu trimiteri. De ce spuneti ca nu-i ok? Pentru ca nu-i tradusa de un ortodox? Am studiat ambele dar varianta mai ok este cea a lui Cornilescu.

   Ștergere
 3. Cornilescu sectant?!.. Sectant este cel care face rău!...contează de unde citezi sau ce înveți pe altii sa facă și ce face fiecare?.
  Cine face rău este un simbol al raului și răul sa manifestat prin el.

  RăspundețiȘtergere
 4. Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?

  Între cele două mari traduceri româneşti de text biblic efectuate în secolul al XVII-lea, Noul Testament de la Bălgrad (1648) şi Biblia de la Bucureşti (1688), există o strânsă relaţie genetică. Primul dintre acestea este construit ca traducere, în principal, pe baza Vulgatei, probabil cu aportul şi al unei ediţii a Septuagintei şi, foarte probabil, cu cel al unei ediţii protestante. Construcţia acestei traduceri arată că la bază se afla concepţia care are în vedere cititorul, căruia încearcă să-i ofere un text inteligibil, o călăuză edificatoare.

  Autorii traducerii îşi orientează întregul travaliu exclusiv în funcţie de acest scop, dar privindu-l nuanţat, în funcţie de toate aspectele pe care acesta le solicită. Subordonat scopului principal este un altul, acela ca textul să ajungă realmente a se răspândi - prin lectură directă sau mediată - la românii din toate categoriile sociale. Faptul acesta, însă, putea deveni realitate doar dacă traducerea ajungea să fie acceptată de către vlădici şi preoţi şi de către lectori şi auditoriu. Deşi avea precedente numeroase în spaţiul românesc, actul în sine al traducerii textului sacru era încă privit cu destulă circumspecţie.

  Faptul acesta era amplificat de conştiinţa că textul provenea dintr-o zonă de influenţă protestantă (în epocă, Varlaam şi Dosoftei încă se războiau cu relativ noua erezie şi cu concepţiile promovate de aceasta). De aceea, alături de încercarea obţinerii unui compromis rezonabil între cerinţa literalităţii textului şi inteligibilitatea sa pentru cititorul/ascultătorul român, autorii NTB vor transmite cititorului iscoditor felurite semnale care să îl asigure de caracterul ortodox al textului obţinut (deja, cu nici 70 de ani înainte, autorii Paliei de la Orăştie făcuseră acelaşi lucru).

  Acesta este încă un motiv pentru care, dincolo de aserţiunile neconforme întocmai cu realitatea, care apar în Prefaţă (iarăşi, precum în cazul Paliei de la Orăştie), textul se încarcă, de pildă, cu glose prin care se reafirmă - în modalităţi explicite sau subtile, dar persuasive - provenienţa sa din textul grecesc şi slavonesc, sau se utilizează - în puncte ale textului dotate cu o mai mare vizibilitate - termeni de origine slavă, unii dintre ei rari sau neutilizaţi, chiar în spaţiul românesc de influenţă slavă.

  NTB, aşadar, este o traducere care încearcă să vehiculeze către cititor un conţinut şi care încearcă să se pună la dispoziţia cititorului, fără ca eventualele explicaţii sau interpretări de ordin teologic să mai necesite precedenţa unor explicaţii de ordin lingvistic. Totodată, pentru ca textul să poată străbate acele vremi către cititor, el este prevăzut cu o serie de elemente de natură să-i asigure un parcurs fără oprelişti şi, desigur, audienţa lipsită de reticenţe.

  Cel de-al doilea text, Biblia de la Bucureşti, este o prelucrare, destul de fidelă, a textului ardelenesc. Spre deosebire de acesta, însă, textul muntenesc urmăreşte să obţină, mai cu seamă, adecvarea la textul grecesc. Această traducere nu se mai centrează pe cititor, ci pe textul sacru şi pe limba sa. După ce NTB încercase a oferi cititorului un conţinut în termeni familiari şi accesibili, BB încearcă să ofere culturii române un text elaborat pe baza unui model de prestigiu, cel grecesc. De aceea, revizorii BB se vor servi de NTB, însă vor fi concentraţi pe adecvarea la textul grecesc.

  Diferenţele dintre cele două traduceri vor fi numeroase, dar în puncte care, în fapt, indică relaţia strânsă dintre ele. Astfel, diferenţele apar:

  - a) acolo unde Vulgata se deosebeşte de Septuaginta
  - b) acolo unde NTB se eliberează de textul biblic şi se apleacă asupra nevoilor cititorului
  - c) acolo unde NTB urmează sugestiile altei surse decât Vulgata sau Septuaginta
  - d) acolo unde, în vreuna din cele două traduceri, nu este înţeles textul
  - e) acolo unde, în vreuna din cele două traduceri, traducătorii încearcă soluţii care au a demonstra ceva sau a urma o anumită cale - fără ca între scopurile lor şi textele de tradus să existe conformitate.

  RăspundețiȘtergere
 5. ... Deşi aceste aserţiuni decurg în mod organic din studiul paralel al celor două texte, fiind susţinute de fiecare carte şi cap al Noului Testament, în cele ce urmează vom încerca să observăm, doar cu ajutorul Epistolei lui Iacob, unele elemente din care decurg concluziile mai sus enunţate.

  2. Epistola lui Iacob este una dintre cele mai importante scrieri religioase de acest fel şi, cu siguranţă, cea mai frumoasă şi mai densă dintre epistolele catolice, multe dintre elementele sale fiind intrate în conştiinţa comună.
  2.1. Scrisă într-o greacă destul de curată şi de frumoasă - chiar dacă bogată în ebraisme - Epistola lui Iacob pare a fi fost adresată evreilor convertiţi la creştinism, dar este şi pentru urechile celorlalţi ...
  2.2. Structural, Epistola nu prezintă o prea mare simetrie, diferitele părţi componente nefiind în relaţii de echilibru. Lucrul este de înţeles dacă avem în vedere densitatea extrem de ridicată a ideilor conţinute. De altfel, având a combate sau a rezolva probleme concrete şi stringente, scrierile de acest tip abordează diferitele chestiuni într-o ordine care nu este neapărat cea logică din punctul nostru de vedere, dar care se află în coerenţă cu nevoile ce au generat acea scriere.

  ... 3.1. O primă clasă de situaţii arată modalităţile prin care autorii BB încercau sa revină la textul grecesc: din considerente ce ţin de fidelitatea traducerii, din cauze care se referă la impunerea în cultura română a unui model de prestigiu, sau întrucât voiau să afirme aderenţa la modelul grecesc, faţă de orientarea NTB spre nevoile cititorului.


  Ediţia jubiliară din 1988

  La 300 de ani de la apariţie, Biblia de la Bucureşti (1688) sau Biblia lui Şerban Cantacuzino a fost retipărită în facsimil şi transcriere la Tipografia Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române într-o ediţie jubiliară. Iniţiativa a aparţinut patriarhului Iustin Moisescu (1977-1986) şi a fost desăvârşită de patriarhul Teoctist (1986-2007). Comisia de specialişti căreia i s-a încredinţat această lucrare a fost coordonată de acad. Ioan C. Chiţimia († 1989). Ediţia jubiliară a Bibliei de la Bucureşti a fost lansată la Bucureşti, Geneva, Viena şi Tesalonic.

  Mai există în ţară doar câteva exemplare din Biblia lui Şerban Cantacuzino. Unul dintre exemplare se află în acest moment la Arhivele Naţionale din Brăila. În anii '50 ea a fost „epurată” şi urma să fie distrusă pentru totdeauna de către comunişti.

  RăspundețiȘtergere
 6. A prapadii lumina din cer , inseamna a fi impotriva luminii lui DUMNEZEU.
  Deci , vocea este a unui potrivnic [diavol] lui DUMNEZEU.

  RăspundețiȘtergere
 7. Din cate stiu eu , NIMENI din sf. TREIME si nici Fc. Maria sau vreun alt proroc al lui DUMNEZEU , nu sa facut "purtator de cuvant al satanei.
  Toate , dar TOATE mesajele venite din partea DIVINATATII , au fost clare , la obiect , tocmai pt a fi intelese de oricine , ca sa nu fie acuzat DUMNEZEU ca a dat mesaje care nu pot fi intelese de mintea oricui.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Care sint acele mesaje clare si la obiect? Cred ca habar n-ai!

   Ștergere