duminică, 8 martie 2015

SFÂNTA EVANGHELIE DIN DUMINICA A DOUA DE POST , A SFINTELOR PAŞTI !

                                                          Sfânta Evanghelie ,
                 din Duminica a doua de Post !

                                       De la Sfântul Apostol 
                    şi Evanghelist MARCU.
                                                               (II, 1 - 12 )

În vremea aceea ,a intrat iarăşi Iisus în Carpenaum după câteva zile şi s-a auzit că este în casă. Şi îndată s-au adunat aşa de mulţţi , că nu mai puteau încăpea nici pe locul  dinaintea uşii, iar Dânsul le grăia cuvântul lui Dumnezeu . Şi au venit la Dânsul aducând un slăbănog ,pe care îl purtau patru inşi . 
Dar, neputând ei să se apropie de Dânsul din pricina mulţimii , au desfăcut acoperişul casei 
                              1Samuel 8,4-7.10-22; Marcos 2, 1-12
unde era Iisus şi prin spărtură au coborât patul în care zăcea slăbănogul. Atunci, văzând Credinţa lor ,Iisus a zis slăbănogului: fiule, iarta-se ţie păcatele tale.
                           vindecarea-slabanogului
 Dar unii dintre cărturarii care erau acolo de faţă , cugetau în inimile lor :de ce grăieşte Acesta astfel de blasfemii ? Cine poate să ierte păcatele , decât numai singur Dumnezeu. Însă Iisus , cunoscând îndată cu duhul Său că aşa gândeau ei ăn sinea lor, le -a  zis :  de ce cugetaţi acestea în inimile voastre ? Ce este mai lesne :a zice slăbănogului :iartă-se ţie păcatele tale , sau a zice :scoală-te , ia-ţi patul tău şi umblă ? Dar ca să ştiţi că Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatele , a zis slăbănogului : ţie îţi poruncesc , scoală-te , ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta.Şi s-a sculat îndată şi, luându-şi patul , a ieşit afară înaintea tuturor , încât erau toţi uimiţi şi preamăreau pe Dumnezeu , zicând : niciodată nu am văzut aşa ceva.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE ! 

 Tot astăzi , şi Sfânta Evanghelie de la Ioan.
                               (X, 9 - 16 )

                                             
                               

                                                  

Zis-a Domnul : Eu sunt uşa; dacă va intra cineva prin Mine , se va mântui ;şi va intra şi va ieşi , şi păşune va afla. Furul nu vine decât numai să fure, să junghie şi să piardă . Eu am venit ca oile Mele să aibă viaţă , şi s-o aibă din belşug . Eu sunt păstorul cel bun;păstorul cel bun îşi puine viaţa pentru oile sale . Iar cel plătit, care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui , când vede lupul venind, lasă oile şi fuge , iar lupul răpeste şi risipeste oile. Cel plătit fuge , pentru că este plătit şi nu-l doare inima de oi . Eu sunt păstorul cel bun şi cunosc oile Mele  şi ele Mă cunosc pe Mine, aşa cum Mă cunoaste pe Mine Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl; şi Eu îmi dau viaţa pentru oile Mele. Mai am şi alte oi , care nu sunt din staulul acesta ; şi pe acelea trebuie să le aduc ; ele vor asculta de glasul Meu şi va fi o turmă si un păstor.
Slavă  Ţie Doamne, Slavă Ţie !
                                AMIN !
          Dragii mei, să alergăm la Bunul  Mântuitor ,ca să vindece si inimile noastre,si sa curăţe sufletul nostru ,de întinăciunea păcatului.Sa ne rugam MAICII  LUI  DUMNEZEU, ca sa duca Rugaciunea noastra înaintea Fiului Său, si sa ne fie grabnică ajutătoare ,la Prea Scump Fiul Său şi Dumnezeul  nostru.


  1. www.youtube.com/watch?v=FoqMH_fdtyg   Cached
    Mar 08, 2015 · Parintele Calistrat
                                         Cu dragoste, Maria
                    

Un comentariu: