marți, 15 ianuarie 2019

USI SFINTE INCHISE, CRESTINI SUPĂRATI FOARTE !

                   15 Ianuarie 2019,ora 6,44 dimineata !

                                  Dragii mei,

Tot in aceasta dimineata,aud glas care spune ceva tare dureros.
Glasul spunea asa:

          "Se pare că,la prima vedere ,Părintele nu a vrut sa deschidă nici USILE RAIULUI,ÎMPARATIA CERULUI !"

Imagini pentru USILE SFANTULUI ALTAR IMAGINI.

Clipă în care,vad multa lume in Sfanta Biserica,multa lume care face foarte mare galagie si vrea ca sa intre cu forţa în SFANTUL ALTAR.
În faţa lor, si-n faţa USILOR ferecate ale SFANTULUI ALTAR, sta PĂRINTELE imbracat cu vesminte aurii si cu Sfanta Evanghelie in bratele Sale.
Dragii mei, daca vrem ca sa intram pe USILE RAIULUI in IMPARATIA CERURILOR ,trebuie sa avem CREDINTA,NADEJDE si DRAGOSTE in BUNUL DUMNEZEU si-n MAICUTA DOMNULUI.
De ne va lipsi macar una singura dintre aceste TREI mari VIRTUTI,vom rămane pe dinafara si nu vom fim lasati nici macar langa POARTA RAIULUI pe dinafara,ci vom fi aruncati in intunericul cel mai dedesubt,acolo unde este strangerea si scrasnirea dintilor, si de unde ,nimeni nu mai are scapare in vecii vecilor.Amin.
Iata:
Sfânta Evanghelie după Matei
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
Capitolul 13
1.În ziua aceea, ieşind Iisus din casă, şedea lângă mare.
2.Şi s-au adunat la El mulţimi multe, încât intrând în corabie şedea în ea şi toată mulţimea sta pe ţărm.
3.Şi le-a grăit lor multe, în pilde, zicând: Iată a ieşit semănătorul să semene.
4.Şi pe când semăna, unele seminţe au căzut lângă drum şi au venit păsările şi le-au mâncat.
5.Altele au căzut pe loc pietros, unde n-aveau pământ mult şi îndată au răsărit, că n-aveau pământ adânc;
6.Iar când s-a ivit soarele, s-au pălit de arşiţă şi, neavând rădăcină, s-au uscat.
7.Altele au căzut între spini, dar spinii au crescut şi le-au înăbuşit.
8.Altele au căzut pe pământ bun şi au dat rod: una o sută, alta şaizeci, alta treizeci.
9.Cine are urechi de auzit să audă.
10.Şi ucenicii, apropiindu-se de El, I-au zis: De ce le vorbeşti lor în pilde?
11.Iar El, răspunzând, le-a zis: Pentru că vouă vi s-a dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei cerurilor, pe când acestora nu li s-a dat.
12.Căci celui ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel ce nu are, şi ce are i se va lua.
13.De aceea le vorbesc în pilde, că, văzând, nu văd şi, auzind, nu aud, nici nu înţeleg.
14.Şi se împlineşte cu ei proorocia lui Isaia, care zice: "Cu urechile veţi auzi, dar nu veţi înţelege, şi cu ochii vă veţi uita, dar nu veţi vedea".
15.Căci inima acestui popor s-a învârtoşat şi cu urechile aude greu şi ochii lui s-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii şi să audă cu urechile şi cu inima să înţeleagă şi să se întoarcă, şi Eu să-i tămăduiesc pe ei.
16.Dar fericiţi sunt ochii voştri că văd şi urechile voastre că aud.
17.Căci adevărat grăiesc vouă că mulţi prooroci şi drepţi au dorit să vadă cele ce priviţi voi, şi n-au văzut, şi să audă cele ce auziţi voi, şi n-au auzit.
18.Voi, deci, ascultaţi pilda semănătorului:
19.De la oricine aude cuvântul împărăţiei şi nu-l înţelege, vine cel viclean şi răpeşte ce s-a semănat în inima lui; aceasta este sămânţa semănată lângă drum.
20.Cea semănată pe loc pietros este cel care aude cuvântul şi îndată îl primeşte cu bucurie,
21.Dar nu are rădăcină în sine, ci ţine până la o vreme şi, întâmplându-se strâmtorare sau prigoană pentru cuvânt, îndată se sminteşte.
22.Cea semănată în spini este cel care aude cuvântul, dar grija acestei lumi şi înşelăciunea avuţiei înăbuşă cuvântul şi îl face neroditor.
23.Iar sămânţa semănată în pământ bun este cel care aude cuvântul şi-l înţelege, deci care aduce rod şi face: unul o sută, altul şaizeci, altul treizeci.
24.Altă pildă le-a pus lor înainte, zicând: Asemenea este împărăţia cerurilor omului care a semănat sămânţă bună în ţarina sa.
25.Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină printre grâu şi s-a dus.
26.Iar dacă a crescut paiul şi a făcut rod, atunci s-a arătat şi neghina.
27.Venind slugile stăpânului casei, i-au zis: Doamne, n-ai semănat tu, oare, sămânţă bună în ţarina ta? De unde dar are neghină?
28.Iar el le-a răspuns: Un om vrăjmaş a făcut aceasta. Slugile i-au zis: Voieşti deci să ne ducem şi s-o plivim?
29.El însă a zis: Nu, ca nu cumva, plivind neghina, să smulgeţi odată cu ea şi grâul.
30.Lăsaţi să crească împreună şi grâul şi neghina, până la seceriş, şi la vremea secerişului voi zice secerătorilor: Pliviţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi ca s-o ardem, iar grâul adunaţi-l în jitniţa mea.
31.O altă pildă le-a pus înainte, zicând: Împărăţia cerurilor este asemenea grăuntelui de muştar, pe care, luându-l, omul l-a semănat în ţarina sa,
32.Şi care este mai mic decât toate seminţele, dar când a crescut este mai mare decât toate legumele şi se face pom, încât vin păsările cerului şi se sălăşluiesc în ramurile lui.
33.Altă pildă le-a spus lor: Asemenea este împărăţia cerurilor aluatului pe care, luându-l, o femeie l-a ascuns în trei măsuri de făină, până ce s-a dospit toată.
34.Toate acestea le-a vorbit Iisus mulţimilor în pilde, şi fără pildă nu le grăia nimic,
35.Ca să se împlinească ce s-a spus prin proorocul care zice: "Deschide-voi în pilde gura Mea, spune-voi cele ascunse de la întemeierea lumii".
36.După aceea, lăsând mulţimile, a venit în casă, iar ucenicii Lui s-au apropiat de El, zicând: Lămureşte-ne nouă pilda cu neghina din ţarină.
37.El, răspunzând, le-a zis: Cel ce seamănă sămânţa cea bună este Fiul Omului.
38.Ţarina este lumea; sămânţa cea bună sunt fiii împărăţiei; iar neghina sunt fiii celui rău.
39.Duşmanul care a semănat-o este diavolul; secerişul este sfârşitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii.
40.Şi, după cum se alege neghina şi se arde în foc, aşa va fi la sfârşitul veacului.
41.Trimite-va Fiul Omului pe îngerii Săi, vor culege din împărăţia Lui toate smintelile şi pe cei ce fac fărădelegea,
42.Şi-i vor arunca pe ei în cuptorul cu foc; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.
43.Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit să audă.
44.Asemenea este împărăţia cerurilor cu o comoară ascunsă în ţarină, pe care, găsind-o un om, a ascuns-o, şi de bucuria ei se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea.
45.Iarăşi asemenea este împărăţia cerurilor cu un neguţător care caută mărgăritare bune.
46.Şi aflând un mărgăritar de mult preţ, s-a dus, a vândut toate câte avea şi l-a cumpărat.
47.Asemenea este iarăşi împărăţia cerurilor cu un năvod aruncat în mare şi care adună tot felul de peşti.
48.Iar când s-a umplut, l-au tras pescarii la mal şi, şezând, au ales în vase pe cei buni, iar pe cei răi i-au aruncat afară.
49.Aşa va fi la sfârşitul veacului: vor ieşi îngerii şi vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor drepţi.
50.Şi îi vor arunca în cuptorul cel de foc; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.
51.Înţeles-aţi toate acestea? Zis-au Lui: Da, Doamne.
52.Iar El le-a zis: De aceea, orice cărturar cu învăţătură despre împărăţia cerurilor este asemenea unui om gospodar, care scoate din vistieria sa noi şi vechi.
53.Iar după ce Iisus a sfârşit aceste pilde, a trecut de acolo.
54.Şi venind în patria Sa, îi învăţa pe ei în sinagoga lor, încât ei erau uimiţi şi ziceau: De unde are El înţelepciunea aceasta şi puterile?
55.Au nu este Acesta fiul teslarului? Au nu se numeşte mama Lui Maria şi fraţii (verii) Lui: Iacov şi Iosif şi Simon şi Iuda?
56.Şi surorile (verişoarele) Lui au nu sunt toate la noi? Deci, de unde are El toate acestea?
57.Şi se sminteau întru El. Iar Iisus le-a zis: Nu este prooroc dispreţuit decât în patria lui şi în casa lui.
58.Şi n-a făcut acolo multe minuni, din pricina necredinţei lor.

20 de comentarii:

 1. Spovedania publică a misteriosului preot dispărut. Cum a reuşit să transforme un lăcaş pustiu şi de ce îi învinovăţeşte pe ierarhii de la Mitropolie/

  Cu puţin timp înainte de a părăsi schitul din Neamţ, Hrisostom Filipescu a făcut o mărturisire inedită în faţa credincioşilor.

  Deşi au trecut mai bine de două luni, dispariţia preotului-monah Hrisostom Filipescu (33 de ani) de la schitul Ţibucani (Neamţ) este învăluită încă în mister. Informaţiile furnizate de Poliţie, respectiv că acesta s-ar afla într-un stat al Uniunii Europene (Germania), şi nu vrea să fie contactat de nimeni nu i-au liniştit pe enoriaşii care îl vor înapoi la schit, ba, mai mult, au lăsat deschisă calea pentru tot felul de scenarii şi întrebări fără răspuns. Înainte de a-şi pierde urma şi de a stârni nelinişte prin postările ciudate apărute pe contul său în reţelele de socializare, Hrisostom se spovedise public în faţa enoriaşilor care au asistat la slujba ţinută pe 21 octombrie 2018. În cuvântul de învăţătură din acea duminică, egumenul schitului Sf. Maria Magdalena le-a povestit credincioşilor cum a fost trimis să aibă grijă de acest lăcaş în 2011, pe când avea doar 26 de ani. „…acum 7 ani eram doar trei suflete în biserică la Sf. Parascheva, la Sf. Dimitrie şi la alte sărbători mari. Şi eram proaspăt scos din Mănăstirea Secu, mănăstirea mea de metanie, unde, din darul lui Dumnezeu, avusesem grijă de un bătrân sfânt pentru sufletul meu, trecut la Domnul, părintele Teofil... Bibliotecar, ghidul mănăstirii, din cărţi, dintr-o lume magică, am fost adus aici, să resuscitez Schitul Ţibucani“, şi-a început mărturia Hrisostom Filipescu. Preotul a recunoscut apoi că în primii ani a avut mari îndoieli în privinţa reuşitei misiunii sale, ba, chiar a avut şi atacuri de panică, de frica eşecului. „După un an, doi, lucrurile au început să se mişte. Am deschis Facebook, am făcut un cont pentru schit, am început să postez câte ceva în fiecare zi, mi-am apropiat tinerii în primul rând din sat, tinerii şi-au adus părinţii, am tipărit a doua sau a treia carte, , pe care am început să o mediatizez pe Facebook“, a mai spus Hrisostom Filipescu. Într-o mărturisire inedită, monahul a arătat că reuşita sa nu era privită cu ochi buni de unii ierarhi de la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei: „O parte dintre colegii mei preoţi au spus că mă propovăduiesc pe mine şi nu-l predic pe Hristos, neştiind care este scopul meu. Şi unii dintre colegi, un părinte de la Mitropolie, a lansat zvonul că am înnebunit, că sunt depresiv, că Hrisostom e trist, nu mai ai ce face cu el...m-am dus să stau de vorbă cu acest părinte la Mitropolie şi i-am zis: S-a întors, şi a plecat“, a relatat preotul. Hrisostom Filipescu a subliniat apoi că a făcut această mărturisire nu întâmplător, ci pentru a le dovedi credincioşilor că oricine poate suferi în viaţă episoade de depresie, dar că nu e ruşine să vorbească deschis despre aceste probleme.

  La câteva zile după spovedania sa, Hrisostom Filipescu a părăsit schitul (30 octombrie), iar Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, a afirmat despre preotul dispărut că „trece printr-o grea suferinţă psihică“. Mai mult, părintele Sturzu a dezvăluit că în 2011, Hrisostom ar mai fi avut „o cădere psihică gravă“: „Faptul că, după criza din 2011, Părintele Hrisostom Filipescu a fost lăsat în funcţia de egumen la Schitul Ţibucani, vine şi din motivul că exista convingerea că a depăşit acel moment ce nu a fost unul care să aducă şi sminteală publică. În plus, a contat mult şi faptul că specialiştii din domeniu i-au acordat, ulterior, calificarea de a activa ca psiholog clinician, aşa cum a şi făcut-o în ultimii ani la Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap din localitatea Păstrăveni (jud. Neamţ)”, a mai menţionat purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei.

  https://adevarul.ro/locale/piatra-neamt/spovedania-publica-misteriosului-preot-disparut-reusit-transforme-lacas-pustiu-invinovateste-ierarhii-mitropolie-1_5c3dd3b1df52022f75a51970/index.html

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. IEROMONAH HRISOSTOM FILIPESCU
   https://www.youtube.com/watch?v=7uZj3hAwz-Q

   Ștergere
 2. Mesaj de la Arhan. Mihail
  6 ian.2019;

  Da, dragă inimă, eu sunt Arhanghelul Mihail și am privilegiul să vă dau un raport astăzi, la cererea cititorilor tăi. Ei bine, n-o să fie chiar un raport (care ar suna prea formal), dar va fi o actualizare a ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme.
  Da, să știi că mulți dintre prietenii tăi din Lumină sunt în echipa mea, dragă inimă. Cu toții ne cunoaștem bine și acționăm chiar ca o echipă. Acest lucru se datorează faptului că toți am depus jurământ MAMEI/TATĂLUI care ne ajută în orice fel este necesar pentru a aduce Lumina înapoi pe Gaia.
  Pentru unii dintre noi, aceasta înseamnă literalmente lupta cu cei întunecați, care doresc să rămână aci, unde au dus-o bine de-a lungul timpului. Cu toate acestea, nu li se va permite să rămână, căci așa se prevede în Decretul Mamei / Tatălui Ceresc. Este timpul ca ei să plece și toți trebuie să fiți hotărâți și să le arătați ușa.
  Știu că de-a lungul secolelor eu am fost descris ca purtând o armură și o sabie cu care ucid dușmanii. Considerați această imagine ca o reprezentare a funcției sau îndatoririlor mele, dar eu nu port așa ceva. Arma noastră este Lumina și Iubirea și cu această armă totdeauna învingem în lupta cu întunericul. Aceasta pentru că întunecații nu suportă și nu ar putea supraviețui în Lumină. Nu este nevoie de săbii fizice, mai ales că majoritatea acestor entități nu trăiesc în dimensiunea 3D. Săbiile sau alte arme fizice nu ar avea niciun efect asupra lor.
  De altfel, eu nu mă consider un războinic, în înțelesul general acceptat de voi, ci un Războinic al Luminii!
  Ființele din echipa mea vibrează pe aceeași înaltă lungime de undă ca și mine. Îndeplinim misiuni se salvare în orice moment al zilei și al nopții. Din echipa mea fac poarte și mulți dintre voi, deși, la modul conștient, nu realizați acest fapt. O faceți mai ales în timp ce corpul vostru fizic doarme și se odihnește.
  De altfel, în timpul acesta mulți dintre voi participați și la anumite cursuri în care învățați ceea ce este necesar pentru evoluția voastră și a celor pe care apoi îi ajutați.
  Poate nu știți, dar voi sunteți ființe multidimensionale, care, în corp energetic, vă plimbați prin multe dimensiuni ale universului. Însușirea de a fi ființă multidimensională, vă dă posibilitatea de a fi și acționa simultan în mai multe locuri și dimensiuni. Uneori, acesta este și motivul pentru care la trezire vă puteți simți extenuați.

  Un alt motiv pentru care aveți nevoie de mai multă odihnă se datorează efectului pe care-l au asupra voastră energiile aduse sau trimise pe Gaia în această perioadă. Da, sunt energii specifice pe care Mama Dumnezeu și familiile voastre galactice vi le trimit, de la un timp. Ele ajută corpul vostru să să se încarce, să iasă din încarcerarea pe care v-o impune dimensiunea inferioară 3D, în care vă aflați cam de multișor și să vă ridicați în dimensiuni cu vibrații înalte. Acesta este scopul final!

  RăspundețiȘtergere
 3. Acesta este scopul final!
  Acest plan de iluminare a Gaiei este în desfășurare de foarte multă vreme, voi toți, și fiecare dintre voi, având un rol major în îndeplinirea lui, în numeroasele vieți pe care le-ați avut. Este într-adevăr foarte complicat și destul de dificil ca de-a lungul tuturor acestor vieți să vă mențineți ferm hotărârea de a fi elemente active și benefice, mai ales dacă ținem seama de agresiunea întunecaților care nu au încetat să vă tenteze cu tot felul de promisiuni. După încheierea acestei foarte importante etape evolutive în care vă aflați, vă va fi foarte clar ce s-a întâmplat cu adevărat, ce complot a lucrat mereu asupra voinței voastre pentru a vă abate de la calea cea dreaptă.
  Pentru a face această lungă și plină de pericole călătorie, fiecare dintre voi a dorit „un bilet la clasa întâi”.
  Suntem aproape de a ajunge ACASĂ, dragi inimi. Călătoria voastră a fost lungă și plină de încercări și pericole, însă dăruirea și dragostea voastră v-au adus acasă. Când totul va fi fost îndeplinit, vom ajunge acasă împreună și vom sărbători cu fast încheierea cu succes a acestei călătorii. Vă rog să știți că aplaudăm eforturile voastre, noi recunoscându-vă munca grea pe care ați depus-o și în care noi am ținut aproape. Nici unul dintre noi nu putea face acest lucru fără colaborare și ajutor reciproc. Cu mândrie, putem spune că SUNTEM O FAMILIE DE LUMINĂ.
  Da, dragi Inimi, vă aud întrebările, vă ascult și vă înțeleg dorințele, dar, deocamdată, vă invit să vă bucurați de cât și cum înțelegeți acum, în această fază a înălțării voastre; detalieri veți primi la timpul potrivit. În sine, acestea nu sunt niște"super-secrete", dar nu este oportun să se intervină în acest proces aflat în desfășurare; vă garantez că echipa mea lucrează în prezent, pe măsură ce vă comunic acest lucru.

  Vreau să-i felicit pe aceia dintre voi care deja pot simți și intui ce se întâmplă „de cealaltă parte”, chiar acum când echipa acționează și înfăptuiește Programul Divin. Sentimentul și impresia este de bi-localizare și de epuizare, ca și cum cineva ți-ar fi luat toată energia. O altă manifestare este cea pe care o trăiește uneori acest canal uman care are impresia că trupul său cântărește 500 de kilograme și nu se poate mișca. Așa cum vă cere Mama Dumnezeu, Dragi Inimi, vă rog să fiți buni cu voi înșivă când vă simțiți așa, nu vă aduceți acuzații de niciun fel, doar încercați să vă prelungiți odihna. O.K? Apreciem mult eforturile și înțelegerea voastră.
  Trupurile voastre sunt, de asemenea, îmbogățite și îmbunătățite de energiile care vin pe Pământ, mai cu seamă pentru cei care se angajează în activități de trezire a celorlalți și de ajutorare a celor care au stringentă nevoie. Știu că și acesta poate fi un alt motiv pentru care vă simțiți obosiți.
  Cu toate acestea, ÎN CURÂND efortul vă va fi răsplătit !!! În curând toți întunecații vor dispărea, trupurile voastre vor deveni strălucitoare și veți fi ajuns în dimensiunea superioară 5D. Când spun ÎN CURÂND (SOON) nu am intenția să vă exasperez, eu știind cât de mult ați așteptat și căt de enervant e să ți se spună că, totuși, mai e ...un pic.
  Doar că timpul neexistând decât ca noțiune și în liniaritate (stare particulară în univers), nu ne putem raporta la el pentru a face precizări și predicții.
  Doar Mama și Tatăl Dumnezeu știu Timpul Divin al tuturor evenimentelor și noi avem încredere că ei cunosc mult mai bine decât noi graficul desfășurării acestor evenimente..
  Frați și surori, mă simt onorat că am putut să mă adresez din nou vouă prin acest canal uman.
  Fiți în bucurie! Împreună am realizat deja multe și vom sărbători „în curând”, tot împreună!
  Pace și iubire în tot ceea ce faceți!
  Eu sunt Arhan. Mihail.

  (Nu ezitați să distribuiți acest mesaj de iubire !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Multumim frumos!Este bine ca ni se explica mai pe intelesul nostru,dar,in acelasi timp,in limbaj mai putin arhaic.Totusi,cine este "draga inima" si ce inseamna "in curand" pentru ca ni s-a mai spus si au trecut doua mii de ani.

   Ștergere
  2. Sfântul Apostol Pavel care este o autoritate în propovaduirea Adevărului revelat prin chemarea de catre Mântuitorul Iisus Hristos la apostolat,iată ce scrie in Epistola catre Romani: "Iar daca Duhul Celui Ce L-a înviat pe Iisus din morți locuieşte în voi, Cel Ce L-a înviat pe Iisus Hristos din morți va face vii şi trupurile voastre cele muritoare, prin Duhul Său care locuieşte în voi (Romani8,11) , apoi "...pe care mai dinainte i-a cunoscut, mai dinainte i-a si randuit sa fie asemenea chipului Fiului Său, ca să fie El Întâi-născut între mulți frați" (Romani 8,29).
   Pt sfințenia trupului dobândită în urma vieții cu Hristos şi în Hristos, stau mărturie moaștele sfinților. Trupul se sfințeşte prin Duhul Domnului Iisus Hristos in viata Bisericii. Aceasta este calea catre sfintenie: Biserica. Exista un singur trup si un singur duh după modelul Fiului lui Dumnezeu. Reincarnarea este o învățătură păgână care nu are temei in Sfânta Scriptură. Va rog sa cercetați ca sa nu va amagiti!

   Ștergere
 4. O fi vorba despre un preot care v-a intra in conflict cu enoriasii,refuzându-le intrarea in biserica.Au mai fost cazuri de cearta si panarama din cauza unor preoti.Multa mita este si in cadrul bisericesc,nepotisme si alte nereguli facute de episcopi ce duc la nemultumirea mirenilor.Oare acesta este inceputul golirii de mireni a bisericilor? Doamne apara si pazeste!

  RăspundețiȘtergere
 5. exact asa -sunt preoti care nu-i lasa pe crestini la impartasanie dar nici ei nu vor intra in imparatia lui Dumnezeu-pentru ca-i opreste desi sunt multi care sunt sinceri la spovedanie-dar se poate intampla sa se inchida bisericile si aici este supararea

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cei care au incredere in Maica Sfanta, in Mantuitorul Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, in Sfanta Treime, in Sfinti, in Ierarhia Divina sau sub orice forma au ei incredere si-i aduc cinstire Divinei Mame(indiferent cum si-o reprezinta), chiar daca nu au posibilitatea sa aiba biserici(temple si orice alte "altare", cum le considera ei, din strabuni, a fi...), sa se impartaseasca, toti se vor mantui, vor fi ajutati intr-un fel sau altul...

   Ștergere
 6. Mai an 9;57, ai auzit tu in vre-un mesaj al Arhanghelului Mihail ,ca el se adreseaza lui DUMNEZEU....Mama/Tata?
  Tu ai copiat de pe site-ul Spiritul Etern ,in care CHANELLER-ii,sunt intr-o mare inselare de catre satana.
  "nu orice zboara se mananca" .

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 17:35, bine punctat.

   Ștergere
  2. Chiar așa 17:35,nu înțeleg de ce da drumul Maria la astfel de mesaje,uni chiar se pot zmintii,numai aiureli...

   Ștergere
  3. Mai an.17.35,dar tu unde ai auzit de adevaratele mesaje?

   Ștergere
 7. http://profetieavertisment.ro/mesaje/?numar=77%2C118

  RăspundețiȘtergere
 8. 'Draga inima' inseamna adresarea inimii celui ce citeste si il intelege.Iar "curand" este relativ,ca timp. Pentru fiintele din afara timpului, curand poate inseamna cativa ani sau oricat,nu, ceea ce intelegem noi.Ei folosesc acest termen pentru a ne incuraja dar este relativ.

  Nu toti Channelar-ii sunt prinsi in controlul inteligentei artificiale,de unde li se comunica iluzii,si apai fiecare dintre noi are capacitatea de discernere a mesajelor.Fiecare rezoneaza cu nivelul constiintei lui.

  Cat despre sminteala, pot vorbi mult aici dar ma rezum spunand ca mai smintiti/amagiti in invataturi ca noi oamenii, nu cred ca exista alte civilizatii!

  Dumnezeu este Mama-Tata,exact asa cum se spune in acest mesaj,si nu cred,ci stiu pur si simplu,fiindca asta se intampla atunci cand iesi din somnul constiintei,STII.

  Oamenii au invatat despre un Dumnezeu-Tata, ei uitand cine este Dumnezeu cu adevarat

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Inceputul intelepciunii unui om este momentul cand stie ca nu stie mai nimic. "Eu stiu", asa cum sustii tu 10:20, este o afirmatie complet nerealista si chiar periculoasa si afirmatia ca "STII" , atitudinea aceasta, te costa, te blocheaza la nivelul la care esti, pana in momentul in care simti ca mai ai de invatat si iesi din blocajul in care ai intrat. Cineva iti va demonstra, la un moment dat, ca de fapt nu stii mare lucru.
   Desi uneori ai impresia ca stii mai mult decat celalalt(fiecare avem momente si de acest fel), s-ar putea sa fie doar o Iluzie si, de fapt, celalalt tocmai iti arata un alt punct de vedee care ti-a scapat tie, un stadiu mai avansat al adevarului pe care vrei sa-l sustii. Atitudinea ta de "Eu stiu " costa insasi cunoasterea si evolutia ta, iar din cauza acestui "STII", despre care ne spui aici, nu-l poti nici auzi si nici nu-l asculti pe celalalt si ramai in "bucla" in care ai intrat (cu falsa impresie ca stii) in timp ce intreg universul se misca si se transforma.
   Cu cat crezi ca stii mai putin si realizezi cat de multe ai invatat, cu atat doresi mai mult sa inveti si mai putin sa-i inveti pe altii. Mai bine te-ai considera mai smerit, mai bine te-ai considera asemenea unui copil care primeste invatatura de la tot ce exista in jurul lui, de la intreaga natura, de la parinti, de la frati, prieteni s.a.m.d. Asta ne spun toti Marii Maestri si ne indeamna sa regasim "copilul din noi", inocenta si deschiderea lui, sa-l lasam sa se bucure si sa priveasca cu curiozitate acelasi lucru chiar de mai multe ori, ca si cand ar privi, auzi, simti, asculta, percepe intaia oara, fiindca de fiecare data "informatiile" care vin la el sunt tot mai profunde. Cunoasterea este nelimitata, Universul este in expnsiune, iar noi putem invata mereu.

   Numa' bine!

   Ștergere
  2. Da,stiu ca traim intr-un fel de matrix,tocmai de asta v-am luat in serios.Nu stiu cat dorim noi savenim la reincarnare sau cat suntem impinsi sa facem asta,in ideea karmei si a vinovatiei perpetue.Ideea de matrix si de folosire a speciei umane pentru alimentarea altor specii din alte dimensiuni cu energie negativa nu exclude existenta unor constiinte superioare care transcend sistemul.Totusi,cu iubirea e mai greu.Greu cand ne mancam unii pe altii intre regnuri si pe firul lantului trofic,totul pentru obtinerea proteinei si continuarea vietii pe planeta.Daca n-ar fi niste legi ne-am sfasia unii pe altii.Oamenii iubesc cel mult pe cei din familie,cel mult cate un catel,restul e la nivel declarativ.

   Ștergere
  3. Faptul ca nu exista reincarnare,asa cum bine spune religia crestina,inseamna ca nu exista nici spirit,nici Dumnezeu,

   Ștergere
  4. 14.17- Eu am iubit oamenii si am avut numai necazuri. Acum,cam stau deoparte si nici nu mi-as sfatui copilul sa fie darnic sau sa piarda timpul ajutind oe cineva,mai mult decit cu un sfat. M-am maturizat cam tirziu!

   Ștergere
  5. Faptul ca esti departe ratacit in jungla in care traiesti, nu are absolut nici o importanta pentru ceilalti; dupa rectificarea facuta de C.T.C vei iesi si tu corect ,, finisat'' la fel ca toate celelalte ,,piese'' ...as putea face chiar eu pe c.t. cistul cu tine dar nu e nici o graba, cu mine sau fara, ca vrei sau nu, tot un produs perfect vei ajunge.
   Ce am scris aici nu e numai lentru tine, fara numar sant cei care sant asemeni tie.
   Am scris in termeni tehnici ca sa intelegi mai usor, o, tu, pragmaticule, stiintificule etc etc

   Ștergere