vineri, 27 decembrie 2013

SFÂNTA EVANGHELIE ,DIN ZIUA A TREIA A CRĂCIUNULUI !

                        LA  UTRENIE , 
  SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA  LUCA !
                        ( XXI, 12-19 )

Zis-a DOMNUL  către ucenicii SĂI : păziţi-vă  de oameni , pentru că ei vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni , dându-vă prinşi în sinagogi şi în temniţe , şi vă vor duce la împăraţi şi dregători , din pricina numelui MEU. Şi vi se va întâmpla să mărturisiţi. Puneţi deci în inimile voastre să nu vă gândiţi de mai înainte ce veţi răspunde. Căci EU vă voi da gură şi înţelepciune , căreia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toţi potrivnicii voştri. Şi veţi fi daţi afară şi de părinţi , şi de fraţi , şi de rudenii ,şi de prieteni; şi unii dintre voi vor fi daţi la moarte. Şi veţi fi urâţi de toţi oamenii , din pricina numelui MEU. Dar niciun păr din capul vostru nu va pieri. Prin răbdarea voastră , vă veţi păstra sufletele voastre. 
         SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !

           LA  SFÂNTA  ŞI  DUMNEZEIASCA  LITURGHIE , SFÂNTA  EVANGHELIE
                     DE  LA  MATEI !
                         (XXI, 33-44)

Zis-a  DOMNUL : ascultaţi pilda aceasta : era un om oarecare stăpân al casei sale , care a sădit vie şi a împrejmuit-o cu gard; apoi a săpat într-însa teasc , a clădit un turn de pază şi a dat-o lucrătorilor , iar el s-a dus departe. Când a sosit vremea roadelor , a trimis pe slujitorii săi la lucrători , ca să ia partea lui de roade ; dar lucrătorii , punând mâna pe slujitori , pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Din nou a trimis pe alţi slujitori , mai mulţi decât cei dintâi , şi le-au făcut şi acelora tot aşa. La urmă a trimis la ei pe fiul său , zicând : se vor ruşina de fiul meu ; însă lucrătorii  viei , văzând pe fiul , au zis între ei : acesta este moştenitorul , veniţi să-l omorâm şi să avem noi moştenirea lui. Şi, punând mâna pe el , l-au scos afară din vie şi l-au omorât. Deci, când va veni stăpânul viei , ce va face acelor lucrători ? I-au răspuns : pe cei răi , cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători , care-i vor da roadele la vremea lor. IISUS le-a zis : n-aţi citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au aruncat-o ziditorii , aceasta a ajuns să fie în capul unghiului ? De la DOMNUL s-a făcut aceasta şi este lucru minunat în ochii noştri . De aceea vă spun vouă că se va lua de la voi împărăţia lui DUMNEZEU şi se va da neamlului care va aduce roadele ei. Şi cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma ; iar peste care va cădea ea , pe acela îl va spulbera.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE,  SLAVĂ ŢIE !
Dragii mei, mergeţi la SFANTA  BISERICĂ şi lăsaţi-vă sufletul şi inima în mâinile  LUI  DUMNEZEU, ca să fie adăpate cu MILA  ,BUNĂTATEA şi DRAGOSTEA  SA !
                            Cu dragoste şi cu bucurie, Maria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu