marți, 17 decembrie 2013

SFÂNTA EVANGHELIE DIN 17 DECEMBRIE 2013, LA SĂRBĂTOAREA SFANTULII PROOROC DANIEL !

Zis-a DOMNUL iudeilor care veniseră la DÂNSUL : vai vouă , cărturarilor şi fariseilor ! Pentru că voi zidiţi mormintele proorocilor,pe care părinţii voştri i-au ucis. Aşadar , voi mărturisiţi şi încuviinţaţi faptele părinţilor voştri , căci ei i-au omorât , iar voi le zidiţi mormintele. De aceea şi înţelepciunea lui DUMNEZEU a zis : voi trimite la ei prooroci şi apostoli , şi dintre ei vor ucide şi vor prigoni , pentru ca să ceară de la neamul acesta sângele tuturor proorocilor , care s-a vărsat de când s-a întemeiat lumea : de la sângele lui Abel , până la sângele lui Zaharia , care a fost ucis între altar şi templu . Adevărat vă spun vouă : că se va cere de la neamul acesta. Vai şi vouă , învăţătorilor de lege , pentru că aţi luat cheia cunoştinţei : voi înşivă nu aţi intrat , iar pe cei care au voit să intre , i-aţi oprit . Şi zicând EL acestea , au început cărturarii şi fariseii să se mânie tare pe EL şi să-i stea mult împotrivă,pândind şi căutând să prindă ceva din gura LUI, ca să-i găsească vină. Şi adunându-se mulţime mare de oameni , înct se călcau unii pe alţii ,IISUS  a început să spună mai întâi ucenicilor Săi : păziţi-vă de aluatul fariseilor , care este făţărnicia .
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !
                  Cu dragoste, Maria. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu