vineri, 13 decembrie 2013

LA UTRENIE, SFANTA EVANGHELIE DE LUCA , DUMINICĂ 15 DECEMBRIE 2013 !

                   15  DECEMBRIE  2013,
                           LA  UTRENIE, 
 SFANTA  EVANGHELIE  DE  LA  LUCA, ÎN  DUMINICA  A  28 -a  DUPĂ  RUSALII  !
                     (XXIV, 36 - 53 )

În vremea aceea, sculându-se din morţi , IISUS a stat în mijlocul ucenicilor SĂI şi le-a zis : pace vouă! Iar ei , înspăimântându-se  şi înfricoşându-se , credeau că văd duh. Dar EL le-a grăit : ce sânteţi tulburaţi şi pentru ce vi se ridică astfel de gânduri în inimile voastre ? Priviţi mâinile MELE şi picioarele MELE, căci EU însumi sânt ; pipăiţi-MĂ şi vedeţi , că duhul nu are carne şi oase , cum MĂ vedeţi pe MINE având. Şi zicând acestea , le-a arătat mâinile şi picioarele SALE.  Dar , încă necrezând ei de bucurie şi de mirare , EL le-a zis : aveţi ceva de mâncare ? Iar ei I-au pus înainte o bucată de peşte fript şi un  fagure de miere. Şi luând, a mâncat în faţa lor . Apoi a zis  către ei : acestea sânt cuvintele pe care le-am grăit către voi, pe când eram cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre MINE în legea lui MOISE , în prooroci şi în psalmi. Atunci le-a deschis mintea , ca să înţeleagă Scripturile . Şi iarăşi le-a zis : aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească HRISTOS şi să învieze a treia zi din morţi ; şi în numele LUI să se propovăduiască pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile , începând de la Ierusalim . Iar voi sânteţi martorii acestora . Şi iată , EU trimit peste voi făgăduinţa TATĂLUI  MEU , însă voi să şedeţi în cetatea Ierusalimului , până când vă veţi îmbrăca cu putere de Sus. Apoi i-a dus afară până în Betania şi , ridicându-şi mâinile SALE , i-a binecuvântat. Şi pe când îi binecuvânta , s-a despărţit de dânşii şi s-a înălţat la Cer. Iar ei ,închinându- I - se , s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare . Şi erau în toată vremea în biserică , lăudând şi binecuvântând pe DUMNEZEU . AMIN !           SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !
                          Cu dragoste, Maria. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu