joi, 26 decembrie 2013

SFÂNTA EVANGHELIE DIN AJUNUL CRĂCIUNULUI !

     SFÂNTA  EVANGHELIE DE  LA LUCA !
                    ( II, 1-20)

În zilele acelea a ieşit poruncă de la Cezarul August să se înscrie toată lumea.Această înscriere s-a făcut întâi pe când Cvirinus ocârmuia Siria. Deci toţi mergeau să se încrie,fiecare în oraşul său. Atunci s-a dus şi Iosif din Galileea ,din oraşul Nazaret, în Iudeea , la oraşul lui David ,care se numeşte Betleem, pentru că 
el era din casa şi din neamul David, să se înscrie împreună cu Maria cea logodită lui şi care era însărcinată. Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască.Şi a născut pe FIUL  Ei cel unul cel UNUL - NĂSCUT şi L-a  înfăşat ,şi L-a culcat în iesle ,pentru că ei n-au avut loc la casa de oaspeţi.Şi în partea locului erau păstori care stăteau pe câmp, păzind de strajă noaptea împrejurul turmei lor.  Şi iată că îngerul DOMNULUI a stat înaintea lor şi slava DOMNULUI i-a învăluit în lumină, iar ei s-au infricoşat cu frică mare. Dar Îngerul le-.a zis : nu vă temeţi, căci iată vă binevestesc bucurie mare, care va fi pentru tot poporul: că în oraşul lui David , s-a născut vouă astăzi un Mântuitor, care este HRISTOS  DOMNUL. Şi acesta este semnul ce vă dau : veţi afla PRUNC înfăşat, culcat în iesle. Şi deodată s-a arătat, împreună cu Îngerul , mulţime de oaste cerească, lăudând pe DUMNEZEU şi zicând : slavă întru cei de sus lui DUMNEZEU şi pe pământ pace ,între oameni bună învoire !Iar după ce Îngerii s-au depărtat de la ei,la Cer, păstorii au zis unii către alţii : să mergem până la Betleeem şi să vedem lucrul acesta ce s-a întâmplat şi pe care ni la vestit Domnul.Şi grăbindu-se, au venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe PRUNC culcat în iesle . Iar după ce L-au văzut , au istorisit cuvintele ce li se spuseseră despre Prunc. Şi toţi câţi auzeau se mirau de întâmplarea pe care le-o spuneau păstorii.Iar MARIA , păstra toate cuvintele acelea , punându-le în inima sa.   Apoi păstorii s-au întors slăvind şi  lăudând pe DUMNEZEU , pentru toate câte auziseră şi văzuseră , după cum li se vestise .
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE ! 
Dragii mei, bucuraţi-vă de SFANTA SĂRBATOARE  A  NAŞTERII DOMNULUI, şi împărţiţi bucuria şi cu cei trişti şi suferinzi.   

                   Cu dragoste, Maria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu