miercuri, 25 decembrie 2013

SFÂNTA EVANGHELIE , DIN PRIMA ZI DE CRĂCIUN !

                     LA UTRENIE :
 SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA  MATEI !
                       (I , 18-24 )

Naşterea lui  IISUS  HRISTOS a fost aşa : după ce mama SA  MARIA a fost logodită cu Iosif şi înainte de a fi ei împreună, s-a aflat că ea are în pântece din DUHUL  SFÂNT. Iar Iosif, bărbatul ei ,fiind drept şi nevoind s-o vădească , a vrut s-o lase în ascuns. Pe când însă cugeta el acestea , iată îngerul DOMNULUI  i s-a arătat în vis , grăind : Iosife , fiul DAVID, nu te teme a lua pe MARIA , femeia ta ,căci CEL zămislit într-însa este din DUHUL  SFÂNT. EA va naşte FIU şi-I vei pune numele : IISUS , căci EL va mântui poporul SĂU de păcate.
Iar acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce vestise DOMNUL prin proorocul care zice : iată fecioara va avea în pântece şi va naşte fiu şi-i vor pune numele EMANUIL , care înseamnă: DUMNEZEU este cu noi.După ce s-a deşteptat din somn , Iosif a făcut aşa cum i-a poruncit îngerul DOMNULUI şi a luat la el pe femeia sa. Dar n-a cunoscut-o pe ea , până ce a născut pe FIUL său cel UNUL-NĂSCUT , căruia i s-a numele  IISUS.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE ,  SLAVĂ  ŢIE !
Dragii mei, încercaţi neapărat şi voi, să mergeţi la SFÂNTA  BISERICĂ unde să sorbiţi cu inima cu sufletul, SFANTA  EVANGHELIE de la SFÂNTA  şi DUMNEZEIASCA  LITURGHIE  !
Acum MINUNILE  se împlinesc de avem CREDINŢĂ, NĂDEJDE şi DRAGOSTE  în BUNUL  DUMNEZEU şi MAICA DOMNUNLI  ,precum şi în toţi SFINŢII SĂI !
                           CU dragoste, Maria                                   


              

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu