sâmbătă, 7 decembrie 2013

SFÂNTA EVANGHELIE DE SÂMBĂTĂ 7 DECEMBRIE 2013, LA SĂRBĂTOAREA SFINTEI MUCENIŢE FILOFTEIA !

                        LA  UTRENIE,

SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA  MATEI  !
                    (XXV, 1-13 )

Zis-a DOMNUL pilda  aceasta : împărăţia cerurilor va fi asemănată cu zece fecioare care, luîndu-şi candelele lor ,au ieşit în întâmpinarea MIRELUI. Cinci însă dintre ele erau înţelepte , iar cinci erau nebune. Cele  nebune , luându-şi  candelele lor, n-au luat cu ele şi untdelemn;iar cele înţelepte au luat untdelemn în vase , o dată cu candelele lor. Dar, întârziind MIRELE , au  aţipit toate şi au adormit. Iar la miezul nopţii s-a făcut strigare:iată MIRELE  vine !Ieşiţi în întâmpinarea LUI !Atunci s-au deşteptat toate acele fecioare şi şi-au împodobit candelele lor. Iar cele nebune au zis celor înţelepte : daţi-ne din untdelemnul vostru , căci se sting candelele noastre. Dar cele înţelepte  au răspuns , zicând : pentru ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, mai bine duceţi-vă la cei ce vând şi vă cumpăraţi. Plecând  însă ele  să cumpere, a venit MIRELE şi cele care erau gata au intrat cu EL la nuntă şi uşa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit şi celelalte fecioare, zicând : DOAMNE, DOAMNE , deschide-ne nouă. Dar EL răspunzând a zis :adevărat vă spun vouă , nu vă cunosc pe voi. Drept ceea privegheaţi căci nu ştiţi ziua , nici ceasul în care va veni FIUL  OMULUI .
          LA  SFÂNTA  SI DUMNEZEIASCA                                             LITURGHIE,

                 SFÂNTA  EVANGHELIE
                        DE  LA  MATEI  !
                             ( V, 14-19 )

Zis-a  DOMNUL către ucenicii SĂI : voi sunteţi LUMINA  LUMII.
Nu poate cetatea să se ascundă,când stă deasupra muntelui; nici oamenii nu aprind făclia ca să o pună sub obroc, ci în sfeşnic , ca să lumineze tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor , pentru ca ei să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe TATĂL vostru cel din CERURI . Să nu socotiţi că am venit să stric legea sau proorocii; n-am venit să stric , ci să împlinesc.Căci adevărat vă spun vouă , cât vor sta cerul şi pământul, o iotă sau o cirtă nu va trece din lege, până ce nu se vor face toate. Deci , cel care va strica una din aceste porunci foarte mici şi va învăţa aşa pe oameni, foarte  mic se va chema în împărăţia cerurilor ; iar cel care va face şi va învăţa ,acela mare se va chema în împărăţia cerurilor.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE  !
                AMIN !
Dragii mei, mergeţi la SFÂNTA BISERICĂ şi ascultaţi cu inima cu sufletul această pericopă evanghelică, şi vă veţi simţi cu adevărat în al nouălea CER.
                       Cu dragoste, Maria. 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu