sâmbătă, 28 decembrie 2013

SFÂNTA EVANGHELIE DE DUMINICĂ 29 DECEMBRIE 2013 !

        SFINŢII  CEI  14000  MII  DE  PRUNCI ,               UCIŞI  DIN  PORUNCA  LUI  IROD  !

        LA  SFÂNTA  ŞI  DUMNEZEIASCA                                       LITURGHIE,
 SFÂNTA  EVANGHELIE  DUPĂ MATEI !
                    ( II, 13 - 23 )

                 FUGA  ÎN  EGIPT !

După ce s-au dus magii , iată îngerul DOMNULUI s-a  arătat în vis lui Iosif , zicând :
scoală-te, ia PRUNCUL şi pe mama SA şi fugi în Egipt şi stai acolo , până ce îţi voi spune eu , căci Irod are să caute PRUNCUL  ca să-L omoare. Iar el , sculându-se , a luat noaptea PRUNCUL şi pe mama SA  şi s-au dus în EGIPT; şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de DOMNUL prin proorocul care zice : din Egipt am chemat pe FIUL  MEU . Iar când Irod a văzut că a fost înşelat de magi, s-a mâniat foarte tare şi, trimiţând, a omorât pe toţi copiii , care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai mici, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia proorocul, care zice :  glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire şi ţipăt mult ;  Rahila plângea pe fiii săi şi nu vrea să se mângâie, pentru că nu mai sânt. Iar după ce a murit Irod, iată Îngerul DOMNULUI se arată în vis lui Iosif în Egipt , zicându-i : scoală-te , ia PRUNCUL şi pe mama LUI şi mergi în Pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa PRUNCULUI. Iar el sculându-se , a luat PRUNCUL şi pe mama LUI şi au venit în Pământul lui Israel. Dar auzind că domneşte Arhelau în Iudeea , în locul lui Irod , tatăl său, s-a temut să meargă acolo şi , luând poruncă în vis , s-a dus în părţile Galileii . Şi a venit şi a locuit în oraşul , care se numeşte  Nazaret , ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prooroci, că Nazarinean se va chema. 
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !
Dragii mei, mergeţi la SFÂNTA  BISERICĂ şi vă hrăniţi sufletul cu SFANTA  SI  DUMNEZEIASCA  LITURGHIE, din 29 dec 2013 !
                      Cu dragoste, Maria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu