sâmbătă, 7 decembrie 2013

SFÂNTA EVANGHELIE DE DUMINICĂ 8 DECEMBRIE 2013 !

      DUMINICA  A  DOUĂZECI ŞI ŞAPTEA

   DUPĂ POGORÂREA  SFÂNTULUI  DUH! 

 EVANGHELIA  A  DOUA  A  ÎNVIERII !
 DE  LA  SFANTUL  EVANGHELIST  MARCU !
                           (XVI , 1- 8 ).

                        LA  UTRENIE  !

În vremea aceea ,după ce a trecut ziua sâmbetei , Maria Magdalena şi Maria , mama lui Iacob şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să meargă să ungă trupul lui IISUS. Şi dis-de-dimineaţă ,în prima zi a săptămânii ,pe când răsărea soarele , au venit la mormânt ,zicând una către alta: cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului ? Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra ,care era foarte mare ,fusese  răsturnată. Şi , intrând în mormânt , au văzut un tânăr , şezând în partea dreaptă ,îmbrăcat în veşmânt alb şi s-au spăimântat. EL însă le-a zis : nu vă spăimântaţi ! Căutaţi pe IISUS  Nazarineanul cel răstignit . A înviat ; nu este aici ; iată locul unde fusese pus . Ci duceţi-vă de spuneţi ucenicilor LUI şi lui Petru că va merge în Galileea mai înainte de voi. Acolo ÎL veţi vedea , după cum v-a spus vouă !
Dar ele , ieşind din mormânt , au fugit de acolo , căci erau cuprinse de cutremur şi de spaimă , şi n-au spus nimănui nimic,căci se temeau.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !
                           AMIN !

        LA  SFÂNTA  ŞI  DUMNEZEIASCA                                        LITURGHIE,
            EVANGHELIA  DE  LA  LUCA  !
                       (XIII,10 - 17 )

În vremea aceea IISUS învăţa ,într-o zi de sâmbătă, în sinagogă. Şi iată era acolo o femeie care avea , de optsprezece ani , un duh de slăbiciune , şi care era gârbovă de nu putea să se ridice în sus nicidecum. Iar IISUS , văzând-o , a chemat-o şi i-a zis : femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta. Şi si-a pus mâinile peste dânsa şi îndată s-a îndreptat şi a început să slăvească pe DUMNEZEU.  Atunci mai marele sinagogii , mâniindu-se , pentru că IISUS o vindecase sâmbăta , a luat cuvântul şi a grăit poporului : şase zile sânt în care să lucreze omul; deci veniţi în aceste zile şi vă vindecaţi , şi nu în ziua sâmbetei. Iar DOMNUL i-a răspuns şi i-a zis : făţarnicilor , fiecare dintre voi nu-şi dezleagă , oare, în ziua sâmbetei , boul sau asinul de la iesle şi nu-l duce să-l adape ? Dar această femeie , care este fiica lui Avraam şi pe care a legat-o Satana , iată, de optsprezece ani ,nu se cădea , oare, să fie dezlegată de legătura ei în ziua sâmbetei ? Şi zicând EL acestea , s-au ruşinat toţi cei care erau împotriva LUI , iar poporul întreg se bucura de toate faptele măreţe săvârşite de DÂNSUL .
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !
                           Dragii mei,
Dăruiţi  sufletului  ce este al sufletului ! Adică, mergeţi la SFANTA BISERICĂ, şi asistaţi cu întreaga voastră fiinţă la SFÂNTA  şi DUMNEZEIASCA  LITURGHIE, pentru ca şi sufletul să se bucure şi să se hrănească cu al LUI  DUMNEZEU  CUVÂNT !
                           Cu dragoste, Maria !                                                                                      


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu