duminică, 22 decembrie 2013

SFÂNTA EVANGHELIE , DE DUMINICĂ 22 DECEMBRIE 2013 !

             Duminica , înaintea  naşterii  LUI                             HRISTOS, a SFINŢILOR  PĂRINŢI!
                          ( 1, 1 - 25 ), 
                 SFÂNTA  EVANGHELIE ,
                           DE LA  MATEI.

Cartea neamului lui  IISUS  HRISTOS, fiul lui David,fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacob, iar Iacob a născut pe Iuda şi pe fraţii lui. Iuda a născut pe Fares şi pe Zara din Tamar , iar Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Aminadav, Aminadav a născut pe Naason, iar Naason a născut pe Salmon. Salmon a născut pe Booz din Rahav, ;Boz a născut pe Obed din Rut; Obed a născut pe Iesei , iar Iesei a născut pe David împăratul. David împăratul a născut pe Solomon din femeia lui Urie ; Solomon a născut pe Roboam ; Roboam a născut pe Abia, iar Abia a născut pe Asa.  Asa a născut pe Iosafat, Iosafat a născut pe Ioram;iar Ioram a născut pe Ozia. Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; iar Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase. Manase a născut pe Amon ; Amon a născut pe Iosia, iar Iosia a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui, la strămutarea în Babilon . Iar după strămutarea în Babilon , Iehonia a născut Salatiil; Salatiil a născut pe Zorobabel; Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor. Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud ;Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacob,iar Iacob a născut pe Iosif, bărbatul Mariei din care s-a născut IISUS, care se cheamă HRISTOS. Deci,toate neamurile : de la AVRAAM până la DAVID, sânt patrusprezece  neamuri; de la DAVID , până la strămutarea în Babilon , sânt patrusprezece neamuri; şi de la mutarea în Babilon până la HRISTOS , sânt patrusprezece neamuri. Iar naşterea lui IISUS  HRISTOS , aşa a fost :după ce mama SA, MARIA, a fost logodită cu IOSIF ,şi înainte de a fi Ei împreună, s-a aflat că EA are în pântece din DUHUL  SFÂNT. Iar Iosif, bărbatul Ei , fiind om drept şi nevoind să o vădească, a vrut s-o lase în ascuns. Pe când însă cugeta el acestea, iată Îngerul DOMNULUI  i s-a arătat în vis, grăind : Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe MARIA, femeia ta ,căci CEL zămislit într-însa este din DUHUL SFÂNT . Ea va naşte FIU, şi-I vei pune numele:  IISUS , căci EL va mântui pe poporul Său de păcate. Iar acestea toate s-au făcut, ca să se împlinească ceea ce vestise DOMNUL prin proorocul, care zice : iată fecioara va avea în pântece şi va naşte fiu  şi-i vor pune numele Emanuil, care înseamnă: DUMNEZEU este cu noi. După ce s-a deşteptat din somn, Iosif a făcut aşa cum i-a poruncit îngerul DOMNULUI şi a luat la el, pe femeia sa. Dar n-a cunoscut-o pe ea, până ce a născut pe Fiul său cel UNUL - NĂSCUT, căruia I-a pus numele IISUS.
        Slavă Ţie DOAMNE, Slavă Ţie !

                               Cu dragoste, Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu