joi, 26 decembrie 2013

SFANTA EVANGHELIE DIN 26 DECEMBRIE 2013 !

           LA  SFÂNTA  ŞI  DUMNEZEIASCA                                    LITURGHIE,

 SFANTA  EVANGHELIE  DE LA MATEI !
                       (II,13-23 )

După ce s-au dus magii , iată Îngerul DOMNULUI s-a arătat în vis lui Iosif , zicând : scoală-te , ia Pruncul şi pe mama SA, şi fugi în Egipt şi stai acolo, până ce îţi voi spune eu, căci IROD, are să caute PRUNCUL ca să-L omoare. Iar el, sculându-se , a luat noaptea PRUNCUL şi pe mama SA şi s-au dus în Egipt; şi au stat acolo până la moartea lui 
Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de DOMNUL prin Proorocul , care zice :din Egipt am chemat pe FIUL MEU. Iar când Irod a văzut că a fost înşelat de magi, s-a mâniat foarte tare şi, trimiţând, a omorât pe toţi copiii , care erau în Betleem şi în toate hotarele lui ,  de doi ani şi mai mici, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia proorocul , care zice : glas în Rama s-a auzit , plângere şi tânguire şi ţipăt mult ; Rahila plângea pe fiii săi şi nu voia să se mângâie , pentru că nu mai sunt. Iar după ce a murit Irod, iată că Îngerul DOMNULUI se arată în vis lui Iosif în Egipt, zicându-i :scoală-te , ia PRUNCUL şi pe mama LUI şi mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa PRUNCULUI. Iar el sculându-se ,a luat PRUNCUL şi pe mama LUI şi au venit în pământul lui Israel. Dar auzind că domneşte Arhelau în Iudeea , în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo şi,luând poruncă în vis ,s-a dus în părţile Galileii . Şi a venit şi a locuit în oraşul, care se numeşte Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prooroci , că Nazarinean se va chema. 
    SFÂNTA  EVANGHELIE DE LA MATEI !
                         (XI, 27-30 )

Zis-a DOMNUL ucenicilor SĂI : toate-MI sânt date de către TATĂL MEU şi nimeni nu cunoaşte pe FIUL , decât numai TATĂL ;nici pe TATĂL nu-L cunoaşte nimeni, decât numai FIUL şi căruia va voi FIUL să-i descopere. Veniţi la MINE toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi EU vă voi odihni. Luaţi jugul MEU asupra voastră şi vă învăţaţi de la MINE , că eu sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre; căci jugul MEU este bun şi povara MEA este uşoară . 
            SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ TIE !
                              Cu dragoste, Maria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu