miercuri, 25 decembrie 2013

SFÂNTA EVANGHELIE , DE DUMINICĂ 25 DECEMBRIE 2013 !

               SFÂNTA  EVANGHELIE 
             DE  LA  MATEI ! ( II , 1 - 12 )

Dacă s-a născut  IISUS în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod împăratul , iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând : unde este împăratul iudeilor , CEL care s-a născut ? Căci am văzut la Răsărit steaua LUI şi am venit să ne LUI. Şi auzind împăratul Irod , s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el ; şi adunând pe toate căpeteniile preoţilor şi cărturarii poporului, i-a întrebat : unde să se nască HRISTOS ? Iar ei, i-au răspuns : în Betleemul din Iudeea , căci aşa este scris prin proorocul : şi tu Betleeme, din pământul lui Iuda , nu eşti nicidecum cel mai mic dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi POVĂŢUITORUL , care va paşte poporul meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi şi a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua.Şi, trimiţându-i la Betleem , le-a zis : mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi , dacă-L veţi afla, să mă vestiţi şi pe mine, ca să vin şi eu să mă închin LUI. Iar ei, ascultând pe împărat,au plecat şi iată steaua , pe care o văzuseră în Răsărit , mergea înaintea lor , până ce a venit şi a stat deasupra , unde era Pruncul . Când au văzut ei steaua , s-au bucurat cu bucurie foarte mare. Şi intrând în casă şi văzând pe Prunc împreună cu Maria, mama LUI , s-au aruncat cu faţa la pământ şi s-au închinat LUI ; apoi , deschizându-şi visteriile lor , I-au adus daruri : aur, tămâie şi smirnă. Dar, primind înştiinţare prin vis să nu se întoarcă la IROD, pe altă cale s-au dus în ţara lor.
                SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ ŢIE !

Dragii mei, nu lăsaţi ca SFINTELE BISERICI să fie goale, ci mergeţi ca să vă hrăniţi sufletul cu VENIREA PRUNCULUI  IISUS  în lume,  pentru mântuirea noastră a tuturor. 
                    Cu dragoste, Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu