vineri, 13 septembrie 2019

SFÂNTA EVANGHELIE DIN MAREA SI SFANTA ZI , A ÎNĂLŢĂRII SFINTEI CRUCI !

                     Sfânta Evanghelie  
                 de  Vineri 14  Septembrie , 
                la  Marea  şi Sfânta Sărbătoare, 
                     a Înălţării  Sfintei Cruci !

                               La  Utrenie ,

                                Sfânta Evanghelie de la Ioan !
                                            (XII, 28 - 36 )  

Zis-a Domnul : Părinte , preamăreşte numele Tău.
Atunci a venit glas din Cer : L-am preamărit şi iarăşi îl voi preamări. Iar Poporul, care era de faţă şi auzea, zicea : a fost tunet ! Alţii ziceau : a vorbit cu Dânsul un Înger. Iisus a răspuns şi a zis : nu pentru Mine a venit Glasul acesta, ci pentru voi. Acum este Judecata acestei Lumi ; acum stăpânitorul acestei Lumi va fi izgonit afară. Iar Eu, când voi fi înălţat de pe Pământ, pe toţi îi voi trage la Mine. Iar aceasta o zicea ,arătând cu ce moarte avea să moară. Atunci mulţimea I-a răspuns : noi am auzit din Lege că Hristos rămâne în veci, deci cum zici Tu că trebuie să fie înălţat Fiul Omului ? Cine este Acesta, Fiul Omului ? Atunci Iisus a zis către ei : puţină vreme mai este Lumina la voi. Umblaţi până când aveţi Lumina , ca să nu vă cuprindă întunericul ; căci cel care umblă pe întuneric nu ştie unde merge. Până când aveţi Lumina, credeţi în Lumină, ca să fiţi fiii Luminii.
                             Image result for IISUS
               SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !  AMIN !

           La Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie , 

                 Sfânta Evanghelie  de la Ioan ! 
             (XIX, 6 - 11, 13 -20, 25 -28 ,31 - 35 )

În vremea aceea s-au sfătuit căpeteniile preoţilor şi bătrânii împotriva lui Iisus , ca să-L omoare , şi L -au dus la Pilat , zicând :
răstigneşte-L, răstigneşte-L ! Pilat le-a zis : luaţi-L voi şi-L răstigniţi , căci eu nu găsesc în El nicio  vină. I-au răspuns Iudeii : noi Lege avem şi după Legea noastră trebuie să moară, căci s-a făcut pe Sine Fiu al Lui Dumnezeu. Deci când a auzit Pilat acest cuvânt , mai mult s-a temut. Şi a  intrat iarăşi în pretoriu şi a întrebat pe Iisus : de unde eşti Tu ? Iar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Atunci  Pilat i- a zis : cu mine nu vorbeşti ? Oare, nu ştii că am putere să Te eliberez şi putere am să Te răstignesc ? Iisus i-a răspuns : nu ai avea nicio putere asupra Mea, dacă nu ţi-ar fi fost dat ţie de sus . Deci, când a auzit Pilat aceste vorbe , a scos pe Iisus afara şi a şezut pe scaunul de judecată, în locul cel numit :  pardosit cu pietre , iar evreieste : gabbata. Şi era ziua pregătirii Paştilor, vineri , pe la ceasul al şaselea; şi a zis Pilat iudeilor : iată împăratul vostru ! Dar ei au strigat : Ia-L , ia-L, răstigneşte-L ! Pe împăratul vostru să-L răstignesc ? - i-a întrebat Pilat. Căpeteniile Preotilor au răspuns : n-avem împărat decât numai pe Cezarul. Atunci L-a dat lor ca să-L răstignească. Şi au luat pe Iisus şi L-au dus ca să-L răstignească.Şi, Însuşi ducându-şi Crucea , 
                         
a ajuns la locul numit al Căpăţânii, care evreieste se zice Golgota. 
Acolo L-au răstignit; şi împreună cu El pe alţi doi , de o parte şi de alta,iar în mijloc pe Iisus.
Şi Pilat a scris o tăbliţă şi a pus-o deasupra Crucii. Şi era scris pe ea : Iisus Nazarineanul , împăratul iudeilor. Deci mulţi dintre iudei au citit această tăbliţă , căci era aproape de oraş locul unde a fost răstignit Iisus. Şi era scris evreieşte, greceşte şi latineşte.Şi stăteau lângă Crucea Lui Iisus, mama Sa şi sora mamei Sale , Maria Lui Cleopa, şi Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe Maica Sa şi pe ucenicul pe care îl iubea stând alături , a zis Maicii Sale : femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului : iată mama ta . Şi , din ceasul acela, ucenicul a luat-O în casa sa. După aceea , ştiind Iisus că acum toate s-au sâvârşit, plecându-şi capul , şi-a dat Duhul. Iar iudeii , de vreme ce era vineri , ca să nu rămână trupurile sâmbătă  pe Cruce, căci era mare ziua sâmbetei aceleia, au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor şi să-i ridice. Deci au venit ostaşii şi au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi , asemenea şi pe ale celuilalt răstignit împreună cu El. Venind însă la Iisus , dacă au văzut că murise , nu I-au zdrobite fluierele picioarelor ; ci unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta Sa şi îndată a ieşit sânge şi apă. Şi cel care a văzut a mărturisit , şi adevărată este mărturisirea lui.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE ! AMIN !

                               Dragii mei,


Vineri 14 Septembrie de Înălţarea Sfintei Cruci, este O Sfantă Slujbă dumnezeiesc de frumoasă şi de hrănitoare pentru suflet.

Să lăsam fratilor, toate treburile deoparte , pe care ni le pune Diavolul în minte şi -n mâinile noastre, ca să fim ocupaţi şi să nu mergem la Sfânta Biserică.
Să-l facem să crape de ciudă şi oriunde ne-om afla, sa nu stam acasa, ci sa mergem la Sfanta Biserica ca sa ne hranim inima si sufletul cu Dumnezeiasca şi Sfanta Evanghelie a Lui HRISTOS  DOMNUL şi DUMNEZEUL nostru, Căruia I se cuvine toată cinstea , slava si închinarea, acum şi pururea şi-n vecii vecilor, AMIN !

Un comentariu:

  1. DOAMNE,te rog iarta-i si pe cei care astazi au zis ca ei nu cred in SFANTA CRUCE,m-a durut sufletul,dar nu i-am jignit,doar atat pot sa le spun,ca vine ziua cand vor cauta disperati sa gaseasca doua crengute sa le uneasca una vertical si alta orizontal,ca faca o cruce ca sa-si apere sufletul la ce urgie vine pe pamant,daca astazi fug de lumanari,cruci,icoane,tamaie,apa Sfintita,si de CUVANTUL TAU CEL SFANT,vine ziua cand multi vor dori sa-si ia Crucea sa TE urmeze DOAMNE.

    RăspundețiȘtergere