vineri, 13 septembrie 2019

ACATISTUL ÎNĂLTARII SFINTEI CRUCI !

                ACATISTUL  SFINTEI  CRUCI !

                            14 Septembrie 2019 !
                         Image result for ACATISTUL INALTARII SFINTEI CRUCI

Acatistul Sfintei Cruci audio 14 septembrie - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=7vYhTL3Uw3s
Mar 21, 2011 - Uploaded by allexy75
Acatistul Sfintei Cruci audio 14 septembrie. ... Acest Acatist al Sfintei Cruci este o inregistrare a ...

Acatistul Inaltarii Sfintei Cruci - pr. Dani Sfart - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=wRQM-KADLf8
1 day ago - Acatistul Inaltarii Sfintei Cruci - pr. ... Acatistul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel - pr. ... Apostolul si Evanghelia - Inaltarea Domnului Iisus Hristos ...


      ACATISTUL Sfintei Cruci
Sfanta Cruce

1 August - Scoaterea Cinstitului lemn al cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci

Duminica a 3-a din Postul Paştelui - Duminica Crucii

7 Mai - Arătarea semnului Sfintei Cruci pe cer

14 Septembrie - Înălţarea Sfintei Cruci

Rugaciunile incepatoare:

     In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
     Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
     Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
     Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!

     Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

     Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
     Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
     Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
     Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

     Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru Numele Tau.

      Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
      Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

      Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se Numele Tau, vie Imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da-ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.

      Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.


Apoi se zic Condacele si Icoasele:

Condacul 1

 O, de trei ori fericită şi preacinstită Cruce, ţie ne închinăm credincioşii şi te mărim, veselindu-ne de dumnezeiasca ta înălţare; Ca o pavăză şi armă nebiruită, ocroteşte şi acoperă cu darul tău pe cei ce cântă: Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creştinilor!

Icosul 1

 Îngerii din cer în chip nevăzut înconjoară cu frică Crucea cea de viaţă purtătoare şi, văzând-o că dă credincioşilor har de lumină dătător, cu strălucire, se spăimântează şi stau zicând către dânsa unele ca acestea:

Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a lumii; Bucură-te, slava Bisericii; Bucură-te, că izvorăşti tămăduiri cu îndestulare;Bucură-te, că luminezi marginile lumii; Bucură-te, lemn de viaţă mirositor şi visteria minunilor; Bucură-te, preafericită şi de daruri dătătoare; Bucură-te, ca eşti dumnezeiesc aşternut picioarelor; Bucură-te, că te-ai aşezat spre închinarea tuturor;Bucură-te, pahar plin de curată băutură; Bucură-te, luminător al strălucirii celei de sus; Bucură-te, prin care se binecuvântează zidirea; Bucură-te, prin care este închinat Ziditorul; Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condacul 2

 Văzându-se Elena pe sineşi întru dorire, a zis împăratului cu îndrăznire: lucrul cel preadorit sufletului tău se arată prea de bucurie osârdiei mele; căutând însă arma cea biruitoare pentru tine, precum zici, cântă: Aliluia!

Icosul 2

 Cunoştinţa cea necunoscută mai înainte, împărăteasa cunoscând-o, a strigat către cei ce slujeau: din sânurile pământului siliţi-vă în grabă a afla şi Crucea a mi-o da, către care privind cu frică a zis, cântând aşa:

Bucură-te, semnul adevaratei bucurii; Bucură-te, izbăvirea vechiului blestem; Bucură-te, comoară, pentru zavistie în pământ ascunsă; Bucură-te, ceea ce Te-ai arătat cu stele închipuită; Bucură-te, Cinstită Cruce cu împătrite raze în chipul focului; Bucură-te, scară pe înălţime rezemată, mai înainte arătată; Bucură-te, lumina îngerilor cea cu alinare închipuită; Bucură-te, rana demonilor cea mult suspinată;Bucura-te, odor veselitor al Cuvântului; Bucură-te, stingătoarea focului rătăcirii; Bucură-te, Cinstită Cruce, apărătoare a deznădăjduiţilor; Bucură-te, tare apărătoare a celor ce bine călătoresc; Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condacul 3

 Puterea Lemnului s-a arătat atunci, spre adevărata încredinţare a tuturor şi pe cea fără de glas şi moartă, spre viaţă o a sculat, înfricoşătoare privire celor ce vor a culege mântuire, când cântă aşa: Aliluia!

Icosul 3

 Având Elena arma cea nebiruită, a alergat către fiul său; iar el, tare săltând îndată, Crucea cea prea mare cunoscând-o, se bucură şi cu săltările ca şi cu nişte cântări, zicea către Dânsa unele ca acestea:

Bucură-te, Cinstită Cruce, vasul luminii; Bucură-te, Cinstită Cruce, vistierul vieţii; Bucură-te, dătătoarea darurilor Duhului;Bucură-te, limanul cel neînviforat al celor ce călătoresc pe mare; Bucură-te, masă care ţii ca pe o jertfă pe Hristos;Bucură-te, viţă care porţi Strugurele cel copt care dă vinul cel tainic; Bucură-te, că păzeşti sceptrurile împăraţilor; Bucură-te, că zdrobeşti capetele balaurilor; Bucură-te, strălucită cunoştinţă a credinţei; Bucură-te, păzitoarea a toată lumea; Bucură-te, binecuvântarea Lui Dumnezeu către muritori; Bucură-te, mijlocirea către Dumnezeu a celor muritori; Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condacul 4

 Dumnezeiască râvnă întru sine luând Elena, cu osârdie a căutat şi a aflat Crucea care în pământ era ascunsă şi pe cer împăratului se arătase, pe care lăudând-o a zis: Aliluia!

Icosul 4

 Ca chipul soarelui s-a arătat Crucea în lume şi toţi de luminare umplându-se şi ca şi către o stea alergând, o văd pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunătăţi, în mâinile cele sfinte înălţată, pe care lăudând-o au zis:

Bucură-te, raza Soarelui celui gândit; Bucură-te, izvorul Mirului celui nedeşertat; Bucură-te, chemarea lui Adam şi a Evei; Bucură-te, omorârea stăpânitorilor iadului; Bucură-te, că înălţându-Te împreună acum, pe noi ne înalţi; Bucură-te, că închinându-te, pe suflete le sfinţeşti; Bucură-te, lauda apostolilor cea în lume propovăduită; Bucură-te, tăria nevoitorilor cea preaiubită; Bucură-te, Cinstită Cruce, mustrarea evreilor; Bucură-te, lauda credincioşilor; Bucură-te, prin care s-a surpat iadul; Bucură-te, prin care a răsărit Darul;Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condacul 5

 Lemnul cel de Dumnezeu dăruit, privindu-l toţi, la acoperământul lui acum să alergăm şi ca pe o armă ţinându-l, printr-însul să biruim taberele vrăjmaşilor şi, pipăind pe cel nepipăit, cu bucurie să cântăm Lui: Aliluia!

Icosul 5

 Văzut-a lumina din cer marele Constantin, arătându-se semnul Crucii cu stele, întru care şi biruind mulţimea vrăjmasilor, s-a sârguit de a descoperit lemnul Crucii şi a zis către dânsul unele ca acestea:

Bucură-te, marginea sfatului celui negrăit; Bucură-te, tăria poporului celui binecuvântat; Bucură-te, cel ce înfrângi taberele vrajmaşilor; Bucură-te, cel ce arzi cu văpaia pe demoni;Bucură-te, sceptrul ceresc al împărăteştii oşti; Bucură-te, arma nebiruită a iubitoarei de Hristos oşti; Bucură-te, ceea ce dobori sprânceana barbarilor; Bucură-te, ceea ce ocârmuieşti sufletele oamenilor; Bucură-te, izbăvitoarea multor răutăţi; Bucură-te, dăruitoarea multor bunătăţi; Bucură-te, prin care saltă purtătorii de Hristos; Bucură-te, prin care iudeii se tânguiesc;Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condacul 6

 Scară până la cer s-a făcut Crucea Domnului, pe toţi suindu-i de la pământ spre înălţimea cerului, ca să locuiască împreună şi totdeauna cu cetele îngerilor, lăsând pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt şi ştiind ei a cânta: Aliluia!

Icosul 6

 Lumină, Mântuitorule, strălucind peste toţi cei din iad, ai luminat pe cei ce zăceau jos; iar portarii iadului nesuferind raza Ta, ca nişte morţi au căzut şi cei ce s-au izăbvit de dânşii, acum, văzând Crucea, cânta aşa:

Bucură-te, învierea celor omorâţi; Bucură-te, izbăvirea celor ce se tânguiesc; Bucură-te, deşertarea visteriilor iadului; Bucură-te, câştigarea desfătării raiului; Bucură-te, toiag care pe oastea egipteană o ai cufundat; Bucură-te, că iarăşi pe poporul israelitean l-ai adăpat; Bucură-te, lemn însufleţit, a tâlharului mântuire; Bucură-te, trandafir bine mirositor, a binecredincioşilor mirosire; Bucură-te, hrana celor ce flămânzesc întru Duhul; Bucură-te, pecetea pe care oamenii o au luat; Bucură-te, Cinstită Cruce, uşa tainelor; Bucură-te, prin care se revarsă râuri Dumnezeieşti; Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condacul 7

 Moise, vrând preamult truditul neam a-l mântui din stricăciune, te-ai dat lui ca un toiag, dar te-ai cunoscut lui şi semn dumnezeiesc. Pentru aceea s-a spăimântat, Cruce Cinstită, de tăria ta, cântând: Aliluia!

Icosul 7

 Cel ce demult a dat lege văzătorului de Dumnezeu în Sinai, de voie pe Cruce s-a pironit pentru cei fără de lege, de bărbaţii cei fără de lege şi blestemul cel vechi al legii l-a dezlegat, ca puterea Crucii văzând-o toţi acum să cânte:

Bucură-te, ridicarea celor căzuţi; Bucură-te, îndreptarea celor robiţi de patimile lumeşti; Bucură-te, înnoirea învierii Lui Hristos; Bucură-te, dumnezeiască desfătare a monahilor;Bucură-te, copac bine înfrunzit sub care se adăpostesc credincioşii; Bucură-te, Lemn de prooroci grăit a fi pe pământ sădit; Bucură-te, ajutorul împărăţiei împotriva vrăjmaşilor;Bucură-te, apărare tare a cetăţii; Bucură-te, a Dreptului Judecător arătare; Bucură-te, a greşiţilor osândire; Bucură-te, Cinstită Cruce, sprijinirea sărmanilor; Bucură-te, Cinstită Cruce, îmbogăţirea săracilor; Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condacul 8

 Străină minune văzând, străină viaţă să vieţuim, mintea la cer înălţând-o; că pentru aceasta Hristos pe Cruce s-a pironit şi cu trupul a pătimit, vrând a-i atrage la Sine pe cei ce-I cântă Lui: Aliluia!

Icosul 8

 Tot a venit din înălţime, avându-şi Dumnezeirea, singur Cuvântul cel mai înainte de veacuri şi, născându-Se din Fecioara Maică şi lumii arătân-du-Se om smerit şi Crucea primind, a făcut vii pe cei ce cântă Lui:

Bucură-te, Cinstită Cruce, arma păcii; Bucură-te, semnul călătorilor; Bucură-te, înţelepciunea şi întărirea celor ce se mântuiesc; Bucură-te, nebunia şi sfărâmarea celor ce se dosădesc; Bucură-te, sad bine rodit, nemuritor şi de viaţă purtător; Bucură-te, floare, care ai înflorit mântuirea noastră;Bucură-te, că împreunezi pe cele de pe pământ cu cele de sus;Bucură-te, că luminezi inimile celor de jos; Bucură-te, prin care stricăciunea s-a stricat; Bucură-te, prin care mâhnirea s-a pierdut; Bucură-te, bogăţia bunătăţilor celor înmiite; Bucură-te,   lauda credincioşilor cea de mii de ori numită; Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condacul 9

 A căzut tabăra demonilor cea cu tot felul de săgeţi întrarmată şi neamul evreilor s-a ruşinat, văzând ei că de către toţi cu dor Crucea este închinată şi că de-a pururea izvorăşte tămăduiri celor ce cântă: Aliluia!

Icosul 9

 Râurile cugetelor celor de rea credinţă s-au oprit, fiind pironit pe lemn Tu, Hristoase; căci, cu adevărat, nu se pricep cum şi cruce ai suferit şi de stricăciune ai scăpat; iar noi, învierea slăvind-o, cântăm:

Bucură-te, înălţimea înţelepciunii Lui Dumnezeu; Bucură-te, adâncimea Proniei Lui; Bucură-te, necunoştinţa necuvântătorilor bârfitori; Bucură-te, pierderea nebunilor de stele vrăjitori; Bucură-te, că arăţi învierea Lui Hristos; Bucură-te, că pătimirile Lui le înnoieşti; Bucură-te, ceea ce călcarea de poruncă a celor dintâi zidiţi ai dezlegat; Bucură-te, ceea ce intrările Raiului le-ai deschis; Bucură-te, Cinstită Cruce, cea de toţi cei drept-credincioşi cinstită; Bucură-te, a neamurilor celor necredincioase potrivnică; Bucură-te, Cinstită Cruce, doctorul celor ce bolesc; Bucură-te, de-a pururea ajutătoare a celor ce se roagă ţie; Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condacul 10

 Lumea vrând a o mântui, împodobitorul lumii la dânsa S-a pogorât în chip de negrăit şi, întrupat fiind, Crucea a suferit şi pentru noi pe toate ca noi le primeşte; pentru aceea şi izbăvindu-ne pe noi, de la toţi aude: Aliluia!

Icosul 10

 Zid nebiruit şi dumnezeiesc al lumii te înţelegem, o, purtătoare de viaţă Cruce; că Făcătorul cerului şi al pământului pe tine gătindu-te, îşi întinde mâinile - străină auzire - şi pe toţi învaţă a cânta:

Bucură-te, temeiul dreptei credinţe; Bucură-te, biruinţa creştinilor; Bucură-te, că pe Amalec cel gândit l-ai înfrânt;Bucură-te, că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit;Bucură-te, că tu umbrele cele prea vechi le-ai înnoit; Bucură-te,   că tu glasurile cele de prooroci grăite le-ai împlinit; Bucură-te, că ai purtat pe Mântuitorul tuturor; Bucură-te, că ai stricat pe stricătorul sufletelor; Bucură-te, prin care cu îngerii ne-am unit; Bucură-te, prin care cu lumina ne-am strălucit; Bucură-te, că cinstindu-te, ţie ne închinăm; Bucură-te, că strigând, ţie glăsuim; Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condacul 11

 Cântarea toată se micşorează, vrând a urma mulţimii minunilor tale, fiindcă de-ţi vom aduce ţie, o preacinstită Cruce, mulţime de laude, nimic vrednic nu împlinim, faţă de cele ce ai dat nouă, dar cântăm: Aliluia!

Icosul 11

 Strălucire de lumină dătătoare, celor ce sunt întru întuneric se dăruieşte Crucea aceasta de viaţă dătătoare; că lumina cea nematerialnică a primit-o şi spre Dumnezeiască cunoştinţă pe toţi povăţuieşte şi, înălţându-se acum, pe mintea noastră o înalţă a cânta acestea:

Bucură-te, luminătorul cel ce te arăţi celor ce sunt întru întuneric; Bucură-te, stea, care străluceşti lumea; Bucură-te, fulger, care orbeşti pe ucigaşii Lui Hristos; Bucură-te, trăsnet, care slăbănogeşti pe cei necredincioşi; Bucură-te, că ai strălucit cetele dreptmăritorilor; Bucură-te, că ai risipit capiştele idolilor;         Bucură-te, al căreia chip din cer s-a arătat; Bucură-te, al căreia dar pe vicleşuguri le-a gonit; Bucură-te, ceea ce însemnezi omorarea trupului; Bucură-te, ceea ce omori pornirea patimilor; Bucură-te, pe care Hristos s-a răstignit; Bucură-te, prin care toată lumea s-a mântuit; Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condacul 12

 Har voind Hristos a da oamenilor, mâinile pe lemn Îşi întinde şi neamurile toate le cheamă şi Împărăţia Cerurilor o dă tuturor celor ce cu vrednicie şi cu credinţă cântă cântarea: Aliluia!

Icosul 12

 Cântând cântarea Ta, Te lăudăm cu dor pe Tine, lemnul Domnului, ca pe un însufleţit; că pe tine pironindu-se cu trupul Cel ce stăpâneşte peste puterile cele de sus, ne-a sfinţit, ne-a mărit şi ne-a învăţat a zice acestea:

Bucură-te, Cinstită Cruce, arma cea înţelegătoare; Bucură-te, sfântă privire a Sfinţilor; Bucură-te, înainte-propovăduirea proorocilor şi a drepţilor; Bucură-te, purtătoare de lumină, meşteşugire a Lui Hristos; Bucură-te, frumuseţea şi cununa dreptcredincioşilor ocârmuitori; Bucură-te, stăpânirea şi întărirea cuvioşilor preoţi; Bucură-te, podoaba cea prealăudată a adevărului; Bucură-te, începutul cel preabun al mânutuirii;Bucură-te, strălucirea cea luminată a tuturor; Bucură-te, izgonirea agarenilor; Bucură-te, făclie a luminii celei nestricate; Bucură-te, veselia sufletului meu; Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condacul 13

 O, întru tot cântat Lemn pe care a fost răstignit Hristos, Cuvântul cel mai Sfânt decât Sfinţii, primind rugăciunile noastre, de toată primejdia pe toţi izbăveşte-ne şi de chinurile veşnice scapă pe cei ce cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori).

Apoi se zice iarasi Icosul 1 (Îngerii din cer în chip nevăzut înconjoară cu frică Crucea cea de viaţă purtătoare  , ...) si Condacul 1 ( O, de trei ori fericită şi preacinstită Cruce, ţie ne închinăm credincioşii şi te mărim , ...). 

Apoi se zice aceasta rugaciune:

                                           RUGACIUNE 

  Doamne, Iisuse Hristoase, dulce Mântuitorul sufletelor noastre, mărturisesc înaintea Ta, întru acestă zi a răstignirii Tale, în care ai pătimit şi ai luat moarte pe Cruce pentru păcatele noastre, că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe şi cu fărădelegile mele cele rele. De aceea mă rog bunătăţii Tale celei nemărginite, ca să mă faci şi pe mine părtaş sfintelor Tale Patimi, cinstitelor răni şi morţii Tale celei de viaţă făcătoare, pentru ca să mă învrednicesc, prin Darul Tău, să câştig şi eu asemenea Ţie, pentru dragostea Ta, precum Tu cel milostiv le-ai răbdat pentru mântuirea mea, întărindu-mă pururea cu aceeaşi putere şi răbdare ce ai avut când Te-au răstignit nemulţumitorii evrei.
  De aceea întăreşte-mă, Doamne, ca să pot ridica cu bucurie de astăzi înainte Crucea Ta cu deplină pocăinţă. Întristarea morţii Tale să o simt, precum au simţit-o Preasfânta Ta Maică, ucenicii Tăi şi mironosiţele femei. Şi-mi inviază simţirile mele cele sufleteşti, ca să cunoască moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut şi zidirile cele neînsufleţite, care s-au mişcat la răstignirea Ta; cum Te-a cunoscut talharul cel credincios şi, rugându-ţi-se, L-ai primit în Rai.
  Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, darul Tău, precum ai dat atunci aceluia şi iartă păcatele mele pentru Sfintele Tale Patimi şi mă primeşte prin pocăinţă împreună cu el în Rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti. Asemenea fă cu toţi creştinii, vii şi morţi, precum se roagă Ţie în toate zilele Sfânta Biserică şi le lasă lor toate păcatele şi-i învredniceşte pe ei de Împărăţia Ta şi să vadă Lumina Ta şi să mărească slava Ta. Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi zic către Dânsa: mărire Ei pentru dragostea Ta.
  Bucură-te preacinstită Cruce a Lui Hristos, că prin tine s-a mântuit lumea, ridicând asupra ta pe Iisus ţintuit. Bucură-te, pom preamărit, pentru că Tu ai ţinut rodul vieţii ce ne-a mântuit din moartea păcatului. Bucură-te toiagul cel tare ce ai sfărâmat uşile iadului. Bucură-te cheia împărătească ce ai deschis uşa Raiului. Mă bucur şi eu pentru că văd pe vrajmaşii Tăi surpaţi jos, iar pe prietenii Tăi că împărăţesc în ceruri, pe vrăjmaşii Tăi biruiţi de puterea Ta, iar pe creştinii ce ţi se închină înarmaţi cu puterea Ta. O, Răstignitul meu Hristoase, câte ai pătimit pentru noi, câte răni, câte scuipări, câte batjocuri şi necinste ai răbdat pentru păcatele noastre, pentru ca să ne dai pildă de adevarată răbdare! De aceea cum pot eu să fug de Cruce, văzând pe Hristos că este ridicat pe ea? Cum să-mi pară grele chinurile văzând pe Stăpânul meu că le iubeşte şi le cere şi le socoteşte Lui de mare cinste? Ruşine-mi este, cu adevărat, de mă voi întrista de relele ce-mi pricinuiesc oamenii, sau de ispitele ce-mi aduc diavolii, trupul şi gândul meu cel rău, sau pentru sărăcia şi bolile ce-mi vin din voia Lui Dumnezeu, deoarece acestea toate le trimite pentru ca să mă apropie mai mult de El; pentru ca să-L slăvesc şi să mă pedepsesc în această viaţă pentru binele meu, pentru ca să mă odihnesc cu mai multă mărire întru împărăţia Lui cea veşnică. Şi de vreme ce este aşa, înmulţeşte-mi, Doamne, ostenelile, ispitele şi durerile, dar să-mi înmulţeşti împreună şi să-mi prisoseşti şi răbdarea şi puterea, ca să pot răbda toate câte mi s-ar întâmpla. Pentru că recunosc că sunt neputincios de nu mă vei întări, orb de nu mă vei lumina, legat de nu mă vei dezlega, fricos de nu mă vei face îndrăzneţ, rău de nu mă vei preface în bun, pierdut de nu mă vei ierta, rob de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu