vineri, 14 august 2015

SFÂNTA EVANGHELIE , LA MAREA SI SFÂNTA SĂRBĂTOARE , A ADORMIRII MAICII DOMNULUI !

                                     15  August  2015 !

                                          La  Utrenie,

                                  Sfânta  Evanghelie de la Luca !
                           (I,39 -49, 56 )

În zilele acelea,sculându-se Maria, s-a dus în grabă la munte, într-un oraş al lui Iuda , şi a intrat în casa lui Zaharia, şi s-a închinat Elisabetei.
                              
                                                    Fecioara Maria o vizitează pe Elisabeta , pictură de Philippe de ...
 Iar când a auzit Elisabeta închinăciunea Mariei , a săltat pruncul în pântecele ei ;şi Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt şi a strigat cu glas mare şi a zis : binecuvântată  eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău.Şi de unde cinstea aceasta pentru mine , ca să vină la mine Maica Domnului meu ? Căci iată, cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele , a săltat Pruncul de bucurie în pântecele meu. Şi fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria : măreşte sufletul al meu pe Domnul şi se bucură duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu , pentru că a căutat spre smerenia roabei sale . Iata , de acum , mă vor ferici toate neamurile , pentru că mi-a făcut mie mărire Cel puternic şi sfânt este numele Lui. Şi a rămas Maria împreună cu Elisabeta , ca la trei luni . Apoi s-a înapoiat la casa sa.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE,  SLAVĂ  ŢIE !
                                                AMIN !

                      La  Sfânta  şi Dumnezeiasca Liturghie,

                              Sfânta  Evanghelie  de la Luca !
                                      (X, 38-42 , XI ,27 - 28 )

În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat , iar o femeie cu numele Marta L-a primit în casa ei. Şi aceasta avea o soră , ce se numea Maria, care, şezând jos lângă picioarele lui Iisus , asculta cuvintele Lui. 
                          domnul a spus o limpede un singur lucru este de trebuință toate ...
Marta însă se silea să facă ospăţ mare şi, apropiindu-se , a zis : 
Doamne, nu socoteşti că sora mea m-a lăsat singură să slujesc ? Spune-i dar ca să-mi ajute. Dar Iisus , răspunzând, i-a zis :Marto, Marto, te sileşti şi te-ngrijeşti de multe ; dar un singur lucru trebuieşte . Maria însă şi-a ales partea cea bună , care nu se va lua de la ea.Iar când zicea Dânsul acestea , o femeie din popor , ridicându-şi glasul , a zis către Dânsul : fericit este pântecele care Te-a purtat şi sânii la care ai supt .Dar Iisus a răspuns : aşa este , dar fericiţi sânt cei ce ascultă cuvântul Lui Dumnezeu şi-l păzesc pe el .SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !

                        Dragii mei,

Căutaţi în viaţă, ca să vă adunaţi Comori în Cer şi nu pe Pământ !
Comori în Cer, înseamnă ca să fim buni şi milostivi cu Aproapele nostru; înseamnă ca să avem Credinţă,Nădejde şi Dragoste, faţă de Dumnezeu şi de Maica Domnului şi faţă de Aproapele.
Mai înseamnă, ca să mergem la Sfanta Biserica, măcar Duminica, la Sfanta şi Dumnezeiasca Liturghie, apoi sa ne mărturisim şi sa ne învrednicim a primi Sfanta şi Dumnezeiasca Împărtăşanie.
În concluzie, Comori  în Cer înseamnă să împlinim Poruncile Lui Dumnezeu, din dragoste şi nu din frică.
Aşadar fratilor, Comorile de pe Pământ să vă asigure doar un trai modest, iar ce-i prea mult, dati din toata inima si săracilor. Astfel ,cu fiecare zi vă veţi zidi singuri Scară către Dumnezeu, Scară către Fiul Său şi Scară către Maica  Domnului !
                       Cu dragoste şi cu preţuire, 
                                                Maria. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu