sâmbătă, 6 martie 2021

SFÂNTA EVANGHELIE DIN DUMINICA ÎNFRICOSATEI JUDECĂTI !

     SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA  MATEI  !


                                (XXV, 31-46 )


             DUMINICA  LĂSATULUI  SEC  DE  CARNE  !

Zis-a DOMNUL : când va veni FIUL  OMULUI  în slava SA şi toţi  sfinţii îngeri cu EL ,atunci va şedea pe scaunul slavei SALE. Şi se vor aduna înaintea SA,toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, cum desparte păstorul oile de capre ;şi va pune oile de-a dreapta SA , iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta SA :veniţi , binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc ; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau ;străin am fost şi M-aţi primit ; gol am fost  şi M-aţi îmbrăcat ;
bolnav am fost şi M-aţi căutat; în temniţă am fost şi aţi venit la MINE. Atunci drepţii îi vor răspunde , zicând : Doamne, când TE-am văzut flămând şi TE-am hrănit , sau însetat şi ţi-am dat să bei ?
Sau când TE-am văzut străin şi TE-am primit,sau gol şi TE-am îmbrăcat ? Şi când TE-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la TINE ?  Iar Împăratul ,răspunzând,va zice către ei : adevărat vă spun că, întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai MEI prea mici, Mie Mi-aţi făcut .Atunci va zice şi celor de-a stânda SA: duceţi-vă de la MINE , blestemaţilor , în focul cel  veşnic care este pregătit diavolului şi îngerilor lui. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc;însetat am fost şi nu mi-aţi dat să beau ; străin am fost şi nu M-aţi primit ; gol, şi nu m-aţi îmbrăcat;bolnav şi în temniţă şi nu M-aţi cercetat.Atunci vor răspunde şi ei, zicând : Doamne, când TE-am văzut flămând , sau însetat, sau străin , sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu ţi-am slujit Ţie? El însă le va răspunde şi le va zice :adevărat vă spun că , întrucât nu aţi făcut unuia dintre acesti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut.
                            
Şi vor merge aceştia la chinuri veşnice, iar drepţii la viaţă veşnică. .
Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie ! Amin !

Potrivit Sfântului Teofan Zăvorâtul, în această duminică Sfânta Biserică ne aminteşte de înfricoşata Judecată a Domnului.
”Pocăiţi-vă! Dacă nu vă veţi pocăi, veţi pieri cu toţii. Iată, Dumnezeu a rânduit o zi în care va scoate la lumină cele ascunse întru întuneric, va descoperi sfaturile inimilor omeneşti şi va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Atunci nu va mai fi nici o cruţare pentru cei păcătoşi. Vor intra întru bucuria Domnului numai drepţii şi numai cei ce s-au supus nefericirii de a cădea în păcate, dar apoi au adus pocăinţă nefaţarnică şi şi-au îndreptat viaţa. Aşadar, gândindu-vă la această zi înfricoşătoare, încetaţi să păcătuiţi, pocăiţi-vă şi hotărâţi-vă cu neclintire să umblaţi neabătut întru poruncile lui Dumnezeu".

                                         Dragii mei, 

Eu v-am scris cu tot sufletul aici pe Blog, SFÂNTA  şi DUMNEZEIASCA EVANGHELIE, dar, vă asigur că dacă veţi merge la SFÂNTA BISERICĂ şi veţi participa cu toată fiinţa la SFÂNTA şi DUMNEZEIASCA LITURGHIE, sufletul vostru se va hrăni cu DRAGOSTEA şi cu LUMINA ÎNVIERII  LUI  HRISTOS, şi se va îmbrăca cu MILA şi DRAGOSTEA MAICII LUI  DUMNEZEU.
Oriunde vă aflaţi pe acest Pământ faceţi-vă timp şi pentru CASA  DOMNULUI, acolo unde ne este mântuirea sufletului nostru.
Să mergem si noi la Sfanta Biserica, ca sa ne pregatim sufleteste pentru SFANTUL POST al Sfintelor PASTI care incepe de luni.
Să ne rugam asa ,la Bunul Dumnezeu:
                 Doamne al Milei, într-adevar, atunci nu este vreme de milă, ci de judecată.
Arată Doamne astazi Mila TA ,spre noi Fiii Tăi.  
Trimite Doamne în inima noastra lumina pocăinței, ca să ne pocaim din tot sufletul si sa ne intoarcem catre Tine ,înainte de a sosi vremea cea fara de milă;apoi trimite-ne nouă puterea cea tare a harului Tău ca sa ne intarească, pentru ca să păzim întotdeauna PORUNCILE  TALE cele dumnezeiesti și sa umblam fară să lenevim , in toate zilele vietii noastre pe calea faptelor celor bune.
Pentru ca atunci în ziua Judecatii sa ne invrednicesti si pe noi a auzi glasul Tău și hotărârea Ta cea fericită si plină de iubire de oameni ,chemându-ne  : ”Veniti, binecuvantatii Tatalui Meu, mosteniti Împărătia cea gatită vouă ,de la întemeierea Lumii” .Amin !
                                  
                          Cu dragoste si preţuire, MARIA

Un comentariu:

  1. Oare sa se anunte Judecata chiar in Duminica infricosatoarei Judecati ? Dupa ce vestirile pe tema s-au inmultit..

    RăspundețiȘtergere