duminică, 19 ianuarie 2020

SFÂNTA EVANGHELIE , DIN DUMINICA A 29 A DUPĂ RUSALII !

                Vindecarea  celor  10  Leproşi !

                               Sfânta Evanghelie de la Luca !

                                                        (XVII, 12-19 )

.
În vremea aceea când a intrat Iisus într-un sat , L-au întâmpinat zece bărbaţi leprosi care stăteau departe şi care au ridicat glasul şi au zis :Iisuse, Învăţătorule,fie-Ţi milă de noi !
 Iar El,văzându-i , le-a zis lor :duceţi-vă şi vă arătaţi Preoţilor .
                       Image result for cei 10 leprosi imagini
Dar , pe când ei se duceau , s-au curăţit de lepră. Iar unul dintre ei, văzând ca s-a vindecat , s-a întors şi cu glas mare slăvea pe Dumnezeu; şi a căzut cu faţa la pământ lângă picioarele Lui Iisus şi I-a mulţumit.
                                                Image result for cei 10 leprosi imagini
Şi acela era samarinean. Iisus însă, răspunzând, a zis : oare, nu toţi zece s-au curăţit ? Dar cei nouă unde sunt ? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu , decât numai acesta care este de alt neam ? Apoi a zis către acela : scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit.
Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie !
                            Amin !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu