“Eu sunt Alfa şi Omega! Eu sunt Alfa şi Omega”
Domnul Isus a zis.
Începutul şi sfârşitul este Dumnezeu!
Nu e altul pe pământ şi în cer.
“Eu sunt Alfa şi Omega! Eunt Alfa şi Omega!”
Domnul Isus a zis.
“Iată, Eu vin curând!” zice Domnul.
“Iată, iată, iată răsplata voastră e cu Mine!
Vă voi da la toţi, la fiecare după plată
În curând, curând.”

“Cine îi sfânt, să se sfinţească! Cine îi sfânt,

Să se sfinţească!” Domnul Isus a zis.
“Căci afară vor rămâne toţi cei mincinoşi
Şi acei ce sunt necredincioşi.
Cine îi sfânt, să se sfinţească! Cine îi sfânt, să se sfinţească!”
Domnul Isus a zis.

Cei setoşi să vină astăzi! Cei setoşi

Să vină astăzi la Isus şi să bea!
Hainele în sfântul sânge să vi le spălaţi,
Apa vieţii în dar să căpătaţi!
Cei setoşi să vină astăzi! Cei setoşi să vină astăzi
La Isus şi să bea!

Domnul vine, Maranata! Domnul vine, Maranata!

Amin, aleluia!
Duhul şi Mireasa strigă: Vino, Isuse!
Mântuiţii strigă: Glorie!
Domnul vine, Maranata! Domnul vine, Maranata!
Amin, aleluia!