joi, 27 august 2020

ZADARNICIREA CUVANTULUI !!!

                                Icoana Invierea Domnului Iisus Hristos - ManiaMall.

         „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa! Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine“! "Eu sunt lumina lumii. Cel ce Mă urmează pe Mine nu va umbla niciodată în întuneric, ci va avea lumina vieţii."


                                     27 August 2020,oera 4,11 !

                                 Dragii mei, 

În aceasta dimineata in zori,m-a trezit un glas care spunea asa:
           "Da,este adevarat !
           Cuvantul Lui Iisus Hristos este zadarnicit!
         Zadarnicirea Cuvantului !"
Prieteni dragi,mare adevar a grait acel glas. Scriu de ani de zile CUVANTUL Lui Dumnezeu ,dar intotdeauna s-au gasit si e gasesc si persoane care incearca sa puna piedici aici pe Blog si nu numai, la propovaduirea Cuvantului Mantuitorului Hristos.Căci asta inseamna zadarnicerea Cuvantului, a impiedica raspandirea Lui asa cum este corect,asa cum este curat si neintinat,prin incercarea de a-l combate cu tot felul de minciuni sau inventii.
Iata:
A ZĂDĂRNICÍ ~ésc tranz. (acțiuni, planuri etc.) A face să eșueze; a face să devină zadarnic; a împiedica; a dejuca; a contracara. /Din zadarnic. A face să nu se realizeze ceva; a pune piedici la ceva; a dejuca un plan, o uneltire etc. – Din zadarnic.
Sunt persoane care nu pot dormi si nu pot manca,daca nu scoate venin si ură pe gura,daca nu improsca cu noroi Cuvantul Lui Iisus Hristos pe care eu il scriu aici,curat si ne intinat.
Tocmai din acest motiv, îi rog pe cei care murdaresc,intineaza Cuvantul Domnului si nu-l lasa sa intre in sufletul crestinilor,sa se opreasca pana nu e prea tarziu.
Iisus Hristos tot ne avertizeaza,ne da semne,dar noi ca niste orbi nu le vedem si ca niste surzi nu le-auzim!
Mai bine le este acestora sa taca,decat sa-si acopere sufletul lor cu smoala si cu răutatea diavolului.
Sa multumim Domnului si Maicii Domnului pentru tot si pentru toate, si sa ne rugam pentru pacea lumii intregi si pentru oprirea dezastrelor.
Iata:
Sfânta Evanghelie după Ioan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Capitolul 8
1.Iar Iisus S-a dus la Muntele Măslinilor.
2.Dar dimineaţa iarăşi a venit în templu, şi tot poporul venea la El; şi El, şezând, îi învăţa.
3.Şi au adus la El fariseii şi cărturarii pe o femeie, prinsă în adulter şi, aşezând-o în mijloc,
4.Au zis Lui: Învăţătorule, această femeie a fost prinsă asupra faptului de adulter;
5.Iar Moise ne-a poruncit în Lege ca pe unele ca acestea să le ucidem cu pietre. Dar Tu ce zici?
6.Şi aceasta ziceau, ispitindu-L, ca să aibă de ce să-L învinuiască. Iar Iisus, plecându-Se în jos, scria cu degetul pe pământ.
7.Şi stăruind să-L întrebe, El S-a ridicat şi le-a zis: Cel fără de păcat dintre voi să arunce cel dintâi piatra asupra ei.
8.Iarăşi plecându-Se, scria pe pământ.
9.Iar ei auzind aceasta şi mustraţi fiind de cuget, ieşeau unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni şi până la cel din urmă, şi a rămas Iisus singur şi femeia, stând în mijloc.
10.Şi ridicându-Se Iisus şi nevăzând pe nimeni decât pe femeie, i-a zis: Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nu te-a osândit nici unul?
11.Iar ea a zis: Nici unul, Doamne. Şi Iisus i-a zis: Nu te osândesc nici Eu. Mergi; de acum să nu mai păcătuieşti.
12.Deci iarăşi le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.
13.De aceea fariseii I-au zis: Tu mărturiseşti despre Tine Însuţi; mărturia Ta nu este adevărată.
14.A răspuns Iisus şi le-a zis: Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, mărturia Mea este adevărată, fiindcă ştiu de unde am venit şi unde Mă duc. Voi nu ştiţi de unde vin, nici unde Mă duc.
15.Voi judecaţi după trup; Eu nu judec pe nimeni.
16.Şi chiar dacă Eu judec, judecata Mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Eu şi Cel ce M-a trimis pe Mine.
17.Şi în Legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată.
18.Eu sunt Cel ce mărturisesc despre Mine Însumi şi mărturiseşte despre Mine Tatăl, Cel ce M-a trimis.
19.Îi ziceau deci: Unde este Tatăl Tău? Răspuns-a Iisus: Nu mă ştiţi nici pe Mine nici pe Tatăl Meu; dacă M-aţi şti pe Mine, aţi şti şi pe Tatăl Meu.
20.Cuvintele acestea le-a grăit Iisus în vistierie, pe când învăţa în templu; şi nimeni nu L-a prins, că încă nu venise ceasul Lui.
21.Şi iarăşi le-a zis: Eu Mă duc şi Mă veţi căuta şi veţi muri în păcatul vostru. Unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni.
22.Deci ziceau iudeii: Nu cumva Îşi va ridica singur viaţa? Că zice: Unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni.
23.Şi El le zicea: Voi sunteţi din cele de jos; Eu sunt din cele de sus. Voi sunteţi din lumea aceasta; Eu nu sunt din lumea aceasta.
24.V-am spus deci vouă că veţi muri în păcatele voastre. Căci dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre.
25.Deci Îi ziceau ei: Cine eşti Tu? Şi a zis lor Iisus: Ceea ce v-am spus de la început.
26.Multe am de spus despre voi şi de judecat. Dar Cel ce M-a trimis pe Mine adevărat este, şi cele ce am auzit de la El, Eu acestea le grăiesc în lume.
27.Şi ei n-au înţeles că le vorbea despre Tatăl.
28.Deci le-a zis Iisus: Când veţi înălţa pe Fiul Omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sunt şi că de la Mine însumi nu fac nimic, ci precum M-a învăţat Tatăl, aşa vorbesc.
29.Şi Cel ce M-a trimis este cu Mine; nu M-a lăsat singur, fiindcă Eu fac pururea cele plăcute Lui.
30.Spunând El acestea, mulţi au crezut în El.
31.Deci zicea Iisus către iudeii care crezuseră în El: Dacă veţi rămâne în cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat ucenici ai Mei;
32.Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi.
33.Ei însă I-au răspuns: Noi suntem sămânţa lui Avraam şi nimănui niciodată n-am fost robi. Cum zici Tu că: Veţi fi liberi?
34.Iisus le-a răspuns: Adevărat, adevărat vă spun: Oricine săvârşeşte păcatul este rob al păcatului.
35.Iar robul nu rămâne în casă în veac; Fiul însă rămâne în veac.
36.Deci, dacă Fiul vă va face liberi, liberi veţi fi într-adevăr.
37.Ştiu că sunteţi sămânţa lui Avraam, dar căutaţi să Mă omorâţi, pentru că cuvântul Meu nu încape în voi.
38.Eu vorbesc ceea ce am văzut la Tatăl Meu, iar voi faceţi ceea ce aţi auzit de la tatăl vostru.
39.Ei au răspuns şi I-au zis: Tatăl nostru este Avraam. Iisus le-a zis: Dacă aţi fi fiii lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam.
40.Dar voi acum căutaţi să Mă ucideţi pe Mine, Omul care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Avraam n-a făcut aceasta.
41.Voi faceţi faptele tatălui vostru. Zis-au Lui: Noi nu ne-am născut din desfrânare. Un tată avem: pe Dumnezeu.
42.Le-a zis Iisus: Dacă Dumnezeu are fi Tatăl vostru, M-aţi iubi pe Mine, căci de la Dumnezeu am ieşit şi am venit. Pentru că n-am venit de la Mine însumi, ci El M-a trimis.
43.De ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Fiindcă nu puteţi să daţi ascultare cuvântului Meu.
44.Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul şi vreţi să faceţi poftele tatălui vostru. El, de la început, a fost ucigător de oameni şi nu a stat întru adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grăieşte minciuna, grăieşte dintru ale sale, căci este mincinos şi tatăl minciunii.
45.Dar pe Mine, fiindcă spun adevărul, nu Mă credeţi.
46.Cine dintre voi Mă vădeşte de păcat? Dacă spun adevărul, de ce voi nu Mă credeţi?
47.Cel care este de la Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; de aceea voi nu ascultaţi pentru că nu sunteţi de la Dumnezeu.
48.Au răspuns iudeii şi I-au zis: Oare, nu zicem noi bine că Tu eşti samarinean şi ai demon?
49.A răspuns Iisus: Eu nu am demon, ci cinstesc pe Tatăl Meu, şi voi nu Mă cinstiţi pe Mine.
50.Dar Eu nu caut slava Mea. Este cine să o caute şi să judece.
51.Adevărat, adevărat zic vouă: Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac.
52.Iudeii I-au zis: Acum am cunoscut că ai demon. Avraam a murit, de asemenea şi proorocii; şi Tu zici: Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va gusta moartea în veac.
53.Nu cumva eşti Tu mai mare decât tatăl nostru Avraam, care a murit? Şi au murit şi proorocii. Cine te faci Tu a fi?
54.Iisus a răspuns: Dacă Mă slăvesc Eu pe Mine Însumi, slava Mea nimic nu este. Tatăl Meu este Cel care Mă slăveşte, despre Care ziceţi voi că este Dumnezeul vostru.
55.Şi nu L-aţi cunoscut, dar Eu Îl ştiu; şi dacă aş zice că nu-L ştiu, aş fi mincinos asemenea vouă. Ci Îl ştiu şi păzesc cuvântul Lui.
56.Avraam, părintele vostru, a fost bucuros să vadă ziua Mea şi a văzut-o şi s-a bucurat.
57.Deci au zis iudeii către El: Încă nu ai cincizeci de ani şi l-ai văzut pe Avraam?
58.Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt mai înainte de a fi fost Avraam.
59.Deci au luat pietre ca să arunce asupra Lui. Dar Iisus S-a ferit şi a ieşit din templu şi, trecând prin mijlocul lor, S-a dus.

                                            Cu dragoste,Maria.

30 de comentarii:

 1. Pai ce este , doamna, cuvantul Domnului in fata spurcaciunilor? Este zadarnicit tot ce e bun, corect, romanul nu este capabil sa pretuiasca nimic bun pe lumea asta. Parca au intrat dracii in ei, apreciaza toate spurcaciunile. Ceva de nedescris. Cu cat esti mai corect, mai bun, mai muncitor, cu cat esti mai saritor, mai milostiv, cu atat esti mai luat de ultimul prost. Mie nu-mi vine sa cred ce vad zilnic. Ati intalnit cazuri in care putori ordinare sunt puse pe post de sefi pentru ca ,,nu pot,, mai mult? Ati intalnit persoane pentru care sa fi facut lucruri ne neuitat si ele sa va ,,rasplateasca,, in cel mai imbecil mod cu putinta? Ati intalnit prosti care niciodata nu se invata minte si tot continua sa fie oameni cu spurcaciunile? Daca nu, poate vreti sa ma cunoasteti pe mine? Traim intr-o lume ipocrita, imbecila, intre bestii care se hranesc facand rau, smulgand tot ce este mai pur din persoanele cu suflet bun. Ordinar popor!

  RăspundețiȘtergere
 2. Da ,aceiasi care au oprit 14 publicatii printre care si un Site ortodox in baza ordonantelor lui Iohannis,cel care a Boicotat si Referendumul pentru Familia Crestina-craciun

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 16.44 le-au oprit pentru raspandirea de stiri false, craciune. Ar trebui sa te opreasca cineva si pe tine!

   Ștergere
 3. Eu cred ca covidul nu stie de alegerile de la noi din 27 septembrie, de nu se lasa dus.
  Propun amânarea alegerilor. Voi ce părere aveti?
  BILANŢ coronavirus 27 august România. RECORD de cazuri! Peste 1.504 de cazuri noi şi 38 de decese în 24 de ore-craciun

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Propui tu, Craciune?! Cine esti tu? Ce putere de a ne decide viitorul ai? Te-am votat in Parlament si nu stiu eu? P.S. Data alegerilor a fost stabilita prin votul Parlamentului.

   Ștergere
  2. 17.08 EU PROPUN SA INCETATI CU MINCIUNILE, CE ZICETI?

   Ștergere
  3. Nu conteaza parerea noastra. Niciodata nu a contat. Nici la vot si niciunde nu conteaza. E ca in Caragiale...

   Ștergere
 4. Din pacate asa este doamna Maria.
  Este trist ca se vede clar cu se adeveresc toate si totusi lumea nu tine cont de acest lucru.
  Nu ne mai miram ca sa ajuns cu răutatea asa de departe,parca niciodata nu a fost ura si invidie mai mare ca acum.
  BUNUL Dumnezeu sa si Maica Domnului să ne ierte ca multi nu stiu ce fac.
  Multa sanatate si fericire pentru fiecare sa ne aduca BUNUL Dumnezeu și Maica Domnului.
  Cu mult drag doamna Maria si multa sanatate si mântuire.

  RăspundețiȘtergere
 5. Iisus Hristos este total ignorat mai ales de cei botezați în numele lui. Le este rușine să-l mărturisească. Sunt creștini doar pentru ca sunt botezați. Atât și nimic mai mult.

  RăspundețiȘtergere
 6. iata D-NA MARIA ca si dumneata judeci!-nu primesti si cuvintele celor care inaintea dumneata au fost vazatori in duh-cine este crestin autentic nu vorbeste de venin ,noroi smoala inclusiv cei care au auzit cuvinte de imbarbatare de la acesti mari preoti ,care niciodata nu s-au preamarit cu ce au vazut-cred ca dati drumul la acest mesaj

  RăspundețiȘtergere
 7. Bulgarii au inaugurat a treia magistrală de metrou de 8 km, la Sofia. Construcţia a durat cinci ani-craciun

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. La noi, desi metroul a fost construit dinainte de '90, nici poarta de acces nu o pot face in 15 ani si sa dea drumul la metroul din Drumul Taberei! Pana si bulgarii ne-au luat-o inainte!

   Ștergere
 8. S-a adeverit inca o data. Doamna Maria ati avut o viziune referitoare la un uragan. Uraganul Laura face ravagii in sua-craciun

  RăspundețiȘtergere
 9. Coana marie te-ai inspirat din legea guvernului cu zadarnicirea combaterii bolilor? Vai de capul tau cum te dai de gol singura! Ma intreb cand iti va veni „rasplata” pentru manipularile pe care le faci pe blog.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cred că-i vai de al tau cap an.23.05 !!! In In curand îți vine ție și celor că tine rândul să platiti...

   Ștergere
  2. Cred că-i vai de al tau cap an.23.05 !!! In In curand îți vine ție și celor că tine rândul să platiti...

   Ștergere
  3. 23.05, urat mai vorbesti pe un blog crestin. Daca nu iti convine, nu mai intra tu aici, coana mare sau conule mare, ce-oi fi! Sau ambele oi fi! Ha-ha!

   Ștergere

 10. Anonim27 august 2020, 23:05
  Sunt de acord cu tine ! Fiecare isi va primi rasplata pentru fiecare cuvant scris sau grait ! Doamne ajuta !!!

  RăspundețiȘtergere
 11. "Vai de poporul care își omoara conducatorul"dar vai de conducătorii care își omoară poporul!

  RăspundețiȘtergere
 12. In ''Lumea' in care Propaganda Minciunii domina,ADEVARUL e urit si umbla cu capul spart.-craciun

  RăspundețiȘtergere
 13. Franta si Anglia au aminat cu un an alegerile Locale din cauza Pandemiei.
  Iohannis spune ca in Romania alegerile trebue tinute in septembrie pentru ca altfel am avea lipsa de credibilitate.
  Dar la Guvernare nu spune ca ar fi lipsa de credibilitate condus de o Casta de EVREI Minoritari care cumpara si 'vind' masti cu preturi de 10 ori mai mari???

  RăspundețiȘtergere
 14. 00.04 La categoria ''conducatori care isi omoara poporul' intra Iohannis care tine 'mortis sa faca alegeri Locale in plina Pandemie,in timp ce Anglia si Franta au aminat alegerile locale cu un an.
  Dar sa nu uitam ca a si intirziat masurile de preventie cu doua saptamini,dupa parerea lui Basescu, facindu-si siesta si NAVETA la Sibiu cu ministrul sau moldoveanul Costache care si-a si dat demisia nemultumit ca Iohannis spunea ca e o simpla GRIPA si apoi a plecat din Sibiu sa faca operatii pe cord la Brasov si sa nu mai aiba de a face cu Iohannis..

  RăspundețiȘtergere
 15. In lumea asta totul se falsifica de la alimente pina la politica.
  Cumperi o inghetata de cacao si e de fapt cu caroba,cumperi ceva cu caroba si e cu cicoare,cumperi cu cicoare si e cu cereale.
  In politica votezi PSD-ist si e un Liberal,votezi un Liberal si e un PSD-ist transfug.
  Iar pe internet e plin de Propagandisti ai Minciunii din cei cu pensii speciale luate pentru propagada comunista si ruseasca facuta o viata acum vintura minciuni pentru Iohannis si evreii lui cum face mai nou si ambasadorul SUA evreul Zucherman,sau cu facea predecesorul sau care a devalizat Fondul Proprietatea sau ceilalti care au luat bani pentru autostrada Bektel a Transilvaniei de 415 km si au facut doar centura Clujului-craciun

  RăspundețiȘtergere
 16. Paul Surugiu-Fuego;'Romanii prefera prostia si incultura.''
  Nu toti ,dar cei dela conducere le adora pentru ca astfel ii pot Domina.-craciun

  RăspundețiȘtergere
 17. 01,21 Nu mai mintii,data alegerilor Locale e stabilita de Guvern si PNL-cracium

  RăspundețiȘtergere
 18. Uraganul Laura a ravazit rau Texasul si Luisiana cu 240 km la ora-craciun

  RăspundețiȘtergere
 19. pai americanii se tin de razboaie in loc sa gaseasca metode de combatere covid sau sadomoleasca uraganele!!!

  RăspundețiȘtergere
 20. 14,19 Dupa cite stiu eu Parlamentul a stabilit doar ca data alegerilor parlamentare viitoare o va face el-craciun

  RăspundețiȘtergere