sâmbătă, 29 august 2020

SFANTA EVANGHELIE ,DIN ZIUA SFANTA A TAIERII CAPULUI SFANTULUI IOAN BOTEZATORUL !

SFANTA EVANGHELIE ,DIN ZIUA SFANTA A TAIERII CAPULUI SFANTULUI IOAN BOTEZATORUL !

                           
                         29 August 2020!
Marea si Sfanta Sarbatoare a Taierii Cinstitului Cap,al Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul !

                          LA  UTRENIE ,

                 Sfânta  Evanghelie  de la Matei !
                               ( XIV, 1 - 13 )

                                 

În vremea aceea, când a auzit Irod Tetrarhul vestea despre Iisus , a zis slujitorilor săi : acesta este Ioan  Botezătorul; el a înviat din morţi şi de aceea se fac Minuni prin el. Căci Irod ,prinzând pe Ioan ,îl legase şi-l pusese în temniţă, din pricina Irodiadei , femeia lui Filip, fratele său, pentru că Ioan îi zicea : nu ţi se cuvine s-o ai de nevasta. Şi Irod voia să-l omoare, dar se temea de popor, pentru că îl socotea pe Ioan ca un Prooroc. Dar, prăznuind Irod ziua lui de naştere , a jucat fata Irodiadei în faţa oaspeţilor şi i-a plăcut lui Irod . De aceea , cu jurământ, i-a făgăduit să-i dea orice-i va cere. Iar ea, îndemnată fiind de mama sa,a zis : dă-mi aici pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Atunci s-a întristat regele Irod , dar, pentru jurământ şi pentru cei ce şedeau împreună cu el la masă ,a poruncit să i-l dea. Şi a trimis de a tăiat capul lui Ioan în temniţă. Şi a fost adus capul lui pe tipsie şi dat fetei ,iar ea l-a dus mamei sale .

În urmă , venind ucenicii lui , i-au luat trupul şi l-au îngropat ; apoi s-au dus de au vestit pe Iisus . Iar Iisus, auzind, a plecat de acolo într-o corabie , în loc pustiu , ca să fie singur ; dar mulţimile de prin oraşe , aflând, s-au dus pe jos după Dânsul. 
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !  AMIN!

         La Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, 

                      Sfânta Evanghelie de la Marcu !

                             ( VI, 14 - 30 ) 
                  
                          Image result for IOAN BOTEZATORUL
În vremea aceea a auzit Irod împăratul vestea despre Iisus , căci numele lui Iisus ajunsese cunoscut , şi zicea că Ioan Botezătorul s-a sculat din morţi şi de aceea puterile lucrează în EL. Alţii însă ziceau că este Ilie, iar alţii ziceau că este Prooroc, ca unul din Prooroci. Dar auzind Irod , a zis : acesta este Ioan căruia eu am pus să i se taie capul ; el s-a sculat din morţi. Căci Irod trimiţând , prinsese pe Ioan şi-l legase în temniţă , din pricina Irodiadei , femeia lui Filip , fratele său , pe care o luase de soţie. Însă Ioan îi zicea lui Irod :
Nu-ţi este îngăduit să ai de nevastă pe femeia fratelui tău. De aceea Irodiada îl pizmuia şi voia să-l omoare , dar nu putea pentru că Irod se temea de Ioan , ştiindu-l om drept şi sfânt , şi îl ocrotea ; şi când îl asculta , sta mult pe gânduri şi era bucuros să-l asculte . Dar s-a ivit o zi cu bun prilej : când Irod , de ziua sa de naştere , făcea ospăţ dregătorilor şi căpeteniilor oştirii şi fruntaşilor din Galileea . Atunci fata Irodiadei intrând şi jucând , a plăcut lui Irod şi celor care şedeau cu el la ospăţ. Iar împăratul a zis fetei : cere de la mine orice voieşti, şi-ţi voi da. Şi s-a jurat fetei , zicând : orice vei cere de la mine voi da ţie , până la jumătate din împărăţia mea.  Iar ea ieşind, a întrebat pe mama sa : ce să cer ? Iar Irodiada a zis :  capul Lui Ioan Botezătorul.  Atunci, îndată a intrat grăbită la împărat şi i-a cerut zicând : vreau să-mi dai numaidecât pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Şi împăratul s-a întristat adânc , dar din pricina jurământului şi din pricina celor care şedeau împreună cu el la ospăţ, n- a vrut să-i nesocotească cererea. Şi trimiţând îndată pe paznicul temniţei , împăratul a poruncit să aducă capul lui Ioan. Iar acela mergând , i-a tăiat capul în temniţă, l-a adus pe tipsie şi l-a dat fetei , iar fata l-a dat mamei sale.
                                     Image result for IOAN BOTEZATORUL.
                          
 Când au aflat ucenicii lui, au venit, au luat trupul lui Ioan şi l-au pus în mormânt. Iar apostolii s-au adunat la Iisus şi I-au spus toate câte au făcut şi câte au învăţat pe oameni.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE ! AMIN !

                         Dragii mei,

Dacă puteţi si aveti timp, sau sa va faceţi timp, mergeţi la Sfanta Biserica si traiti cu inima cu sufletul ,aceste Dumnezeiesti Cuvinte din Sfanta şi Dumnezeiasca Evanghelie, şi veti simţi în suflet prezenta Duhului Sfant, precum şi mila şi ajutorul Maicii Lui Dumnezeu.
                                 Cu dragoste şi preţuire,
                                                Maria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu