duminică, 11 octombrie 2015

SFÂNTA EVANGHELIE DIN DUMINICA A XXI - A , DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH !


                              DUMINICA  A  XXI  A , DUPĂ  RUSALII !

                                  Sfânta Evanghelie de la Luca !

                                                               (VIII, 5 - 15 )
                    
                                         
Zis-a Domnul : ascultaţi Pilda aceasta : a ieşit semănătorul să semene sămânţa sa . Şi ,semănând el , o parte a căzut lângă drum şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au mâncat-o. Altă parte a căzut în loc pietros şi , dacă a răsărit , s-a uscat pentru că nu avea umezeală. Altă parte a căzut în mijlocul spinilor şi spinii , crescând o dată cu ea , au înăbuşit-o.Iar altă parte a căzut în pământul cel bun şi , crescând, a făcut rod însutit. După ce a spus acestea , a strigat : cine are urechi de auzit să audă! Dar ucenicii Lui L-au întrebat : ce înseamnă Pilda aceasta ? Atunci El a răspuns : vouă vă este dat să cunoasteţi tainele Împărăţiei Lui Dumnezeu, dar celorlalţi în pilde , pentru ca ,văzând ,să nu vadă , şi auzind , să nu înţeleagă. Iar Pilda aceasta înseamnă : sămânţa este Cuvântul Lui Dumnezeu. Iar cele de lângă drum , sânt cei care aud Cuvântul, dar vine diavolul şi ia Cuvântul din inima lor , ca nu cumva , crezând să se măntuiască . Cele din loc pietros sânt aceia care ,auzind Cuvântul , îl primesc cu bucurie ;dar aceştia nu au rădăcină , ci cred până la o vreme , iar în vreme de ispită se leapădă. Cele căzute între spini , aceştia sânt cei care aud Cuvântul , dar umblând sub povara grijilor , a bogăţiilor si a plăcerilor vieţii acesteia ,se înăbuşe şi nu rodesc desăvârşit. Iar cele de pe pământ bun , acestia sânt cei care ,cu inimă curată şi bună , auzind Cuvântul , îl păstrează şi fac rod prin răbdare . După ce a spus acestea , a strigat : cine are urechi de auzit să audă.
Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie ! AMIN !

                                            Şi..

                 Sfânta Evanghelie de la Ioan ! 
                                                                 (XVII, 1 - 13 )

În vremea aceea , ridicându-şi ochii Săi către Cer, Iisus a cuvântat : Părinte, a venit ceasul ! Preamăreşte pe Fiul Tău , ca şi Fiul Tău să Te preamărească pe Tine, precum I-ai dat stăpânire peste toată făptura, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui ; iar viaţa cea veşnică este aceea ca să Te cunoască pe Tine, singurul, adevăratul Dumnezeu şi pe Iisus Hristos , pe care L-ai trimis. Eu Te-am preamărit pe Pământ şi am săvârşit lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac. Şi acum Mă preamăreste Tu , Părinte, la Tine Însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume ;ai Tăi erau ,şi Mi i-ai dat Mie şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte mi-ai dat sânt de la Tine , pentru că , cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor ; iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit, şi au crezut acum că Tu M-ai trimis. Eu pentru aceştia Mă rog ;nu mă rog pentru lume, ci pentru aceştia pe care Mi i-ai dat , căci ei sânt ai Tăi, şi toate ale Mele sânt ale Tale,şi ale Tale sânt ale Mele, şi M-am preamărit în ei. Mult nu m-ai sânt în lume, dar ei sânt în lume şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte , păzeşte-i în numele Tău, pe care Mi i-ai dat , ca să fie una precum sântem şi Noi. Când eram cu ei în lume,Eu îi păzeam în numele Tău ; pe cei care Mi i-ai dat , i-am păzit şi niciunul dintre ei n-a pierit , decât numai fiul pierzării, pentru ca să se împlinească Scriptura . Acum însă Eu vin la Tine şi acestea le grăiesc cât sânt în lume , pentru ca bucuria Mea, s-o aibă deplin în ei.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ ŢIE ! AMIN!
                      
                 
                              Dragii mei, 
Chiar dacă aţi aflat aici Sfintele Evanghelii ce se vor citi la Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie, de aveti posibilitate si timp, mergeţi la Sfânta Biserică şi trăiţi cu inima si cu sufletul ,aceste două dumnezeiesti Pilde, şi cu adevărat vă veţi simţi în al nouălea Cer.
Credeţi-mă fratilor! Cu acestea râmânem! Cele pământeşti se fac toate praf si cenusa ! 
                       Cu preţuire şi dragoste, Maria. 
 RUGACIUNEA LUI IISUS (Rugaciunea mintii/ inimii ...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu