joi, 25 decembrie 2014

SFINTELE EVANGHELII , LA MAREA SI SFÂNTA SĂRBĂTOARE A NASTERII DOMNULUI !

                              La Mulţi  Ani , dragii  mei !

                      Din toată inima, vă urez ,

      CRĂCIUN  FERICIT  şi Binecuvântat !

                                                            La Utrenie, 

              Sfânta  Evanghelie de la Matei !
                           (I, 18 - 24 )

Naşterea lui Iisus  Hristos a fost aşa : după ce mama Sa Maria a fost logodită cu Iosif , bărbatul ei , fiind drept şi nevoind s-o vădească , a vrut s-o lase în ascuns . Pe când însă cugeta el acestea , iată Îngerul Domnului i s - a arătat în vis , grăind : Iosife , fiul lui David , nu te teme a lua pe Maria, femeia ta, căci Cel zămislit într-însa este din Duhul SFânt. Ea va naste Fiu , şi-I vei pune numele :Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcate .Iar acestea toate s-au făcut cca să se împlinească ceea ce vestise Domnul prin proorocul, care zice: iată Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi-I vor pune numele Emanuil , care inseamnă Dumnezeu este cu noi .
După ce s-a desteptat din somn , Iosif a făcut aşa cum i-a poruncit Îngerul Domnului şi a luat la el pe femeia sa. 
Şi fără s-o fi cunoscut pe ea , Maria a născut pe Fiul Său cel întâi născut , Căruia I-a pus numele Iisus.  
                     
        
Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie ! Amin !

         La Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie,   

                 Sfânta Evanghelie de la Matei !
                           (II, 1 - 12 )

Dacă s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii , în zilele lui Irod împăratul , iată magii de la răsărit au venit în Ierusalim , întrebând : unde este Împăratul iudeilor , Cel care s-a născut ? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui . 
Şi auzind Împăratul Irod  , s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el ; şi adunând pe toate căpeteniile preoţilor şi cărturarii poporului  , i-a întrebat : unde trebuie să se nască Hristos ? Iar ei i-au răspuns : în Betleemul din Iudeea , căci aşa este scris prin proorocul : şi tu , Betleeme , din pământul lui Iuda , căci din tine va ieşi Povăţuitorul , care va paşte poporul meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe Magi şi a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua. Şi , trimiţându-i la Betleem , le-a zis : mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi , dacă-L veţi afla , să mă vestiţi şi pe mine , ca să viu şi eu să mă închin Lui. Iar ei ascultând pe împărat , au plecat şi iată Steaua , pe care o văzuseră în Răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit şi a stat deasupra , unde era Pruncul . Cînd au văzut ei Steaua , s-au bucurat cu bucurie foarte mare . Şi intrând în casă şi văzând pe PRUNC împreună cu Maria , mama Lui, s-au aruncat cu faţa la Pământ 
                 
           
şi s-au închinat Lui;apoi, deshizându-şi visteriile lor , I-au adus daruri : aur , tămâie şi smirnă . Dar , primind înştiinţare prin vis să nu se întoarcă  la Irod , pe altă cale s-au dus în Ţara lor. 
                  
                 
           Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie ! 

                      Cu dragoste , Maria ! 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu