duminică, 28 decembrie 2014

SFÂNTA EVANGHELIE, DIN ZIUA A TREIA DE CRĂCIUN !

                                       27  Decembrie  2014,


          Sfântul Apostol , Întâiul  Mucenic şi Arhidiacon Ştefan şi Cuviosul Părintele nostru,mărturisitorul Teodor cel însemnat !

                                          Sfânta Evanghelie  de  la LUCA !
                            (XXI, 12 - 19 )

Zis-a Domnul către ucenicii Săi : păziţi-vă de oameni , pentru că ei vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni , dându-vă prinşi în sinagogi şi în temniţe , şi vă vor duce la împăraţi şi la dregători
, din pricina numelui Meu. Şi vi se va întâmpla să mărturisiţi. Puneţi deci în inimile voastre să nu vă gândiţi de mai înainte ce veţi răspunde. Căci eu vă voi da gură şi înţelepciune , căreia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toţi potrivnicii vostri. Şi veti fi daţi şi de părinţi , şi de fraţi şi de rudenii, şi de prieteni;şi unii dintre voi vor fi daţi la moarte. Şi veţi fi urâţi de toţi oamenii, din pricina numelui Meu. Dar niciun păr din capul vostru nu va pieri. Prin răbdarea voastra, vă veţi păstra sufletele voastre.
Slava Ţie Doamne, Slavă Ţie !
                                Amin !
      La Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, 
          Sfânta Evanghelie de lla Matei,
          din Duminica a 13 a ,după Rusalii !
                      (XXI, 33-44)
 Zis-a  Domnul : ascultaţi Pilda aceasta: era un om oarecare stăpân al casei sale , care a sădit vie şi a împrejmuit-o cu gard ;apoi a săpat într-însa teasc, a clădit un turn de pază şi a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe.Când a sosit vremea roadelor , a trimis pe slujitorii Săi la lucratori , ca să ia partea lui de roade;dar lucrătorii, punând mâna pe slujitori , pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât , iar pe altul l-au ucis cu pietre.Din nou a trimis pe alţi slujitori, mai mulţi decât cei dintâi , şi le-au făcut şi acelora tot aşa.La urmă a trimis la ei pe fiul său , zicând :
se vor ruşina de fiul meu ;însă lucrătorii viei , văzând pe fiul, au zis între ei : acesta este moştenitorul , veniţi să-l omorâm şi să avem noi moştenirea lui.Şi, punând mâna pe el , l-au scos afară din vie şi l-au omorât. Deci, când va veni stăpânul viei , ce va face acelor lucrători? I-au răspuns : pe cei răi , cu rău îi va pierde , iar via o vor da altor lucrători, care-i vor da roadele la vremea lor. Iisus le-a zis :n-aţi citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au aruncat-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului ? De la Domnul s-a făcut aceasta şi este lucru minunat în ochii noştri.De aceea vă spun vouă că se va lua de la voi împărăţia lui Dumnezeu şi se va da neamului care va aduce roadele ei . Şi cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma ; iar peste care va cădea ea , pe acela îl va spulbera .
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE , SLAVĂ  ŢIE !
                                   AMIN !  

                                          

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu