duminică, 23 februarie 2014

SFÂNTA EVANGHELIE DIN 23 FEBRUARIE 2014 !

                   SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA  MATEI  !
                                (XXV, 31-46 )

                 DUMINICA  LĂSATULUI  SEC  DE  CARNE  !

Zis-a DOMNUL : când va veni FIUL  OMULUI  în slava SA şi toţi  sfinţii îngeri cu EL ,atunci va şedea pe scaunul slavei SALE. Şi se vor aduna înaintea SA,toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, cum desparte păstorul oile de capre ;şi va pune oile de-a dreapta SA , iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta SA :veniţi , binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc ; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau ;străin am fost şi M-aţi primit ; gol am fost  şi M-aţi îmbrăcat ;
bolnav am fost şi M-aţi căutat; în temniţă am fost şi aţi venit la MINE. Atunci drepţii îi vor răspunde , zicând : Doamne, când TE-am văzut flămând şi TE-am hrănit , sau însetat şi ţi-am dat să bei ?
Sau când TE-am văzut străin şi TE-am primit,sau gol şi TE-am îmbrăcat ? Şi când TE-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la TINE ?  Iar Împăratul ,răspunzând,va zice către ei : adevărat vă spun că, întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai MEI prea mici, Mie Mi-aţi făcut .Atunci va zice şi celor de-a stânda SA: duceţi-vă de la MINE , blestemaţilor , în focul cel  veşnic care este pregătit diavolului şi îngerilor lui. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc;însetat am fost şi nu mi-aţi dat să beau ; străin am fost şi nu M-aţi primit ; gol, şi nu m-aţi îmbrăcat;bolnav şi în temniţă şi nu M-aţi cercetat.Atunci vor răspunde şi ei, zicând : Doamne, când TE-am văzut flămând , sau însetat, sau străin , sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu ţi-am slujit Ţie? El însă le va răspunde şi le va zice :adevărat vă spun că , întrucât nu aţi făcut unuia dintre acesti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut.Şi vor merge aceştia la chinuri veşnice, iar drepţii la viaţă veşnică .
Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie ! Amin !
                                    Dragii mei, 

Eu v-am scris cu tot sufletul aici pe Blog, SFÂNTA  şi DUMNEZEIASCA EVANGHELIE, dar vă asigur că ,dacă veţi merge la SFÂNTA BISERICĂ, şi veţi participa cu toată fiinţa la SFÂNTA şi DUMNEZEIASCA LITURGHIE, sufletul vostru se va hrăni cu DRAGOSTEA şi cu LUMINA ÎNVIERII  LUI  HRISTOS, şi se va îmbrăca cu MILA şi DRAGOSTEA MAICII LUI  DUMNEZEU.
Oriunde vă aflaţi pe acest Pământ, faceţi-vă timp şi pentru CASA  DOMNULUI, acolo unde ne este mântuirea sufletului nostru.
                          Cu dragoste si preţuire, MARIA

Un comentariu: